Genesis 3 voorwoord.

Door Haraelmans gepubliceerd op Sunday 07 August 22:33

Genesis hoofdstuk 3 voorwoord. En nog over 1 en 2

Een pratende slang. Eva praat niet met een dier van de aarde . Eva praat met een dier van het veld. Een slang die we in onze fantsie hebben.

Een pratende slang. Een pratend dier. Een fout van Genesis of een fout van de vertalers? Mocht het niet duidelijk zijn ik ga ervan uit dat bij het lezen er een bijbel naast ligt. Welke bijbel maakt niet uit. Als dat teveel moeite is dan vergeet het maar. Het wordt onleesbaar. Genesis is overal als een vaag verhaal geschreven. Ik beslis niet wat er staat. U leest en maakt uw eigen gedachte over wat er staat.

1+2 is een verhaal. Hoofdstuk 3 is een vervolgverhaal. Er is een grote sprong in de tijd. Er is een dorp (stam) met traditie. Ontwikkeld. Ze hebben een gesproken taal ontwikkeld. Verhalen vertellen. Er zullen ook andere ontwikkelingen zijn als het gebruik van vuur, een boot. Dat is hier niet van belang. Verhalen vertellen rond het dorpsvuur. Fantasie wezens in de lucht. Er is een meneer Donder zijn lust en leven is het alles kapot te maken met storm en regen, de mensen bang maken. Zijn vrouw Bliksem vindt dat niks. Ze wil extra licht aan de mensen geven. Als meneer Donder een aanval krijgt van een vernielbui slaat zijn vrouw hem met de koekenpan op het hoofd zodat hij rustig blijft. Een klein dondertje. Een verhaal dat de mensen zo leuk vinden dat het generatie na generatie verder verteld wordt. Een soort sinterklaas en zwarte piet verhaal. U kunt als voorbeeld ook zelf een verhaal fantaseren als er maar een goede en een kwade stem inzit. Er is een verhalenbundel, een verhalenslang in de traditie.

In dit dorp woont Eva en haar man Adam.

Hoofdstuk 3. De slang hier is een slang van het veld. Het is niet een slang van de aarde, de natuurwet. Het is een slang van de fantasie die we in ons hoofd zien. Het staat er toch. U kunt het zelf lezen.

Met wie praat Eva?

Niet met de hele verhalenslang. Ze praat met een figuur uit de fantasiewereld, de dondergod. Die stem zit in haar hoofd. Eva praat met haar eigen fantasie. En haar eigen fantasie bedriegt haar.

Eva spreekt tegen zichzelf over de kennis van goed en slecht. Nu kennen de mensen al de kennis van goed en slecht door wilde dieren tot huisdieren te maken. Het natuurlijk gedrag van een dier in het wild wordt omgevormd tot een gedrag zoals het baasje dat wenst. Een dier heeft geen fantasie. Alleen het gedrag wordt omgevormd. Word veranderd.

Bij ons mensen wordt niet alleen het gedrag omgevormd door de kennis van goed en slecht. Wij mensen hebben fantasie. Een persoonlijke en een gezamenlijke fantasie. En hier heeft de fantasiestem van de Dondergod, die Eva in het hoofd heeft de fantasie van Eva bedrogen. De kennis van goed en slecht wordt niet persoonlijk. De persoonlijke fantasie van Eva wordt niet de baas in het dorp. Hij wordt een fantasie van de groep. De stem van de Dondergod wordt de baas over de groep.

Persoonlijk fantasie en gezamenlijke fantasie.

Een meisje op haar kamer. Ze verkleedt zich als Princes. Wat mooi is beslist ze zelf. Het is een persoonlijke fantasie. Twee meisje in de kamer die zich verkleden als Princes. Wat mooi is beslissen ze samen. Het is een gezamenlijke fantasie. Een groepje meisjes die zich verkleden als Princes. Wat mooi is beslissen ze samen.

 

Laten we filmen hoe Genesis loopt door het dorp. Wel normaal, door het dorp loopt.

Genesis 1+2

De tijd na de zesde dag heeft geen einde. Daaruit volgt dus: Er zijn twee vormen van natuurwet. Een scheppende natuurwet en een werkende natuurwet. De scheppende natuurwet schept. Dan gaat de werkende natuurwet het zo vormen dat er evenwicht kan ontstaan.

1 De scheppend natuurwet schept de plantengroei. De werkende natuurwet gaat het vormen dat een evenwicht kan ontstaan. De gassen in de dampkring worden geregeld. Dat geldt voor iedere dag. Een evenwicht. De tijd voor het einde van de zesde dag. De tijd na het einde van de zesde dag. De scheppende natuurkracht gaat na het einde van de zesde dag in rust.

2 De werkende natuurkracht. Het einde van de zesde dag. Hij heeft alles in evenwicht gebracht. Na het einde van de zesde dag blijft hij werken om het evenwicht in stand te houden.

3 Jehova god voor het einde van de zesde dag. Zijn werk in hoofdstuk 2. We krijgen een fantasie die een evenwicht heeft met de natuurwetten. Het einde van de zesde dag; Wij mensen gaan met onze fantasie aan het werk.

Duidelijker.

De indeling van de hoofdstukken op de volgende manier. Hoofdstuk 1 deel 1. De scheppende en werkende natuurwet. Hoofdstuk 1 deel 2. We krijgen onze fantasie. Dus twee keer hoofdstuk 1. Dan wordt verder gegaan met hoofdstuk 3.

Een struik van de aarde. Een struik van het veld.

Een struik van de aarde. Bedoeld wordt een struik die we buiten op aarde zien staan. Struik van het veld. Bedoeld wordt die struik zoals we hem in de fantasie zien staan.

Hindernissen bij het lezen.

Er kan geen zevende dag zijn want een dag heeft een einde. De tijd na de zesde dag heeft geen einde. De kerk heeft als stelling dat we geen fantasie hebben. We horen alleen de stem van hun god en de stem van hun duivel. Op welke manier de pauzen die stelling tot waarheid maakte staat in de geschiedenis.

Waar zijn we als mensheid, de wereldbevolking in hemelsnaam toch mee bezig. De hemelnaam in naam van god of de hemelnaam in naam van de duivel? We hebben hu het geloof van de kasteelridders.

Dit aan het begin van het verhaal van Genesis.

Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking? Hoe mensen over de heel de wereld samen leven fantaseren we zelf. Nog een keer we fantaseren het zelf. De natuurwet zorgt niet dat er oorlog komt. Er zijn geen krachten onder de grond of in de ruimte die ervoor zorgen dat we oorlog maken. We hebben onszelf gestoord gefantaseerd. We hebben de stemmen van de offerschalen gefantaseerd en nu gaan die stemmen oorlog maken om de offergaven. Als we de offerschaal belastingschaal noemen maakt geen verschil. De verschillende belastingen gaan oorlog maken om de belastingen.

Van natuur uit hebben we een evenwicht tussen onze fantasie en de natuurwet. Dat evenwicht hebben we kapot gefantaseerd. We fantaseren dat we de baas zijn over de natuurwet.

 

Het tweede verhaal in Genesis in eigen woorden begin hoofdstuk 3.

De verandering door Eva. De grote van onze bewuste wereld. Op de kleuterschool wordt het kind zich bewust van de put. Op de lagere school van het dorp. Daarna van Nederland. Nu zou een kind doorgroeien tot het bewustzijn van de wereld. Maar dat wordt op school geblokkeerd. Wij zijn niet groter geworden als Nederlander en laten de kinderen niet groter worden als Nederlander. Als we over de wereld zwerven nemen we de grenzen van ons bewustzijn, de grenzen van Nederland mee.

Een Nederlandse soldaat gaat niet met het bewustzijn van wereldburger naar de oorlog. Zijn grenzen zijn Nederland. Als hij nu een kistje pootaardappelen meenam in plaats van wapens.

Ons levensdoel. Het ons tot eigendom maken van het bezit van andere mensen.

De traditie. Als bomen van het veld staan we in het dorp met de wortels in dood water. Het grote bewustzijn, het wereldburger zijn is uit het water.

De grote om stroming van het hof. De traditie van het grote kapitaal. De geschiedenis van het kapitaal van Nederland. De geschiedenis van het kapitaal in Amerika. Er is geen enkel menselijk gevoel in te vinden. En daarmee is ons geheel menselijk gevoel dood. We zijn het gaan ervaren als natuurwet.

De stem van de offerschaal is geen natuurwet en wordt niet bestuurd door de natuurwet. Het is een schepping van onze fantasie die het evenwicht tussen fantasie en natuurwet verstoord. We hebben nu de naam die de kasteelridders gebruiken, belasting. Pastoor is vervangen door een kasteelridder.

Nederland is een klein stukje aarde. Maar is veel, veel belangrijker dan de rest van wereld. We laten de soldaten spreken. Op school krijgen de kinderen de juiste lesstof geleerd. We laten de minister spreken. Hij weet wat het beste is voor de kinderen, spreekt hij. Hij moet toch wat om aan de kost te komen.

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Fantasie heeft u zeker en u leest en maakt uw inderdaad uw eigen gedachten over wat er staat. ;) Die gedachten komen bij religieus georiënteerde mensen in het algemeen tot stand door letterlijke interpretaties van wat er in een 'Heilig Boek' geschreven staat; het idee dat in metaforen wordt gesproken, is voor hen in de meeste gevallen ondenkbaar.

De slang was het symbool (dus een metafoor) van de Bewakers en de Nephilim.

De Bewakers waren de Elohim die 'naar de aarde afdaalden' om te waken over de mens. De Nephilim (reuzen) waren de nakomelingen van de 'zonen van God' (Elohim) en de 'dochters van de mens' volgens de Bijbel (Genesis 6:4). In de tijd van Noach waren er reuzen in Kanaan (Num 13:33).

Die Bijbelse 'slang' was een Bewaker en deze wordt ook in het Boek van Enoch genoemd, evenals in een Zoroastische tekst (Bundahishn) waar aan die slang met Anga Mainyu wordt gerefereerd, de “boze geest en vader de deva’s”; en net zoals bij de Bewakers het geval is wordt Anga Mainyu voorgesteld als ‘een slang met benen’.

Meer gefundeerde informatie met betrekking tot dit onderwerp kunt u lezen in de volgende link :
http://plazilla.com/page/4295071706/eden-paradijs-en-hemel
ik ben automonteur en lees genesis als automonteur. Genesis. Genesis dus en niet wat oorlog verslaafde mensen er van maken.
Genesis praat over twee werelden. De wereld op aarde. de wereld volgens de natuurwetten. En de wereld van Jehova god, de wereld van het veld onze fantasie. Ik lees we zijn geschapen als een samenleving zonder oorlog. We fantaseren zelf de oorlog. dus oorlog is geen natuurwet. Ik blijf bij genesis en ga niet een aantal verhalen combineren. Genesis komt uit twee oude talen en niet uit het oosten.
Wereld vrede is de natuurlijke toestand staat in Genesis en zo zal ik het vertellen.
Het begin is het begin en niet een toestand van tienduizenden jaren later.
U leest Genesis als een automonteur. Helaas bestaat de wereld niet enkel uit automonteurs, dus u houdt een monoloog voor een lege zaal, gelijk een grammofoonplaat waarbij het naaldje blijft hangen, als u vat wat ik bedoel. Als u werkelijk een discussie met anderen wilt voeren, zult u uw best moeten doen om zich te verplaatsen in Genesis lezers die andere beroepen dan automonteur uitoefenen.
Met automonteur bedoel ik natuurwet blijft natuurwet. Als een auto niet loopt zal het niet helpen pastoor met zijn wonderen erbij te halen. De storing zal verholpen moeten worden zodat de natuurwetten kunnen werken.
Over water lopen is iets voor de mensen van de offerschaal met hun oorlog maken.
Wat in genesis staat geschreven is niet de fantasie van de paus. Het is niet de fantasie van het geheim kasteelridder geloof wat we de naam vrij Amerika hebben gegeven. Wat In Genesis staat. Het is logisch zonder rare kronkels. een fantasie die niet in strijd is met de natuurwet.
Genesis lezers Hoe krijg iemand zover dat hij genesis leest? We hebben de van buiten geleerde verhaaltjes van de paus die beslist wat er staat. Terwijl er wat anders staat. Zoeken in het oerwoud naar de boom die de vrucht van het leven draagt.
Met automonteur bedoel u natuurwet blijft natuurwet. Hmmm.... als ik het over pannenkoeken heb, bedoel ik gebraden kip met appelmoes.