De oplossing voor al onze moeilijkheden en noden

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 21 August 16:21

     Niet alleen zal zijn werk als zendeling een zegen zijn in het leven van vele anderen, maar het zal ook zijn eigen leven tot zegen zijn. Zijn liefde voor de 'Heer en Zijn geestkinderen' zal groeien, het beeld dat hij van zichzelf heeft zal beter worden, hij zal meer zelfvertrouwen en begrip krijgen. Hij zal dichter bij de Heer leren leven en beter weten hoe hij Zijn heilige priesterschapsmacht kan gebruiken.

                                            83208797be70645e7321e1f1190dccb8_medium.

     Teruggekeerd van zijn zending zal hij beter voorbereid zijn om als priesterschapsleider en als rechtvaardige vader te dienen. Het is het mooiste wat hij kan doen om een zegen te zijn voor anderen evenals ook voor zichzelf. Hij wendt zijn hart tot Hem en geeft Hem de eerste plaats in zijn leven om Hem te dienen als zendeling.

                                          cd8e6fd2518ec8c33bedb963862618b0_medium.

     Zij, de charmante jonge vrouw in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', stelt de Heer op de eerste plaats in haar leven en wend haar hart tot Hem. Hij heeft zoveel vertrouwen in haar gesteld als Zijn geestdochter. Zij bereidt zich erop voor om in de tempel een eeuwig huwelijk aan te gaan. Zij werkt en maakt plannen om dit doel te bereiken. Het zal niet alleen haar tot zegen zijn maar vele anderen zullen gezegend worden door haar verlangen en voorbeeld. Zij stelt de Heer op de eerste plaats in haar leven en in haar hart.      8cc1f462fa6c41f3ff93eb2334c93237_medium.

     U, de vaders en moeders, stel de Heer op de eerste plaats in uw leven en in uw hart. Onderwijs uw kinderen over de Heer; laat ze voelen dat Hij de eerste plaats in uw hart inneemt. Vertel ze van Zijn liefde en de zegeningen die Hij ze zal geven als zij ernaar verlangen en zo leven dat zij waardig zijn om naar Zijn huis te gaan. Help ze voelen hoe fijn een gezin is, opdat zij het verlangen krijgen om voor eeuwig tot een gezin te behoren.

             44bd2f18c2cf381e55c48a4151c4be6e_medium.

     Leer uw kinderen God te kennen en liefde voor Hem, zijn woord en zijn profeten te voelen voordat zij kunnen lezen. Als deze heilige gevoelens bestaan in het hart van de vader en de moeder en getoond worden in hun blikken, woorden en daden, zullen zij een zegen voor het gezin worden. Het beste wat u ouders voor uw kinderen kunt doen is elkander lief te hebben en God de eerste plaats in uw hart en leven te geven. Het zal uw gezin versterken en het veilig stellen.

                  f1736156643b7435898a895b94d58b09_medium.

     U die nog niet getrouwd bent en die vele problemen het hoofd moet bieden, geef Hem de eerste plaats in uw leven. Hij heeft u lief. Naargelang u uw blik omhoog richt en uw hart voor Hem uitstort, zult u kracht en geloof ontvangen om de beproevingen waar u het moeilijk mee hebt te doorstaan. Hij zal de problemen niet wegnemen, maar Hij zal u versterken zodat u de lasten kunt dragen en de beproeving kunt doorstaan. Hij is er. Hij heeft u lief.

                                         85d50c2d7e82c7ad2017bc8cc7e36ae3_medium.

     En u, beste vrienden die de zegeningen van het herstelde evangelie nog niet genieten, wend uw hart tot Hem en luister naar Zijn stem. Hij zal tot u fluisteren in de stilte van uw hart naarmate u Hem zoekt. God heeft namelijk in onze tijd opnieuw tot de mens gesproken. De hemelen zijn geopend. Als in de tijden van ouds spreekt de Heer weer met de mens door middel van zijn profeet. Hij heeft zijn priesterlijk gezag weer hersteld, en de mens gemachtigd in zijn naam te handelen. Hij heeft zijn kerk hersteld zodat de zaligmakende verordeningen weer ter beschikking van de mens staan. U hoeft ons niet op ons woord te geloven, want Hij heeft een manier gegeven waarop u het voor uzelf kunt weten. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.