Met het vergroten van onze afhankelijkheid

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 20 March 16:32

     Wij weten dat door nederig, vlijtig en godvrezend te zijn en veel te bidden, er een mate van geloof in ons kan worden ontwikkeld op grond waarvan wij de zegeningen van een liefdevolle en genadige Hemelse Vader kunnen afsmeken, als gevolg waarvan wij letterlijk zien hoe onze handicaps verdwijnen en onze onafhankelijkheid en vrijheid tot stand worden gebracht. Op zichzelf kunnen vertrouwen is niet het doel maar een middel tot een doel. Het is zeer wel mogelijk dat iemand volmaakt onafhankelijk is, maar elke andere wenselijke eigenschap mist. Iemand kan bijvoorbeeld rijk worden en hierdoor nooit aan een ander ergens om hoeft te vragen, maar deze onafhankelijkheid moet dan wel gepaard gaat met het een of andere geestelijke doel want anders kan hij zijn ziel verteren.     59f7e2d7c3fcf8548bd349fd218a588a_medium.

     De ontwikkeling van onze geestelijke of spirituele aard is waar wij ons het meeste om behoren te bekommeren. Spiritualiteit is het hoogste wat de ziel kan verwerven, het goddelijke in de mens; de opperste, hoogste gave, die hem koning maakt van alles wat geschapen is. Zij is het besef van de overwinning van het eigen ik en van het verbonden zijn met het oneindige. Alleen spiritualiteit kan ons werkelijk het beste in het leven schenken.     350526229d6b8c0f2e7d6a75d1008f5f_medium.

     Het is niet niks om hen die onvoldoende gekleed zijn van kleding te voorzien, om hen die slechts mondjesmaat te eten hebben een overvloed van levensmiddelen te verschaffen, om hen die vertwijfeld vechten tegen de wanhoop die het gevolg is van gedwongen werkloosheid, te voorzien van arbeid. Maar uiteindelijk zijn de grootste zegeningen die uit het welzijnsprogramma van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' voortvloeien toch geestelijk.  083c333db8313d0e021f8c9dbce3a38d_medium.

     Zo op het oog lijkt iedere handeling te zijn gericht op het fysieke; het vermaken van japonnen en kostuums, groente en fruit inmaken, levensmiddelen opslaan, het selecteren van vruchtbare akkers voor nieuwe nederzettingen - alles schijnt louter stoffelijk te zijn. Toch worden al deze handelingen doortrokken, geïnspireerd en geheiligd door de component spiritualiteit. (Zie Conference Report van oktober 1936, blz. 103.)  

    1db8a0ef168111a3cc6a7ad048c19594_medium.

     In Leer en Verbonden lezen we: "Welnu, voorwaar, Ik zeg u dat alle dingen voor Mij geestelijk zijn, en nimmer heb Ik u een wet gegeven die stoffelijk was; noch enig mens, noch de mensenkinderen, noch Adam, uw vader, die Ik geschapen heb. Zie, Ik gaf het hem naar eigen believen te handelen; en Ik gaf hem een gebod, maar geen stoffelijk gebod gaf Ik hem, want mijn geboden zijn geestelijk; ze zijn natuurlijk noch stoffelijk, vleselijk noch zinnelijk." (Leer en Verbonden 29:34-35.)     

      e3498c66215cd4a184e50f341b2bfe90_medium.

     Deze passage vertelt ons dat tijdelijke geestelijk geboden niet eens bestaan. Wij krijgen ook te horen dat het de bedoeling is dat de mens naar eigen willen handelt. Dat is alleen maar mogelijk wanneer hij voor al zijn behoeften op zichzelf kan vertrouwen. Zo zien we dat onafhankelijkheid en in staat zijn in eigen behoeften te voorzien onontbeerlijke sleutels zijn tot onze geestelijke groei. Steeds wanneer we in een situatie geraken waarin onze onafhankelijkheid wordt bedreigd, zullen we merken dat ook onze vrijheid op het spel staat. Met het vergroten van onze afhankelijkheid verminderen we gelijk onze vrijheid van handelen.     14356dfe540f94c454e2dc25d506bd9e_medium.

     Het beginsel zelfstandigheid van het welzijnsprogramma is dus geestelijk en dit getuig ik in Jezus naam. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.