DE OVERHEID INTEGER EN TRANSPARANT?

Door Binjamin Heyl gepubliceerd op Wednesday 01 June 11:36

In mijn visie is de Nederlandse overheid niet integer noch transparant, mede dankzij de volksvertegenwoordiging. 

Ik begrijp dat er veel gedoe is over iets met zoekgeraakte bonnetjes. Commissie Oosting een en twee. Kamerdebatten . Net als met de MH17 zal en moet de onderste steen boven komen. 

Wanneer we echter zien dat de Overheid er niet voor terugdeinst soldaten met voorbedachte rade de dood in te jagen door middel van een ondeugdelijke AP23 landmijn en deze wetens en willens in het arsenaal hield zodat er nog meer doden zouden kunnen vallen om tenslotte deze ondeugdelijke AP23 landmijnen door verkocht aan een ander land zonder  te vermelden dat deze landmijn onbetrouwbaar was,  kom ik tot de stellig: De overheid is, mede dankzij de volksvertegenwoordiging ten principale immoreel wanneer haar dat goed uitkomt. We zien dan ook hoe klokkenluider Spijkers genadeloos werd aangepakt en daarbij de wet overschreden werd. Mag allemaal in een democratische rechtsstaat. Om deze smerigheid onder de pet te houden besloot de overheid dat het AP23/Spijkersdossier pas geopend mag worden 70 jaar na het overlijden van de heer Spijkers. Dit alles onder het motto: Integer, Betrouwbaar en Transparant.  

Vervolgens verbaast het, zo las ik in de krant, het journalisten dat het kabinet op het punt staat de vrije nieuwsgaring in de wielen te rijden. Mij verbaast het dat journalisten dat verbaast. Wellicht dat het iets te maken heeft met de invloed van Erdogan. Een ietsie pietsie minder persvrijheid kan nooit kwaad om een  staatshoofd te vriend te houden. In het verleden heeft Nederland daar goede ervaring mee door journalisten te vervolgen en de mond te snoeren toen deze slechte dingen schreven over een  bevriend staatshoofd, Adolf met  het snorretje. Erst dad Fressen dan die Moral is nog steeds uitgangspunt. 

Om duidelijk  te maken dat de wet er is voor gewone mensen en dat machthebbers de vrijheid hebben om de wet naar eigen goeddunken te interpreteren besloot minister Schippers om buiten de Tweede kamer en de Autoriteit  Persoonsgegevens om het groene licht te geven om medische gegevens te verzamelen via de zorgmakelaar. Dit alles in het belang voor de zorgvrager die totaal centraal staat. De waarschuwingen  dat hier misbruik van gemaakt kan worden werd in de wind geslagen. Geen enkel gevaar dat het beroepsgehein omder druk zou komen te staan en natuurlijk loopt gelijke behandeling en solidariteit geen enkel gevaar. Daarom besloot de NZa, Nederlandse Zorgautoriteit,  medische gegevens door te spelen aan het ministerie van VWS en het Planbureau. Dat dit bij wet verboden is, was haar ontgaan. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de NZa wel op de vingers getikt. Of dat veel uithaalt waag ik te betwijfelen. 

Hoe de volksvertegenwoordiging zal reageren, als lam of leeuw, is afwachten.

Maar dat de overheid Integer, Betrouwbaar en Transparant is, daar geloof ik persoonlijk  niets van, evenimin dat wij op integere, betrouwbare en transparnte wijze vertegenwoordigd worden.  Deze principes gelden wanneer het hen goed uitkomt, denk ik. Het zogenaamde hele en eerlijke verhaal wordt alleen van stal gehaald wanneer het goed uiit komt. 

Dat ik  niet de enige ben bewijst het feit dat de heer Wilders hoog in de peilingen staat. Hoewel ik hem nog nooit heb kunnen betreappen op een visie die hout snijdt zijn er duizenden die geloven in de rattenvanger van Harmelen. Helaas vergeet zowel de overheid als de volksvertegenwoordiging ons te melden dat mede dankzij het schenden van integriteit, betrouwbaarheid en transparantie de deur voor deheer Wilders wijd werd open gezet. 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.