Het einde van de thuiszorg

Door Ruud-de-Vries gepubliceerd op Friday 27 November 22:16

De grootste thuiszorg organisatie van Nederland, TSN, heft uitstel van betaling aangevraagd. Een bedrijf dat een uitstel van betaling aanvraagt gaat meestal kort daarna failliet. Als TSN daadwerkelijk failliet gaat betekend dit dat er ongeveer 12.000 medewerker hun baan zullen verliezen. Het betekent ook dat er 40.000 cliënten geen zorg meer kunnen ontvangen die ze zo hard nodig hebben. Trieste cijfers zo vlak voor de feestdagen.

Hoe kan dit

Om te kunnen overleven was de directie van TSN van plan om de salarissen met 30% te verlagen. De rechter stak hier echter een stokje voor en verbood de salarisverlaging voor het TSN personeel. TSN had namelijk al eerder beknibbeld op het inkomen van medewerkers. Zo wordt het overwerk al sinds februari niet meer uitbetaald en heeft TSN al 4000 medewerkers ontslagen per 31-12-2015. Geen financieel stabiel bedrijf dus. Bij een ontslag gaat de werkeloosheid uitkering uit van het laatst verdiende loon. Een logische beslissing dus van de rechter.

7449b550aa0206a58c7bdfe83b221779_medium.

Bezuiniging

De ellende voor TSN begon nadat de overheid de zorg aan de gemeente had overgelaten. De gemeenten kregen wel geld voor de zorg, maar veel minder dan het rijk daarvoor had uitgegeven aan de zorg. Een ordinaire bezuiniging dus. Daarbij komt dat veel gemeenten het zorgbudget nog verder naar beneden hebben bijgesteld. De zorg moet nu onder de kostprijs worden geleverd. Om te overleven hebben veel thuiszorg organisaties waaronder TSN hun vaste personeel met langdurige contracten ontslagen.

In ruil daarvoor werd een nul uren contract aangeboden. Dat betekent dat de werkgever bepaald hoeveel uur je werkt, en dus betaald krijgt. Uiteraard was het uurloon in het nul uren contract lager dan het vaste contract. Met de rug tegen de muur moest de medewerker wel tekenen.

Een andere thuiszorg organisatie, Sensire heeft ruim zeshonderd medewerkers ontslagen om ze daarna als ZZPer in te huren. Uiteraard voor minder geld.

Politiek

De verantwoordelijke staatssecretaris van gezondheid, Martin van Rijn, reageert laconiek op het naderend faillissement van de grootste thuiszorg organisatie van Nederland. Volgens hem zijn er andere spelers op de markt die het gat dat TSN achterlaat zullen opvullen.

Dit is heel gemakkelijk gezegd door iemand die zijn eigen moeder niet eens de goede zorg gunt. Andere thuiszorg organisatie hebben de zelfde problemen als TSN. Ook die zullen omvallen als er niet snel iets gebeurt. En ja, dan heb je uiteraard de commerciële thuiszorg instellingen die het gat in de markt hebben ontdekt. Deze bedrijven bieden thuiszorg aan zonder tussenkomst van de gemeente en hebben dus geen last van de bezuinigingen. Deze commerciële aanbieders zijn echter niet voor een ieder te betalen. Een flinke groep mensen zal dus altijd een beroep moeten doen op de reguliere thuiszorg, zolang die nog bestaat.

Participatie

Participatie is prachtig maar werkt niet altijd zoals het zou moeten. Hoe goed de vrijwilliger het ook bedoeld, vaak is professionele hulp beter voor de zorgbehoevende. Daarnaast zijn er mensen die geen netwerk hebben waaruit ze hulp kunnen krijgen. Participatie is absoluut geen vervanging van de thuiszorg. Een aanvulling, dat wel. Maar meer niet.

 

Reacties (21) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Naar mijn mening zou de overheid is moeten gaan denken wat kerntaken zijn die het maatschappelijk belang dienen. Die kerntaken nooit en te nimmer privatiseren. Dan hadden we nu nog steeds een zorgstaat.

Belasting betalen is geen probleem, mits het geld dat op loon wordt ingehouden daadwerkelijk goed word besteed, in het algemeen belang.

Helaas zien we 'De Dikke Ik' - cultuur heel sterk bij onze machthebbers vertegenwoordigd.
Liever alles privatiseren en na de politieke carrière bakken met geld binnenhalen in de sectoren die tijdens de regeerperioden een voorkeursbehandeling hebben gekregen.
Dat is het nu precies. Doordat de zorg op de markt is gegooid dreigt deze onbetaalbaar te worden. De thuiszorg is de eerste die nu sneuvelt in de strijd.

De gezondheidszorg hoort niet op de markt maar is een taak voor de overheid. Iedereen moet ongeacht van het inkomen een goede gezondheidszorg kunnen krijgen.
Mijn dochter kreeg, gelukkig, vorige week een vast contract in de thuiszorg en ook nog eens een paar uurtjes erbij. Niet alle thuiszorgverleners staan er zo slecht voor, maar veel wel, toch denk ik, dat er ook heel veel geld ergens blijft, waar het niet hoort te zijn.
Jou dochter boft. Een vast contract in de thuiszorg wordt echt een zeldzaamheid maar geeft geen zekerheid. Mijn vrouw kreeg na het flexcontract vorig jaar haar vaste aanstelling bij de thuiszorg. Per 31-12-15 wordt ze ontslagen. Dat is helaas de waarde van een contract bij de thuiszorg.
Lees de Volkskrant van zaterdag maar eens. TSN is het topje van de ijsberg, vele thuiszorg organisaties staan op omvallen. Alleen wie met flexwerkers werkt en deze zeer laag betaald heeft nog een kansje om te overleven.

Ik hoop echt dat jou dochter meer geluk heeft.
Ja, ik ook. Er waren trouwens een aantal mensen daar, die een vast contract kregen en meer uren. Vreemd eigenlijk als je weet dat het allemaal zo slecht gaat. Ik hoop dat het geen dooie mus blijkt te zijn.
De tijd zal het leren.
Jammer dat er personen zijn de vluchtelingen er weer bij menen te moeten halen.
De vluchtelingen hebben inderdaad niets te maken met de thuiszorg.
Nee, verder weet ik te weinig van de situatie om goed te reageren.
Dat komt omdat ze 350 miljoen voor de vluchtelingen nodig hebben Ruud!
Ehmm deze maatregelen waren al aangekondigd voor de stroom vluchtelingen. Dus het kabinet had een vooruitziende blik? -))
tegen Candice
1
precies wat ik dacht.
Het is slecht gesteld met de thuiszorg, dan te bedenken dat een vluchteling €3000,- per maand kost wat de gemeenten moeten ophoesten.
Het weinige geld dat de rijksoverheid aan de gemeente betaald om de zorg te financieren gaat vaak nar een ander doel. De zorg is zo kapot gemaakt.
Het vorige systeem is vervangen omdat er teveel fraude werd gepleegd, laten we dat niet vergeten.
Daarnaast is het zo dat het merendeel van de thuiszorgorganisaties wel klaagt, maar geen financiële problemen heeft. TSN heeft overigens geen negatief eigen vermogen, het aanvragen van surseance is daarom nogal prematuur.
TSN is altijd een prima werkgever geweest. De problemen zijn ontstaan toen de zorg in handen van de gemeente werd gelegd. De inkomens van de medewerkers is in 2015 al twee maal verlaagd vanwege deze verandering. De derde salaris verlaging is door de rechter verboden.

Andere thuiszorg organisaties werken met oproep krachten, die ver onder het normale salaris werken. TSN was bezig om zich ook te verlagen tot dit dubieuze niveau. Veel andere thuiszorg organisaties staan trouwens ook op het punt van omvallen.

TSN betaald al een jaar lang de overuren niet meer uit omdat er geen geld voor is. Mijn vrouw, zij werkt voor TSN, heeft vanmorgen nog gebeld waar haar geld blijft. Dit is er niet meer was het antwoord. Daar kan je het dus mee doen. Solliciteren bij een ander organisatie is zinloos. Dat heeft ze al geprobeerd, ook daar is geen geld voor.
Alleen de commerciele organisaties, zoals bijvoorbeeld Homeworks hebben nog vacatures. Maar wie echt hart voor de patient heeft wil daar niet werken, alleen een patient met geld kan daar terecht. Voor iemand met alleen een AOW is deze organisatie te duur.

Als een vorig systeem te fraude gevoelig blijkt te zijn, geeft dat nog geen vrijbrief om de hele sector maar op te blazen. Verzin iets wat wel goed voor de patient en de werknemer is.

Hoewel het vervelend is dat mensen hun baan of vaste aanstelling kwijt raken is het failliet gaan van bedrijven onderdeel van marktwerking. Jarenlang hebben organisaties zoals TSN zich weinig zorgen hoeven maken over de kosten. Nu dat plots wel noodzakelijk is geworden vallen de zwakke broeders om. De sterke ondernemingen die de zaken zowel qua financiën als zorg goed voor elkaar hebben, zullen de leemte die ontstaat na het wegvallen van TSN invullen.

Tot slot nog even over de kop van het artikel. Het wegvallen van TSN zal niet leiden tot het failliet van de thuiszorg. Die conclusie is in mijn ogen behoorlijk gechargeerd.
Dit is nu precies waarom de zorg NOOIT een onderdeel van de marktwerking mag zijn. Niet alleen 12.000 mensen raken nu hun baan kwijt, maar ook 40.000 zieken raken hun zorg kwijt. Dit laatste vind ik vele malen ernstiger.

TSN heeft mensen in vaste dienst. Daarom moeten ze voldoende zorguren hebben om deze mensen aan het werk te houden. Doordat de gemeenten deze uren terugdraaien (max 2 uur per week voor huishoudelijke hulp) en ook nog eens het tarief verlagen kan TSN geen mensen in vaste dienst meer hebben.

Andere thuiszorg organisaties werken met flexwerkers. Een heel vreemde ontwikkeling, omdat de regering juist het aantal flexwerkers wil terugdraaien.
Flexwerkers krijgen een laag loon betaald voor de uren die ze werkelijk maken. Dus bij het terugdraaien van de zorg uren worden deze flexwerkers gekort op hun uren, en dus het inkomen.

TSN is niet de eerste thuiszorg organisatie in zwaar weer. Thebe is al failliet. 1900 medewerker verloren hun baan. De medewerkers van Vèrlan moesten al een kwart van het salaris inleveren om maar twee voorbeelden te noemen.

De vakbonden waarschuwen dat er nog veel meer thuiszorg organisatie op omvallen staan. Als men in Den Haag niet wakker wordt is dit het begin van het einde van de thuiszorg. Vandaar de kop boven mijn artikel.


Geen enkel systeem is foutloos, dus ook het huidige niet. Het is denk ik ook vooral een kwestie van wennen en aanpassen. Niet alleen voor de zorgaanbieders, maar vooral ook voor patiënten.
Maar goed, het huidige stelsel is op democratische wijze tot stand gekomen. We zullen het er voorlopig mee moeten doen. Uiteraard dient de overheid goed oog te hebben voor misstanden en zonodig in te grijpen.
Ik ga er eens even niet op in. Laat het een keertje aan anderen over.
Anders krijgen wij weer een discussie en die hebben we al zo vaak, maar wel altijd correct en normaal.
Done!