Natuurwet goed en slecht 1

Door AelmansHar gepubliceerd op Sunday 28 February 16:43

255 natuurwet goede en slecht.

Nooit meer oorlog.

Er staat geschreven. Hier staat geschreven de mens heeft denkvermogen. Een systeem van wereldbevolking samenleving op basis van geloven of op basis van denken. Eva heeft een keus gemaakt. Moeten we die keuze maar voor lief nemen?

De functie van goed en slecht. Hiermee kunnen we een dier aan ons onderdanig maken. De boer kan een paard uit een kudde halen die in het wild leeft. Hij kan dat paard aan zich onderdanig maken. De boer doet dat met het dier een gedrag van goed en kwaad leren. Een belangrijk gegeven is dat het paard voor voedsel afhankelijk wordt van de boer. Het ingeboren gedrag van het paard wordt dood gemaakt. Volgens de natuurwetten is het paard geestelijk gestoord gemaakt.

 

Dit is de manier waarop we huisdieren onderdanig maken. Het ingeboren gedrag wordt verdrongen door een gedrag van goed en slecht wat de mens bepaald.

We vinden de filmpjes van dieren die knuffelen terwijl ze in de natuur roofdier en prooi zijn leuk. Dat gaat niet vanzelf. Wij mensen zitten ertussen met ons goed en slecht. Die dieren zijn voor voedsel van ons afhankelijk. Gezien vanuit de natuurwet zijn deze dieren geestelijk gestoord.

Hier staat een beschrijving van goed en slecht. We hebben toch denkvermogen om te kunnen oordelen. Het betekend dat al het andere van goed en slecht fantasie is. De goden van het heden en de goden van het verleden, alle wezens van goed en slecht horen in de fantasie thuis. In de schedel van Eva.

 

Tegen beter weten in vol blijven houden. Als je eenmaal iets beweerd hebt moet je vol blijven houden dat het waar is want anders verlies je, je gezicht.

 

Met welk systeem worden de kinderen wereldwijd groot gebracht? Dat is toch een overbodige vraag.

Met het goed en slecht systeem wat we van de natuurwet gekregen hebben om dieren onderdanig te maken. De kinderen worden er onderdanig mee gemaakt. Onderdanig aan de hoge. Dat wil niet zeggen dat de hoge de baas is. Om het samenleving sijsteem geloven in te kunnen voeren had Eva het nodig en is er nodig een macht te fantaseren machtiger dan de natuurwet. Bijvoorbeeld. De dondergod van Eva, dit wezen is machtigere dan de natuurwet. De natuurwet, het werk van de schepper, regelt het weer. Ook het onweer. De dondergod van Eva kon de natuurwetten veranderen. De hoge fantaseren zich onderdanig aan de gefantaseerde machten.

 

Het geloof sijsteem. De manier waarop wij de kinderen misvormen tot geestelijke gestoorde oorlog makers. Op school staat alles in het teken van onderdanig zijn en de onderlinge strijd om de beste te zijn. Die strijd is er om met proefwerk het beste punt te behalen. Die strijd is er in het verzamelen van dingen. In de sport. Het wordt het samenlevingen sijsteem. De strijd tussen de groepen de landen. Oorlog.

 

Het sijsteem denken. De natuurwetten zoals we die op aarde hebben en in ons aangeboren gedrag de baas op aarde maken. Op school wordt tussen de kinderen het samen ingevoerd. Deze sijsteem is al ontwikkeld maar wordt overstemd met het beste zijn.

De strijd om bezit. We moeten het meeste bezit in de straat hebben. Als dat wegvalt, is ons levensdoel verdwenen. Het levensdoel van de denkende mens. In het dorp zorgt iedereen voor het welbehagen van iedereen. En dat in alle dorpen op aarde.

We kunnen denken. We hechten meer belang aan oorlog, onze fantasie.

Als U een wereldbevolking zonder oorlog uitdenkt hoe ziet die er uit? De fantasietroep van oorlog regelt dat we dat waardeloos vinden. De strijd om bezit moet het levensdoel blijven. Hiel Hitler en zijn gestoordheid.

 

Als iedere wereldburger hetzelfde inkomen had als ik. Dan is er genoeg over om de Maan te kopen. De Maan kopen? Mijn inkomen kan dus omhoog.

 

Samen leven van de wereldbevolking met als grote wet de natuurwet.

Samen leven van de wereldbevolking met als grote wet de fantasie van goed en kwaad.

Een baby heeft bij de geboorte de kiem van de samenleving natuurwet in zich.

De kennis van goed en slecht moet met dwang geleert worden. Het kind heeft van nature een weerstand.

 

Optimist.

De orde van de natuurwet. Wij zijn een persoon. Wij zijn lid van de sociale groep het dorp. Wij zijn lid van de economische groep de wereldbevolking.

Ik stel onder bewijs dat een wereldbevolking zonder oorlog een wereldbevolking volgens de natuurwet is. We hebben de fantasie van goed en slecht tot baas over ons gemaakt.

Oorlog is onze fantasie. Een sprookje dat alleen waar is omdat we allemaal zeggen dat het waar is.

De Nederlandse taal is alleen waar omdat iedere Nederlands sprekende zegt dat het waar is. Hij is gefantaseerd.

 

Nederlander zijn is een fantasie. Nederland is een gezamenlijke fantasie. Fantaseren we gezamenlijk wat anders is die fantasie waar. Op school krijgen de kinderen niet de waarheid geleerd. Wij zijn alle samen met elkaar wereldburgers. De kinderen krijgen de fantasie die tot waarheid is gemaakt geleerd. Wij zijn Nederlanders. In ieder land krijgen de kinderen een hoop van die fantasie geleerd.

 

Als in eider land de kinderen de waarheid geleerd zouden krijgen. Dan zou waarheid als waarheid op aarde zijn. Als ieder kind op aarde zou leren dat het dorp de sociale groep is dan zou er sociaal leven op aarde zijn.

 

Met het geestelijke beestenvoer kennis van goed en slecht maken we onszelf geestelijk gestoord. We leven in gemelijke sprookjes fantasie.

De natuurwet voor onze samenleving kent maar een toestand, goed. En we kunnen een waarheid fantaseren die overeen komt met dat goed.

 

Een band met Nederland. Kun je een band hebben met een fantasie? We hebben een band met de mensen en groepen mensen uit ons verleden. Een band met het sociaal leven het dorp. Als we dezelfde taal spreken geeft dat een band?

 

We hebben denkvermogen laten we zelf denken. Filosofen? Leuk maar is het fantasie, laten we zelf denken. Op school geleerd. Leuk maar is het fantasie? Een gezamenlijke fantasie. Gezamenlijk wil zeggen van een groep dat is niet de fantasie van een wereldbevolking.

 

We kunnen ons baas maken over dieren. Dat sijsteem gebruiken waarmee de ene mens zich baas maakt over de andere. En maar vol blijven houden dat is normaal. Leven als een mensdier met als baas een gefantaseerde grotere macht als de natuurwet.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.