Onoverbrugbare verschillen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Thursday 30 June 06:47

      De recente aanslagen op de luchthaven Zaventem hebben de tegenstelling tussen de westerse democratische beschaving en de orthodoxe islamitische terreur scherper zichtbaar gemaakt. Er gaan geruchten rond dat Moslims in West-Europa op straat stonden te juichen en voelden zich opeens geen gedoogde minderheid meer. De vooral begripvolle, vriendelijke en politieke correcte houding waarmee Europese leiders de islamieten voorheen tegemoet traden, veranderde in angst voor de Islam in de westerse samenlevingen.     16fe1ff6db9d0809b68918e164f734ca_medium.

        En de gedachte dat er een liberale islam in Europa mogelijk kon worden werd ongeloofwaardig gevonden en heeft de boel verder op scherp gezet. De scherpe scheidslijn tussen de moslimwereld en de Joods-christelijke cultuur van het Westen wordt steeds verder uitgehold. Ons cultuurrelativisme blijkt zeer bedreigd te worden door het ondemocratische islamitische fundamentalisme. Moslims erkennen al minstens 30 jaar in ons land de tegenstelling tussen beschavingen waardoor ze niet integreren terwijl het net lijkt alsof de EU regering haar kop in het zand steekt.  

     212a1fc2bfeae3833f9dd9e9ef20d654_medium.

     Hoezeer het waardepatroon van het Westen verschilt met dat van de moslimwereld blijkt bijvoorbeeld uit de opvattingen betreffende democratische vrijheden. Hoekstenen van de westerse democratie zijn vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Dat geldt niet voor de islamitische wereld. Islam betekent "onderwerping". Het gaat om het buigen onder het gezag van allah en zijn wetten zoals die aan de mensheid bekend zijn gemaakt door de profeet Mohammed.

     085f2e85f098f978702b303c74003a5a_medium.

     Met alle verschillen die er ook in de moslimwereld bestaan, hebben alle moslims de vaste overtuiging dat elk mens zich moet voegen naar de wil van allah. Iedere moslim weet dat dit vergaande consequenties heeft. Men moet daarbij bereid zijn alles te geven, zelfs zijn eigen leven. Discussies met overtuigde moslims over de vraag of IS met hun aanslag een immorele daad pleegden, zijn vruchteloos. Zij die niet willen buigen voor allah moeten bestreden worden en dan is niemand onschuldig.     b01fed50a0d96f6569dc0672fd259a63_medium.

     Propaganda voor wederzijdse erkenning van het christendom en de islam is aan conservatieve moslims ook al niet besteed. Zij beseffen vaak beter dan afvallige christenen dat de verschillen tussen de islam en het christelijke geloof voor hen heel fundamenteel zijn. De onderwerpen van overeenstemming tussen beide religies gaan niet verder dan de gemeenschappelijke overtuiging dat deze wereld door een God is geschapen.      4315a0bc50e833cc3fa2829dd5185a4a_medium.

     Moslims erkennen het hart van het Bijbels Evangelie - de verzoening van Jezus Christus - niet. Zij willen niet weten dat Jezus 'na je bekeerd te hebben' jou zonden op zich neemt. Ieder mens moet zich afkeren van de zonden door zich voortaan volledig aan allahs wil te onderwerpen. Zonde is volgens de islam ook geen bewuste opstand tegen allah, maar het (even) vergeten van allahs geboden.       4e2e6e398b7e87b935e6f6e593e4e1e1_medium.

     Het gesprek met de islam heeft deze fundamentele verschillen niet uit de weg geruimd. Mocht dit wel gaan gebeuren dan is er van islamitische zijde taqiyya in het spel en is dit slechts tijdelijk. Het Westen streefde naar een multiculturele samenleving waarin wel degelijk op een aantal punten overstemming bestaat tussen het christendom en islam. Maar onze cultuur wordt door de islam volledig afgewezen, wij moeten ons hoofd buigen en in dat kader moeten we vechten voor onze vrijheid en is zwijgen verraad.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.