De vrucht van de Heilige Geest

Door B B Koster gepubliceerd op Wednesday 09 March 11:07

2dc2ef11720165d3997e942640be1c7d_medium.Negen aspecten

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten over de vrucht van de Geest en hij somt negen aspecten op: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Het motief

Ik vind het opvallend dat het woord liefde als eerste wordt genoemd want Gods Woord leert heel duidelijk dat liefde de drijfveer moet zijn achter alles wat we doen. Zonder het aspect liefde wordt een handeling immers al snel uit plichtsbesef gedaan?

Geen baat zonder de liefde

Ook schrijft hij in zijn brief aan de Korintiërs over de uitnemendheid van de liefde. Het spreken van talen, het hebben en bezitten van specifieke gaven en kennis, het uitdelen van bezitting tot het levensonderhoud van de armen, ja zelfs het lichaam overgeven tot verbranding: zonder de liefde levert het niets op!

De betekenis van ware liefde

Liefde is een werkwoord van opoffering; zij is: geduldig, vriendelijk, niet jaloers, zij pronkt niet, doet niet gewichtig, handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, denkt geen kwaad, verblijdt zich niet over ongerechtigheid maar verheugt zich in de waarheid. Zij: bedekt -, gelooft -, hoopt – en verdraagt alle dingen. Ware liefde zal nooit vergaan!

 

Bron gegevens: Bijbel - Herziene Statenvertaling.
Bijbelteksten: Galaten 5:22 / 1 Korintiërs 13

Geschreven door: B.B. Koster - 9 maart 2016

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
We weten allebei dat de naastenliefde in deze wereld soms ver te zoeken is. Paulus schreef ook over de sociale omstandigheden in „de laatste dagen”: „De mensen zullen zichzelf liefhebben, het geld liefhebben, zullen aanmatigend zijn, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, deloyaal, zonder natuurlijke genegenheid, niet ontvankelijk voor enige overeenkomst, kwaadsprekers, zonder zelfbeheersing, heftig, zonder liefde voor het goede, verraders, onbezonnen, opgeblazen van trots, met meer liefde voor genoegens dan liefde voor God” (2 Timotheüs 3:1-4).
We zien deze dingen die Paulus opnoemt uitkomen, want in de hedendaagse maatschappij zijn dit soort eigenschappen heel algemeen geworden. Als er meer mensen zouden zijn die de raad uit de Bijbel ter harte zouden nemen dan was er gewoon meer liefde onder elkaar. We zien nu echt dat Satan de heerser van deze wereld is.

Sophia
Helemaal mee eens; bedankt voor jou reactie!