Genesis hoofdstuk 4 de dondergod wordt offergavengod.

Door Haraelmans gepubliceerd op Friday 12 August 18:11

Genesis hoofdstuk 4 De dondergod wordt offergave god.

In hoofdstuk 2 en drie de naam Jehova God. De god die ons de fantasie ingeblazen heeft. Hier in hoofdstuk 4 wordt de naam van Jehova god, Jehovah. De naam voor de offer god een stem in ons hoofd.

Nu gaat het over goed en kwaad in de groep. Ieder persoon van de groep (het dorp) heeft de stem, Het verhaal van de dondergod in zijn fantasie. Nu zegt iedereen (of moet zeggen) dat de dondergod waar is. En als iedereen in het dorp het zegt wordt het de waarheid. De dondermeneer is tot baas over de donder geworden.

De geloofsgemeenschap Mijn Goede God heeft een expeditie opgezet. Er zijn hardnekkige geruchten dat de stam in de Sahara De watte een pratende slang ontdekt heeft. Die slang zou de taal van de stam De Watte spreken. Nu is de expeditie al acht dagen onderweg. De stam De Watte zou in het moerassige deel van de Sahara wonen. De expeditie kan het moerassige deel van de Sahara niet vinden. Als dit tien keer op de televisie uitgezonden zou worden zou het voor een groep mensen waarheid zijn. Zal mijn televisie kapot zijn?

Met automonteut bedoel ik.

Een auto is een samenspel van natuurwetten. Natuurwet blijft natuurwet. Als er een storing is dat de auto het niet doet zit de fout in het samenspel. En dient het samenspel in orde gemaakt te worden. Onze samenleving. Het is een samenspel van natuurwetten. Natuurwet blijft natuurwet.  De storing dat wij de wereldbevolking oorlog maken met ons de wereldbevolking zit in het samenspel. En daar zal de storing verholpen moeten worden. Onze gestoordheid oorlog normaal te vinden.

Laten we Genesis vertellen.

4:1 Adam nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw en zij werd zwanger. Mettertijd baarde zij Kain en zei: Ik heb een man verworven met behulp van Jehova. (Wat heeft de hulp van Jehovah te betekenen? Met hulp van fantasie. En de Adam? Het wordt dus voor Eva met hulp van mijn eigen fantasie. En voor Adam wordt het ook met hulp van mijn eigen fantasie.) (Jehovah met h maar zonder het woord god.)

4:2 Later baarde zij wederom zijn broer Abel. En Abel werd schaapsherder maar Kain werd landbouwer.

4:3 Nu geschiede het na verloop van enige tijd dat Kain vruchten wat vruchten van de aardbodem als een offer aan Jehovah ging brengen. (Jehovah, De stem van de offer god voorheen de dondergod.) (Volgens het logisch moet hier staan verering of verheerlijking.)

4:4 Doch wat Abel betreft ook hij bracht enkele eerstelingen van zijn kleinvee, Ja hun vetste stukken. Terwijl Jehovah (offer god) nu goed gunstig op Abel en zijn offer neerzag

4:5 Zag hij in het geheel niet goedgunstig op Kain en diens offer neer. Toen ontstak Kain in grote woede en zijn gelaat betrok.

4:6 Hierop zei Jehovah tot Kain: Waarom zijt gij in toorn ontstoken, En waarom is uw gelaat betrokken.

4:7 Indien gij U toe goeddoen keert zal er dan geen verheffing zijn? Maar indien gij U niet tot goeddoen keert, loert er zonde aan de ingang en haar sterkte begeerte gaat naar U uit. En zult gij die van uw zijde ze overmeesteren? (Wat heeft zonde hier te betekenen?) (De begeerte naar macht en bezit is de oorzaak. De seksuele gestoordheid van de kerkmensen is daar een gevolg van)

4:8 Daarna zei Kain tot zijn broer abel, laten we het veld ingaan. Het geschiede dan toen zij in het veld waren dat Kain voorts zijn broer Abel aanviel en hem doodde.

4:9 Naderhand zei Jehovah waar is uw broer Abel? En hij zei ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder?

4:10 Hierop zei hij, Wat hebt gij gedaan? Luister het bloed van uw broer roept tot mij van de aardbodem.

4:11 en zijt gij vervloekt en verbannen van de aardbodem die zijn mond heeft geopend om het bloed te ontvangen om het bloed van uw broer uit U hand te onvangen.

4:12 Wanneer gij de aardbodem bebouwd zal hij U zijn kracht niet teruggeven. Een zwerver en een vluchteling zult gij worden op aarde.

4:13 Hierop zei Kain tot Jehovah, Mijn straf voor de dwaling is te groot om te dragen.

4:14 Zie gij verdrijft mij heden feitelijk van de oppervlakte van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en ik moet een zwever en vluchteling worden op aarde en het is wel zeker dat eenieder die mij vindt zal doden. (En met ons normaal verstand terecht)

4:15 Hierop zei Jehovah tot hem, om die reden moet eenieder die Kain doodt zevenvoudig wraak ondergaan. Jehovah dan stelde een teken in voor Kain opdat verhinderd werd dat iemand die hem zou vinden hem zou doodslaan. (De offergave god maakt een eerste wet. De beschermde moord. Al een eerste oerwoudtovenaar een wet maakt hoe beschrijf je dat?) (Soldaten, politie mensen worden niet bestraft voor hun moorden. Als een Nederlandse soldaat genoeg moorden pleegt krijgt hij een lintje van het kasteelridder geloof.)

4:16 Daarop ging Kain weg van het aangezicht van Jehovah en vestigede zich in het land van vluchtelingschap, ten oosten van Eden. (Eden wordt in hoofdstuk 2 beschreven. Een hof de grote economie als een en de daaruit volgende dorps economie.) (Ten oosten van, Onze vorm van economie. De grote economie verdeelt In groepen met ieder een eigenstem van de offerschaal, de geloofsgroepen. En de daaruit volgende dorps economie. Totaal gestoord. We hebben deze gestoordheid de naam wijsheid gegeven. Uit het Oosten komt deze wijsheid. De gestoordheid van ons economisch sijsteem.)

En verder kunt heet zelf lezen. De geschiedenis is bekend. Verder naar hoofdstuk 5. Verschillende groepen allemaal met een eigen offeschaal.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.