Euthanasie blijft goedgekeurde moord.

Door Claire001 gepubliceerd op Thursday 29 October 11:07

                              aff9c40cfa53f50e011a4aeed1bda639_medium.

In dit artikel wil ik een aantal zaken bespreken die mij bezig houden. Niet om reactie's uit te lokken, daarom zal ik ook de mogelijkheid tot reageren uitzetten. 

Euthanasie: er is vandaag de dag veel over te horen. Er word over gepraat alsof het allemaal ok is alsof het moet kunnen. Maar het is veel meer dan dat. Toch begrijp ik dat er mensen zijn die niet verder willen. Mensen die geen weet hebben dat als de klok hier stopt met tikken de tijd pas beginnen zal. 

                           3de578f8c1ce3a9c3ce1299981619165_medium.

Veel mensen komen in een situtatie terecht in hun leven, die uitzichloos lijkt. Of waarvan de pijn zo ondraaglijk word dat men geen nut meer ziet van het leven. Oudere mensen die wel nog in hun verstand mee kunnen maar waarvan het lichaam op is. Vaak ook mensen die binnen in hun nog zoveel levenslust hebben, de geest wil nog maar het vlees is te zwak geworden. Vaak zie je oudere mensen in een home die niet meer willen leven, is het door de omstandigheden daar en vaak ook vernedering die parten speelt?

Vaak bespeelt de Geest, de hersenen op zulke manier dat het lichaam niet meer verder wil, maar het hart wil het lichaam nog steeds het leven geven, de drang om te leven stopt het hart niet in die gevallen zodat de Geest een uitweg zoekt in het toestaan om door mensenhanden het hart te doen zwijgen. De ziel daarintegen daar kunnen mensenhanden niet aan. Die behoort ons niet toe. Hoe men dat ook probeert dat deel kunnen wij niet beheersen. 

Veel mensen die kiezen voor Euthanasie willen geen zelfmoord plegen, omdat zelfmoord plegen ook moord is, als we dit eens dieper gaan bekijken, zelfmoord zegt het woord zelf al is en blijft moord, hoe kan dit? Omdat het beiendigen van een leven niet op natuurlijke wijze moord is en blijft hoe we het ook draaien of keren het is en blijft moord. Zelfmoord is moord zelf toegebracht aan het lichaam van de persoon in kwestie. Euthanasie is moord op een persoon door een ander persoon toegebracht maar dan in een wetenschappelijk plaatje gezet zodat de persoon in kwestie die het goedkeurde of toediende zichzelf vrij kan spreken van moord, toch zal die persoon op een dag verandwoording moeten afleggen voor de moorden die hij of zij heeft gepleegd of toegestaan heeft. Want de ziel behoord ons niet toe. Daarom is het zo belangrijk om te weten wat er met onze ziel gebeurd na de dood in het lichaam. 

Het staat duidelijk geschreven, weest stil mijn ziel en weet dat Ik ben uw God. Dit sprak me zo aan, tegen onze ziel kunnen wij spreken. Onze ziel kan verondrust zijn, onzeker, bang en dat kan geen enkele dokter bespelen, herstellen vernieuwen de ziel behoord de mens niet toe. Als we beslissen om onze ziel voor onze tijd los te laten, weten we nooit wat er nog zou kunnen gebeuren, het vroegtijdig beeindigen van de ziel zou fataal zijn voor eeuwig. Want de dag komt dat elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden. We leven in een tijd van onrust, angst, oorlog door mensen veroorzaakt die denken over onze zielen te kunnen beslissen maar juist dat is iets wat ze nooit kunnen afnemen want de ziel komt de mens niet toe. 

Link: http://www.allaboutfollowingjesus.org

Wees stil en weet dat Ik God ben

Wees stil en weet dat Ik God ben – Waar komt die zin vandaan?
“Wees stil en weet dat Ik God ben!” is het eerste deel van Psalm 46:11. Het woord stil komt uit het Hebreeuws en betekent "loslaten" of "laten gaan". De betekenis hiervan kan het best begrepen worden als "jezelf toestaan om jezelf los te laten". Met andere woorden: we moeten een toestand zien te bereiken, waarin we bereid zijn om onszelf aan God te onderwerpen en erkennen dat Hij als oppermachtige Heerser alles in Zijn hand heeft.

Wanneer wij ons ervan bewust worden dat we werkelijk niet in staat zijn om het leven te beheersen, kunnen we onze wil aan die van God overgeven. Eindelijk kunnen we dan zeggen dat we op Hem vertrouwen. Dat zal de deur voor ons openen, zodat we de volledigheid kunnen ervaren van alles wat God voor ons wenst en voor ons in petto heeft. Hij is tenslotte onze Schepper en Hij heeft een perfect plan voor ons, als we Hem dit maar laten orkestreren.

Wees stil en weet dat Ik God ben – Hoe kunnen we weten dat het God is?
“En weet dat ik God ben” geeft aan dat het te maken heeft met een herkenning, een erkenning en het beantwoorden van God. Op de eerste plaats moeten we weten dat God inderdaad God is, het enige Almachtige Wezen dat de hele hemel en aarde heeft geschapen (Genesis 1:1).

We kunnen Hem kennen door een hechte relatie met Hem te hebben. Die relatie verkrijgen we niet door veel over Hem te weten, maar door Hem persoonlijk te leren kennen door te luisteren naar wat Hij zegt (in Zijn Heilige Woord, de Bijbel), door de dingen te erkennen die Hij in onze levens doet en door middel van Zijn Heilige Geest, die is gekomen om ons te leiden en te troosten. In Johannes 14:26, zegt Jezus: “Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb”.

Als we de Bijbel lezen, dan zullen we de manieren herkennen waarop God tot ons spreekt, wat voor dingen Hij tot ons zegt en wat de genadige liefde is die Hij ons biedt.

De mens die God niet kent als zijn persoonlijke verlosser is een mens dat verloren gaat, waarom omdat God ons zo lief heeft dat Hij ons de keuze wilde geven of we Hem willen volgen ja of neen, als we dan vroegtijdig beslissen wie weet wat er nog voor ons klaarstond. De tijd is iets wat we niet in handen hebben maar wel zouden willen beheersten. 

Wat als we vroegtijdig beslissen over onze Ziel, nog voor we wisten dat er een Verlosser is. Hoe komen we dan rustig ingeslapen hier op aarde daar aan? Hoe lossen we die Eeuwigheid in?

Het gekke is dat Elke mens diep vanbinnen altijd zal verlangen naar Leven, wat is Leven niet het leven hier op aarde? Elke mens verlangt naar innerlijke rust en vrede. Leven na de Dood.

http://www.youtube.com/watch?v=yfvevl81Pks

Claire copyright 2015

                                          Afbeeldingen en link google.

                              e1277d1b8f623d26279f8df0b1b58ccb_medium.

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.