Microbiologie: deling, voeding en voedingsbodems

Door Nick Bogaert gepubliceerd op Tuesday 09 February 22:38

inleiding:

Microbiologie is de wetenschap die zich bezighoud met het bestuderen van de bouw en de levensverrichtingen van micro-organismen (m.o.). In de bacteriologie ligt de klemtoon uiteraard vooral op bacteriën of prokaryoten, deze micro-organismen behoren tot het rijk van de prokaryotae. bacteriën behoren tot de kleinste micro-organismen, virussen zijn nog kleiner. Virussen zijn noch prokaryoot, noch eukaryoot, ze komen enkel tot leven in een geschikte gastcel. Het eerste deel van een wetenschappelijke naam is de geslachtsnaam (genus) en duid op een groep nauw verwante soorten. De eerste letter van de geslachtsnaam wordt met een hoofdletter geschreven. Het tweede deel van een wetenschappelijke naam, duid op een soort (species) behorende tot dat geslacht, en wordt met een kleine letter geschreven. De wetenschappelijke naam van een bacterie wordt cursief gedrukt.

 

eukaryote micro-organismen:

Protozoa, protofyta (algen), gisten en schimmels zijn eukaryote micro-organismen.

celwand:

De celwand bepaalt de vorm en de stevigheid van een m.o. en vangt de inwendige osmotische druk op. De celwand beschemt de cel tegen allerlei invloeden van buitenaf.

De celwand van algen is te vergelijken met de celwand van plantencellen, het hoofdbestanddeel is cellulose (C6H10O5).x. Cellulose bestaat uit ketens van B-glucose die aan elkaar geschakeld worden via B1,4-bindingen.


Schimmels en gisten hebben een celwand die bestaat uit chitine, dit is een structureel polysacharide. De basismolecule van chitine is N-acetylglucosamine, dit is B-glucose met op C2 een aminogroep en daarop een acetylgroep.
Via B1,4-bindingen worden N-acetylglucosaminen aan elkaar geschakeld tot een complex polysacharide.

voortplanting van micro-organismen:
 
binaire deling
binaire deling is een ongeslachtelijke of aseksuele vermenigvuldigingswijze. Tweedeling gebeurt door een mitose met onmiddellijke deling van het cytoplasma. Veel eukaryote micro-organismen en de meeste bacteriën vermenigvuldigen zich ongeslachtelijk via binaire deling, alle nakomelingen zijn genetische identiek.
De meeste protozoa kunnen op een tijdspanne van 6 tot 10 uur in twee delen. Zolang de omstandigheden gunstig zijn is er een exponentiële toename.

Is er op tijd 0 uur 1 micro-organisme, en is de tijd voor 1 deling gelijk aan 6 uur, dan kunnen er na 24 uur reeds 16 aanwezig zijn.

voeding en kweek van micro-organismen:

voeding:
De meeste bacteriën hebben een organische koolstofbron nodig voor hun groei en vermenigvuldiging, het zijn heterotrofen (voeden met anderen). De organische C-bron kan meestal ook dienst doen als energiebron, de meeste bacterien zijn chemoheterotroof of chemo-organotroof.
 De organische bronnen (glucose,lactose,.....) worden gedeeltelijk gebruikt voor de energie (fe) en gedeeltelijk voor de synthese (fs) wordt het in procenten uitgedrukt, dan is fe+fs= 100% of decimaal dan is fe+fs= 1.

Naast een energie en koolstofbron is er ook een N-bron (stikstofbron) nodig. De meeste organotrofen gebruiken een organische stikstofbron, en deze bron is meestal ook bruikbaar als energie en koolstof bron. Uiteraard hebben bacterien mineralen en water nodig, sommige bacteriën maken vitaminen.

kweken van micro-organismen:

soorten voedingsbodems:

Chemo-organotrofen kunnen groeien op nagenoeg alle organische verbindingen, is er water tekort of is de temperatuur ongunstig dan valt de groei eventueel stil.
In het labo wordt vaak gewerkt met vaste voedingsbodems, agar is meestal het stolmiddel. Agar is een complex, moeilijk afbreekbaar polysacharide, dus andere organische bronnen zijn nodig: pepton,vleesextract,...
Voedingsbodems met extra suiker maken het mogelijk te testen of de bacterie het suiker kan afbreken tot zuren of tot koolzuurgas.

132236faa7733a5d53b6580c17583ec0_medium.

milieufactoren:

Temperatuur:
veel belangrijke bacteriën groeien goed bij een temperatuur van 37°C, het zijn de mesofielen. In het labo worden vaak broedstoven gebruikt met een constante temperatuur van 37°C. Worden buisjes of erlenmeyers in warmwaterbad van 37°C gestoken, dan wordt de temperatuur nog vlugger bereikt.

Zuurstofgas:
De meeste bacteriën kunnen zuurstofgas gebruiken om te groeien, voor sommige bacteriën is zuurstofgas essentieel, het zijn de aeroben. Veel bacteriën kunnen echter ook zonder zuurstof leven, als noodoplossing, dit zijn de facultatief anaeroben of gewone aeroben. De facultatief anaeroben verbruiken eerst het beschikbare zuustofgas en schakelen daarna over op een anaeroob metabolisme. Een aantal facultatief anaeroben schakelen dan over op nitraatrespiratie.

 

 

​vond je dit een goed verslag en had je er iets aan stimuleer me dan en druk eventjes op een van de reclamebalkjes. alvast bedankt.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Je verslag is goed, maar ik druk niet op reclamebalkjes. Wel wil ik voorstellen wat meer te publiceren. Je bent kennelijk een Beta man en dit soort artikelen doen het op het internet altijd goed.