U hebt fantasie? Geschiedenis

Door AelmansHar gepubliceerd op Thursday 31 March 01:20

305 U hebt fantasie.

Oorzaak.

U kunt fantaseren? Fantaseer eens. Wat is een god? Wat is een geheime god?

Het begin van geschiedenis.

Wij mensen moeten de organisatie van de samenleving zelf fantaseren. Er zijn twee organisatie vormen. We kunnen een organisatie fantaseren op basis van het samenleven. We kunnen een organisatie fantaseren op basis van braaf en stout. Daar hoort een baas bij die goed en kwaad regelt. Als baas krijgen we dan een telefoonlijn in de lucht. De eerste oerwoudtovenaar heeft de organisatie van braaf en stout ingevoerd met als baas de telefoonlijn in de lucht. Aan de andere kant stemmen in de lucht. De stemmen van de goden. En die vorm van organisatie hebben we nog altijd.

Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking? Dat wordt niet geregeld door een zonnegod. Het wordt niet geregeld door d god Jupiter. Het wordt niet geregeld door de oude Griekse goden die in opstand komen. We fantaseren de oorlog zelf. Het is een sijsteem van samenleven. Wij mensen hebben het sijsteem gefantaseerd. Het zit in de traditie. We krijgen het sijsteem niet onder controle. We willen het sijsteem niet zien. We willen niet toegeven dat we geestelijk gestoord in een gefantaseerde samenleven leven. Telefoonlijn in de lucht die willen we niet als waar zien. Het sijsteem van de oerwoudtovenaar dat we in de traditie hebben braaf en stout. Hoe zit dat in elkaar? De oerwoudtovenaar is het begin van het onderling vermoorden. Het sijsteem in de traditie.

 Zal ik eens fantaseren? Er is een oppergod die baas is over alle goden. Aanmehoela is zijn naam. Hij heeft een blauw gras rokje aan. Die god bestaat niet maar hij heeft wel een blauw rokje aan. De oppergod Aanmehoela vindt het leuk om de ondergoden tegen elkaar op te zetten zodat ze zich met bommen gaan begooïen. Als nu de verhalen in de traditie verteld worden zijn ze waar. Als van een bepaalde groep mensen iedereen zegt, of moet zeggen van een bepaalde bewering dat die waar is. Voor deze bepaalde groep mensen wordt die bepaalde bewering de waarheid. De echte waarheid. Wij mensen hebben geen waarheid van hier of daar voor het organiseren van de samenleving. We moeten die samenleving zelf fantaseren. Dat kunnen we doen met als basis het braaf en stout of we kunnen het doen op de basis van samen leven. Een bepaalde groep dient dan heel de wereldbevolking te zijn. De twee vormen van samenleven kunnen niet naast elkaar bestaan. Amerika bepaalt de aardolie prijs. Negeert een regering een bevel betreffende de verkoop van de aardolie dan krijgen ze die wel te pakken. In een islam staat komt naast de god nog een andere islam god. Die twee goden gaan zich dan met bommen begooïen. Een samenlevingsvorm met de fantasie braaf en stout verhindert het in voeren van de samenlevingvorm met de fantasie samen leven. Laten we de twee fantasie vormen voor een samenleving bekijken.

Het begin van de mensheid. De eerste mens.

Het samen is de fantasie van de samenleving.

De eerste mensen. Het begin van onze traditie. Ze fantaseren een gesproken taal. Ze fantaseren verhalen. Een slang van verhalen in de traditie. De geschreven taal komt veel, veel later. Ze maken een samenwerking, een groep. Het eerste dorp. Waarschijnlijk waren de eerste mensen vruchten eters. Wij hebben mensen hebben het gebit van een vruchten eter. Het gebruik van vuur om voedsel te bereiden komt er. Er gaan planten en plantenzaden gebruikt, de kruiden, gebruikt worden bij het bereiden van eten met vuur. Een ding hoeven we niet te fantaseren. De mensen zijn de baas in het dorp in onderling overleg. Er is de ontwikkeling van muziek en dans. U kunt toch zelf fantaseren. Wij mensen hebben de vaardigheid met stout en braaf om te gaan. We kunnen daarmee dieren tot huisdieren maken.

Na verloop van tijd van hier naar daar.

 

De eerste oerwoudtovenaar. Het eerste dorp met goed en slecht. De eerste goden de baas over de mensen.

Het stout en braaf wordt de fantasie van de samenleving.

Het dorp met de eerste oerwoudtovenaar. Het verschil met het andere dorp. De mensen zijn niet meer de baas. Er is een telefoonlijn in de lucht naar de goden. In de traditie is een verhalenslang ontstaan. De verhalen die van Generatie op generatie door verteld worden. Sommige van de wezens in die verhalen zijn tot god gemaakt. De tovenaar heeft een telefoonlijn in de lucht en kan met deze wezens praten. Ze commanderen de tovenaar hoe de mensen moeten samenleven. Er komen offergaven. Privé bezit. De tovenaar moet in naam van de telefoonlijn in de lucht meer bezit hebben als de andere mensen. Hij geeft die offergaven door aan de goden. Er komt wierook. De tovenaar moet vereerd worden. Hij geeft die verering dan door aan de goden. Het levens doel van de mensen verandert van samenleven in een onderlinge strijd om bezit en verering.

Maken we een dier met braaf en stout tot huisdier. Het dier wordt volledig afhankelijk van het baasje. Heel zijn welbehagen. Voedsel. Slaapplaats. De aandacht van zijn baas. Wij maken ons met stout en braaf tot werkdieren. En zoals een huisdier zijn we afhankelijk van de baas. Met als bovenbaas de telefoonlijn in de lucht.

De beschavingen. Een sprong inde tijd.

De overgang van de Griekse beschaving naar de Romeinse beschaving. Wat blijf hetzelfde? Het sijsteem van de eerste oerwoudtovenaar. Het stout en braaf. De telefoonlijn in de lucht. Wat verandert? Er komen andere stemmen aan de telefoonlijn in de lucht. De verhalen van de Griekse goden mogen niet meer verteld worden. Dan bestaan ze niet meer. De verhalen van de Romeinse goden moeten verteld worden. Die worden dan echt. Wat verandert. De offergaven moeten naar een ander persoon. Het hoofd van de beschaving. Wat ook hetzelfde blijft is de manier van de organisatie van het samenleven.

De Jezus tijd.

Wat blijft hetzelfde? Het sijsteem van de oerwoud tovenaar. Het stout en braaf. De telefoonlijn in de lucht. Wat verandert? De stemmen aan de telefoonlijn. De verhalen van de Romeinse goden mogen niet meer verteld worden. Dan bestaan ze niet meer. De verhalen van Jezus moeten verteld worden. Die worden dan de waarheid. Wat verandert. De offergaven moeten naar een ander persoon. Het hoofd van de beschaving. De paus geeft die dan door aan zijn god. Wat hetzelfde blijf is de manier waarop de samenleving georganiseerd wordt.

De kasteelriddertijd. Het begin van het nu.

De eerste kasteelridder. Hoe kwam die aan bezit om een kasteel te bouwen en iedere dag carnaval te vieren? De kasteelridders gaan geheime ordes maken. Wat nu een klooster orde of een geheime kasteelridder orde is dat is niet meer te volgen. Wat wel te volgen is dat is de strijd om het bezit. De geheime kasteelridders worden stadsbezitters. Ze worden de landbezitters de leiders van de landen.

1945 het begin van de geheim kasteelridder beschaving.

Wat is er verandert. Aan de telefoonlijn in de lucht komen andere stemmen. De verhalen van Jezus worden op de scholen niet meer verteld En als de verhalen niet meer verteld worden bestaat hij niet meer. Dus is Jezus op sterven na dood. Er komen verhalen van maanmannetjes, marsmannetjes en ruimtemannetjes. Verhalen van halfdode spoken, zombies en Drakulla. Er wordt gewerkt met een geheim sijsteem. Drugs gecombineerd met gespreknummers. Hoofdpijn pillen staat op het doosje. Pillen met als bijwering dat je er hoofdpijn van krijgt. Medicijn? Voorraad genoeg. Er staat geen waarschuwing op: Medicijn is dodelijk en verslavend op. De terreur van de god vrij Amerika moeten we vereren. Over de aardolie prijs zaniken. Ons braaf en stout. Als vechthonden worden we door het baasje de geheime tegen elkaar opgezet.

Zelf denken. Wat heeft dat gezanik van de gedragswetenschappers voor zin? Ze worden betaald door de geheime. Ze moeten vertellen wat de geheime willen horen. We zijn deskundig in apen die een halve fantasie hebben. De wetenschap maakt de verhaaltjes wel dusdanig dat we geloven,  We zijn deskundig in ruimtemannetjes. De wetenschap maakt het weldusdanig dat we geloven.

Zelf denken. De oerwoudtovenaar is het begin van braaf en stout met de baas over braaf en stout. Dat staat niet in Genesis de eerste hoofdstukken zegt de paus. En wat staat er volgens de paus? De vrucht van de verboden boom wordt een appel. De boom van de kennis van goed en kwaad heeft als vrucht een appel. De paus heeft zijn wetenschappers. Heel deskundige want waarom anders verdienen ze zoveel?

Zelf denken. Hoe zit dat met de geheime kasteelridders. De strijd om bezit met de paus. De geheime kasteel ridders de stadhouders? De geheimridders hebben hun deskundige wetenschappers die verhaaltjes maken.

Voor ons eigen welbevinden is het toch nodig dat de mensen in onze omgeving welbevinden hebben. Dat er welbevinden is in het dorp. De men zegt. De wetenschap zegt.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.