Public

Onderwijs Artikelzine 1 : Werkend Nederland heeft schuld

Echteverhalen > De oplossing, goeie psychologie...

Sustainable_development.svgWe gaan niet meer doen alsof de leraar en (huis)arts en alle andere werkenden niet schuldig zijn aan de maatschappelijke vorming. 

We moeten goed weten wat mensen denken en doen! Dus zeker wat werkende mensen doen. 


Elke "werker" in Nederland heeft schuld aan de maatschappij.

Is men ethisch bezig? Weet men wel wat het is? Heeft men wel studies van ethiek gedaan?


images?q=tbn:ANd9GcQlPqYiIa3NmuUQZBZ_UH0De juf die de middelvinger naar een kind in de klas opsteekt...

 • Als lolletje
 • Als " terug doen"
 • Als waan/psychose, omdat ze dacht dat het jongentje dat ook deed en dat ze dan het terug moet kunnen doen...
 • Als echte boosheid van haar zelf...

Het is fout! Deze vrouw heeft hoe dan ook een zware DSM.

Waar is haar huisarts? En wat gebeurd er na de diagnoses? Krijgt ze opgelegde psychologie? En gaat ze wel de juffen WW uit, omdat ze nu ander werk moet doen dat wel gepast is voor haar? Wie controleert dit "vrije beroep", dat niet vrij is in gedrag, zelfs onder ede afgelegde beroep, zeer hoge eisen heeft aan haar gedrag. En wie controleerd de rest? 

 • Haar voorbeeld stimuleerd kind en volwassene ook zo te zijn met kinderen
 • Ouders "kopieren" juffen, want dat zal pedagogisch genoeg zijn en verantwoord. (Terwijl leraren absoluut geen pedagogen, psychologen of artsen zijn, ze zijn leraar. )
 • Buurten veranderen door dit soort drempel verlagend gedrag... Hele buurten verpauperen door dit soort "voorbeeldig" gedrag. 
 • Kinderen zitten later wel vast in de gevangenis door de juffen die vroeger zo waren... "Als een juf dit mag, dan mag een kind dit toch ook? Zeker als volwassene, de juf was volwassen toen ze dit deed.  Of in ieder geval net zo oud is als de juf toen zij dat deed!"

 

images?q=tbn:ANd9GcTmjduVJlPM_8f-Fe-7862De juf die kievietseieren steler is en op het " kinder" nieuws hoort dat dat verboden is en bood tegen de TV roept "ik blijf dat toch doen! " 

 

 • Is opstokend
 • Strafbaar alleen al omdat ze strafbare feiten pleegt
 • Kinderen weten niet meer wat wel en niet mag door zo'n foute opmerking. Opmerkingen blijven harder hangen dan de hele TV uitzending. Het goede gedrag is meteen volledig de grond ingeboord. 

Wie zet deze juf vast? Wie helpt de kinderen uit haar we? Wie beschermd de kinderen tegen foute invloeden? Thuis op thuisschool hadden ze ten minste geen kans op dit soort slecht "volwassen" gedrag. Alleen de kinderen van deze juf. Deze juf had met haar kinderen thuis in hun buurt opgevallen als bizar. Steeds toch als enige kievitseieren stelen. Plaatselijk zou ze meer druk krijgen op haar slecht werkende gezin, door haar gedachten en gedragingen. Men zou haar er uit pikken. Nu misbruikt ze de macht op school en vind slachtoffers voor haatr kievitseieren stelen clubje...

 

De onderwijsinspectie is geen bodyguard achterin de klas.

Ook een bodyguard is ingehuurd door of de ouders tegen een leraar, of vanuit de leraren tegen de ouders en hun kinderen. De gezinnen moeten zelf opvoeden. Je laat ook alleen de sport leraar bij je kind die fantastisch is en niet de mishandelaar... Je wisselt meteen van huisarts als er misbruik is. Etc. Zo moet dat ook meteen en altijd meteen met scholen. 


Jij bent baas over je gezin en verplicht elke input te controleren en eventueel goed te keuren. Je moet. 

 

images?q=tbn:ANd9GcQwd1oKoD4zZSQfqBpivZxEthiek les voor leraren is te weinig. 

Er zijn oude problemen. Leraren kregen vroeger zelf op mishandelende wijze les. Ze vertellen er over in de klassen, en vergeten dat mishandelingen geen gesprekken zijn met kinderen van jonge leeftijd. Ze snappen niet dat er leeftijdsgrenzen zitten aan allerlei gesprekken, zoals op de DVD's en in bioscopen en op TV, bij programma's. Seks is voor 18+. Mishandeling voor 16+. 12+ ziet eens een ruzietje. En 9+ hoort eens een vreemd woord. 


Als zo'n kind dat aan kan! Het is net als thuisblijven. Je wilt kinderen leren thuis te zijn, ook alleen. Maar niet te vroeg en niet te laat. Een kind van 9 dat alleen met de trein gaat mag een veilig traject, 1 trein, en een kort stukje alleen. Een kind van 12 mag aan de andere kant na een vliegreis meteen opgehaald worden door een volwassene. Etc. Er zijn kinderen die dit aan kunnen en kinderen die ondanks de leeftijd hulpbehoevender zijn. Je zoekt dus naar mentale leeftijd en wat een kind wil en aan kan. Niet de hele klas hoeft geweld aan te kunnen. 
En niet eens wegens een handicap, maar omdat het kind aan andere dingen wil denken. 


Blijven praten over geweld is traumatiserend en hertraumatiserend, zoals agenten eerder PTSS krijgen.

Na te lang geweld zien of moeten verwerken treed PTSS op. 
Dat is ook nog voor ieder een ander moment. Daarbij ligt dat niet meteen aan gevoeligheid. 


Gezond opgevoedde kinderen zijn eerder depressief. Vooral jongens. We gaan ze niet mishandelen, om ze te harden, want dan krijgen ze ODD en angststoornissen. 

Mishandelen is slecht, en goed opvoeden niet. 

 

images?q=tbn:ANd9GcSUuyoEpn-GxgCM-rZNkOhEthiek volledig begrijpen is belangrijk. Kinderen geweldloos opvoeden is een plicht.

Ook op schoolpleinen. 

Eerlijk inzien dat leraren te laag zijn opgeleid voor de wens die het onderwijs heeft, zoals een extra plaats voor onderwijs, naast de school, is een must. 


Je moet willen begrijpen wat ontwikkelen is.

Dat kan een ontwikkelingspsycholoog die PHD is. Dat kan ook bijvoorbeeld een kinderarts, die hoge cijfers heeft. Vooral als ieder hoge cijfers had in alle vakken, begreep men wat men moet doen om te "leren" en te ontwikkelen.

Dan weet je dat leren en ontwikkelen in feite hetzelfde is. Dat aanleren, niet leren is. Etc. 

Leraren zijn "managers" geworden, maar weten niet waarvan.

 • Niet wat voor een biologie een mens is.
 • Niet wat voor gedrag en handelen een mens heeft.
 • Niet wat pedagogiek is. (Van alles krijgt het een beetje mee, maar het is zelf geen totale psycholoog of arts, of extra hoog opgeleidde)

Een leraar is eerder de, soms slimmere, "dagopvang". En dat merk je aan gedrag van een leraar. 

 

De oude leraar is een GED

Leraren van voor de nieuwe basisschool hadden ctjes (zesjes). Waar ze in het huidige systeem Btjes (rond 8tjes) moeten halen voor de Havo en ook niet met 6 vakken Havo naar het HBO van nu mogen om Bachelor te worden, maar 10-14. De oude leraar is een GED. Oftewel LBO-er. Maar een wat slimmere LBO-er van vroeger.

 

18121142350_5fdcde16ae_k_d.jpgVroeger gaf men les alsof er alleen LBO in Nederland was,

zo werd een Nederlandse middelbare school gerund. LBO 1 met 4 niveaus. LBO 2, met 6 vakken mavo. LBO 3, met 6 vakken Havo, LBO 4, met 7 vakken VWO. Allemaal 6-7 vakken, en alleen VWO 7 vakken. Maar een highschool heeft meer vakken.

 

De Havo van nu, 2e fase, is een highschool niveau.

En als enige van alle Nederlandse schoolvormen op het middelbare onderwijs gelijk aan de wereldse Highschool.

note. VWO is echter tegenwoordig veel meer waard, als HND. (Dat is een nationaal diploma op level 5). VWO is en highschool met 1-2 jaren universiteit, waardoor de universiteit makkelijker wordt. In de rest van de wereld wordt HND behalen voor je aan een universitaire opleiding begint geregeld aangeraden.

Het HND is als het VWO in Nederland, en gemakkelijker om de universiteit te halen met goed resultaat, omdat je ermee eigenlijk al genoeg weet over de eerste 2 jaren van de universiteit, en in die 4 jaar studietijd, alleen nog de laatste 2-3 jaren hoeft te halen. Je zit "ruim" in je stof met een HND of VWO. HND is wel nog meer gespecialiseerd in het vak dat je op het volledige universitaire niveau wilt gaan halen dan het algemenere VWO, maar het staat ongeveer gelijk. 


Begrijpen wat een kind nodig heeft is een must.

Ondanks pedagogen en psychologen, therapeuten en artsen, willen we dat kinderen de waarheid krijgen, om zich te ontwikkelen. Niet eenlijnig, een richting op, omdat dit toevallig de leefstijl is die is ontstaan en mensen dat als groep maar blijven nabootsen. Nee, we willen wat het beste is. Niet wat men toevallig doet, omdat het zich zo gevormd heeft. We willen goed en het beste, niet zomaar iets.

Een kind blijkt beter te scoren op een thuisschool en er eerder dokter te worden. 

Dan moet onderwijs niet alleen verbeterd ook anders...

 

images?q=tbn:ANd9GcST9rbtMSl7oeOYsIVUsuIIn feite: Leraren moeten allemaal gecontroleerd op DSM. Ook huisartsen en alle andere werkers in de maatschappij... 

Het gevaar is een run op psychologen opleidingen om de "baas" te worden. Dat is een DSM op zich. Die veiligheid is niet te waarborgen. Het is wel een nood dat een mens in ziet dat er een oppergod nodig is die iedereen zn plekje geeft, maar dat dat niet bestaat in ons "werkende"leven. 

 

Waarom kan zoiets niet veilig gaan? 

Alle mensen leven met inverse problems. Al onze zintuigen, van elk mens, hebben altijd te maken met "problemen". Niemand ziet exact recht, en diep, niemand is de meetlat zelf, en zoals een computer. Niemand ziet alle kleuren correct. We zien alle kleuren vervaagd met andere kleuren. Etc.

Zo heeft elk zintuig een aantal problemen, waardoor input altijd vertroebeld is, en nooit volledig en correct. We verwerken alles dat we binnen krijgen in ons lijf, via de zintuigen met deze inverse problems. 


Alle mensen hebben per sensatie een aantal "boxjes" in de hersenen waarmee ze de input kunnen registreren. Niemand neemt alles bewust waar. Daarbij weet een mens alleen iets over zichzelf, met mogelijk in relatie tot..., en kan het niet alles weten. Een mens ervaart, maar kan niet buiten zichzelf bepalen, omdat het met de zintuigen waar neemt. En deze zintuigen nemen waar voor dat mens in dat lijf, met inverse problems, maar neemt niet waar als een God. Het is voor een "eigen".

De een heeft wel meer "boxjes" dan de ander.

Een slimmer mens meer dan 5-7 boxjes per sensatie en een minder slim mens minder 5. Elk kind begint met 1-3 boxjes per sensatie. IQ breidt zich uit tot ongeveer 16 jaar. En met 23 jaar zijn de hersens pas af. Dan komen er steeds meer zijwegen. De een heeft dus meer informatie kunnen verwerken dan een ander. De een is met de tijd dus slimmer dan de ander. 

 

Maar er zijn meer vertroebelingen

DSM vertroebeld de verwerking van informatie nog meer. 
Ook lichamelijke ziektes vertroebelen de waarheid. 

En iedereen kan van alles worden. Met bijvoorbeeld meer/minder boxjes, maar in ieder geval een diploma gehaald, min de DSM (al hoef je dat niet te vertellen in de meeste gevallen) en min fysieke problemen, met daarbij altijd min inverse problems, en tijdellijke privesfeer problemen, maatschappenlijke problemen etc. Het echt "helpen", beoordelen en werken is dus altijd een probleem voor elk mens! 

 

images?q=tbn:ANd9GcSraPRhzLtEAjAufEA-YzeThuisschool is in deze "gebrekkige" situatie dus altijd wel eerlijker èn in de wetenschap al bewezen beter!

Volhouden dat kinderen naar school doen goed is, is dus een bewezen leugen!

Alleen iemand die het thuis heel slecht heeft, of extreem sociaal is, wenst zich een school, of een ontmoetingsplaats. Iemand die thuis te kort komt, of dat denkt te komen is ook een verschil. Maar de waarheid is dat men beter af is zonder schoolgebouwen. Goed onderwijs is wat anders

 

Men heeft wel meest sophisticated input nodig, om het beste te worden.

Elk mens is uniek, maar je wilt je beste zelf worden, zodat je een fijn leven kunt hebben, daar is input voor nodig. Om een goed mens te zijn zelfs beste input. 


Het uiteindelijke doel van onderwijs is dat je een fijn thuis kunt creëeren. 

Dat doel, dat andere mensen "thuis" het beter moeten gaan krijgen door je werk, uit het oog verliezen is al een DSM op zich. 

 

5908683523_7ff50958e5_b.jpgOm te weten wat gezond is en fout is aan "scholing" moet je weten wat een gezond mens is. Een awake stated mens. 


Een mens dat wakker is. In wakkere staat zorgt voor 

 • Een goed klimaat, zodat het uberhaupt kan leven. Warmte en klimaat zijn belangrijker dan voedsel. Pas als het klimaat klopt kan een mens gaan eten en zich gaan ontwikkelen. 
 • Onderdak. 
 • Goede gezonde voeding. 
 • Medicijnen. 
 • Kleding. 

 

Er is een menselijk ritme waarin een mens de hele dag bezig is met deze zorgen. 

Geld is een bijzaak, en kwam later in het menselijke leven erbij, als extra meetinstrument van waarde van goederen. Zodat men makkelijker kon verkopen op de markt en ook "andere producten" kon kopen dan tastbare zaken. Om het wakkere leven te vergemakkelijken, is er werk en geld. Maar dat leven begint met bovenstaande. Het is niet andersom.

Er moet eerst iets zijn waarvoor je een markt op gaat. Je verkoopt "iets". Niet niets. 

 

We moeten dus eerlijk blijven kijken naar waarom we banen in stand houden. Dient het wel de echt uitgevonden zaken?

Onderwijs blijkt een marteling en slechter dan thuisscholing. Input is wel nodig, maar niet zomaar input, omdat men werk nodig heeft. 

Leren is ontwikkelen. Een kind ontwikkeld zichzelf met zijn zintuigen, zoals elk mens dat doet, en met juiste meest sophisticated input. Dat doet het thuis het beste en in rust. Ouders zijn de beste input. Mits ze wel sophisticated zijn. 

 

Cognitief ontwikkelen door "reizen" en input creëeren. 

Reizen is belangrijker dan school. Cognitief ontwikkel je, je met verschillende input, "die op elkaar lijkt". 


Elk mens en elke situatie is uniek. Ook ballen hebben verschillende materialen, of kunnen van verschillende materialen gemaakt. Ook huizen kunnen net weer anders zijn. 

Als je reist zie je meer.

Sophisticated zijn, betekend wereldwijs zijn. Het beste van de hele wereld gebruiken voor ieder, is beter dan alleen thuis zitten. 

 

images?q=tbn:ANd9GcR7q1Pj9spsQm-8i0nTk4-Door de beweging van reizen, is er "input".

Het leven creëeren is ook een soort beweging. Er is een beweging met elementen en die elementen creëeren molucelen die zelfstandig werkende cellen vormen, die ook samen kunnen werken. 

 

Het leven is een beweging. Het is iets levendigs.

Een school gebouw is onrealistisch op een vaste plaats. Je leert dan eenlijnig, en niet wat het geheel is. 

Zoeken in balans tussen reizen en op een vaste plaats leven is iets persoonlijks. Het ene mens is graag ver weg, de ander is liever steeds dichter bij een huis. 

 

Alle mensen zijn altijd in de totale menselijkheid anders geweest.

Alle vormen van partnerschappen zijn altijd uniek geweest. Een mens kiest uit met wie hij leeft. En soms bepaalt het lot de dood. Maar een mens was vroeger, voor de tijd van de boeren al of met ooms, tantes, zussen, broers, moeders, vaders, neven, nichten, vrienden, vriendinnen, of bekenden en vrienden en vriendinnen daar van op pad. Ook kon het alleen op pad zijn en eventueel later een groep mensen over nemen, als een leider stierf etc. Er waren vele mogelijkheden en geen vaste manieren. Een mens was "vrij". Al werd het wel altijd al totaal afhankelijk geboren en moest het verzorgd. Zodra het zelfstandig en gelijk was, had het een eigen leven, al kon dat gedeeld worden met anderen. Mensen worden "groot". 

 

images?q=tbn:ANd9GcQQ9NbPsIJyJs3iH5qxlbPBij willen dragen in dat groter worden, moet je dan ook zorgvuldiger afwegen...

Ctjes die Atjes en Btjes gevangen kunnen houden met hulp van de overheid is een wat ziekelijke gedachten. En ctjes komen niet tot wat Atjes begrijpen van het leven...

Hoe reëel is het om na een paar vakjes school een hele groep mensen, met gezinnen, te verlagen naar je eigen ctjes niveau, van een oud LBO systeem? Waar kinderen van nu Atjes en Btjes moeten halen voor een highschool systeem. Het is een scheve verhouding, waar de kinderen eerder de leraar wat vertellen. 

School is ook geen opvoedplaats, anders zaten er pedagogen. Het is ook geen plaats voor zieken, anders was het een ziekenhuis. Het is een gemanagde "leerplaats", alsof ouders niet genoeg managen en de leraar wel. 

 

Dat "leren" ging altijd thuis.

Alle ouders leren hun kind lopen en rennen etc, dan kan de rest ook thuis!


Men moet alleen weten wat het nieuwe niveau is op de basis en middelbare school. Je kunt elke ouders boekjes mee geven! En hen zelfstandig maken, alsof je kind iets leren een zelfstandigheid is. Wat het in werkelijkheid ook is!

Ook "vertel" je 

 • Wat er in de wereld speelt en wordt verwacht.
 • Ook waaraan moet elke Nederlander voldoen om een goede baan in de wereld te krijgen. Met vooral het besef dat Nederlanders net als alle inwoners van andere landen, zo zijn gevormd dat ze toevalig zo samen moeten leven. En er dus toevallig aan scholen is gedacht. Terwijl het echte leven natuurlijker is. En echt begrijpen van mensen, alles omzetten naar werkelijkheid inhoudt.

 

Dus durven scholen te sluiten en een gepaster nieuw systeem te maken is volwassener en slimmer, dan het oude in stand houden uit angst iets niet goed te doen.

Dat oude in stand houden, zodat jij werk hebt ten koste van "slimmere" mensen en een betere maatschappij dan toen, getuigd van onkunde. 

En we willen juist met scholing kunde bereiken.

 

images?q=tbn:ANd9GcRwxH0ujES_Gf3bRY85t3DStart thuisscholen!

Begrijp dan wel eerst wat dat inhoudt en hoe je dat grote succes van thuisscholen ook in Nederland in elk gezin kunt bereiken, dan wordt ook hier ieder eerder dokter.

Zeker als klein land is het belangrijk voor onze economie dat we wereldwijd heel goed mee doen. We zijn meer afhankelijk. Fouten moeten verdwijnen, zodat alles beter loopt en we als "kleintjes" mee blijven tellen met landen waar meer kansen zijn op "groteren" wegens het aantal van mensen. 


Daar waar meer mensen zijn, zijn meer slimme mensen. 

En daarbij alles kan nu veel beter, dus moeten we dat "betere" leveren aan elkaar! 

23/02/2016 11:45

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
24/02/2016 14:46
'Elke "werker" in Nederland heeft schuld aan de maatschappij.'

En dat laatste: Daar waar meer mensen zijn .... is meer ellende en komt enkel meer ellende, doordat er veel te veel, ca. 3 miljard, mensen teveel leven op deze planeet om alles soepen en goed draaiende te houden.