0 Mijn woorden Genesis inleiding

Door Haraelmans gepubliceerd op Tuesday 30 August 13:53

0 Mijn woorden Genesis inleiding.

Het verhaal Genesis vertellen met mijn woorden en begrijpelijk. De probleemstelling.

In mijn naam

Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking? Als Nederlander voelen we ons ver boven de wereldbevolking staan. En dat doen de inwoners van andere landen ook. Bij gelovige is er ook die hoogmoed. Ze moeten de ongelovige vertellen hoe die goed moeten leven want zij weten dat.

In naam van de natuur.

Ons lichaam is de drager van het leven.

Onze persoonlijke fantasie is de drager van de groepsfantasie.

De dorps economie is de drager van de wereldeconomie.

In naam van de natuur.

De aarde is het paradijs. Wij mensen maken er een hel van. Want wat hebben wij mensen nodig dat deze aarde ons niet geeft?

In de naam van Jezus.

En nu gauw je mand in Genesis. En vanavond geen wandeling. Braaf zijn zegt Jezus tegen Genesis, onze fantasie. En onze groepsfantasie wordt baas gemaakt over de persoonlijke fantasie. Wij zijn geen persoonlijkheid meer. We aanvaarden de groepsfantasie als onze persoonlijke fantasie. Moeten aanvaarden, de kinderen misvormen met de kennis van goed en slecht. De kinderen misvormen tot werkdieren.

 

 

Automonteur.

Soms heb je een auto met een storing dat je de neiging krijgt in spoken te gaan geloven.

Een auto is een samen stelsel van natuurwetten. Als een auto het niet doet moet de storing gezocht worden in het samen stelsel want de natuurwetten zijn onveranderlijk. Op deze manier bekijken we de organisatie van ons samenleven, de wereldbevolking niet. Het samenleven van de mensen, de wereldbevolking dient een samen stelsel van natuurwetten te zijn.

De offergaven fantasie regelt dat ze de natuurwet kan veranderen. Ze doen wonderen. De oerwoudtovenaar jaagt de boze geesten het dorp uit en maakt de mensen gezond. Dat doet hij met gebruik van medicijn. Wat de tovenaar medicijn noemt. Dat de mensen ziek worden komt niet door het medicijn, dat komt door het roken zegt de oerwoudtovenaar. Een kapotte auto? Daar komt pastoor bij die jaagt dan de boze geest uit de auto.

Baas op aarde.

We zeggen, wij mensen zijn baas op aarde. Onzin. De natuurwetten zijn de baas op aarde. Als we ons tot baas over de natuurwetten van de materie fantaseren krijgen we dingen als over water lopen. We hebben van de natuurwet de schepper fantasie, de schepper van ons geestelijk leven ook natuurwetten gekregen. Een geraamte in de fantasie, onze diepere gevoelens. Over die diepere gevoelens kunnen we ons baas fantaseren. We vervangen ze dan door de gevoelens goed en slecht die we volgens een offergaven fantasie god moeten hebben. De groepsfantasie maakt de persoonlijke fantasie dood.

De diepere gevoelens die we in onze fantasie hebben, door de natuur, dienen de baas te zijn op aarde. Zij dienen het samenleven van ons mensen te regelen.

 

 

**Naar Genesis. De eerste vier hoofdstukken. **

De hoofdstukken. Genesis. De eerste vier hoofdstukken.

 

Eindelijk de verhalenlijn ontdekt. De eerste twee hoofdstukken vormen een afgerond verhaal. Zo zijn we op aarde gezet. Hoofdstuk 3+4 is een apart en afgerond verhaal. Zo hebben we ons met de offer fantasie in de ellende geholpen. Hoofdstuk 5 is een andere verteller.

**Hoofdstuk 1+2**

Hoofdstuk 1+2 hebben als slot het einde van de zesde dag. Hoofdstuk 2 is in hoofdstuk 1

De scheppende krachten.

1 De scheppende, de plannende natuurwet. Deze regelt wet er nieuw komt.

2 De werkende natuurwet. Die gaat het dan zo maken dat alles in evenwicht komt met het al bestaande.

3 God fantasie. Hoofdstuk 2. Er is dezelfde opbouw als in hoofdstuk 1. Een plannende kracht. En een werkende kracht. Het werk van de plannende God fantasie wordt in hoofdstuk 2 beschreven. Het is als het ware een tekentafel waar een ontwerp wordt gemaakt. Met dit ontwerp in ons worden we op de zesde dag op aarde gezet. De uitvoerende god fantasie zijn wij mensen zelf. Iedere mensenbaby die geboren wordt heeft het zaad van dit ontwerp in zich.

Het slot van het verhaal, het einde van de zesde dag.

Er kan geen zevende dag zijn. Een dag heeft een einde. De tijd na het einde van de zesde dag heeft geen einde.

1 De plannende natuurwet. Voor het einde van de zesde dag. Hij bedenkt de nieuwe dingen. Na het einde van de zesde dag & Hij gaat in rust. Er komen geen nieuwe dingen meer.

2 De werkende natuurwet. Voor het einde van de zesde dag. Hij heeft gezorgd dat alles in evenwicht is. Na het einde van de zesde dag. & Hij blijft ervoor zorgen dat alles in evenwicht blijft.

3 God fantasie Voor het einde van de zesde dag. Hij zorgt dat we fantasie krijgen en maakt een geraamte in de fantasie, de diepere gevoelens. Na het einde van de zesde dag. & Wij mensen gaan met de fantasie aan het werk.

Dit is de mens zoals we door de schepping op aarde zijn gezet. We gaan met onze fantasie aan het werk.

Fantasie.

Wij mensen leven in een wereld die we zelf fantaseren. Dat komt omdat alle onze waarneming via de fantasie gaan. Zelfs de waarnemingen van ons lichaam gaan via de fantasie. We hebben geen knopje om de fantasie uit te zetten. De samenleving van de wereldbevolking zoals we die nu hebben is door onze voorouders (De traditie.) en ons in elkaar gefantaseerd.

Staat daar een boom of is het een giraf? We kunnen ons verplaatsen en het onder een andere hoek bekijken. Dan wordt duidelijk wat het is. We hebben andere waarnemingen ook al zijn die via de fantasie die een antwoord geven. Het antwoord is het echt, of een foute waarneming is niet duidelijk als het gaat om spiegelingen in de golven van het water en zeker bij slecht licht.

Een struik die buiten langs de weg staat. We nemen die struik waar. We maken er een foto van die in ons geheugen komt. Met de tijd verandert die foto niet in ons geheugen niet. Als we de stuik langs de weg na een paar weken weer zien is die verandert. Onze foto wordt aangepast. Dat vinden we zo natuurlijk dat we er niet bij stil staan. Als we een wandeling maken zien we meer dan een struik, maar we zien niet elk plantje. We hebben een selectieve waarneming. Dat betekend dat er ook niet selectief is. Een bewuste waarneming en onbewuste waarneming. Een bewust geheugen en een onbewust geheugen. Dit wat betreft de materiële wereld.

We hebben ook een gevoelswereld. Een constante stroom van waarnemingen. Een gebeurtenis met het pakket van gevoelens dat daarbij hoort. Er zijn gevoelens die in ons geheugen komen en er zijn gevoelens die in het onbewuste blijven. De hele rambam van wetenschap met trompet en tromgeroffel.

De organisatie van ons samenleven. Hier hebben we net als in de materiële wereld behoeft aan een manier om waarheid vast te stellen. De god fantasie uit hoofdstuk 2 heeft dat geregeld.

Het geraamte in de fantasie.

We kennen diepere gevoelens. Onze fantasie is niet volledig vrij maar heeft houvast punten. Als we uit dieper gevoelens handelen zijn die gevoelens de baas over de fantasie. Is de fantasie dus niet geheel vrij. Persoon en groep. Als persoon hebben we nog diepere gevoelens. Bijvoorbeeld het geweten en een moeder verzorgt haar baby. In de groep zijn die gevoelens weg. Geweten, zodra we onderdeel uitmaken van een groep is het geweten weg. Een moeder verzorgt haar baby. Als ik een voorstellingen maak in de groep. Iedere moeder in de straat heeft zorg voor alle baby’s in de straat. Ze is als een moeder er voor alle baby’s. Dat hebben de andere moeders ook. Een vader is een vader voor alle kinderen in de wijk. En dat heeft iedere vader. Een dorpsbewoner voelt zich als dorpsbewoner verantwoordelijk voor het welzijn van elke dorpsbewoner. En dat hebben de andere dorpsbewoners ook. Ons sociaal leven op de ontwerptafel van god fantasie.

Als persoon hebben we dat verlangen nog in ons. Als lid van de groep is het dood. Dat beetje diepere gevoelens die we als persoon nog hebben maken de hoge ook nog dood. Dat hebben ze wel onder controle. Het dorpsbestuur, is te duur en moet verdwijnen. Met het dorpsbestuur verdwijnt ook de sociale structuur uit het dorp. Het vormen van de kinderen hebben de hoge onder controle. De lesstof op de scholen. De drang van de moeders om de baby te verzorgen is ook aan het verdwijnen. Er wordt aan het Hitler ideaal gewerkt, Levensborn. We maken ons zelf geestelijk dood, onze levensvreugde dood. We moeten de duurste auto in de straat. Wat een levensvreugde.

 

**Hoofdstuk 3+4**

Goed en kwaad.

In hoofdstuk 2 lezen we over de boom van de kennis van goed en kwaad. We kunnen goed en kwaad, het braaf en stout gebruiken om dieren die daarvoor geschikt zijn tot werkdier of huisdier te maken.

We mogen niet van de vrucht eten. De kennis van goed en kwaad tot ons geestelijk voedsel maken. Als we dat doen zullen direct onze diepere gevoelens dood zijn. De groepsfantasie wordt de baas over de persoonlijke fantasie.

In hoofdstuk 3 lezen we hoe met hoogmoed de kennis van goed en kwaad in de mens komt. En de gevolgen voor de mens, de persoon.

In hoofdstuk 4 lezen we over de veranderingen in het samenleven, de offergave fantasie en de beschermde moord.

En dit is hoe we sinds die tijd ons samenleven op aarde regelen. Wat we in elkaar fantaseren. Dat is het slot van het verhaal.

Een monster op aarde.

Een monster op aarde. Het zit niet op de berg of in de lucht. Het zit in ons. De goedgekeurde moord. Het is onze traditie. We (Moeten) vereren het monster om er zelf voordeel mee te doen.

Fantasie als onderwerp in de wetenschap.

In de wetenschap is het onderwerp fantasie onbekend. Het lijkt wel of fantasie niet bestaat. Dat komt omdat de paus er een taboe van heeft gemaakt. De wetenschap van de paus. De paus zegt: de mens heeft geen fantasie. Iedere mensenbaby wordt geboren met een boze geest in zich en een strijd tussen goed en kwaad. De paus moet met het doopsel de boze geest, de duivel uit de baby verdrijven want anders kan de baby niet in de hemel komen. Hoelang gaan we als mensheid nog door in de wetenschap van de paus, met oorlog maken.

De eerste vier hoofdstukken van Genesis gaan over fantasie, het leven dat we in hoofdstuk 2 ingeblazen krijgen. Wat maken de bijbelvertalers ervan? De wetenschap? Dat zijn de braafste van de klas, mondje dicht dat verdient beter. En de rest van de wereldbevolking? We zien leuke kleurtjes.

Het taboe van de paus doorbreken.

Hoe wordt onze fantasie opgebouwd? Over de manier waarop een kind zijn leervaardigheid opbouwt hebben we kennis. Waarom laten we ons tegenhouden om over de opbouw van de fantasie ook zo een soort kennis te hebben. Het hoofdpunt. We hebben twee fantasiewerelden. De fantasiewereld van het samenleven. De fantasiewereld van de kennis van goed en kwaad. We kunnen maar in een fantasiewereld leven. De leiders voelen zich in hun hoogheid bedreigd. 

Privébezit.

Met de hoogmoed dat hij de baas is over de natuurwet gaat Het dorpshoofd, de tovenaar bezit verzamelen. Om zijn bezit tegen diefstal te beschermen en te zorgen dat hij niet vermoord wordt heeft hij zijn “politie” nodig. Mensen die de state’ s krijgen beschermde moord. Ze mogen mensen vermoorden.

Als het opperhoofd andere dorpen wil overvallen om daar het bezit te stelen heef hij mensen nodig die de state’ s beschermde moord hebben. De soldaten, of een andere naam krijgers. Hun werk is het om mensen te vermoorden.

De leden van het dorp. Er ontstaat een onderlinge strijd om bezit. Ze hebben niet de state’ s van beschermde moord.

 

****

De oerknal.

Het niets kan niet ontploffen. Voor een ontploffing moet er materie zijn.

 

Trilling.

Een eigenschap van materie is trilling. De eigenschappen van materie worden bepaald door de verschillende soorten trilling die erin aanwezig zijn. Alle materie is trilling. Niet alleen de aarde en de dampkring maar heel het heelal. Ook in een kei is trilling. Hij heeft een warmte. In de atomen is beweging. We kennen de statische elektriciteit, de bliksem. In de kei is een werking van statische elektriciteit. De werking van magnetische velden met aantrekking en afstoting. Dat krachtenspel bepaald de eigenschappen van de kei. Bijvoorbeeld de hardheid. Dat de elektriciteit, Het samenspel van de magnetische krachten de eigenschappen bepalen zien we sterk bij ijzer. De hardheid en het volume. Het wisselen van de trilling de temperatuur heeft grote invloed op de eigenschappen. De hele rambam van wetenschap met trompet en tromgeroffel.

De hoofdstukken zijn in de maak.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.