Het hart van uw zoon voorbereiden

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 21 February 17:46

     Laat de jongen in zijn vader iemand ontdekken die niet bekritiseert - of het nu de jongen zelf is, of leiders van de kerk, of onderwijzers, of buren, of zelfs zijn eigen vrouw. Ja, in het bijzonder de moeder van de jongen. Er zijn weinig dingen die een vader aan zijn zoon kan geven die zoveel waard zijn als te weten dat hij van zijn moeder houdt.

           5c35163c1c728c8ff3559d96858acab1_medium.

     Men hoeft helemaal niet een zodanige stoere kerel te zijn om een ander te bekritiseren. Vitten is gemakkelijk. Men moet echter een ware discipel van de Meester zijn om verder te kijken dan de zwakheden die wij allen hebben en de gouden draden te vinden die er altijd zijn. 

 

                   f1736156643b7435898a895b94d58b09_medium.

     Een jongen heeft een geduldige vader nodig - een vader die niet gauw boos wordt, die snel vergeeft, die zich kan herinneren dat ook hij eens een jongen is geweest en niet verwacht dat zijn zoon zich gedraagt als een volwassene.     944fc78017d3b4066011cfaf30de1e9d_medium.

    Niet zo lang geleden zat een jong gezin te eten in een restaurant. Er waren een vader, een moeder en twee jongens van ongeveer zes en tien jaar. De jongste deed iets verkeerd; de vader berispte hem scherp en schudde hem daarbij door elkaar. Gedurende de rest van de maaltijd werd er niet veel meer gezegd aan hun tafel, hoewel er verder een vakantiesfeer was in het restaurant. ledere keer dat de kleine jongen een hap nam, wierp hij een schichtige blik op zijn vader om te zien of hij weer iets deed dat niet naar zijn zin was. Op het gezicht van de jongen lag een uitdrukking van bezorgdheid en angst, en een ernst die onnatuurlijk was voor een kind.     4ebc675ac800f70b5bf481a054671945_medium.

     Een jongen heeft een vader nodig die hem zal terechtwijzen als het nodig is, maar die hem bovenal liefheeft en een vriend voor hem is, die hem accepteert ongeacht zijn gedrag: een vader die een tiener kan behandelen als een volwassene maar niet zal verwachten dat hij handelt als een volwassene. Om een goede vader te zijn moet men verder kunnen kijken dan de daden van de jongen en de man kunnen zien die er in de jongen schuilt, en zelfs nog belangrijker, een blik kunnen werpen in de eeuwigheid.     49ee2bb595b99c277d6f96819bf12195_medium.

     Uit Elbert Hubbard's Scrapbook, blz. 16 komt dit welbe-kende stukje: "De plaats waar men de ware grootte van een man moet meten is niet op de donkerste plaats, of in de kerkbanken, of op het korenveld, maar aan zijn eigen haard-vuur. Daar legt hij zijn masker af en kunt u gewaar worden of hij een boze geest is of een engel, een laaghartig wezen of een koning, een held of een bedrieger. Het kan mij niets schelen wat de wereld van hem zegt: of zij hem tot baas kroont of rotte eieren naar hem gooit. Het zal mij een zorg zijn wat zijn reputatie of godsdienst is: als zijn kindertjes zijn thuiskomst vrezen en zijn wederhelft hem niet zonder angst of beven om een briefje van vijf dollar durft te vragen als zij die nodig heeft, dan is hij een bedrieger van de ergste soort, al bid hij iedere avond en iedere ochtend totdat hij zwart ziet. Maar als de kinderen naar de voordeur rennen om hem te verwelkomen en de liefde van het gezicht van zijn vrouw af te lezen is, iedere keer als zij zijn voetstap hoort, dan kunt u het als vanzelfsprekend aannemen, dat hij rein is, want zijn thuis is een hemel. Ik kan veel vergeven in een mede-mens die liever een man laat vloeken dan een vrouw doet huilen; die liever ziet dat de hele wereld hem haat dan dat zijn vrouw hem minacht; die liever een koning tot toorn verwekt dan een kind angst aanjaagt."  En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.