Consumentenbescherming op internet

Door DSWriting gepubliceerd op Monday 11 January 22:22

Het is een nieuwe hype: onlineshoppen. Maar wat de mensen vaak tegenhoudt is angst. Men is bang want wat als... Wat als het kapot gaat? Wat als het niet past? Wat als het niet werkt? Wat als ik het toch maar niks vind? Wat als het niet op de foto lijkt? Wat als...

Wel, voor deze 'wat als'-vragen heeft de wetgever een antwoord. Zonder het antwoord dat de wetgever voorziet zou er inderdaad in de meeste gevallen een juridisch vacuüm ontstaan.

Europa

We zouden kunnen teruggaan in de tijd door allerlei Europese wetgeving beginnen op te sommen die afstamt uit de tijd dat internet nog niet uitgevonden was. Neen, dit ga ik niet doen, dat zou onbegonnen werk zijn en zou bovendien niet van belang zijn aangezien alle relevante wetgeving en richtlijnen al opgeheven en vervangen zijn door bepalingen die wel up-to-date zijn.

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad

Deze richtlijn omtrent de consumentenbescherming bevat enkele belangrijke bepalingen voor de op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (Hoofdstuk III, artikels 6 - 16). Voor zij die zich graag verdiepen in deze stof kunnen de Richtlijn gemakkelijk terugvinden (via EUR-Lex),

in de praktijk komt het erop neer dat bij een overeenkomst (zoals koopovereenkomst) op afstand of buiten de verkoopruimten (zoals internet) de consument beschikt over een herroepingsrecht gedurende 14 dagen te rekenen vanaf dat de consument het goedd fysiek in ontvangst heeft genomen (artikel 9). Indien de verkoper de consument niet informeer over het herroepingsrecht wordt de termijn van 14 dagen verlengd tot 12 maanden.

Wanneer de verkoper alsnog binnen de termijn van 12 maanden de consument op de hoogte brengt van zijn herroepingsrecht geldt opnieuw een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag dat de consument hiervan op de hoogte is gebracht.

België

In België heeft de wetgever beslist de Richtlijn om te zetten in nationale wetgeving door deze te voorzien in het wetboek van economisch recht (WER). Men heeft in dit wetboek een boek VI ingevoegd, met als titel "Marktpraktijken en consumentenbescherming"

WER

in het wetboek van economisch recht heeft men, natuurlijk, identiek dezelfde bepalingen ingevoegd zoals deze in de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad. In het wetboek vinden we deze bepalingen terug in boek VI, artikels VI.45 tot en met VI.53 die van toepassing zijn voor het onlineshoppen en het daarbijhorend herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

Ondertussen weten we dat we als consument bij een verkoop die op afstand of buiten de verkoopruimte is gesloten beschikken over een herroepingsrecht. Fijn, maar wat is dat herroepingsrecht nu eigenlijk? Of met andere woorden, hoe worden we nu eigenlijk beschermd?

Wel, Europa, en de lidstaten zijn verplicht om te volgen, heeft beslist om de consument te voorzien van een herroepingsrecht. Dit herroepingsrecht is geldig gedurende de termijnen zoals hierboven beschreven en zorgt er in feite voor dat we ons als consument binnen die termijn kunnen bedenken en bijgevolg de mogelijkheid hebben om af te zien van de overeenkomst. Wanneer we de verkoper binnen de termijn op de hoogte stellen van het feit dat we als consument willen afzien van de overeenkomst kan dit ofwel door middel van het formulier dat is bijgevoegd bij de Richtlijn ofwel door middel van het afgeven van een ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat je als consument wilt afzien van de overeenkomst (bijvoorbeeld door aangetekende brief).

Na het bekendmaken van de beslissing van de consument kan deze het gekochte goed terugsturen (best ook aangetekend opsturen), de kosten voor het terugsturen zijn niet noodzakelijk voor de verkoper. De verkoper kan echter ook kiezen om de goederen zelf te komen ophalen.

Nadat de goederen zijn terugbezorgd aan de verkoper is deze verplicht alle kosten terug te betalen aan de consument, inclusief de leveringskosten.

 

Op deze manier heeft de consument al zijn geld terug behalve de kosten voor het terugzenden van de goederen die niet noodzakelijk door de verkoper moeten worden terugbetaald.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.