x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Genesis 4 Onlogische god

Door AelmansHar gepubliceerd op Monday 13 June 01:55

Voorwoord Genesis hoofdstuk vier.

Ons samenleven.

Wat een poppenkast. De spelers.1 De schepper van de natuurwet. Ons logisch. 2 De schepper van onze fantasie Jehova. Onze vorm van samenleven is niet vaststaan. Die moeten we zelf fantaseren. Een. We kunnen een samenleving fantaseren met logisch als uitgangspunt. De boom van het leven komt dan midden in het dorp. Twee. We kunnen een samenleving fantaseren met onlogisch als uitgangspunt. We fantaseren een kracht in de lucht en maken die kracht tot baas over ons. Een verhalengod. De kracht in de lucht bepaald met goed en slecht hoe we samenleven. Meer dus hoe we tegen elkaar leven. Ons vertrouwen in elkaar wordt volledig dood gemaakt.

Het logisch, de natuurwet, in onze samenleving krijgt de naam Jehova God, de logische. Het niet logische, de kennis van goed en kwaad, krijgt de naam Jehova, de niet logische. ( dus zonder god )

Het Eva sijsteem van angst. Voor moord. Uithongering. Sociale isolatie. De bijbehorende ellende.

Opvoeden. De kinderen vormen. Dit gaat niet zonder goedkeuring en afkeuring. Het goedkeuren en afkeuren gebeurt niet meer door mensen. Het wordt bepaald door de traditie. De waarden en normen van de Eva god, de niet logische. De dondergod. De opvolgende goden door de tijd.

Begin van het Eva sijsteem.

4:1 Adam nu had gemeenschap met Eva zijn vrouw En zij werd zwanger mettertijd baarde zij kaïn En zei: ik heb een man verworven met behulp van Jehova.

4:1 Adam de mens met kennis van goed en slecht. Eva de mens met de kennis van goed en slecht. Wat heeft: met behulp van Jehova, de niet logische te betekenen? Jehova wordt nu zonder god geschreven. De naam voor de verhalengod. De Sinterklaasgod. De dondergod.

4:2 Later baarde zij wederom zijn broer Abel. En Abel werd schaapherder maar Kaïn werd landbouwer.

4:2 Zij hadden dus ouders met de kennis van goed en slecht. En werden met braaf en stout opgevoed. Met angst voor het onnatuurlijke.

4:3 Nu geschiede het dat na verloop van enige tijd Dat Kaïn Wat vruchten van de aardbodem Als offer aan Jehova ging brengen.

4:3 Jehova, de niet logische. De dondergod. Waar vindt dat offer geven zijn oorsprong? De tovenaar Jehova geeft de vruchten door aan de onzichtbare.

4:4 Doch wat Abel betreft ook hij bracht enkele eerstelingen van zijn kleinvee. Ja hun vette stukken. Terwijl Jehova nu goedgunstig op Abel en zijn offer neerzag.

4:4.

4:5 Zag hij in het geheel niet goedgunstig op en diens offer neer. Toen ontstak Kaïn in grote toorn en zijn gelaat betrok.

4:5 .

4:6 Hierop zie Jehova, de niet logische tegen Kaïn waarom zijt gij in toorn ontstoken en waarom is uw gelaat betrokken?

4:6 .

4:7 Indien gij U toe goeddoen, keert zal er dan geen verheffing zijn? Maar indien gij U niet tot goeddoen keert loert er zonde aan de ingang. En haar sterke begeerte gaat naar U uit En zult gij van U zijde ze overmeesteren?

4:7 ??????????????. ? Het is door Nederlandse taal deskundige op papier gezet.

De eerste moord.

4:8 Daarna zei Kaïn tot zijn broer Abel: Laten wij het veld ingaan. Het geschiede toen zij op het vel waren. Dat Kaïn voorts zijn broer Abel aanviel en hem doodde.

4:8 . Een moord. Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand?

4:9 Naderhand zie Jehova, de niet logische tot Kaïn; Waar is uw broer Abel?. En hij zei: ik weet het niet. Ben ik mijn broers hoeder?

4:9 Met wie spreekt Kaïn? Met een wolkje in de lucht. Met de tovenaar Eva. Spreekt hij met zichzelf? De fantasie heeft geen logisch meer, geen geraamte. Een mens wordt een gespleten persoonlijkheid. Een helft van de fantasie wordt goed, de andere helft slecht. De slechte helft spreekt met de goede helft van de fantasie. We kunnen het goed niet groter maken door meer goed te krijgen. We kunnen de splitsing verminderen door meer logisch in de fantasie te brengen.

4:10 Hierop zei hij: Wat hebt gij gedaan? Luister het bloed van uw broeder roept luid tot mij van de aardbodem.

4:10. Wordt met aardbodem bedoeld de materie aarde of wordt het logisch het geraamte van onze fantasie bedoeld. Dit kunnen we niet omdraaien. Logisch dient het geraamte te zijn van de fantasie. Dat de fantasie het logisch vormt. Dat fantasie het geraamte van het logisch vormt is Toch een behoorlijke gedachte kronkel.

4:11 En nu zijt gij vevloekt en verbannen van de aardbodem die zijn mond heeft geopend om het bloed van uw broer uit uw hand te ontvangen.

4:11 .

4:12 Wanneer gij de aardboden bebouwd zal hij u zijn kracht niet teruggeven. Een zwerver en een vluchteling zult gij worden op aarde.

4:12 Het logisch heeft geen kracht meer. Wij kunnen er niet mee werken. Wat heeft logisch te betekenen in de samenleven van ons mensen?

We leven als geestelijk gestoorde.

4:13 Hierop zei Kaïn tot Jehova, de niet logische. Mijn straf voor de dwaling is te groot om te dragen.

4:13 De totale sociale isolatie is niet mogelijk. Een mens alleen kan niet in leven blijven. Hij heeft hulp nodig.

4:14 Zie gij verdrijft mij heden feitelijk van de oppervlakte van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en ik moet een zwerver en een vluchteling worden op aarde en Het is wel zeker dat een ieder die mij vindt mij zal doden.

4:14 Wij maken ons tot vijand van elkaar.

4:15 Hierop zij Jehova, de niet logische tot hem: om die reden moet een ieder die kaïn doodt, zevenvoudig wraak ondergaan. Jehova, de niet logische dan stelde een teken in voor Kaïn, opdat verhinderd werd dat iemand die hem vinden zou, Hem zou doodslaan.

4:15 Een teken stellen, Een wetgeving invoeren. Moordenaars worden beschermd tegen de hetze van het volk.

4:16 Daarop ging Kaïn weg van het aangezicht van Jehova, de niet logische, En vestigde zich in het land van het vluchtelingschap in het Oosten van Eden.

4:16 Wat is dat toch met het Oosten? Dat is de basis van het niet logisch wat we vereren.

Hier stop ik ermee.

Het gaat over een moord die eerde door Jehova de niet logische uitgelokt is door de beoordeling goed en slecht.

Het verdere verhaal gaat over het tot stand komen van de standaard wetgeving en de standaard waarde van normen en waarden. Iedere nieuwe beschaving die we hebben zien ontstaan, neemt het standaard pakket van de verhalen god van de vorige beschaving over. Het standaard systeem goed en slecht. Het niet logisch. Dat wordt aangevuld met de waarden en normen die in de tijd gelden, die op een bepaalde plaats gelden.

Als iemand de standaard wetgeving van goed en slecht wil uitzoeken. Zoals die van het begin is. Bijbels zijn toch overal te koop.

1 Waar haalt een regering de macht vandaan?

2 Waar haalt het kapitaal de macht vandaan om zich bezit van andere mensen toe te eigenen?

3 Dat geldt voor ieder mens: Waar halen wij het recht vandaan ons het bezit van andere mensen tot ons eigendom te maken?

We maken het niet logisch tot werkelijkheid. Het goed en slecht.

Waarheid is logisch.

Waarheid is logisch, de natuurwetten zijn logisch.

Leven in angst voor onze fantasie, voor onze angst.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.