Verslag: controle afvalwater

Door Nick Bogaert gepubliceerd op Tuesday 09 February 22:49

inleiding:

Dagelijks verbruikt de gemiddelde Vlaming zo’n 120 liter water. Daar sta je niet onmiddellijk bij stil als je de kraan opendraait voor een verkwikkende douche, de afwas of een toiletspoeling. Bovendien is dat water na gebruik vervuild. Als waterlopen veel ongezuiverd water ontvangen, doet de aanwezige verontreiniging vroeg of laat het ecosysteem in elkaar storten. Vervuilingsgevoelige soorten zoals beekprik, libellenlarven en zwanemossel sterven uit. Hun plaats wordt ingenomen door meer resistente maar ecologisch minder waardevolle soorten als muggen- en rattenstaartlarven. Om de kwaliteit van onze waterlopen te bewaken, moet huishoudelijk afvalwater worden gezuiverd vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt. Dat gezuiverde water moet aan bepaalde normen voldoen.

 

2.2.1 controle van afvalwater

 2.2.2 doel

Analyseren van het afvalwater door middel van een hach spectrofotometer. Zo kan men analyseren hoe groot het verlies van de productstromen is.
 2.2.3 machines

Cod reactor: is eigenlijk een gewoon verwarmingstoestel alleen is het speciaal gemaakt dat er alleen cod proefbuisjes in passen en het naar 150°c gaat.

Hach spectrofotometer: in de hach spectrofotometer word een lichstraal doorgestuurd. Het staal in het de reagens COD-buisjes gaat een deel van licht absorberen. De hach spectrofotometer heeft een ijk lijn en kan hierdoor een resultaat geven in mg/l.

 2.2.4 chemische en fysische eigenschappen

De COD buisjes zijn al gevuld met een reagens namelijk zwavelzuur, kwiksulfaat en dichromaat.
De COD test buisjes worden gebruikt om de hoeveelheid organische stof te meten in het afvalwater. De oxiderende stoffen worden gemeten door sterk oxidans in dit geval dichromaat en zilversulfaat als katalysator. De groene kleur van Cr 3+ wordt fotometrisch gemeten aan de hand van een calibratiecurve en omgezet in COD. 
Met zet de reageer COD buisjes eerst in een COD-reactor. Deze gaat zorgen dat alle organische stoffen los komen en worden gescheiden.
Hoe meer organische stoffen er aanwezig zijn in het water hoe groter de ionconcentratie zal zijn. Er word gesteund op het feit dat bepaalde ionen in het monster licht gaan absorberen. Dit wordt vergeleken met een blanco. Een blanco is een standaard waarvan we exact de ionconcentratie weten.

2.2.5 recepturen

Men vult de reageer COD-buisjes met 2 ml of 0.2 ml waterstaal.
Er zal een groene kleur verschijnen.
Men zet de COD buisjes 1 uur in de COD reactor op 150°C.
Na 1 uur haalt men de COD buisjes uit de COD reactor en je laat ze voldoende afkoelen.
Men zet nu de COD buisjes in de hach spectrofotometer.
Men kan nu het resultaat aflezen dat de vervuiling aangeeft in mg/l.


2.2.6 meetwaarden

waarde 940 mg/l norm 1000 mg/l

2.2.7 belang van de activiteit


Heel belangrijk omdat er via deze analyse wordt gecontroleerd of de vervuiling in het water binnen de normen ligt. Liggen de meetwaarden boven de normen kan het wijzen op verliezen van productstromen.

2.2.8 extra info
De verontreiniging in huishoudelijk afvalwater bestaat vooral uit: Nutriënten Nutriënten zoals nitraat en fosfaat zijn anorganische voedingsstoffen. Sommige organische verbindingen in het huishoudelijk afvalwater, zoals eiwitten en ureum, bevatten stikstof. Tijdens de afbraak van deze organische verbindingen komt nitraat vrij. De mens neemt dagelijks ook een portie fosfaat op, die hij gedeeltelijk via de urine en ontlasting opnieuw uitscheidt. Zuurstofbindende stoffen Organische verbindingen zoals eiwitten, koolhydraten en vetten zijn zuurstofbindende stoffen. Ze komen in het afvalwater terecht via onder meer uitwerpselen, schoonmaakproducten en etensresten. Zware metalen en organische microverontreinigingen Schadelijke producten, zoals het spoelwater van verf, bezoedelen het afvalwater met zware metalen en organische microverontreinigingen. Deze komen normaal gezien slechts beperkt voor in het huishoudelijk afvalwater.

​vond je dit een goed verslag en had je er iets aan stimuleer me dan en druk eventjes op een van de reclamebalkjes. alvast bedankt.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.