Public

De escalatie van een probleem:

Candice > Discussiecorner

24b3e3d1dee222bbb0e25c2bc4394a8e_medium.

Ergens vorig jaar barstte de discussie over de asielzoekers goed los. Bijna dagelijks verschenen er artikelen waarin voor en tegenstanders om het hardst hun mening duidelijk maakten. Echt heel erg veel personen deden er niet eens aan mee, want doorgaans waren het dus dezelfde die voornamelijk met hun reacties de artikelen levendig maakten. Hoef denk ik geen namen te noemen van wie dat waren en ook niet van wie de voorstanders waren. De enige naam die ik noem is die van mijzelf, want ik heb me toen meerdere malen behoorlijk doen laten gelden. En ik sta nog steeds achter elke reactie die ik destijds plaatste, want mijn mening is ook nog steeds hetzelfde en voor wie die vergeten is.

Probleem dáár in de regio oplossen.

De instroom stoppen, want je lost er niks mee op, maar creëert meer problemen.

Secuur screenen op de opvangplekken in de regio op vluchteling of op gelukszoeker.

Zonder rem op de instroom gaat Europa meer en meer islamitisch worden.

Het kostenplaatje zal astronomisch hoog oplopen en dat valt niet meer te betalen.

De migranten hebben een hekel aan ons en al helemaal aan onze normen en waarden.

Extreem rechts zal ervan gaan profiteren.

De economische wederopbouw zal fors gaan stagneren of zelfs in elkaar klappen.

Geen identificatiepapieren is geen toegang tot Europa.

Echte vluchtelingen zijn altijd welkom.

Zo heb ik er altijd over gedacht en zo denk ik er nu nog steeds over. Maar nu komt het. Puntje twee. Doordat de massale instroom niet stopt ontstaan er steeds meer conflicten, incidenten en problemen. En dat zijn flinke conflicten tussen de voor en tegenstanders, tussen – niet verkeerd opvatten – extreem tegen de migranten en de wel tegen maar echter ook tegen de aan de lopende band in kranten en de media verschijnende anti-migranten artikels. Waarbij ik niet zeg dat die artikelen niet correct zijn, maar het zou wat minder kunnen. Verder dus de incidenten met migranten in winkelcentra maar ook in de azc's en de forse rellen bij infoavonden. We kennen ze allemaal en ik hoef ze dan ook niet op te noemen, maar het zijn er … toegegeven … wel veel. Ik bedoel dus het aantal incidenten. Het is soms net op eieren lopen, want aan en van alle kanten kan een woordje of zin verkeerd worden opgevat.

Zoals ik het vanaf het begin heb meegemaakt werden met name de tegenstanders aanvankelijk voor van alles uitgemaakt. Harteloos, onmenselijk, racisten en nog een heel scala aan leuke beledigingen. Maar die voorstanders hullen zich nu voornamelijk in stilte en al zullen ze het niet toegeven, dat zal echt ook wel te maken hebben met de aanslagen in Parijs en o.a. de nieuwjaarsincidenten in Keulen. Dan zou je denken dat er nu toch minder felle discussies zouden zijn. Ja, de voorstanders zijn stil en de tegenstanders …. nou ja, ze zijn op dat punt allemaal tegenstanders. Maar er is dus wel degelijk een essentieel verschil ontstaan.

De manier waarop er nu gereageerd wordt en de stroom artikelen die nu verschijnen waarin alles wat er aan incidenten waar migranten de fout bij ingaan wordt uitgelicht. Wederom ben ik meer dan royaal aanwezig bij die discussies, omdat ik vind … mijn mening maar hoor … dat je door al die artikelen tweespalt zaait en een partij als de PVV helpt. En ja ik neem dan ook geen blad voor mijn mond en ben daarin net zo fel als dat ik voorheen was over de instroom. Alles wat extreem is keur ik af. (Behalve mijn extreme gedragingen en manier van leven.) Ik ben net zo tegen extreem rechts als dat ik ben tegen extreem links of als dat ik ben tegen orthodoxe Joden en dus ook absoluut tegen extreme moslims. Ik loop echt niet weg voor een felle discussie en verwijder dan ook niet snel reacties, wel hele artikelen … maar meestal pas als alles gezegd is.

Over al die artikelen die gaan over migranten die de fout in zijn gegaan:

Natuurlijk mag erover geschreven worden en mag ook alles worden gepubliceerd, maar accepteer dan wel dat je dan ook met commentaar te maken kan krijgen. En dat dat commentaar wel eens net zo fel kan zijn als dat je eigen reacties een klein jaartje terug op de artikelen van voorstanders waren. Wie kan uitdelen, moet ook kunnen incasseren. En nee ik zeg ook niet dat ik daar altijd in uitblink, want bij mij hangt dat meestal van mijn bui af. Maar dat is geen excuus.

Een vraag die nog al eens gesteld wordt is:

'Maar waarom zou je ook de incidenten van niet migranten moeten noemen?'

Dat hoeft ook niet, maar door niet enkel de focus op migranten te leggen stop je het generaliseren en dat kan nooit slecht zijn. En ik weet zeker dat als je een krant of nieuwssite goed uit spit dat er echt wel zulke gevallen te vinden zijn. En dan actuele uiteraard. Het hoeft niet, want als je dat nutteloos vind dan moet je dat zelf weten, maar feit is dus nog steeds zo dat als je de echt bij incidenten betrokken geraakte asielzoekers afzet tegen het aantal asielzoekers dat zich wel normaal gedraagt dat het dan maar een heel klein percentage is. Wel een heel irritant en slecht percentage en van mij mag je elke asielzoeker die zich niet weet te gedragen linea recta het land en Europa uitsmijten. No problem. Aangezien de meesten te gast zijn horen ze zich te gedragen en hoeven wij ons niet aan te passen aan hun normen en waarden, maar wij kunnen wel laten zien wat normen en waarden precies zijn.

Er is in een asielzoeker uit het azc in de buurt van Elst van zijn fiets geslagen en zijn fiets werd dus ook meegenomen en hem werd gezegd dat hij die wel gestolen zou hebben. Dus niet. Deze jongen zit daar al vrij lang en die fiets heeft hij gekregen van een buurtbewoner. Die jongen doet niemand kwaad en werd nu het slachtoffer van anti-asielzoekers gevoelens. Dat gebeurd ook en ik weet dat dat bij lange na niet zo erg is als een aanranding, maar zulke zaken gebeuren ook en ook dat hoort niet te gebeuren. Zijn dat onze normen en waarden? Iemand van zijn fiets slaan en de fiets gewoon meenemen, omdat het een asielzoeker is en dus wel een aanrander en dief en dergelijke zal zijn? Nogmaals ik weet dat het geen aanranding is, maar het is wel verkeerd. En nee dit is geen huilie van mij, maar gewoon een incident dat ook de krant niet haalt.

Het enige wat ik de hele tijd sindsdien zeg is dat we met zijn allen moeten zorgen dat misdadigers, van welk signatuur dan ook, gepakt en hard gestraft en indien het om een asielzoeker gaat we die het land uitzetten. Maar dat we moeten voorkomen dat er een volkshetze ontstaat, waar helemaal niemand blij mee zal zijn als dat gaat escaleren.

***Candice***

24/02/2016 20:19

Reacties (56) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
2
25/02/2016 17:35
Heb maar gewoon een nieuwe Zilla aangemaakt. Discussiecorner en dan kom ik gewoon regelmatig met zo'n artikel, kan over van alles gaan en dan kan iedereen heerlijk lekker met elkaar in discussie gaan. -))
4
---
25/02/2016 11:17
[[Deleted]]
Candice tegen ---
25/02/2016 11:23
[[Deleted]]
2
--- tegen Candice
25/02/2016 11:28
[[Deleted]]
Candice tegen ---
25/02/2016 13:08
[[Deleted]]
1
25/02/2016 13:33
Alcohol conserveert, maar dan moet je wel veel drinken. ☻☻
Dat stopt wel het ontbindingsproces. :P
4
25/02/2016 07:16
Vraag is of tegenstanders zo blij zijn om te kunnen zeggen "I told you so". Eigenlijk is in heel deze discussie één solvabele scheidsrechter en dat is de geschiedschrijving. De optekening van de feiten is ongenaakbaar, onvergeetbaar en niet ter discussie. Hoe zal de geschiedenis oordelen over deze migratiestroom? en vooral hoe zal ze oordelen op de politici die heel die chaos hebben veroorzaakt? Zoals je terecht zegt, zijn de recentste feiten niet echt in het voordeel van het "voorstander" kamp. De feiten liegen er niet om. Indien het enkel zou gaan over ras(cisme) of religie zou het probleem beduidend simpeler zijn, doch wanneer religie verweven is met een politieke (universele) agenda die een monopolie nastreeft in denken en doen dan is het logisch dat beschaafde mensen dit ervaren als een oncologisch gevaar. De daden, woorden en vooral misdaden van een groot deel (uitzonderingen niet nagesproken) van die mensen bewijzen dat deze islam geen bestaansrecht heeft in Europa of de rest van de westerse wereld.

Wat de discussies betreft, normaal dat de gemoederen verhitten, instinctief voelen de mensen aan dat dit een keerpunt is met nare gevolgen. Als men gewoon het probleem intellectueel bekijkt moet men toegeven dat onze bewindvoerders de bal aardig mis aan het slaan zijn. Hoe rauw dit ook mag klinken, er is een tijd voor emotie maar er is ook een tijd voor zelfpreservatie en rationele harde maatregelen.

"Time will tell" zei het blinde Europa...
2
25/02/2016 07:22
Ik geef de politici dus niet de schuld. Dat zijn ook mensen en ook voor hen kwam dit alles als een mokerslag en net na een crisis en dan is er geen snelle oplossing mogelijk. Niet in Werelddeel dat moet herstellen van een crisis en wat op weg is naar een eenheid, maar waar nog heel veel oud zeer zit.

Ben zeker niet tegen harde maatregelen, maar vind de toon soms net te opruiend en dat is volgens mij ook niet noodzakelijk.
Hard? Prima. Duidelijk? Uiteraard, maar het moet niet gaan doorslaan, want dat is precies wat een IS wil en wat extreem rechts wil.
Het is net of die samen overleggen over de te volgen koers.
5
25/02/2016 09:27
"De daden, woorden en vooral misdaden van een groot deel (uitzonderingen niet nagesproken) van die"

Ik denk dat de voor- en tegenstanders vooral hier van mening verschillen.

Ik ben van mening dat het een kleine groep is die rottigheid uithaalt / van de islamitische staat een wereldomvattend iets wil maken. In jouw reacties / artikel(en) proef ik dat jij precies omgekeerd denkt. (Of proef ik dat verkeerd?)

Uiteindelijk is alles een zaak van perceptie. Perceptie is voor zover ik het leven nu begrijp voornamelijk een afspiegeling van de innerlijke staat van zijn.
3
25/02/2016 13:49
Ik ben het op twee punten niet met je eens:

- ik denk dat de wens om een islamitisch wereldrijk te stichten niet alleen leeft onder de ultra-radicalen, maar dat aspecten hiervan ook worden onderschreven door de zwijgende middenmoot. Niet alles, maar wel gedeeltelijk.
Vooral binnen die middenmoot valt 'winst' te behalen door ze te laten ervaren hoeveel beter een seculiere staat is waarbinnen vrijheid van meningsuiting en religie gewaarborgd is, boven het primaat van een staatsreligie. Dat kan bijvoorbeeld door actieve steun aan moslimbewegingen die hiervoor ook strijden. Helaas hebben wij de "aapachtige" stammenneiging om alles maar op één hoop te flikkeren. Wij tegen zij. Zo denken chimpanseers ook. En bavianen.

- Perceptie als afspiegeling van de innerlijke staat van zijn. Mee eens, maar daar blijft het niet bij. Wie niet bereid is om zijn perceptie en dus zijn innerlijke staat van zijn te toesten aan verifieerbare feiten, komt automatisch in een soort wereldvreemd semi-spiritueel coconnetje terecht dat misschien wel heel comfortabel aanvoelt, maar uiteindelijk een doodlopende weg is. De kunst om jezelf een rad voor ogen te percipiëren is helaas ook al te menselijk. ;-)
1
25/02/2016 14:11
Het eerste punt:

Mijn persoonlijke ervaring met moslims (ik ben opgegroeid in een buurt waar moslims veruit in de meerderheid waren, waar ik dan ook jaren over de vloer kwam/kom), zegt juist wat anders. Die willen voor geen goud naar een moslimstaat, want ze willen wel vrijuit hun religie kunnen belijden en kunnen combineren met hun persoonlijke visie op het leven. Hier hebben ze beide, kunnen ze dat, hier zijn ze gelukkig. Tenminste, dat is de algemene tendens tijdens die gesprekken.

Niet zomaar oppervlakkige gesprekken overigens. Dit gaat om moslims waarmee ik een vertrouwensband heb. Met wie ik al jaren omga. Waar wederzijds respect is.

Maar misschien komt dat juist wel door jarenlange gesprekken en discussies met mij als 'andersdenkende'. Je zet me hiermee aan het denken... Maar in dat geval zou dat juist een bewijs (?) zijn dat dat de 'juiste' manier is --> communiceren met elkaar, respect hebben voor elkaar, elkaar zien leven en laten leven. En zo een vertrouwensband opbouwen? ;-)


Het tweede punt:

Je omschrijft hier precies die leermomenten, waar ik nog geregeld tegenaan loop ... Waar ik voor het eerst van bewust werd tijdens mijn 'complottheorie-fase' (wat volgens mij een ontwikkelingsfase van bewustwording is?). Kan dan ook niks anders dan dat beamen!


Het leven als één groot leerproces: Het is waarlijk mooi man, één groot feest! (ta tada ta-ta da) ;-)
3
25/02/2016 04:50
Escalatie:
Het is niet de vraag of het gebeurd,
Maar wanneer..

25/02/2016 06:52
Dat zonder meer.
4
25/02/2016 04:44
De alliantievorming achter de Schermen op Facebook heeft mij wakker geschud.
Ben Zelfs ontvriend ( de reden: als je met haar speelt speel ik niet meer met jou)

Ik heb me omgedraaid.. En Zelf eens een Keer geblokkeerd.

25/02/2016 06:52
Daar kom ik nooit.
Wij verschillen op diverse punten heel erg van mening en soms negeren we elkaar tijdelijk met reacties.

Wat ik al beneden zeg. Iedereen mag van mij mijn pb geschiedenis hier en op Tallsay bij Tim opvragen.
4
25/02/2016 00:41
Naar mijn mening moet gewoon ten alle tijden, het verhaal zo volledig mogelijk worden verteld. Censuur of eenzijdige belichting is naar mijn mening nooit goed, zie ook reactie van Zevenblad.

Heb me op de momenten dat naar mijn mening de zaak eenzijdig werd belicht wat van me laten horen. Ook omdat ik praktisch naast een AZC woon en veel geschetste verhalen helemaal niet overeenkomen met mijn dagelijkse ervaringen.

Ik blijf voor opvang. Iedereen is welkom. Zal dat ook altijd blijven zeggen. Net zoals: Zij die zich niet aan willen passen aan onze normen/waarden/regelgeving kunnen terug naar land van afkomst. Een gast heeft zich te gedragen. Zo vind ik ook dat een gastheer zijn gasten zo dient te behandelen, zoals hij zelf ook behandelt wilt worden als hij ergens te gast is.

Dat staat niet gelijk aan een 'fluwelen handschoen' , maar gewoon heel duidelijk de do's en don't's aangeven en naleven: Concreet en specifiek verwachtingen en eventuele verplichtingen uitspreken, maar ook de benodigde begeleiding geven.

Zo stond ik erin, zo sta ik erin en zo blijf ik erin staan ... of ik me nu wel of niet in discussies meng. Verder ben ik het met Gildor eens. Daar ik geen zin heb in die 'poppenkast der waanzin', blijf ik momenteel meer buiten die 'discussies' ... ;-)
1
MrcRts tegen MrcRts
25/02/2016 00:44
te allen tijde*
1
Candice tegen MrcRts
25/02/2016 06:50
Mee eens, maar doe dat dan ook andersom.
Of wacht tot je er een heel artikel aan kan wijden waarin je heel wat kunt benoemen, maar nu is het zo dat alles een artikel schijnt te moeten worden.
2
MrcRts tegen Candice
25/02/2016 08:11
Of het is nog te vroeg, of het is omdat ik te weinig geslapen heb... maar ik snap geen ***** van je antwoord ;)

Wat andersom doen? :)
1
Candice tegen MrcRts
25/02/2016 08:36
Ik ben ziek. Doodziek. Al aan het ontbinden ... zo vreselijk grieperig ben ik. -))

Gewoon kom ook eens met zaken als wat ik aanhaalde,
Die asielzoeker die van zijn fiets geslagen wordt en wordt beschuldigd van diefstal ... zijn fiets wordt gewoon gestolen en dat omdat hij asielzoeker is. Dat gebeurd ook en als je over het ene schrijft, doe het dan ook over het andere. Doe het dan in één artikel over verloedering en/of wat de instroom aan incidenten over en weer geeft.

Zo begrijpelijker? Anders bel je maar even naar mijn 06.

061--5---4 -))
5
25/02/2016 00:21
Als je de berichtgeving over feiten tegenhoudt omdat je buitenlanders niet in een verkeerd daglicht wilt stellen krijg je uiteindelijk toestanden als in het Britse Rotherham. Daar werd ook jarenlang alles onder de pet gehouden om de Pakistaanse gemeenschap (8% van de bevolking) te sparen. De autoriteiten die van het schandaal wisten vonden jarenlang dat ze het niet publiek konden maken.
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/08/27/waarom-werd-er-niks-gedaan-in-rotherham

Net vandaag (24 februari 2016) hebben ze dan eindelijk weer enkele van de daders veroordeeld.
http://www.bbc.com/news/uk-england-35651366

Kijk, op deze manier vráág je om vreemdelingenhaat. Dat speelt ultra-rechts pas goed in de kaart.
25/02/2016 06:49
Ik heb het niet over niet in een kwaad daglicht willen stellen, maar dat het een kleine moeite is om als je een paar incidenten bent tegengekomen er één artikel aan te wijden en dan hoef je niet eens details te benoemen.