Turbulente Tijden: Strijd voor Vrijheid

Door MrcRts gepubliceerd op Sunday 27 March 19:21

We leven in turbulente tijden. De afgelopen 100 jaar lijkt er meer te gebeuren als in de 500 jaar daarvoor. Tenminste, als we de geschiedenis vanuit het perspectief van 'strijd voor vrijheid' bekijken. Het doel van dit onderstaande relaas dat van de hak op de tak lijkt te springen is slechts het verwerken van mijn gedachten. Commentaar geven mag, discussies zijn gewenst en respect is gevraagd. 

 

In dit prille millenium is er ontzettend veel gebeurd. Aanslagen over de hele wereld, om een aantal voorbeelden te noemen in Amerika, Afrika, India, China, Indonesië, het Midden-Oosten en sinds een aantal jaren ook weer in Europa. Maar ook uitbreiding van een niet breed gedragen Europese Unie met een gemeenschappelijke munt en stormachtige technologische ontwikkelingen, waaronder een snelle uitbreiding van internetaansluitingen. En wat te denken van een grootmacht als Rusland dat weer aan spierballenpolitiek doet? Allerlei ontwikkelingen die onzekerheid bieden. Onzekerheid ontstaat immers als het 'vertrouwde' onder druk komt te staan door veranderingen. Of als excessen snel in het vizier van grote groepen mensen komen, waar ze eerder pas na een half jaar er wat van hoorden en het meteen konden relativeren daar er in dat half jaar niks merkbaars was veranderd. 

 

Afgelopen week was er een nieuw dalmoment voor vrijheid en een piekmoment voor angst: De aanslagen in Brussel. Wederom vele doden en gewonden. Wederom een voorspelbare, emotionele tegenreactie. En steeds meer lees ik verbanden die gelegd worden tussen deze aanslagen en Schengen, zelfs met het verdrag met Oekraïne waar we over een kleine 2 weken over mogen stemmen. 

 

In eerste instantie had ik me voorgenomen om nergens op te reageren. Ben zelfs een tijd niet online gekomen, al had dat andere redenen. Nu ik weer tijd 'over' begin te krijgen, jeuken mijn vingers om te schrijven. In de hoop om 'de vrijheid' een handje te helpen. Opdat eenieder de vrijheid kan ervaren waar wij in mogen leven. 

 

Schengen

Grenzen zijn er slechts op de kaart. Of er nou grenscontroles zijn of niet, kwaadwillenden vinden altijd een weg. Het Schengen verdrag staat juist symbool voor vrijheid. Mensen kunnen vrijuit bewegen. Hoeven niet meer uren te wachten om de grens over te gaan. Hoeven niet meer toe te kijken hoe hun private spullen binnenste buiten worden gekeerd op het moment dat ze over een grens gaan. Hoeven niet meer ellenlange procedures te doorstaan als ze net over de grens willen gaan werken, of zich in een ander land willen vestigen. Schengen zorgt voor meer bewegingsvrijheid tussen landen die nauw samenwerken. Bij het lezen van deze kort-door-de-bocht  argumenten die worden aangevoerd zoals: "Zonder Schengen hadden die terroristen niet zo makkelijk kunnen bewegen" denk ik: 'Geloof je dit écht?' 

 

Was er niet een (achteraf gezien) Brusselse terrorist vanuit Turkeije teruggestuurd naar Nederland? Geen Schengenverdrag, toch gewoon binnen gekomen en niet vastgezet? 

 

Oorzaak van aanslagen in Europa

Nogmaals: De oorzaak van terrorisme of aanslagen in Europa is niet het verdrag dat in Schengen werd getekend. De oorzaak van de huidige tereur die door IS is geclaimd is het omver werpen van een regering in Irak die het volk weliswaar onderdrukte, maar daarmee ook de excessen van extremisme onder controle hield. Toen die regering omviel en de structuur van de Ba'ath partij werd vernietigd door het verbieden van Ba'ath, ontstond er een machtsvacuüm dat door IS werd opgevuld. 

In andere woorden: De oorzaak van de huidige aanslagen is eerder de bemoeizucht van een aantal Westerse landen in een groot deel van de Arabische Wereld dan het Verdrag van Schengen.

 'Wij' moeten geen democratie 'opleggen'. We kunnen hooguit ondersteuning bieden bij het opbouwen van een structuur van organisaties en instanties die een democratie mogelijk maken. Maar die drang voor democratie moet van binnenuit komen, niet van buitenaf worden opgelegd. Zodra 'onderdrukte bevolkingsgroepen' samenkomen in het belang van vrijheid, is er een breed draagvlak om de benodigde veranderingsprocessen door te voeren. Zolang dat draagvlak er niet is, zullen verschillende groepen verschillende belangen na blijven jagen, desnoods met geweld. 

Het is niet voor niets dat Tunesië het enige land is dat dankzij de 'Arabische lente' een (zoals het er nu naar uit ziet geslaagde) democratische hervorming doorvoert. Het enige land waar de bevolking dat zélf zo voor elkaar heeft gekregen. 

Vele mensen vergeten dat wij er ook 2 grote oorlogen voor nodig hadden om oude structuren te vervangen voor democratische structuren. Daarover later meer. 

 

Associatieverdag Oekraïne

De aanslagen in Brussel lijkt door het 'nee-kamp' mbt het associatieverdrag in Oekraïne te worden gebruikt als argument. "Nóg een corrupt land meer toegang tot Europa verlenen is vragen om problemen", "Instabiliteit aan de oostgrens van de EU is gegarandeert dankzij dit verdrag", "weer een extra route voor terroristen om ongezien de EU binnen te komen" of andere uitlatingen in die trend zijn nu genoeg te vinden. 

Dan vraag ik me af hoeveel mensen dit verdrag daadwerkelijk hebben gelezen. 

Qua timing en inhoud valt er zeker wat voor te zeggen dat dit verdrag een antwoord is op de buitenlandse politiek die Rusland op dit moment voert. Dat dit de banden tussen Rusland en de EU verder kan vertroebelen mag ik niet uitsluiten.

Echter, als we kijken hoe democratie tot stand komt is dit verdrag juist een manier hoe democratie wél kan worden gepredikt zonder deze met geweld op te leggen. Ik zie dit dan ook als een testcase hoe de westerse wereld in de toekomst met dictatoriale landen om zou kunnen gaan: Dankzij handel samenkomen en zodra je aan de tafel zit andere kwesties zoals mensenrechten bespreekbaar maken. Veranderingen dankzij het woord en niet door middel van wapens doorvoeren. Oekraïne is weliswaar op papier geen dictatuur meer, in de praktijk zijn er nog wel linken te leggen met deze bestuursvorm.

Zoals hierboven al eerder geschreven is voor een democratie een structuur van instanties en organisaties nodig. Daarnaast is ook een scheiding der machten zoals scheiding van Kerk en Staat en een Trias Politica nodig. Dit tezamen met een vrije pers die misstanden zoals corruptie aankaart. Is dit verdrag niet precies dat wat daarin wilt ondersteunen? 

Nogmaals een verwijzing , zoek eventueel naar "Artikel 1 Doelstellingen".

 

Strijd voor Vrijheid

De afgelopen eeuwen was oorlog en onderdrukking het bekendste exportproduct van Europese landen. Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Oceanië hebben allemaal gebogen voor de beheersingsdrang van enkele Europese landen. In de afgelopen eeuw waren er 2 grote oorlogen voor nodig om vrijheid in Europa een podium te geven. Niet geheel toevallig juist op dat continent dat eerder zoveel oorlog en onderdrukking had verspreid. 

Het gewone volk had door die groeiende rijkdom in zowel materialisme als kennis een steeds groter besef van de ongelijkheid die tentoon werd gespreid. De elite had alles, het volk moest ploeteren. Verschillende groepen verenigde zich in een front en stonden op om hun recht te claimen: Een menswaardig en gelijkwaardige behandeling. Toen de Eerste Wereldoorlog, een keerpunt in veel zaken, werd gewonnen door opkomende democratieën, was dat een belangrijke slag voor vrijheid in het algemeen. De altijd aanwezige terugval naar oude gewoonten en patronen uitte zich in de opkomst van het facisme / nazisme en de daaropvolgende Tweede Wereldoorlog. Mensen leken 'bang' te zijn voor de vrijheid en haar bijbehorende verantwoordelijkheid. Massaal werden mooie verhalen geloofd en mensen gingen blind volgen. 

Slechts in de laatste 70 jaar is er een gedegen structuur opgebouwd waarin Democratie, Vrede en Vrijheid kan gedijen. Maar we zijn er nog lang niet. Nog steeds is hier onderdrukking, corruptie, geweld, etc. te vinden. 

 

Ik zie de wereldse gebeurtenissen van dit moment in dat perspectief. Europa oogst wat het heeft gezaaid. Ook andere werelddelen komen op voor hun vrijheid. Ook zij grijpen naar het middel waar Europa in eerste instantie naar greep: Geweld. De Westerse Wereld (Amerika + Europa) probeert krampachtig de verworven vrijheden en priveleges te verdedigen. Door wederom te terug te vallen op geweldadige middelen. De lessen die we uit de afgelopen 100 jaar kunnen halen zijn nog steeds actueel. Zolang we die cirkel van geweld niet doorbreken weten we automatisch wat de toekomst ons zal brengen. 

 

Om af te sluiten met Erich Fromm

Erich Fromm schreef in De angst voor vrijheid, de 1e alinea van hoofdstuk 1 Vrijheid - Een psychologisch probleem? hetvolgende:

 

Heel de moderne geschiedenis van Europa en Amerika draait om de poging, zich te bevrijden van de politieke, economische en geestelijke boeien, waarin de mens gekluisterd was. De gevechten om vrijheid werden gestreden door hen, die als onderdrukten nieuwe vrijheden begeerden tegen hen die voorrechten te verdedigen hadden. Terwijl een klasse vocht voor eigen bevrijdig van overheersing, meende deze te vechten voor de menselijke vrijheid als zodanig en vermocht zij zich aldus te beroepen op een ideaal en het diep in alle onderdrukten geworteld verlangen naar vrijheid. Maar in de lang een wezenlijk onophoudelijke strijd om de vrijheid maakten de klassen die de onderdrukking bevochten één front met de vijanden van de vrijheid, zodra het er om ging, na behaalde vrijheid, de nieuwe voorrechten te verdedigen. 

 

Dit schrijven is kort na de Tweede Wereldoorlog gepubliceerd en nog steeds actueel. Wanneer gaan we als mens van de geschiedenis leren? Niet kortzichtig, maar ruimdenkend? Gaan we onszelf objectief beoordelen, en anderen subjectief? Nemen wij voorbeeld aan de voorbeelden die de mensheid genoeg heeft voortgebracht in de afgelopen 70 jaar? Stoppen wij met het verspreiden van geweld? Stromen wij door naar 'de volgende cirkel' in de ontwikkeling van de Mens als soort? 

Ik hoop die tijden ooit nog mee te mogen maken. Naar mijn mening is de eerstvolgende, belangrijke stap dat de mens het vingertje naar zichzelf wijst ipv naar anderen...

Volgens mij kunnen we alleen zo ervoor zorgen dat uiteindelijk iedereen in vrijheid kan leven en de strijd zal stoppen.

 

Marco

27-3-2016

Reacties (47) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik wil iedereen bedanken voor zijn / haar bijdragen. Wederom zeer leerzaam voor mij, en ik vermoed ook voor anderen.

Wil wel nog een keer verwijzen naar de afsluitende zin van de inleiding:

"Commentaar geven mag, discussies zijn gewenst en respect is gevraagd."
Ik kan een hoop zeggen over dit stuk. Met het meeste ben ik het wel eens. Een paar andere punten, daarmee niet of daarover ben ik mijn mening aan het (her)vormen.

Het is gewoon een hele complexe problematiek, zoveel is zeker. Simpele oplossingen bestaan niet.

Een van de punten die voor mij evident zijn is de volgende:
- steng en fanatiek gelovige moslims zien dat hun moslimlanden er op veel punten slechter voorstaan dan de 'ongelovige landen'. Dat steekt. Zij doen het "juiste" en toch ontvangen ze in het dagelijkse leven niet de "beloning" daarvoor.
Daar ligt een mede-oorzaak voor vijandbeeld en een mogelijke reden om je dan maar te fixeren op het "leven dat hierna komt". Dat is in de geschiedenis al vaker gebleken, dat geloof de steunpilaar van de "downtrodden" wordt. Dat is m.i. wat Marx ook bedoelde met "religie als opium voor het volk".

Ik wil geen kip-ei discussie beginnen, maar voor zover er sprake is van armoede of economische achterstand in door de islam gedomineerde landen of gebieden (er zijn immers ook zeer rijke moslimlanden of -landjes) is dat n.m.m. mede een gevolg van het geloof (annex cultuur) zelf. Je kunt geen welvaart verwachten in landen waar de helft van de bevolking praktisch rechteloos en onontwikkeld is, omdat vrouwen niet geschoold mogen worden en als huisdieren (of erger) worden gehouden, alleen maar geschikt om te fokken en om zwaar werk te doen.
Wat de stelling van Nescio betreft dat alleen maar een minimaal deel van de moslims extreem is: het is inderdaad slechts het topje van de ijsberg waar de wereld echt last van heeft. Maar daaronder zit een brede laag sympathisanten die het best vindt dat het arrogante en zedeloze Westen met zijn economische suprematie er van langs krijgt, en die de religieuze machocultuur nog steeds volledig ondersteunen.
Het islamitische extremisme is een veelkoppig monster dat overal, onder verschillende namen, in Afrika en Azië de welvaart en het welzijn van de bevolking in de weg staat: er is geen islamitisch land waar het niet opduikt. Ook in aangrenzende landen steekt het de kop op: zelfs in China en Rusland.
Daartegen helpt geen tolerantie, alleen maar grof geweld.
Ik ben erg getriggerd door een lezing van Neil DeGrasse Tyson over dit onderwerp. Hij had het daarin over de bijdrage aan de wetenschap vanuit verschillende culturen/geloofsgroepen.

Moslims kwamen er heel karig vanaf. Zijn betoog draaide om het volgende: er zijn natuurlijk culturen die nauwelijks een bijdrage hebben geleverd, eeuwenlang. Er zijn ook culturen die een enorme inhaalslag hebben gemaakt (Joodse). De islam heeft twee gezichten laten zien. Tot in de 13e Eeuw waren ze het 'licht van de wereld', met een cultuur die open stond voor andere inzichten met gigantische bijdragen op het gebied van sterrenkunde, navigatie, wiskunde (algebra is een woord dat uit het Arabisch komt) en onze cijfers heten niet voor niets 'Arabisch'.
Na die tijd is het compleet omgeslagen. Hij wijt het aan de invloed van puriteins-islamitische filosofen (de naam is me even ontschoten), die propageerden dat alles wat je nodig hebt om hier goed te leven in de Qu'ran staat. Hij heeft het over een totale cultuuromslag die nu nog steeds doorwerkt. Van de belangrijkste van die filosofen weet ik dat Kemal Atatürk, toen hij zijn seculiere Turkse staat stichtte, diens werken op een zwarte lijst heeft gezet. Ze waren contraproductief.

Daar komt bij dat Europa de islamitische wereld weggeconcurreerd heeft. Op de oude handelsroutes was de islamitische wereld de "tussenhandel" omdat alle routes via hun grondgebied liepen. Toen kwam de VOC-mentaliteit en werd de tussenhandel uitgeschakeld. Met duidelijke economische gevolgen.

Ik ben ook getriggerd door het boek The Trouble with Islam van Irshad Manji. Zij heeft aardig wat kritiek op het gedrag van moslims, maar in tegenstelling tot Hirsi Ali is zij nog steeds gelovig, wat haar tot een gesprekspartner voor gelovige moslims maakt, ondanks de doodsbedreigingen die ook zij ontvangt. Als een buitenstaander kritiek levert, kun je hem als "niet ontvankelijk of niet relevant" zien, bij iemand uit de eigen gelederen lukt dat niet.

De islamitische cultuur zit nu in een spagaat tussen traditie en modernisme. Extremisme hoeft geen gewelddadige vormen aan te nemen. Doet het dit wel, dan ben ik met je eens dat "wij" ons met grof geweld mogen verdedigen. In andere gevallen ben ik voor het actief stimuleren van het modernistische geluid. Daar zitten onze bondgenoten.
"Ik hou niet van trollen."

Sorry Marco, maar wil je die reactie van dat ventje verwijderen, want ik laat me niet op die manier beledigen.

Ik meen het echt. Ik geef deze belediging ook aan Tim door. Ik laat me niet door hem voor trol uitmaken.
Leg het naast je neer. Beledigingen, of dingen opvatten als belediging, dat hoort helaas nou eenmaal bij online communicatie. Offline trouwens ook. :P

Jullie hebben elkaar nu geblokkeerd. Dat is dan toch rustig?
Ik hem toevallig niet. -))

Maar voor mij is het goed zo.
geweldig stuk
Goed stuk.
Een kleine correctie: het ingrijpen in Iraq door het 'Westen' was niet om méér democratie naar het land te brengen maar omdat Saddam Houssein Koeweit binnengevallen was en daar de oliebronnen in de fik gestoken had. Een daad van agressie, die wereldwijd afschuw opwekte.

Verder: je gooit het op de economische ongelijkheid, zelfs op de 'uitbuiting' door het Westen. Dan vergeet je toch de belangrijkste oorzaak van het extremisme dat tot de huidige situatie (terrorisme) heeft geleid: het expansieve character van de radicale Islam. Dat heeft weinig met sociale achterstand te maken, maar eerder met een mentaliteit die geweld verheerlijkt en andersgelovigen als ondermensen afstempelt.

Dat geweld tot meer geweld leidt is juist: tenzij je de vijand compleet uitroeit. Dat is na de Tweede Wereldoorlog gebleken. Als men het nazi-tuig niet vernietigend verslagen had hadden wij nooit een periode van welvaart en vrede gekend zoals dat zelden in de menselijke geschiedenis vertoond is. Ook dat is een waarheid die je niet kunt negeren.

Dat Schengen niet de schuldige aan de terreuraanslagen is ben ik ook met je eens - al heeft dat de bewegingen van terroristen wat gemakkelijker gemaakt. Maar zelfs in een Fort Europa met een soort ijzeren gordijn er omheen zouden wij niet veilig zijn: er zijn wapens genoeg die daar geen boodschap aan hebben.

Kortom: alleen maar het delen van welstand helpt niet, al wordt dat vanuit de marxistische hoek telkens weer gepropageerd. Ook het delen van macht is geen oplossing, zolang ideologische verschillen een doorslaggevende rol spelen.
Wat hen vooral een doorn in het oog is zijn onze verworven burgerlijke vrijheden. Dat is het wat zij ons niet gunnen, meer nog dan onze welvaart. Een ideologie die uitsluitend op het hiernamaals gericht is zal nooit in vrede kunnen leven naast een werelddeel dat zich vooral op het leven op aarde richt.
Dat is de voornaamste reden waarom zij ons haten: dat wij demonstreren dat je ook in een seculiere maatschappij een prettig leven kunt leiden. Het is niet voor niets dat de lijnen van het terrorisme voornamelijk via de islamitische clerus lopen: daar zie je het duidelijkst wie er bang is om zijn macht over de mensen te verliezen.

Wij hebben het juk van de klerikale macht na eeuwenlange onderdrukking door de geestelijkheid van ons afgeschud: daarom zijn wij ook 'ongelovige honden' die je gewoon dood mag slaan.

In de rest van de wereld vechten de religieuze stromingen voor hun bestaansrecht, niet alleen tegen ons maar ook tegen elkaar.
Je ziet toch ook wel dat de conflicten in het Midden-Oosten niet in eerste instantie om economische voorspoed gaan maar om sektarische kinnesinne? Om het primaat van de eigen geloofsrichting (binnen de Islam) ? Dat is de kern van de problemen in het Nabije Oosten.
Het Westen is daarbij vooralsnog een randverschijnsel. Wij komen pas écht aan de beurt als ze die onderlinge oorlogen met elkaar uitgevochten hebben. Dan gaan ze voor de wereldheerschappij, in naam van Allah, zoals ze dat al sinds Mohammed om de paar eeuwen gedaan hebben.

Alinea 1:
Dat was idd de 1e Golf Oorlog. De laatste was toch echt het omver werpen van een regime onder het mom van 'atoomwapens' (die er niet waren), en in het vervolg het verbieden van Ba'ath met als doel een democratie aan te kunnen brengen. Terwijl Ba'ath nagenoeg de enige structuur was die dat land had.

Alinea 2:
Waar komt die mentaliteit vandaan is wat ik me afvraag. En het enige logische antwoord dat ik kan vinden is (economische) ongelijkheid, tezamen met het juk van religie. Of dat nou het kalimero syndroom of uitbuiting is moet ik eigenlijk in het midden laten.

Alinea 3:
Compleet uitroeien is nooit mogelijk. Zie de Nazi's die Duitsland nu nog steeds heeft. En die meer impact hebben dan de media / gevestigde orde wil laten doen blijken. In een verder verleden de Kerk die het met Gnostici heeft geprobeerd. Iets compleet uitroeien is gewoonweg niet mogelijk. Daar gedachtengoed niet tastbaar is.

Alinea 4:
Precies :)

Alinea 5:
Mee eens. Het gaat niet om het delen van welvaart, maar ook van kennis en ethisch handelen.
Verder ook mee eens: De machthebbers daar zijn bang hun macht te verliezen, daar wij laten zien dat deze vorm ook werkt en dat voor hun machtsbasis kapot maakt.. Daar niks van aantrekken, educatie en welvaart (internet zou een geweldig 'wapen' kunnen zijn) en wachten totdat het volk daar behoefte aan democratie heeft is volgens mij het enige juiste wat we kunnen doen. In de tussentijd vooral onze eigen sores oplossen en de rechtstaat verfijnen.

Alinea 6:
De machthebbers daar willen het aan hun kant voorkomen dat daar hetzelfde gebeurd (klerikale macht afschudden). Want dan hebben ze nagenoeg geen pressiemiddelen meer om hun volk te onderdrukken. Dit is een fase van bewustwording, daar zullen ze zélf doorheen moeten gaan. Open grenzen zouden daar juist bij kunnen helpen, mits wij ons wel correct blijven gedragen naar de immigranten én onze rechtstaat zo is ingericht dat we diegene met kwaad in zin ook echt aan kunnen pakken / terug kunnen sturen. Die Chip die jij in een reactie onder een artikel noemde is eigenlijk niet eens zo'n slecht idee :-)
Alles wat later weer terugstroomt naar land van afkomst zou die fase van bewustwording begeleiden.


Alinea 7:
Ook mee eens. Wij zijn ook pas een halve eeuw aan het ontzuilen. Dat is dan ook wat daar dient te geburen alvorens ze een stap voorwaarts kunnen worden. Tot die tijd zouden wij geen gedachtengoed op moeten leggen en onze medemens behandelen zoals we zelf behandelt willen worden. Economische ongelijkheid is een geweldig middel om de aandacht af te leiden van religieuze oorzaken. Geven ij als Westerse wereld die stok niet om mee te slaan, zal de aandacht des te sneller op de religieuze oorzaken komen te liggen.
Doen we dat niet, zullen we alleen maar meer extremisme tegen ons opwekken. Precies dat is wat ik probeer te zeggen. Merk wel dat jouw woordkeuzes wat uitgebreiden zijn ;-)


Bedankt voor de goede toevoegingen. Had zeker de religieuze invloeden binnen het Midden Oosten toe moeten voegen om tot een completere beeldvorming te kunnen komen. Zo zie je maar weer dat het hier goed gaat met de scheiding van Kerk en Staat, dat een jonge hond als ik dat zo voor vanzelfsprekend neemt. ;-)
De extremistische moslims vormen maar een zeer kleine fractie van het totaal aantal moslims, die toch overwegend gematigd zijn en sektes zoals IS met hun geweld afkeuren. Net zoals christenen zijn islamieten niet uit op wereldoverheersing.
Ook waar. Al klopt je laatste zin niet helemaal:

De christenen waren wel degelijk uit op wereldoverheersing. Zie de missionarissen in alle werelddelen.

Maargoed, dat was eerder een samenvloeisel van politiek en religie. Zolang die kerk en staat binnen de moslimwereld niet gescheiden is kan van hun met recht hetzelfde worden gezegd.

Met in ogenschouw nemend dat het niet de gewone mensen, maar de machthebbers zijn die dat nastreven.
Err... ik schreef '....*zijn* niet uit op wereldoverheersing' - tegenwoordige tijd.

We hebben het over ontwikkelingen die zich in het heden afspelen, 'waren' slaat op het verleden.
Goed artikel en fijn in jouw hersenspinsels te mogen meekijken. Dank daarvoor.

Zoals je weet stem ik Nee tegen het associatieverdrag met de Oekraïne. Ik zie niets in al die verdragen; daar het alles wat daarbuiten zit blokkeert.
Ik ben eerder een voorstander van wereldwijd alle invoerrechten af te schaffen. Daar helpen we de wereld pas echt mee! Kan een boertje uit Afrika ook nog spullen verkopen aan de EU (wat nu niet kan door het subsidiesysteem van de EU) en dan kan eindelijk de vrije markt bepalen wat het beste waar geproduceerd kan worden.

Het Schengenverdrag is niet de oorzaak maar wel de highway to hell voor de terrorist.
"Zonder Schengen hadden die terroristen niet zo makkelijk kunnen bewegen" denk ik: 'Geloof je dit écht?' 
Het heeft die Turkse meneer niet tegen kunnen houden.. maar toch...
Okay laten we 'voor het gemak' hypothetisch stellen dat het vrije verkeer van personen geen invloed heeft..Het vrije verkeer van goederen heeft dat zeker wel.
 "Zonder Schengen hadden die terroristen niet zo makkelijk kunnen bewegen" denk ik: 'Geloof je dit écht?' 
 Ja ik geloof dat.

Schengen maakt het mogelijk om wapens in 1 EU land aan te schaffen en er zonder problemen de grens mee over te geraken. Voor minstens 2 aanslagen (Charlie Hebdo en de mislukte aanslag in de Thalys) in Frankrijk hebben terroristen oude wapens uit Slovakije gebruikt. Na aankoop zijn deze wapens naar geheime adressen in België gebracht, gebruiksklaar gemaakt en hiervandaan naar Frankrijk meegenomen. De terroristen hebben deze wapens niet zelf gekocht; dit klusje is gedaan door tussenpersonen die hun aanschaf frank en vrij door Europa konden vervoeren.

Amédy Coulibaly, de Fransman die begin vorig jaar een agente en verschillende mensen doodde in een joodse winkel, heeft in België de wapens gekocht. Op basis van de serienummers konden onderzoekers achterhalen dat meerdere automatische geweren in de Slovaakse winkel te koop waren.
Een en ander is niet alleen te staven uit onderzoek.. Ook uit woorden van Abaaoud die zich dankzij de Schengengrenzen vrij kan bewegen.

Abdelhamis Abaaoud heeft in een interview (Februari 2015) met het IS-magazine Dabiq gezegd dat zijn cel een voorraad wapens in België aan het aanleggen was.
“We hebben er maanden over gedaan om een weg naar Europa te vinden en dankzij de kracht van Allah zijn we erin geslaagd om België te bereiken. We hebben vervolgens wapens kunnen verzamelen en hebben een onderduikadres gevonden terwijl we onze operaties tegen de kruisvaarders planden.”
Deze man kon (mede dankzij Schengen) in 2015 verschillende malen op en neer naar Syrië. Hij was betrokken bij de mislukte aanslag op de Thalys, een aanslag in Griekenland en een dader in de aanslag van november 2015 in Parijs.

Het is niet democratisch anderen een democratie op te leggen; zeker niet met bommen etc. Een democratie komt er alleen als het volk dat verkiest. Sommige volken leven nog in een andere beleving en daar kan alleen een dictatuur mee uit de voeten.. Dat dienen wij in het Westen maar eens te begrijpen en de landen daar hun eigen verlichting gunnen.
Ik ben het ook eens met het wereldwijd afschaffen van invoerrechten e.d. als einddoel. Dat is een onderdeel van een totale gelijkwaardige behandeling. Maar je kunt niet aan de voet van de Mount Everest beginnen en met 1 stap op de top staan toch? Zo zie ik het verdrag met Oekraïne ook. Geen hosanna, wel een noodzakelijke tussenstap.

Om nu alles 'out of the blue' op te heffen, speel je zaken als corruptie e.d. juist mee in de kaart. Om een uitgebalanceerd systeem te krijgen waar die afrikaanse boer idd naar EU kan exporteren zijn handelsverdragen naar mijn mening een beter hulpmiddel dan 'opleggen dmv geweld'.


Over wapens, terroristen en Schengen:

Tegenwoordig zoeken we de oplossingen in het verbieden van de middelen. Maar die middelen zijn niet de oorzaak.

Voordat we Schengen hadden was er ook al smokkel van goederen. Dat was zelfs een groot onderdeel van de Zuid Nederlandse economie! Het word 'ze' hooguit iets lastiger gemaakt. Maar iemand die echt wil, vind 'de oplossing' toch wel.

Dát is volgens mij dan ook de richting waar we het in moeten zoeken: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niemand dit soort acties meer wilt voeren? Waarom zijn er zoveel mensen die op dit moment wel medewerking verlenen om tot dit soort daden te komen?


Volgens mij komt deze wil voort uit ongelijkheid of een onrechtvaardigheidsgevoel. (Al dan niet terecht)...


Verder vind ik het vreemd dat een EU land zomaar wapens zou mogen verkopen. Dat zou met wetgeving ongedaan kunnen worden gemaakt. Heeft naar mijn mening meer resultaat dan Schengen opheffen.

Vroeger vermoordde de mens elkaar door de koppen met knuppels in te slaan. Tegenwoordig drukken we op een knop en doden we tientallen mensen. In andere woorden: We zijn nog steeds net zo primitief, alleen hebben we verbeterde technologie tot onze beschikking. Laten we onze middelen eens inzetten om tot een bredere educatie en besefvorming te komen. Heeft denk ik meer resultaat.


Je laatste alinea is in die trend, daar hebben wij 4 handen op 1 buik! Zou ons een hoop ellende kunnen besparen!