Politiek

Door Ruud-de-Vries gepubliceerd op Wednesday 06 January 21:32

Over de politiek wordt heel veel gezegd en geschreven. Veel mensen hebben een mening en evenzoveel mensen klagen dat het niet goed gaat. Het kan en moet veel beter. De politiek doet het nooit goed. Dat is al jaren zo, en zal altijd zo blijven. Mensen verschillen nu eenmaal van mening over hoe het land het beste bestuurd kan worden.

Deze verschillen van mening, of misschien beter gezegd de verschillen van inzicht resulteren in een breed scala van politieke partijen in Nederland. De grote keuze van politieke partijen maakt het er voor de kiezer niet gemakkelijker op. Veel Nederlanders weten niet meer waarop ze moeten stemmen en maken hun keus vaak als ze al in het stemhokje staan.

Kloof

Tussen de Haagse politiek en de Nederlandse bevolking groeit een steeds groter wordende kloof. De bevolking krijgt steeds minder vertrouwen in de politiek. Een bizarre constatering, juist omdat de politiek zich wel met de bevolking bemoeit. De politiek maakt de wetten en regelgeving waaraan wij ons allen hebben te houden. Zo bepaald de politiek dus voor een groot deel ons leven.

Hoe kan het dan dat de Nederlandse bevolking steeds minder vertrouwen heeft in de politiek?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel eenvoudig. De huidige politici leven onder de Haagse kaasstolp. Hierdoor hebben ze geen flauw idee wat er onder de bevolking leeft.  Zo heeft men in Den Haag geen idee hoe het leven aan de onderkant van de samenleving is.  Het cultuur verschil tussen de “gewone Nederlander” en de politiek is hiervoor veel te groot.  

Wanneer men kijkt naar het opleidings niveau in Nederland blijkt dat slechts 30% een studie op hbo of universiteit heeft voltooid als hoogste opleiding. Wanneer men kijkt naar  het opleidingsniveau van de Haagse politici dan blijkt dat 98% van de politici hoog is opgeleid. Zie hier de kloof tussen hoog en laag opgeleid Nederland. Ze spreken elkaars taal niet. Ze leven in twee aparte werelden. 

De tegenstelling is het duidelijkst op het terrein van immigratie, integratie en internationalisering. Hoogopgeleiden hebben een kosmopolitische oriëntatie en zijn veelal voorstander van ontwikkelingshulp, open grenzen en een multiculturele samenleving. Laagopgeleiden zijn juist nationalistisch ingesteld en hebben een sterke behoefte aan een monoculturele aanpak waarin de Nederlandse identiteit en cultuur vooropstaat.

Hoogopgeleiden vinden dat immigratie ons land heeft verrijkt, lager opgeleiden ervaren die juist als een verarming. Hoger opgeleiden zijn veelal voorstander van verdere Europese eenwording, lager opgeleiden vinden dat die veel te ver is gegaan.

Populisme

Grote delen van de Nederlandse bevolking dreigt politiek af te haken vanwege deze verschillen. Hier speelt het populisme handig op in. De populistische beweging van Geert Wilders, dePVV,  is volgens de peilingen nu de grootste partij. Premier Wilder wordt misschien een gevaarlijke realiteit.

 Geert Wilders speelt het spel slim. Hij luistert wat er speelt onder de bevolking en roept dan dat hij dit gaat aanpakken. Gemakshalve verzuimt hij te vertellen hoe hij dat gaat doen. De bevolking slikt dit als zoete koek.

Van de PVV Kamerleden heeft slechts 2% een universitaire opleiding. Kortom, de PVV fractie bestaat niet uit de elite maar uit het volk. Ze spreken de zelfde taal.

Huidige coalitie

De politieke partijen worstelen met hun identiteit. Door het opkomende populisme raken ze hun kiezers kwijt. In een krampachtige poging om de kiezer te behouden neigen ze naar oppervlakkigheid. Het gevolg is dat de kiezer niet meer weet waarop ze moeten stemmen. Dit is tijdens de laatste tweede kamer verkiezingen pijnlijk duidelijk geworden. De kiezer koos niet meer voor een partij, maar stemde links of rechts. Het gevolg is een coalitie tussen de VVD,40 zetels,  en de PvdA, 36 zetels. Het gat met de oppositie is hierdoor enorm. De grootste oppositie partij, de SP met 15 zetels, volgt op grote afstand.

Vroeger

Of de politiek vroeger beter was kan ik niet zeggen. Dat hangt helemaal af van uw politieke voorkeur. Het was vroeger wel duidelijker in de politiek. De kiezer wist veel beter dan nu waarop men stemde. De politieke partijen stonden voor hun ideaal en verdedigden dit met volle overtuiging.

Joop den Uyl, Dries van Agt en Hans Wiegel. Drie namen uit het verleden. Drie politieke leiders die duidelijk waren. Ze stonden voor hun ideaal en waren niet van hun stuk te brengen. Je kon het met een van de drie eens zijn, of juist niet. Het maakte niet uit, je had iets te kiezen. Ze waren duidelijk.

Bovendien waren de verkiezing campagnes duidelijk. De partijen verkondigde constant waarom je juist op die partij moest stemmen. Dit in tegenstelling tot de tegenwoordige campagne waarin er partijen zijn die vertellen waarom je juist niet op de ander moet stemmen, zonder daarbij te zeggen wat ze zelf te bieden hebben.

 

 

Reacties (28) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Duidelijk neergezette en scherpe constatering over de verhouding politiek - volk en hoger - lager opgeleid.

Wat ik dan weer jammer (Lees: mening beïnvloedende beeldvorming) vind is dat 98% minimaal HBO tegenover slechts 2% Universitaire opleiding wordt afgezet, oftewel appels met peren vergelijken.

Ook ik hoop dat Wilders het niet voor het zeggen krijgt. Gelijktijdig denk ik dat hij na Pim Fortuyn, die ook duidelijk was en de kracht van de beeldvorming begreep (zelfs zijn eigen dood voorzag als gevolg van beeldvorming) het meest logische vervolg was.

Wilders is diegene die de beeldvorming op dit moment het meest effectief gebruikt. Bij de 'gemiddelde' mens is het besef van de invloed van beeldvorming normaal ver te zoeken, 'we' zijn nog steeds kuddedieren.

Ik hou hoop door de gedachte dat iedere verkiezingstijd mensen wél bewust blijven worden van de invloed van beeldvorming. Anders word uiteindelijk niet eens meer een onderscheid tussen links en rechts gemaakt...
Dank je.

De opleiding percentage`s zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. Die heb ik van het internet geplukt. Het viel mij daarbij gelijk op de er bij de PVV een heel ander opleidings niveau is dan bij de andere partijen. Daaruit trok ik de conclusie dat ze daardoor dichter bij de gemiddelde Nederlander staan dan de rest van de politici. Een conclusie waar ik niet blij van wordt. Ik hoop nl dat de PVV, lees Wilders, het niet voor het zeggen krijgt. Dat zou een ramp betekenen.
Ik denk dat die conclusie ook wel terecht is.
Weet je overigens dat de zo, door met name links, afgebrande Samsom de enige politicus was die tijdens de campagne eerlijk zei dat hij niks maar dan ook niks kon beloven, omdat er hele grote ingrepen en hervormingen nodig zouden zijn die iedereen ... ook en met name aan de onderkant hard zouden raken. En dat hij met de Pv/dA alleen maar kon proberen om de klappen zo eerlijk mogelijk te laten aankomen.

Waar hij heeft dan in gelogen? Hebben al die mensen die hem zo de grond in trappen wel eens nagedacht hoe hard de ingrepen zouden zijn geweest als de Pv/dA niet in de regering had gezeten? Samsom valt maar heel erg weinig te verwijten hoor Ruud en ik vind het ook stijlloos van Roemer dat hij daar aan meedoet. Als er op dat moment nieuwe verkiezingen hadden moeten komen, doordat de Pv/dA en de VVD er niet uit waren gekomen, had je mogelijk een VVD/D'66/CDA/CU kabinet gekregen. En zo'n combi op het moment dat er zware ingrepen nodig waren had pas echt desastreus geweest voor de mensen met de kleine beurs. En dat wordt nogal eens vergeten door links Nederland die de Pv/dA massaal heeft laten vallen.
Onder Kok heeft de PvdA zijn ideologische veren laten vallen. Dit zijn de woorden van Wim Kok, zelf. De huidige politieke leider,Samson, heeft daar last van. Dat de kiezer hem niet begrijpt is hem wel aan te rekenen. Spreek duidelijke taal. Daar gaat het om. De academisch geschoolde Samson, spreekt een andere taal dan de grotendeels lager geschoolde traditionele PvdA achterban. Daar gaat dit artikel over.

Wat er evt zou gebeuren bij de val van dit kabinet is een heel andere, maar niet minder interessante discussie.
Je presenteert Samson de oplossing op een presenteerblaadje. Duidelijke taal spreken en Onderwijs als ideologische veer herstellen. Je geeft in het artikel de onderbouwing tussen geschoold en politiek georiënteerd.

Voor hem zeker de moeite waard om eens te komen lezen ;-)
Dank je. Ik hoop echt dat Samson dit leest en er van leert;-)
Je leest mijn reactie niet goed Ruud. Ik gaf aan dat Samsom niets beloofde maar duidelijk en in Nederlands aangaf dat het zwaar zou worden en wat de Pv/dA zou proberen te bereiken.
Dat is geen academisch geleuter, maar was heel erg begrijpelijk voor elke burger.

Ik heb het ook niet over het vallen van dit kabinet, maar over wat de consequenties zouden kunnen zijn geweest als de Pv/dA niet met de VVD was gaan samenwerken. Dat schrijf ik.
goed en duidelijk artikel mijn complimenten
We zijn het op grote lijnen eens, Ruud. Twee opmerkingen:

Veel mensen denken nog altijd in het stramien van 'wij' tegen 'zij'. Ze zitten in de slachtofferrol, dat is natuurlijk onzin. Wie wat van zijn leven wil maken, geeft zichzelf een schop onder zijn achterste. De politiek is niet verantwoordelijk voor jouw toekomst, dat ben je zelf.

De gemiddelde Nederlander hanteert een korte termijn visie, terwijl politici ook aan de lange termijn moeten denken. Dat botst.
Ik ben het gedeeltelijk met je eens. Natuurlijk is er een groep mensen die een schop nodig hebben om aan de slag te gaan met zichzelf. Maar er zal altijd een groep zijn die gewoonweg niet voor zichzelf kan zorgen. Daar moet wel hulp voor zijn.

Dat korte termijn denken klopt als een bus. Mensen vergeten heel snel.

Dat politici in langere termijn denken moet ook. Maar leg dat dan uit in begrijpelijk Nederlands. De kiezer haakt anders af.

Het verhaal over het niveau verschil zuig ik namelijk niet uit mijn duim. Je kan dit gewoon op het internet terug vinden. Vandaar dat ik percentages in mijn artikel kon noemen.
Of je links of rechts stemt is je eigen keus. Zolang je maar begrijpt waarop je stemt. Juist daarom moeten de politici duidelijke taal spreken.
Nee Ruud, Wilders wordt nooit Minister-President. Roemer niet, Wilders niet, Samsom niet, Buma niet .... uit deze hele 2e Kamer komen enkel Pechtold en Rutte in aanmerking. Niet omdat ze zo geweldig zijn, maar omdat die partijen het voor het zeggen gaan krijgen na de verkiezingen.
VVD/D'66/ CDA ... daar gaan ze voor en dat zou goed zijn voor veel zaken, maar rampzalig voor mensen met een kleine beurs. Die drie partijen kijken niet naar beneden, maar naar boven en blijven geloven in dat oer stomme idee van uitkeringen laag houden motiveert solliciteren.

(Lig wel in de prak, maar kan nog wel denken.)
Ik denk ook niet dat Wilders premier zal worden. Andere partijen zullen niet met hem in zee gaan. Bovendien moet hij dan besluiten gaan nemen die niet populair zijn. Dat wil hij niet.

Wat ik wilde aangeven in mijn artikel is het verschil in acteren van de politieke kopstukken. Daarin is Wilder, wat je ook van hem vind, op dit moment gewoon de beste. Hij spreekt de taal van het volk. De rest wordt als elite gezien....die spreken een andere taal.


Hij kan het niet worden, want hij haalt nooit 76 zetels en alleen dan zal hij het worden, zonder 1e Kamer meerderheid en dus niks anders kunnen doen dan verder gaan met blaten ... dat doet hij.
Hij spreekt niet de taal van het volk, hij goebbelt,
Wilders gaat het idd niet worden. Dat schrijf ik ook hierboven. Maar hij spreekt wel de taal van een heel groot deel van het Nederlandse volk. Daarom stat hij heel hoog in de peilingen.
Gelukkig zijn er nog geen verkiezingen.
Ik noem het niet de taal van het volk. Het volk daar horen wij ook toe en wij kletsen ook niet zo.

Hij goebbelt en meer niet en dat hoog in de peilingen staan zegt niks. Laten ze maar op hem stemmen. Dan hebben we een maand of twee later nieuwe verkiezingen, want geen partij gaat met hem in zee. En 76 zetels haalt hij nooit.
Ja Ruud dit klopt ook helemaal en de mensen worden ook moe.