Mijn politieke ik en een uitleg over wat voor mij van belang is:

Door Candice gepubliceerd op Tuesday 19 April 15:43

Mijn politieke ik en een uitleg over wat voor mij van belang is:

Zoals al heel vaak door mij gezegd stem ik al 35 jaar of zo niet meer en dat heeft niks te maken met het niet willen of het niet belangrijk vinden, maar puur om het feit dat ik voor minimaal 75% achter de standpunten van een partij moet staan wil ik op een partij stemmen. Zo simpel ligt dat en dat is de afgelopen 35 jaar niet gebeurd. Ik doe altijd de stemwijzer en kom dan nog regelmatig uit op een partij waar ik absoluut nooit op zal stemmen en ik leg straks wel uit waarom niet. En zelfs al zou ik met die stemwijzer en het, wat ik ook altijd doe, serieus raadplegen van alle partijprogramma's op zo'n partij uitkomen … al zou het voor 99% zijn, dan nog stem ik niet op zo'n partij. Uitleg komt zo.

Ik heb wel degelijk een behoorlijke politieke visie en kan in de programma's van alle partijen wel iets vinden en over het algemeen ben ik een links liberaal sociale democrate. Alstublieft.

Uitleg waarom sommige partijen nooit mijn stem zullen krijgen:

Wie mij een beetje kent die weet dat. Het gaat namelijk om Israël en nergens anders om. En dat is dan ook de reden waarom ik van mijn leven niet links zal stemmen. En ook niet op D'66.

Voor de laatste verkiezingen was er een stemwijzer over de kwestie Israël -palestina. En als er uit die stemwijzer één ding heel duidelijk bleek dan was het wel de steun die links-Nederland geeft aan de palestijnen.

http://www.israel-palestina.info/actueel/2012/09/06/stemwijzer-israel-palestina-2012/

52b42428ecdf290fac5197db96caec42_medium.

Nederland moet meer druk uitoefenen op de Palestijnse Autoriteit en andere Palestijnse organisaties om Israël eenduidig te erkennen (als Joodse staat) en te stoppen met het verheerlijken van geweld en terrorisme.

Zowel de SP, Pv/dA als GL vonden van niet en D'66, Pv/dD en 50 Plus hadden geen mening. En al die partijen zijn van mening dat Israël ook met dat gruwelijke terreurspul van Hamas zou moeten onderhandelen. En ze zijn uiteraard ook voor het streven naar een onafhankelijke palestijnse staat. Kijk op dit punt steun ik de VVD en sta daar ook (bijna) helemaal achter. Ik ga er pas mee akkoord als de palestijnen hun handvest grondig aanpassen en compleet afstand nemen van terreurvuilnis.

De VVD wil dat er een tweestatenoplossing komt voor dit slepende conflict. Echte vrede is alleen mogelijk als de Palestijnen een eigen staat hebben en als de veiligheid van Israël gegarandeerd is. Daarvoor is een uitgebreid akkoord nodig tussen beide partijen. Zonder zo’n akkoord wil de VVD niet dat Nederland een Palestijnse staat erkent. Te vroege erkenning brengt een daadwerkelijke Palestijnse staat niet dichterbij. Integendeel, het maakt onderhandelingen vrijwel onmogelijk. Symboolpolitiek die ook nog eens averechts werkt: daar doet de VVD niet aan mee.

Nederland is een van de weinige landen die goede banden heeft met zowel Israël als de Palestijnen. Wij kunnen daarom een positieve rol spelen bij het zoeken naar een oplossing.

Links Nederland heeft geen probleem met het handvest van de palestijnen waarin nog altijd staat dat ongeacht welke Israëlische toezegging dan ook, ze nooit zullen stoppen met hun strijd om de Joodse Staat te vernietigen. Daarmee steunt naar mijn mening links Nederland aanslagen gericht tegen Israël. Ze hebben ook nog nooit een aanslag op Joden of de Israëlische staat veroordeeld.

En dat is voor mij reden genoeg om nooit links te stemmen, zelfs niet als ik het verder met alles eens zou zijn.

Note: Links Nederland is in dit geval de fracties van die partijen, niet van iedereen die links denkt, want er zijn zat links denkende mensen die net als mij en net als ieder normaal mens alle aanslagen door wie en op wie dan ook veroordeeld.

Tenslotte nog dit over die kwestie:

Terwijl de nederzettingen vaak als obstakel worden genoemd en ieder uitbreidingsplan uitgebreid in het nieuws komt, gaat de opruiing in Palestijnse media welhaast ongemerkt aan de meeste journalisten en politici voorbij. De continue verheerlijking van geweld tegen Israëlische burgers en het demoniseren van Joden heeft ontegenzeggelijk zijn invloed op de Palestijnse burgers, die in allerhande complotten en de Joodse almacht geloven. Dit staat vrede en een tweestatenoplossing in de weg. Hoewel in Israël ook discriminatie, racisme, en opruiing voorkomen, zijn de Israëlische media zeer divers en wordt racisme sterk bekritiseerd en veroordeeld. Tal van kritische organisaties zetten de Palestijnse zaak en Israëlisch wangedrag steeds weer op de kaart en krijgen internationaal veel aandacht. Een kritisch geluid aan Palestijnse kant ontbreekt vrijwel geheel. Nederland zou juist dit kritische geluid aan Palestijnse kant moeten bevorderen en antisemitisme en hatespeech fel moeten veroordelen. Bij de projecten die men aan Palestijnse kant steunt moet dit een belangrijk criterium worden.

Zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit en de PLO dienen elkaars recht op soevereiniteit en nationale aspiraties te erkennen. Verschillende Israëlische regeringen hebben zich voor een tweestatenoplossing en een onafhankelijke Palestijnse staat uitgesproken, al varieerde de overtuiging waarmee dat gebeurde. De PA en PLO hebben beide Israël erkent, maar nadrukkelijk niet als Joodse Staat, terwijl ze hun eigen gewenste staat wel als Arabisch en islamitisch definiëren. Ook houden zij vast aan het zogenaamde recht op terugkeer van de vluchtelingen, wat indruist tegen de tweestatenoplossing.

Mooi nu dat duidelijk is kan ik verder gaan met waar ik het over wilde hebben.

Mijn politieke ik.

In de politiek kom je van alles tegen. Economie, overheidsfinanciën, defensie, milieu, onderwijs, werkgelegenheid, justitie & veiligheid en nog wel meer en alle politieke partijen hebben er zo een eigen mening over en ik dus ook. Dat is niet zo raar, want ik ben klaarblijkelijk een mens en mensen hebben nu eenmaal een mening over van alles. Die meningen kunnen bepalend zijn in je keuze op welke partij te stemmen.

Maar hoe denk ik nou echt over al die zaken?

Om daar een beetje duidelijkheid in te verschaffen doe ik nu de toenmalige stemwijzer. En dan eens kijken op welke partij ik zou uitkomen.

d1f097240ce1e4653b84db4570156e94_medium.

 http://www.stemwijzer.nl/TK2012/index.html 

Het tekort op de begroting mag in 2013 niet meer dan 3% bedragen.

Oneens. Vind die 3% achterhaald. Mag van mij worden verhoogd naar 4,5%.

Het aantal leden van de Tweede Kamer moet 150 blijven.

Eens. Ik vind het een mooi aantal.

Alle coffeeshops in Nederland moeten dicht.

Eens, rook dat toch niet en vind het een aanfluiting dat ze bestaan.

Er moeten minimumstraffen komen.

Ja kan ik me wel in vinden.

Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen of de winkels zondags open zijn.

Niet mee eens. Vind dat daar best regelgeving in mag zijn.

Reiskostenvergoeding moet worden belast, ook voor openbaar vervoer.

Absoluut niet mee eens. Als je naar je werk moet reizen dan heb je recht op goede vergoeding.

Er moet Europees toezicht op banken komen.

Prima, maar de raad die dat gaat doen moet bestaan uit onafhankelijke partijloze financiële experts.

Kinderbijslag inkomensafhankelijk.

Eens. En boven een nader te bepalen inkomen afschaffen. Topinkomens hebben dat niet nodig.

Lengte WW uitkering inkorten, maar de eerste maanden wel verhogen.

Niet mee eens. Beter gewoon een goede uitkering met een vaste redelijk lange duur zodat mensen niet te snel in de bijstand terecht komen. Wel druk op solliciteren houden en eventueel de lengte in kunnen korten als er niet voldoende actie om aan werk te komen wordt ondernomen.

AOW leeftijd moet, in ieder geval tot 2020, 65 blijven.

Ben voor de getroffen verhoogregeling qua verhogen en dan tot maximaal 67,5 jaar.

Werkgevers moeten gemakkelijker werknemers kunnen ontslaan.

Mag makkelijker, maar wel aan strenge regels gebonden blijven. Mag niet een hoppa dumpen maar situatie worden.

Studiebeurs afschaffen zodat studenten voortaan moeten lenen.

Niet mee eens. Persoonlijk vind ik dat studeren gratis moet zijn en dat er strenge regels komen om te voorkomen dat studenten er een zooitje van maken. Switchen van studies aan banden leggen en meer letten op totale studeerperiode.

Publieke stelsel van radio en tv met omroepverenigingen moet blijven bestaan.

Kijk wel nooit, maar mee eens.

Auteursrecht op internet moet streng worden gehandhaafd.

Helemaal mee eens.

Migranten mogen na aankomst in Nederland voorlopig geen bijstandsuitkering krijgen.

Eens, ze hebben wel recht op handgeld dat zonder meer. Die hele procedure moet gewoon veel sneller kunnen gaan.

Er moet flink worden bezuinigd op aanleg nieuwe wegen.

Niet mee eens. Hoe meer oponthoud op wegen door files, des te slechter het is voor de economie.

De bouw van nieuwe moskeeën moet stoppen.

Ja en nee. Ja, want in hun landen zijn ze ook niet meegaand t.o.v. anders gelovende en nee, want een ieder heeft recht om haar/zijn geloof te belijden in een kerk/moskee/synagoge. Dus ik zeg nee.

Verhoging maximum snelheid naar 130 op sommige snelwegen moet worden teruggedraaid.

Integendeel … op alle snelwegen verhogen naar 140.

Aftrek hypotheekrente mag niet verder worden beperkt.

Heb geen hypotheek nodig. Vind het een gedrocht. Dus beperk rustig verder.

Verhuurders woningen moeten zelf de hoogte van de huur kunnen bepalen.

Niet mee eens, daar horen gewoon hele goede regels voor te zijn.

Belasting op vlees moet flink omhoog.

Als dat ook op zou gaan voor vis en kaas dan vind ik het prima, dat is niet eetbaar. Vlees eet ik maar heel zelden en zal er weinig van merken, maar je pakt er wel weer de lagere inkomens mee en dus zeg ik nee, want die worden altijd al gepakt.

Meer woningen in de Randstad, eventueel ook in Groene gebieden.

Ja prima, maar waar mogelijk natuur ontzien. Liever de hoogte in … doen we daar ook een keertje aan mee.

Meer megastallen zijn toegestaan mits ze volledig voldoen aan alle gestelde eisen.

Tegen.

Er moet meer concurrentie tussen zorginstellingen komen.

Tegen en ik pleit voor een herziening van het zorgstelsel en ben voor inkomensafhankelijke zorg. Bovendien vind ik dat de overheid zorgboetes moet seponeren en afschaffen.

De huisarts moet onder eigen risico vallen.

Tegen. Handen af van huisarts, tandarts en apotheker. Dat hoort erbuiten te vallen.

Ieder burger moet orgaandonor zijn, tenzij zij/hij er schriftelijk bezwaar tegen maakt.

100% tegen.

Nederland moet zich terugtrekken uit het JSF project.

Tegen. Ben niet echt voor de JSF, maar nu terugtrekken is zonde van het al uitgegeven geld.

Geen nieuwe bezuinigingen op defensie.

Eens en daar moet gewoon structureel royaal meer geld bij. Miljarden welteverstaan.

Minder geld uitgeven aan arme landen.

Eens, want je kan veel beter eerst eens goed gaan onderzoeken wat er met dat geld gebeurd en het op een andere manier gaan aanpakken. En ik ben ervan overtuigd dat wanneer je het goed aanpakt dat je dan meer kunt doen en bereiken met beduidend minder geld.

Nederland moet gaan streven naar een Europese Regering die door het Europese Parlement wordt benoemd en kan worden ontslagen.

Lastig. Ja als het gaat om een Europese Regering. Maar we zijn nog lang niet ver genoeg als EU om daar nu al mee te komen.

f738619cdb1bd7eb382f1372e14ee1af_medium.

En op basis daarvan zou ik dus op het CDA uitkomen.

Maar nu komt het. Zou ik destijds hebben gestemd aan de hand van dit advies, dan zou mijn stem dus zijn gegaan naar het CDA. Alleen ben ik het op sommige punten totaal niet eens met het CDA en dan zou ik dus de afweging moeten maken of dat waar ik het mee eens ben belangrijker is dan dat waar ik het niet mee eens ben. En dat maakt zo'n stemwijzer naar mijn mening niet echt goed. Want al ben ik het dan wel grotendeels met het CDA eens, maar als nu eens de naar mijn mening belangrijke punten niet met elkaar overeenkomen? Dan is dat voor mij bepalend. Ik vind het wel leuk om stemwijzers te doen, maar toch zou ik iedereen aanraden om gewoon alle programma's goed te gaan raadplegen. Is meer werk, maar dan krijg je wel een beter idee van waar een partij voor staat. Kijk naar mijn uitslag. Op basis daarvan zou ik heel erg in de Christelijke hoek zitten en dat terwijl ik faliekant tegen een geloof ben. Maar vragen over het geloof zaten er ook niet bij.

Kijk ik naar mijn opvatting dat ik voor minimaal 75% achter de standpunten van een partij wens te kunnen staan dan kom ik met 21 van de 30 stellingen overeen met het CDA en dat is net geen 75%. En dat zou dus betekenen dat als dit voor de komende 2e Kamerverkiezingen zou zijn dat ik toch weer niet ga stemmen.

Maar dit was dus een oude stemwijzer uit 2012 en is voor een groot deel niet meer actueel. En ik ben me ondertussen allang aan het oriënteren naar wat de diverse partijen voor de komende jaren willen.

***Candice***

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.