De eenheid van de Godheid

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 01 November 17:35

      "WIJ geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon, Jezus Christus, en in de Heilige Geest." Zo begint het eerste artikel van de Geloofsartikelen van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'. Een dergelijke plechtige belijdenis van geloof vindt plaats in de meeste godsdiensten of kerken, die zich christelijk vinden en noemen. De Schriften bevestigen het bestaan van de allerhoogste Drie-eenheid, die de Godheid, de bestierende raad der hemelen is.     51390f02fa851b7f21754dcbfda9e3be_medium.

     De zelfde naam "Drie-eenheid", die algemeen wordt aangenomen in de literatuur van de Christelijke Theologie, duidt afzonderlijke wezens aan. Drie persoonlijkheden zijn er in besloten, ieder van hen is aangeduid met een verheven titel van,"God" en ieder van hen heeft zich afzonderlijk en persoonlijk aan het mensdom geopenbaard. Deze zijn

1. God, de Eeuwige Vader,

2. God, de Zoon, of Jezus Christus, en

3. God, de Heilige Geest.

                               1fba09a8758f1f85530711205ff6a542_medium.

      Dat de Drie, persoonlijke, afzonderlijke en onderscheiden Personen zijn, daarvan is getuigd door de volgende Schriftelijke aanhalingen. Toen onze Heer, Jezus Christus uit het doopwater van de Jordaan opkwam, herkende Johannes, het zichtbare teken van de Heiligen Geest, in de gedaante van een duif, terwijl hij Christus voor zich zag met een tastbaar lichaam van vlees en beenderen en de stem van de Eeuwigen Vader Die zei: "Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb." (Matteüs 3:16-17.) De drie Personen waren daar bestaand, ja, ieder op zichzelf, die zich op hun eigen wijze aan de mensheid openbaarde, ja, duidelijk elk apart van de ander.     53b916ddfe23520cad8c2768bf494d85_medium.

     En tijdens die laatste plechtige samenkomst met Zijn apostelen in die nacht van het verraad, bemoedigde Jezus met goddelijke zekerheid hun bedroefde wanhoop en zei: "Wanneer de trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen." (Johannes 15:26.) Dat de Trooster de Heilige Geest is, mag blijken uit Johannes 14:26: "Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb."  

             b5aa2343eb90c02468af7586b516ab45_medium.

     Dat de Eeuwige Vader en Zijn Zoon Jezus Christus zelfstandige personen zijn, is duidelijk door het feit dat geen enkel wezen zijn eigen vader of eigen zoon kan zijn. De talrijke beschrijvingen in de Bijbel, waarin Jezus wordt weergegeven als herhaaldelijk biddend tot Zijn Vader, getuigt van Hun eigen persoonlijkheid en daarbij, te midden van de onbeschrijfelijke heerlijkheid van de gedaanteverwisseling van onze Heer, kwam de stem van de Vader vanuit de wolken, wederom zeggende: "Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb." (Zie Matteüs 17:3-5.)

                1b0e2b1b38eea347bd55d05c6721b276_medium.

     De zelfstandige leden van de Heilige Drie-eenheid zijn in doel, plan en methode gelijkstrevend verenigt waardoor er geen onenigheid, verschil van mening, of tweedracht onder hen ontstaat, wat Hun eigenschappen en volmaaktheid laat zien, die de Godheid kenmerken. Dat deze eenheid een samensmelting van personaliteit bevat, is nergens in de Schriften verklaard, en het verstand is niet in staat een dergelijke verbinding te begrijpen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.