Stappen binnen risicomanagement

Door AVerstappen gepubliceerd op Monday 08 August 14:38

Steeds meer organisaties komen erachter dat risicomanagement erg belangrijk is en dat hier aandacht aan besteed dient te worden. Risicomanagement voor projecten bestaat uit een aantal stappen: integrale risicoanalyse, vastleggen van beheersmaatregelen, implementeren van beheersmaatregelen, evalueren en het uitvoeren en een update van de risicoanalyse.

1. Integrale risicoanalyse
Als eerste stap is het belangrijk dat de stand van zaken op dit moment inzichtelijk wordt gemaakt. Dit wordt gedaan door het uitvoeren een integrale risicoanalyse.

De ongewenste topgebeurtenis is de situatie die zich niet voor mag doen. In de integrale risicoanalyse wordt deze gebeurtenis vastgesteld zodat duidelijk is waar de risicoanalyse op gericht is.

De risico’s worden aan de hand van de volgende invalshoeken in kaart gebracht: politiek, financieel, juridisch, technisch, organisatorisch, geografisch en maatschappelijk. Hierna houd je een lijst met risico’s over. Om te bepalen welke risico’s het belangrijkste zijn kunnen er bijvoorbeeld punten verdeeld worden over de lijst met risico’s.

Beheersmaatregelen
Er zijn een aantal beheersmaatregelen mogelijk:
- Vermijden: de kans dat een bepaald risico op kan treden wordt vermeden.
- Verminderen: hierbij is het de bedoeling dat de oorzaak of het gevolg van het risico verkleind wordt.
- Overdragen: in dit geval wordt het risico overgedragen aan een andere partij. Hiermee verdwijnt het risico niet, maar zorgt het wel voor verminderen van het risico.
- Accepteren: in sommige gevallen wordt het risico geaccepteerd en wordt er rekening gehouden met het risico betreft geld of planning.

2. Vaststellen van de beheersmaatregelen
Voor de belangrijkste risico’s komen uit de risicoanalyse een aantal beheersmaatregelen naar voren. Er dient besloten te worden welke maatregelen daadwerkelijk genomen worden. Ook wordt vastgesteld wie de beheersmaatregelen gaat uitvoeren.

3. Implementeren van beheersmaatregelen
Tijdens het vaststellen van de beheersmaatregelen is bepaald wie er verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een bepaalde beheersmaatregel. Deze personen zorgen ervoor dat de maatregelen genomen worden.

4. Evalueren van beheersmaatregelen
Er dient gekeken te worden of de beheersmaatregelen inderdaad zijn uitgevoegd en wat het effect hiervan is.

5. Uitvoeren van de update van de risicoanalyse
Er wordt een update gemaakt van de lijst met risico’s die in eerste instantie uit de risicoanalyse is gekomen. Er wordt bepaald welke risico’s nog steeds aanwezig zijn en welke niet. Ook worden er nieuwe risico’s toegevoegd indien aanwezig.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.