Het vredegerecht #blog 2

Door Robbe Mertens gepubliceerd op Friday 25 March 15:04

 

25 maart 2016:

MIjn tweede blog, vandaag had ik mijn laatste dagje school. Ik moest enkel in de voormiddag naar school omdat het de laatste dag is voor de paasvakantie. Gisteren hadden we een project burgerzin, vandaag iets anders, elke klas van het 4de jaar, mocht naar een plaats in onze gemeente. Sommige mochten naar het OCMW, andere naar het ziekenhuis, politie, kringloopwinkel,enz... . Onze klas mocht naar het vredegerecht, daar kregen we een hele uitleg. Elke activiteit stond in het teken van armoede en mensenrechten, een heel goed onderwerp omdat deze onderwerpen echt uit de wereld zouden moeten. Maar goed het vredegerecht was ons thema, ik zelf vond dit niet zo interessant, want we kregen 2 uur uitleg over iets wat mij niet interesseert maar voor mensen die het interessant vinden, kan je mijn uitleg hieronder lezen.

 

HET VREDEGERECHT:

Het vredegerecht is een klein zaaltje waar conflicten tussen mensen worden opgelost, hoe werkt het vredegerecht nu en wat ze mogen behandelen dat werd ons uitgelegd aan de hand van een driehoek, die zie je hierboven. Helemaal onderaan in deze piramide staat het vredegerecht en de politierechtbanken, we kregen te horen dat er 187 vredegerechten zijn over heel België en maar 13 politierechtbanken. Het  verschil hiertussen werd niet uitgelegd, het verschil zit zich vooral in het vervolg, als je niet akkoord zou zijn met vonnis dat je krijgt. Wanneer je niet akkoord gaat met het vonnis in het vredegerecht dan moet je naar de burgerlijke rechtbank (zie piramide), wanneer je niet akkoord gaat met het vonnis in de politierechtbanken dan moet je naar de correctionele rechtbanken. Je hebt ook de familierechtbanken, hier worden alle zaken besproken die binnen een familie plaatsvinden. Samen noemen we die 3 de arbeidsrechtbanken of de rechtbanken van koophandel. Wanneer je niet akkoord gaat met het vonnis in de arbeidsrechtbanken, kan je dus weer in beroep ggaan en kom je bij de arbeidshoven terecht ook wel hoven van beroep of hoven van Assisen genoemd. Hier worden ernstige zaken besproken, zoals moord, grote diefstal, oplichting, ontvoering,enz... . Helemaal aan het topje van de rechtbank zie je het hof van Cassatie staan, daar moet je niet naartoe gaan, dat is de afdeling die controleert of alle rechtbanken onder hem, hun taak wel goed uitvoeren en zich aan de wet houden. Dat is natuurlijk zeer belangrijk in z'n proces.

De vrederechter gaf ook uitleg over zijn takenpakket, en waarvoor hij bevoegd is. Een vrede rechter is enkel bevoegd voor burgelijke zaken, dus geen strafzaken en verkeersdelicten. Volgens het wetboek mogen zij volgende zaken behandelen:

A) Alle betwistingen tot een bedrag van 2.500,00 euro (met uitzondering bij handelaren)
Bv: Facturen

B) Ongeacht het bedrag van de eis, alle geschillen betreffende onder meer:
- de verhuring van onroerende goederen ( woninghuur, handelshuur, pacht) en het betrekken zonder recht noch titel van een onroerend goed.
- Mede-eigendom (appartementsrechten)
-ERdienstbaarheden, rechten van overgang, recht van uitweg
- Begraafpaatsen en lijkbezorging
--> HIj vond dit persoonlijk echt niet leuk om te doen, omdat beide partijen iemand zijn verloren en je moet altijd iemand teleurstellen.
Bv: De plaats van het graf.
- Ruilverkaveling, onteigening ten algemene nutte ingeval van dringende noodzakelijkheid.
- Consumentenkrediet (kredieten aangegaan door consumenten)
- inoverdering van facturen betreffende levering gas, water, elektriciteit, communicatienetwerk.

C) Voogdij en ouderlijk gezag.
--> Over voogdij kregen we een grotere uitleg, deze wet is blijkbaar veranderd. vroeger kwame en voogdij zaak als 1 van de 2 ouders overlijdt, maar sinds een aantal jaar geleden geldt voogdij enkel als beide ouders overleden zijn, dit komt zeer weinig voor wist hij ons te vertellen. Gelukkig maar, want zoiets is verschrikkelijk.

D) Bewind
--> Dit gaat over mensen die achteruitgaan met hun gezondheid, ze zitten in een rusthuis en mensen vragen iemand aan om voor de persoon die achteruitgaat te zorgen.

E) Geesteszieken (enkel meerderjarige personen)
--> Mensen die dement zijn, of denken dat ze gevolgd worden, enz... Die worden behandelt onder dit thema, het is zeer belangrijk dat je meerderjarig bent, want als jonge gast wordt je in een instelling geplaatst om te bekomen.

F) Afwezigen
--> Wordt je opgeroepen in een zaak, ga altijd zodat de vrederechter rekening kan houden met jouw kant van het verhaal.

G) Beëdiging van sommige ambtenaren

H) Konijnschade
--> Hier kaartte hij een anekdote aan, hij werd ooit opgeroepen door een boer, hij moest gaan inspecteren of de konijnen van de buren zijn maïs hebben opgegeten, maar wat bleek zijn natuurkundige zij dat het hazenkeutels waren dus de hele procedure stopte want vrederechters mogen enkel konijnenschade behandelen.

 

Zo dit was mijn dagje bij de vrederechter!

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.