De toetstand in de wereld

Door Guivanho gepubliceerd op Sunday 25 October 02:04

d4ac50182ce8009cb5acab592bbb0206_medium.

Wie beweert dat Nederland de problemen, die de vluchtelingenstroom met zich meebrengt, kan oplossen door de grenzen te sluiten, houdt mensen voor de gek. Het zou voor een land, dat op export drijft, gelijk staan aan economische zelfmoord. Maar wat kan er dan wel? Niet veel meer dan wat Nederland nu doet om de problemen beheersbaar te houden. Door opvang te regelen en daarvoor zoveel mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren. Door te selecteren en wie hier niet thuishoort, terug te sturen. Door financieel bij te dragen aan de opvang in de regio. Door mee te doen aan de internationale coalitie om IS te bestrijden.

Het vluchtelingenprobleem is een internationaal probleem, dat alleen door internationale samenwerking kan worden opgelost. De rol van Nederland hierbinnen is miniem en op die internationale samenwerking als zodanig valt ook nog wel wat af te dingen. Turkije, dat vecht tegen IS en Koerden. Rusland dat Assad steunt en vecht ten diens oppositie en IS enzovoort.

We zouden het probleem ook cynisch kunnen benaderen en zeggen, dat wie op basis van de eigen geloofsovertuiging iemand anders de hersens inslaat, dat dan maar moet doen. Handen af van het probleem en later zien wie er in dit gebied levend is overgebleven. We mogen echter niet verwachten dat door deze benadering de vluchtelingenstroom zal opdrogen.

En over godsdienst gesproken is het niet ondenkbaar dat door de vluchtelingenstroom de scheiding van kerk en staat hier onder druk kan komen te staan. Instroom van mensen met een islamitische achtergrond en leeglopende christelijke kerken in Europa. Daarbij komt, dat de Islam bepaald geen traditie heeft als het op respect voor andermans levensovertuiging aankomt. Misschien dat het helpt vluchtelingen de Nederlandse grondwet onder de neus te houden. Niet geschoten is altijd mis, nietwaar?

Wat onze waarden en normen betreft valt er nog meer op te merken. Zijn dat alleen maar de principes die in de grondwet staan? Of is het ook het gescheld op facebook,  twitter en in vergaderzalen? Aan dat gescheld ligt angst ten grondslag. Angst voor verlies van verworvenheden en die angst is reëel. Maar angst is ook een slechte raadgever. Wat dit aangaat zijn er uit de geschiedenis de nodige lessen te trekken.

‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. '

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ben het met jou en Zevenblad eens.
Ik moest grijnzen om de zinnen: 'Wat onze waarden en normen betreft valt er nog meer op te merken. Zijn dat alleen maar de principes die in de grondwet staan? Of is het ook het gescheld op facebook, twitter en in vergaderzalen?'

Dat is nu eens eerlijk.

'Daarbij komt, dat de Islam bepaald geen traditie heeft als het op respect voor andermans levensovertuiging aankomt.' : hier gaan de vluchtelingen dus een document moeten ondertekenen waarin ze verklaren akkoord te gaan met de grondwet, dus gelijkheid man/vrouw en dergelijke. Weigeren ze dit te ondertekenen:

"Als iemand toekomt als asielzoeker en zegt fundamenteel niet akkoord te kunnen gaan, dan is dat een element dat mee moet spelen", vindt Francken, ook bijvoorbeeld bij gezinshereniging. "Het lijkt me incoherent en incompatibel dat iemand zegt fundamenteel niet akkoord te gaan met die principes, maar toch de Belgische nationaliteit wil krijgen".
Eindelijk weer een nuchter en eerlijk artikel over deze kwestie. Ik ben het overal roerend mee eens, behalve met de laatste zin. De wereld is niet van iedereen: gelukkig maar, zou ik zeggen. Waar hebben wij grenzen voor en wetten die de toegang tot andere landen regelen?
Als iedereen maar zou kunnen gaan en staan waar hij wil zou je een compleet chaos krijgen dat wereldwijd alle vooruitgang zou stoppen.
Vluchtelingen tijdelijk of permanent onderdak bieden is o.k., maar dan via de procedures die daarvoor staan, en geen massale illegale bestorming van de grenzen.
Nood breekt wet, zeggen sommigen wel - maar het leidt ook tot onzekerheid en chaotische toestanden voor alle betrokkenen. Willen wij dat echt? En is dat in het voordeel van de (echte) vluchtelingen? Ik denk het niet.
Bij mij is er absoluut geen sprake van angst. Maar door al die economische vluchtelingen dreigen de echte vluchtelingen buiten de boot te vallen. We kunnen ze niet allemaal herbergen. Dat geeft op den duur walgelijk grote problemen en dan wordt op den duur waar wat Erdogan heeft gezegd. Dat Europa via de baarmoeder wordt veroverd.

Rusland is gewoon met een smerig vies spelletje bezig, zoals gebruikelijk.