PASEN — Een verkapte vruchtbaarheidscultus!

Door Sophia24 gepubliceerd op Friday 11 March 10:54

Welke oorsprong hebben populaire paasgebruiken?

The Encyclopedia Britannica zegt: „Er staat geen aanwijzing in het Nieuwe Testament dat men Pasen vierde.” Hoe is Pasen dan ontstaan? Het vindt zijn oorsprong in heidense aanbidding. Hoewel men zegt met deze viering Jezus opstanding te gedenken, zijn de paasgebruiken niet christelijk.

De Engelse naam voor Pasen, Easter, wordt in verband gebracht met Eostre of Ostara, de Angelsaksische godin van de dageraad en de lente. En wat hebben eieren en hazen met Pasen te maken? “Eieren zijn belangrijke symbolen van nieuw leven en verrijzenis”, zegt de Encyclopædia Britannica, terwijl de haas al heel lang een symbool van vruchtbaarheid is. Pasen is dus eigenlijk een vruchtbaarheidsrite, armzalig vermomd als een viering van Christus’ opstanding

.De Germaanse godin voor de vruchtbaarheid heette Ostara. Haar naam is verbasterd vanuit het Engelse Easter en dat is weer afkomstig van de Babylonische godin Ishtar, de godin die elk jaar weer opnieuw tot leven kwam om de natuur ‘een handje te helpen’.

 

Zou God het goedkeuren dat de opstanding van zijn Zoon wordt herdacht met een walgelijke vruchtbaarheidsrite? Ik weet wel zeker van niet!!

In 2 Korinthiërs 15-18 staat:

“Welke overeenstemming bestaat er voorts tussen Christus en Be̱lial (Satan)? Of welk deel heeft een gelovige met een ongelovige? En welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? Want wij zijn een tempel van een levende God, zoals God heeft gezegd: „Ik zal onder hen verblijven en onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Gaat daarom uit hun midden vandaan en scheidt U af, zegt Jehovah, en raakt het onreine niet langer aan, en ik wil U aannemen. En ik zal U tot een vader zijn en GIJ zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt Jehovah, de Almachtige.”

Satan gebruikt valse religie om mensen te misleiden. Daarom wordt hij „een engel des lichts” genoemd in 2 Kor. 11:14. Christelijke religies bijvoorbeeld zeggen dat ze Christus volgen maar onderwijzen leugens zoals de Drie-eenheid, het hellevuur en de onsterfelijkheid van de ziel. Ze vieren feesten zoals Pasen met schijnbaar onschuldige gebruiken die hun oorsprong vinden in heidense riten en mythologie.

God heeft Jezus uit de dood opgewekt en nu zit hij aan Zijn rechterhand op Zijn Hemelse troon.

Zij zien wat er hier op aarde gebeurd en zij zien hoe veel mensen in naam van God en Jezus dingen doen waar zij het helemaal niet mee eens zijn.

God heeft ons de Bijbel gegeven om te leren wat Hij van ons verlangt, en in de Bijbel wordt het herdenken van Jezus opstanding helemaal niet geboden of goedgekeurd. Daarom is het extra deloyaal om dat onder het mom van Pasen te doen.

Afgezien van het feit dat Jezus niet sprak over het vieren van zijn opstanding is het Paasfeest een uit de hand gelopen commercieel eetfeest geworden. Uit een onderzoek blijkt dat het merendeel van de Nederlanders het hier mee eens is.

Wat Hij wel van ons verlangt is Jezus dood herdenken.

Als nakomelingen van Adam hebben we zonde en dood geërfd. Geen enkel onvolmaakt mens kan God de losprijs betalen voor zijn eigen leven of dat van anderen Ps. 49:6-9. Maar toen Jezus stierf, betaalde hij de enige acceptabele loskoopprijs: zijn volmaakte lichaam en bloed. Door God de waarde van dat loskoopoffer aan te bieden, maakte Jezus het mogelijk dat wij van zonde en dood worden bevrijd en het geschenk van eeuwig leven krijgen.

De regeling van het loskoopoffer bewijst dat God van de mensen houdt (Joh. 3:16). Ook Jezus houdt van ons, dat bewees hij door zijn leven te geven. Zelfs al voordat hij naar de aarde kwam, had hij als Gods meesterwerker veel liefde voor de mensen.

Uit dankbaarheid tegenover God en zijn Zoon moeten wij zijn dood herdenken en het volgende gebod gehoorzamen: “Blijft dit tot mijn gedachtenis doen” 1 Kor. 11:23-25.

Deze herdenkeng moet eenvoudig zijn en uit het hart, en dat is het tegenovergestelde van wat het Paasfeest is.

Dus willen wij God behagen en Zijn wil doen is het belangrijk dat wij de dood van Zijn zoon Jezus herdenken.

Jehovah's Getuigen doen dit elk jaar op 14 Nisan wat dit jaar valt op 23 maart 2016.

Voor meer informatie zie onderstaande link!

https://www.jw.org/finder?locale=nl&docid=1011229&prefer=lang&srcid=share

 Sophia

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.