Vanaf het begin.

Door AelmansHar gepubliceerd op Wednesday 09 March 00:10

275 Vanaf het begin.

Gebaseerd op Genesis de eerste hoofdstukken.

In het begin wordt geen stadspoort ergens in de ruimte geschapen, compleet met kassa om door te mogen. De paus schept die stadspoort.

Vrede zij met U en daarmee gezondheid. Een gram meer vrede is een halve kilo medicijn minder. Zowel voor de persoon als voor de wereldbevolking.

In het begin schiep god de ruimte voor het leven. Het aardoppervlak en het bovenste oppervlak van de dampkring. De ruimte ertussen is de ruimte voor het leven. De levensruimte gaat ingericht worden. Er komt in die ruimte een waterhuishouding. Er komen planten. Bomen die naar soort vrucht dragen waarin het zaad is. Er komt een evenwicht tussen zon, maan en aarde. Een ritme. Dag en nacht krijgen vaste tijden. De warmte huishouding in de levensruimte wordt stabiel. De luchthuishouding in de levensruimte wordt stabiel. Er komen vissen en vogels. Er komen de landdieren ook wij de mens. Als man en vrouw worden we geschapen. Er zijn dieren waar we het gedrag van kunnen veranderen. Werkdieren en huisdieren. Geschatte tijd ongeveer 220 duizend jaar voor de 0 van Jezus.

Dit is de schepping die volgens de natuurwet. De natuurwet is onveranderlijk. De tweede schepping onze fantasie. Genesis 1 is klaar de wereld van materie en leven is klaar. Ook ons lichaam. Een afgesloten hoofdstuk. Dikke streep. Het onderwerp in Genesis twee is anders. Daar gaat het om onze fantasie. Hoofdstuk 1. De ijstijden. De natte tijden. De droogte tijden. De warmte tijden die zijn geweest. Het ontstaan van plantengroei dat staat in het eerste hoofdstuk. We zijn er als mens. Maar onze fantasie is nog niet beschreven. En hoe we met onze fantasie dienen om te gaan. Let op de tijd de overgang van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 2 wordt geschat op 220 duizend voor de 0 van Jezus. In hoofdstuk 2 wordt geen tijdvermelding gedaan. Het ontwikkelt zich zo als het zich ontwikkeld. Iedere tuin, iedere stam die ontstaat, heeft zijn eigen ontwikkeling. Het begin van de geestelijke ontwikkeling is dat het eerste dorp een gesproken taal gaat ontwikkelen.

Verder met de beschrijving van het geestelijk leven ons mensen. Hier gelden andere regels als voor de natuurwet. We krijgen door de neusgaten ons geestelijk leven ingeblazen. Onze fantasie. Er volgt een beschrijving voor het inrichten van de samenleving voor ons mensen. De organisatie vorm. En er staat we mogen de kennis van goed en slecht niet tot baas over ons maken. Het braaf maken is voor de dieren. We moeten het niet gebruiken voor de kinderen.

Dat we de kennis van goed en kwaad tot baas over ons maken is geen schepping van een god maar het werk van onze opvoeding. Het werk van de eerste oorlogmaker. De oerwoudtovenaar.

De kennis van goed en slecht is een boom, een resultaat van onze fantasie. Dus geen werk van een god die boven de god van de natuurwet staat. Hoewel we dat fantaseren. Dat moeten de geloof organisaties toch even wegmoffelen. Vertellen dat er wat anders staat.

Wij maken de kennis van goed en slecht tot baas over ons. Goed en slecht bepaald de samenlevingsorganisatie. En het leven van ieder persoon. En zo leven we dus. De Eva’s, de opvolgers van Eva regelen de samenlevingsvorm. Er worden ook de offergaven geregeld. Het privé bezit en daarmee de strijd om bezit.

Dieren kunnen niet praten. De verhalen in de traditie vertellen. De verboden boom van de kennis van goed en kwaad. Welke vrucht zal die dragen? Volgens de paus een appel. Kom me niet met een kersenboom waar peren aan groeien. Dan moet u bij de paus zijn.

Dit is de toestand zoals beschreven in Genesis. Op Wikepedia is van alles te vinden. Tot zover Genesis.

We gaan verder met de potscherven. Wat weten we van oude beschavingen en wat fantaseren we? Een beschaving wordt door een groep mensen uitgemoord die dan de nieuwe beschaving vormen. En dat is nog altijd aan de gang. We leren dat we de leider van een beschaving moeten vereren. Als we in het verleden kijken wat doen ze. Stenen stapelen ze moeten een villa, piramide hebben voor in te wonen als ze dood zijn. Dat ze complete volksstammen uitmoorden door ze als slaaf dood te martelen moeten we bewonderen. Niet dus. We mogen alleen de stapel stenen zien. We komen in de tijd dat de paus zich bijna de complete aarde tot bezit heeft gemaakt met het leven erbij. We zien de ridders tevoorschijn komen. De geheime bovenmensen. Hoe kwamen de eerste ridders aan bezit om kastelen te bouwen en iedere dag carnaval te vieren? We mogen niets vragen, op de lagere school hebben we de waarheid van de hoge van buiten moeten leren om met proefwerk een tien te krijgen. De ridders geven een ander licht op het bestuur van het Romeinse rijk. De bestuurlijke macht was in handen van de rechters. De senaat deed alleen verhaaltjes maken. Terug naar de geheim bovenmens de ridders. Er ontstond een machtstrijd tussen de ridders en de paus om bezit, om de macht. De ridders ontwikkelen zich tot stadhouders. Uit de stadhouders werden de landshoofden gemaakt. Ze krijgen de naam koning of keizer. In hun hoofd bleef de gestoordheid van stadhouder. Dat kunnen we bij de eerste landhoofden zien. We komen bij de bevrijding van de tweede wereldoorlog. De geheim ridders hebben nu zoveel bezit dat ze de paus de baas zijn. We moeten dat vrijheid noemen.

Kennis van goed en kwaad. Hiermee vormen we de huisdieren en werkdieren. We leren ze luisteren, onderdanig zijn. Het natuurlijk gedrag van het dier is verdwenen. Het kan niet zowel het door ons geleerd gedrag van goed en slecht hebben en het natuurlijk gedrag.

De kleuter in het gezin. De ouders willen de kleuter het samenleven leren. De kleuter komt in een grotere groep. De school. Hier wordt het kind gevormd met goed en slecht. Op school wordt een onderlinge strijd aangewakkerd met hoger en lager zijn.

Door de hoge wordt verteld dat de onderlinge strijd om bezit geschapen is door de natuurwet. En dat moeten we geloven. Voor de mensen die wat tegen moeten hebben. Wat hebben ze tegen dit moeten?

Voor de tweede wereldoorlog ons levensdoel was de dood. Het leven na de dood. Moesten we geloven.

Na de tweede wereldoorlog. Het privé bezit. De strijd om bezit is ons levensdoel moeten we geloven.

 

Een ander mens. Een andere wereldbevolking. Een andere opvoeding. De kinderen niet meer het goed en kwaad leren maar het samenleven. Het idee leerstof op school moet met de kennis van goed en kwaad geregeld worden omzetten. De waarden en normen die geleerd worden omdraaien.

Er hoort een andere economie bij. Bezit wordt bruikleen. Alle bezit is bezit van de natuur. Tot de mensen overlijden blijft privé bezit het privé bezit. Er komt een Wereldbank die alle kapitaal onder beheer heeft. Het dorpsbestuur regelt dat het inkomen het lid zijn van het dorp is. Dat is uit te denken. Maar we zijn in de opvoeding zo afgericht op bezit verzamelen. Zijn er mensen te vinden die geld onder beheer kunnen hebben zonder het privé bezit te vergroten?

Om tot een oplossing te komen is het nodig dat ieder mens zelf gaat denken. In de opvoeding krijgen we een weerstand ingebouwd tegen zelf denken. We blijven volhouden aan de leugen dat we het goed en kwaad tot baas over ons hebben gemaakt is een schepping van god. We blijven doorgaan de kinderen het goed en kwaad te leren. Gelijk we de huisdieren braaf maken.

Nog een keer. De natuurlijke samenleving die ik bedoel staat beschreven in Genesis 2

Over hetzelfde praten en toch anders. Vrede in de mens. Ik voeg er aan toe, als er vrede in één mens wil zijn zal in heel de wereldbevolking vrede moeten zijn. Is dit niet het geval is vrede in de mens niet mogelijke. De kinderen krijgen op school niet het samenleven geleerd. Het samen dingen doen. Ze krijgen het goed en kwaad geleerd. In strijd leven met de andere.

Zal het ooit gebeuren dat de mensheid zijn denkvermogen gaat gebruiken. De kinderen de echte samenleving leren. Dan kunnen we als mensheid samen leven. Het verhalen gedoe van de oorlogmakers als verhalen gedoe zien?

 

De massa moordenaars van geloof bepalen de lesstof op de scholen. Adam en eva de eerste mensen. Waar staat dat. Dat vinden we toch alleen in de fantasie van de paus.

Nogmaals. De eerste mensen worden geschapen in Genesis hoofdstuk 1 tegen het einde van de zesde dag. Als man en vrouw. Heb ik Bijbels die niet kloppen. Staan op Wikepedia Bijbels die niet kloppen. Volgens de fantasie van de paus staat dat er niet, hij fantaseert er op los. De mens wordt in hoofdstuk 3 geschapen. En dat wordt op de scholen geleerd.

In Genesis hoofdstuk 2 .Wordt onze fantasie geschapen ons geestelijk leven. Er staat een beschrijving voor een samenleving aan hand van de natuurwet. In Genesis twee staat een samenleving zonder dat we de kennis van goed en slecht baas over ons hebben gemaakt. Kunnen we lezen? Volgens de paus dus niet. ? We vertellen wat we op school hebben geleerd.

Genesis hoofdstuk 3. Drie dus. Adam en Eva de eerste oorlogmakers. Voordat er beschavingen waren bestond het samenleven uit kleinere stammen met een hoofd tovenaar of hoofdman. Aan de hand van een fantasie, een hogere macht konden ze er op los moorden. De verhalen na Adam en Eva zijn verhalen van oorlogmakers die hun gelijk halen aan hand van goed en slecht. In vrede hebben die niets te zoeken. We maken de kennis van goed en slecht tot baas over ons.

In het begin van hoofdstuk 4 worden de offergaven en de daarmee gepaard gaande ellende beschreven.

We vertellen de fantasie van een massa moordenaar als waarheid. De paus pleegt de moorden in opdracht van zijn hogere fantasie. Hebben we op school geleerd. We hebben toch ook geleerd om te lezen. We blijven vol houden de fantasie van de paus staat er.

Laten we het punt zien.

En dat is de lesstof op de scholen. Leren we de kinderen in onderlinge strijd leven. Daar hoort dan ook de strijd om bezit bij. De kennis van goed en kwaad. Het braaf maken. Of gaan we ons denkvermogen gebruiken, krijgen de kinderen als lesstof het samen doen. Daar hoort dan ook bij bezit is samen. In Genesis twee lezen we waar het goud. Het bezit goed is.

Welke betekenis heeft hier de vraag hoeveel ijstijden zijn er geweest. Hoeveel Romeinse soldaten zijn er door het Jezus leger vermoordt? Welke betekenis heeft de kennis van de antieke oorlogmakers? Het nu en de toekomst heeft betekenis. Het hier in de ruimte van het leven heeft betekenis. Maar dat wordt bepaald door de lesstof waarmee de kinderen groot worden, gevormd worden.

Een hond kunnen we vormen tot jachthond of tot een knuffelhond. Een kind kunnen we vormen tot soldaat. Een kind vormen zonder het te vormen, met zelfvorming. Het de gelegenheid geven zijn eigen wezen te ontwikkelen geestelijk volwassen laten worden.

De lesstof op de scholen wordt bepaald door de massa moordenaars, de oorlogmakers. De kinderen worden opgejut tot vechthonden. Het moeten brave soldaten worden. De massamoordenaars hebben geen mogelijkheid. Ze zitten in het sijsteem van elkaar controleren. Als de schepper geweten had wat voor een puinhoop wij van de samenleving maken, Zou hij dan nog de mens gemaakt hebben. Wij hebben een vrije wil. In wezen is dat heel gedoe van ons samenleven toch te idioot om op te schrijven.

We hebben de toestand van de stadhouders terug. De bovenmensen vermoorden niet alleen kinderen ze gaan ook elkaar te lijf. Die toestand van stadhouders is toen opgelost door de hogere macht de paus met het vormen van de landen. Nu zijn de bovenmensen de grootste macht. Er is geen hogere macht die een oplossing kan bewerkstelligen. En nu, hoe verder.

Een onderdeel van het geloof van de bovenmensen de geheime ridders is dat de ondermens uitgemoord moet worden dan is de wereld in orde. En wie houdt hun tegen?

Niet de waarheid van de oorlogmakers als waarheid aanvaarden want dat is oorlogmaken. Hoeveel massa moorden moeten nog innaam van hun waarheid gepleegd worden.

De waarheid in de geschiedenis zoeken. Bij heet begin beginnen en zelf vaststellen wat heeft waarde? 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.