Natuurwetten samen.

Door AelmansHar gepubliceerd op Friday 18 March 02:20

290 Natuurwetten samen,

Op de lift wachten en instappen. We gaan naar de verdieping waar de aarde en het leven de huidige vorm krijgt.

Natuurwetten. In het algemeen bedoelen we daarmee de natuurwetten voor het leven van plant en dier. De natuurwet is het alles. We hebben de natuurwet verdeeld in groepen en iedere groep een eigen naam gegeven. Regen en wind. We maken er een groep natuurwetten van en geven die een naam. Het weer. Zwaarte kracht en kracht van beweging. We maken er een groep natuurwetten van en geven die een naam. Mechanica. Een groep natuurwetten. Het blijven natuurwetten. We geven ze andere namen De grote natuurwet het samen van alles is ook het heelal. In heel het heelal is de natuurwet hetzelfde.

Natuurwet. Het grote samen is trilling. Gedrag voor dode materie. Dode materie reageert op de omgeving. We kunnen met verhitten materie vloeibaar maken. Met nog grotere verhitting ontstaan gassen. We kunnen twee verschillende soorten materie vloeibaar maken en ze samendoen. Na afkoeling is het een andere materie met een ander gedrag, andere eigenschappen.

Natuurwet het planten leven. De natuurwet bepaald het gedrag van het planten leven. De natuurwet heeft geregeld dat een plant zaad maakt. De bomen maken vruchten in de vruchten zit het zaad.

Het dierenleven. De natuurwet bepaald het gedrag van dieren. Dieren hebben een ingeboren instinkt gedrag. Er zijn dieren die we tot huisdier kunnen maken. Wij mensen worden geschapen als dier. Het gedrag wat we hier ingeboren krijgen wordt niet het gedrag waarin we leven. Fantasie is de baas over ons leven.

Wachten op de lift. Eindelijk de lift is er. We gaan naar de verdieping oerwoud. De eerste mensen. De eerste samenleving. (Er is geen oerwoudtovenaar. Hij is geen schepping van de natuurwet.)

 Wij leven niet het gedrag dat we ingeboren krijgen. We hebben een kracht gekregen die de baas is over ons ingeboren gedrag. Fantasie. Met fantasie bepalen we ons gedrag van het samenleven. Met Fantasie bepaald ons gedrag als persoon. De eerste mensen gaan hun fantasie gebruiken. Er ontstaat de stroom, de traditie. We gaan woorden maken, verhalen maken. De eerste technische kennis door ervaring. Er wordt een samenleving gevormd. Een dorp met onderverdeling in groepen. Put wijk en dorp. Als er andere dorpen komen worden er omgangsnormen gesteld hoe het contact dient te verlopen. Nu ben ik aan het ronddolen. Dat krijg je als je in het oerwoud bij de eerste mensen je vakantie houdt. De rondreizen met de oerbus zijn goedkoper als het leven in Nederland. Het punt waarvan ik een punt wil maken. Wij hebben de mogelijkheid dieren te vormen tot huisdieren of werkdier. Het punt van ons menszijn. Hoe we huisdieren vormen hoeft eigenlijk niet opgeschreven te worden. We leren het dier luisteren. Een hond mag niet binnen plassen, dat is verkeerd. Hij mag wel op de bank liggen, dat is goed. Hij mag niet op de tafel, dat is verkeerd. Wat goed is en wat niet bepaald de baas. Dat gaat met straf en beloning. Het dier wordt onderdanig gemaakt. Voor het welbehagen wordt het dier afhankelijk van de mens. De baas zorgt voor onderdak en voedsel. Het zal duidelijk zijn een mens moet niet op het idee komen het baas zijn op de andere mensen van het dorp toe te passen. De mensen van het dorp tot werkdier maken. Er is geen oerwoudtovenaar. Hij is geen schepping van de natuurwet.

De lift is er. Instappen we gaan naar een andere verdieping. De tijd van de eerste oerwoudtovenaar.

 

 

In de traditie heeft zich een verhalenbundel gevormd. De verhalenverteller heeft het spannend gemaakt. Goede en kwade krachten die met elkaar vechten. In de verhalen zit een Limto dat is een wezen dat krachten heeft die groter zijn als de natuurwetten. De limto is baas over de storm. De smupjes dat zijn rode smurfen moeten zorgen dat limto goede zin blijft houden zodat hij het niet laat stormen. En spannend. Er is ook een wezen dat baas is over de natuurkrachten van het onweer. Dat wezen heeft de naam Donar gekregen. Nu is er een Riller dat is een verdwaalde ridder in de tijd die op een olifant rijdt. Die moet zorgen dat Donar uit angst in zijn grot blijft zodat het niet gaat onweren. De verhalen in de traditie zorgen voor wezens in de lucht. Allemaal leuk zolang de fantasie verhalen, fantasie blijft. Komt de eerste oerwoudtovenaar. Hij heeft een telefoonlijn naar de wezens in de lucht. Hij kan met die wezens praten. En die wezens gaan hem vertellen hoe de mensen moeten leven. De oerwoudtovenaar wordt niet de baas over het dorp. De wezens in de lucht worden baas over het dorp. De wezens in de lucht worden bepaald door de verhalen die de groep verteld. Zou een groep de goden van de Romeinen weer als waarheid gaan vertellen. De goden van de Romeinen zouden weer leven. Ze zouden weer tot echte goden worden. Ze zouden weer de andere kant van de telefoonlijn vormen. Terug naar de eerste oerwoudtovenaar. De wezens in de lucht aan de andere kant van de telefoonlijn gaan de tovenaar commanderen hoe de mens moet leven. Ze beslissen wat de mens moet doen en ze beslissen wat de mens niet mag doen. De wezens in de lucht verbinden er beloning en straf aan. De telefoonlijn geeft de tovenaar het recht tot moord met of zonder rechtszaak. De telefoonlijn geeft de tovenaar het recht om offergaven te vragen.

 Instappen. De lift is er. Koffers niet vergeten. U wilt niet instappen? Als een dolende ridder hier bij de tovenaar om de medicijnpot blijven dansen? We gaan naar de verdieping riddertijd.

We maken een tussenstop bij de eerste paus. De verandering die de paus fantaseert aan de andere kant van de telefoonlijn in de lucht. De goden van de Romeinen zijn zowel goed als slecht. De eerste paus fantaseert een scheiding. Er komt een god die goed is en er komt een god die slecht is met de naam duivel. Er komt een hulpgod Jezus die de zwarte god meer wit verft zodat die minder god is. De paus kan zijn fantasie uitzetten? De paus heeft geen fantasie? Een mens zonder fantasie is een aap.

De eerste kasteelridder. De bestaande toestand is dat de paus met zijn gemoord en terreur alles tot zijn bezit heeft gemaakt. Dat iemand eigen bezit heeft bestaat niet. Toch zien we de eerste kasteelridders verschijnen met bezit om kastelen te bouwen en iedere dag carnaval te vieren. Hoe zit dat in elkaar? Geheim. De kasteelridders hebben het geloof dat ze bovenmensen zijn. Ze moeten de ondermens uitmoorden dan is de wereld in orde. In de geschiedenis van de kasteelridders zien we de strijd om bezit tussen de bovenmens de ridders en de paus. We zien dat na de tweede wereld oorlog de macht volledig overgenomen wordt door de bovenmens de kasteelridders. We leven niet in waarheid van de geschiedenis. We leven in de waarheid van de kasteelridders. Waar kwam de eerste ridder vandaan? Dat mogen we niet vragen.

We stappen in de lift en gaan naar de verdieping eigen ik.

U doet de uitspraak ik ben een zelfstandig persoon en sta los van groepen. Dan moet U geen woord meer zeggen maar wat brabbelen als een baby. Door Nederlandse woorden te gebruiken verklaard U dat U akkoord gaat met de regels die voor de Nederlandse taalgroep gelden. Voetbal en de regels. Als een voetballer zegt bij een overtreding, ik ben een persoon ik maak mijn eigen regels dan staat hij gelijk buiten de club. Door lid te zijn van een groep geef je aan met de regels van die groep akkoord te gaan.

We stappen in de lift en gaan naar de verdieping, hoe zou het moeten zijn.

De groepen volgens de natuurwet.

De persoon. De persoon heeft zijn inkomsten door lid te zijn van een dorp. Het dorp ons sociaal leven. Over heel de wereld hebben de dorpsleden hetzelfde inkomen. Het dorp heeft een eigen bedrag dat eigendom van het dorp is. De wereldbevolking heeft een eigen bedrag dat eigendom van de wereldbevolking is. Voor de organisatie wordt met steeds kleiner groepen gewerkt die het bedrag beheren. De mensen die het bedrag beheren hebben dus als inkomsten het lid zijn van een dorp.

De lift gaat naar de verdieping krachten. Een samen vormen.

Eenvoudig  dus. Ons leven. 1. De persoon. 2. Het dorp. 3. De wereldbevolking. Als we dit met een aantal mensen in gedachte pakken. Dat dit de natuurlijke orde is. Dan zal de natuurwet, de natuurkracht  een samen vormen.

Een samen vormen. In gedachte nemen ons leven is:  het leven als persoon, Het leven als sociaal lid van het dorp. Het dorp heeft een eigen geldbedrag. Het leven als wereldburger maar dat is alleen voor de economie. Het in gedachte nemen en er volledig mee instemmen er van overtuigd zijn. Als we dit met een paar mensen doen. Een samen ontstaat.

 

Fantasie kunnen we veranderen. Een witte Jezus of een smurfblauwe Jezus.

De natuurwetten kunnen we niet veranderen. We kennen de echte schepper alleen via de natuurwetten. En de schepping door onze fantasie van een schepper. De schepping van goed en kwaad is een schepping van de eerste oerwoudtovenaar.

We kunnen gezamenlijk fantaseren maar wie verbiedt ons om gezamenlijk te denken?

 

Desteni.net/forum/   Als je geld als motivatie nodig hebt, Dan verklaar je in feite dat je als hebzucht bestaat en dat tenzij je geld krijgt niet in beweging zult komen. Dat betekend ja dat je compleet onderworpen bent aan het winst en verlies- sijsteem. En door die hebzucht geef je niets om het leven.

Gelijkheidsgeld. Daar hoort wel het sijsteem bij.

Hoger levensdoel? Waar gaat het over? We leven om te leven.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.