Wat is geloof

Door Sophia24 gepubliceerd op Monday 07 March 15:41

Sommige mensen beweren religieus te zijn maar vinden het moeilijk te begrijpen wat geloof is.

Veel mensen denken dat iemand die geloof heeft, ergens van overtuigd is zonder er echt bewijs voor te hebben. Stel dat een religieus persoon zegt: ‘Ik geloof in God.’ Als die persoon wordt gevraagd waarom hij gelooft, zegt hij misschien: ‘Zo ben ik opgevoed’, of ‘Dat heb ik altijd zo geleerd.’ In zulke gevallen lijkt het verschil tussen geloof hebben en goedgelovig zijn misschien maar klein.

 

Maar wat zegt de Bijbel over geloof?

In Hebreeën 11:1 staat: “Geloof is de verzekerde verwachting van dingen waarop wordt gehoopt, de duidelijke demonstratie van werkelijkheden die echter niet worden gezien”.

Iemand kan pas zeker weten dat iets waar hij op hoopt, uitkomt, als hij daar overtuigende redenen voor heeft. Het woord dat in de oorspronkelijke taal voor de term ‘verzekerde verwachting’ wordt gebruikt, betekent meer dan een innerlijke beleving of een droombeeld. Het gaat dus om een overtuiging die is gebaseerd op bewijs.

De Bijbel in gewone taal zegt het zo:

“Ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat hij God is”. Romeinen 1:20.

 

 

Waarom is het nu zo belangrijk om geloof te ontwikkelen?

Omdat het zonder geloof niet mogelijk om God ‘welgevallig’ te zijn staat er in Hebreeën 11:16.

Door in Hem te geloven kunnen we hoop hebben op een beloning. Maar we moeten meer doen dan alleen maar geloven.

Zoals ik al eerder zei, geloven veel mensen alleen maar in God omdat ze dat zo geleerd hebben. Ze zeggen misschien: ‘Zo ben ik opgevoed.’ Maar God wil dat zijn aanbidders echt geloven dat hij bestaat en van ze houdt. Dat is één reden waarom de Bijbel ons aanmoedigt hem oprecht te zoeken, zodat we hem echt kunnen leren kennen.

“Nadert tot God en hij zal tot u naderen” Jakobus 4:8.

Maar hoe kunnen we nu geloof ontwikkelen

De Bijbel zegt:

“Geloof volgt op hetgeen wordt gehoord” Romeinen 10:17. De eerste stap bij het ontwikkelen van geloof in God is dus ‘horen’ wat de Bijbel echt over hem leert. 2 Timotheüs 3:16.

Als we de Bijbel bestuderen, zullen wij overtuigende antwoorden vinden op belangrijke vragen als: Wie is God? Welk bewijs is er dat hij bestaat? Geeft God echt om me? Wat is Gods bedoeling voor de toekomst?

Overal om ons heen zien we bewijs van Gods bestaan, wat Hij voor ons gedaan heeft kijk alleen maar in de natuur...

Hij heeft zoveel mooie dingen gemaakt waar de mensen van genieten kunnen, 

het moet hem werkelijk pijn doen als Hij ziet hoe de mensen er mee omgaan.

Uiteindelijk moet ons geloof gebaseerd zijn op bewijs dat wij zien als wij onderzoeken of het waar is wat de Bijbel zegt. Op die manier volgen wij het voorbeeld van eerste-eeuwse studenten die zoals Handelingen 17:1 zegt “het woord met de grootste bereidwilligheid des geestes aannamen en dagelijks zorgvuldig de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren”.

Iedereen wil graag leven, daarvoor zijn wij gemaakt. Maar er is geen mens die er voor kan zorgen dat wij niet meer hoeven te sterven, daarvoor hebben wij God nodig.

Daarom is de onderstaande tekst uit Johannes 17: 3 zo belangrijk voor ons:

“Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus”.

Dus het is niet een kwestie van “zo ben ik opgevoed” of “mijn ouders waren Katholiek..dus ik ook”, nee we moeten dagelijks de Bijbel blijven onderzoeken en dan pas zullen wij de waarheid over God leren kennen en dan pas zullen we beloond worden. 

Sophia

www.jw.org/nl

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
geloof kan 2 uitkomsten hebben. Geloof is waar en of onwaar. M.a.w. geloof kan werkelijkheid zijn en of worden, en of het is illusie, bedrog. Geloof kan ook betekenen dat er sprake is van een overgang van een situate van onwerkelijkheid naar werkelijkheid. Immers sommige dromen en verlangens komen uit bij mensen. Iets wat niet is kan toch werkelijkheid worden ( verliefdheid bij voorbeeld). Om het in buiten bijbelse eigen bewoordingen te definiëren: geloof is dat-wat-zo-is en of dat-wat-niet-zo-is. Geloven is dus per principale relatief. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat geloof zekerheid is, werkelijkheid is. Dat GOD bestaat is voor mij ook dus geloof. GOD is echter niet het door mensen bedachte JAHWEH en of JEHOVAH wat betekent 'Here God'God is geen man, noch heer is SPIRITUELE BRON VAN KOSMISCHE ENERGIE(EN) zoals zwaartekracht-nucleaire energie-electro magnetische energie en spirituele energie ( het kosmisch energetisch informatieVeld, wat genen van plant, dier en mens informeert. Anders gezegd GOD (Grote Onzichtbare Drijver) is het intrinsiek zelfregulerend kosmisch beginsel (entiteit). Dat is heel wat anders dan Jahweh, Jehovah en of Allah of welke door mensen bedachte GOD in hun heilige boeken als Thora, Bijbel en Koran. Deze GOD, door ene Abraham bedacht en in een droom/visioen ontvangen (beeld) bestaat dus niet echt, maar alleen in gedachten van mensen zo'n 2 miljard!
De bijbelse God heeft 2 gezichten tw één van liefde (schepping) en éen van liefdeloosheid (vernietiging) dood!(Sodom & Gomorrah, de 'zondvloed'beide en andere verhalen in Genesis, Exodus e.v. OT Bijbel. Wellicht ken je het immorele verhaal van God die Abraham opdracht gaf ter wille van bewijs van liefde voor God. z'n eigen enige Zoon te offeren! Welke vader komt op zo'n immorele gedachte?! Gelukkig voorkwam een Éngel'dat Abraham de daad bij het woord voegde... maar toch...!
God wil en of verwacht niets van ons, zeker niet slaafs, onderworpen gedrag. GOD is de scheppende en evoluerende kosmische bron van dynamische energie(en) en in zo'n GOD kunnen we geloven dat deze werkelijk bestaat. Want hoe anders zou de mens als laatste creatie van God ( mogelijk via interventie dmv reageerbuisbevruchting, menging van genen is ontstaan in een lichaam en geest (bewustzijn) ontworpen, schoon en prachtig door deze GOD! (zie mijn artikelen over bestaat God?! op Plazilla mvg Co Meijer te Schoorl nh