Hypothesen en onderzoeken naar parasitaire schizofrenie

Door Chippies gepubliceerd op Thursday 22 October 14:31

images?q=tbn:ANd9GcRLY5tCu7rb9TplVF8wRX-Hypothesen en onderzoek naar schizofrenie, in relatie met parasieten. 


Wat is schizofrenie? Hoe herken je schizofrenie?

Niet kunnen functioneren in het leven. In combinatie met hallucinaties, desillusies, verwarring, gedachten en gedrag stoornissen en niet passende emotionele uitingen. 
Er worden dingen gedaan en gezegd die anderen zeer moeilijk kunnen begrijpen, ook andere schizofrenen. Elkaar begrijpen ze ook niet. 

note. En dan heb ik het niet over conversaties met minder slimme mensen, die moeilijke gesprekken al sneller moeilijk vinden om te begrijpen. Dat is IQ gerelateerd. Ze zijn niet ziek. Ook niet moeilijk te begrijpen vakjargon, dat anderen kunnen afdoen als vreemd gesprek, omdat ze de professional niet "verstaan".  Ieder mens kan aparte eigen inzichten hebben. Dat is ook niet gek, maar uniek, eigen, iets van zichzelf. Maar echt bizar "onwerkelijk" gedrag.  

Er is in ieder geval een geestelijke verwarring. Bijvoorbeeld geen reactie geven. Of emotioneel zomaar huilen of lachen. Zomaar trekjes hebben. (Ook niet omdat iemand je niet vertrouwd en niet durft te spreken en een trekje toont over zn eigen normale wereld, dat jij niet begrijpt. Schizofrenie gaat alleen over echte onwerkelijkheid.)


Er zijn gedragingen aanwezig die er niet zouden moeten zijn. En er missen ook juist weer andere normale gedragingen.

Er is dus een enorm vervormd gedrag. Vreemd gedrag aanwezig en normaal gedrag afwezig. 


note. Iemand die geleefd heeft met een schizofreen kan trekken overnemen en niet schizofreen zijn. Aangeleerd gedrag wordt niet bedoelt. Alleen echte eigen natuur. Of aangetaste natuur. 

images?q=tbn:ANd9GcT_uygwMcCmOYjV8APy1ZuHoeveel kans heb jij op schizofrenie?

(Data Gottesman, 1991)

  • Twee schizofrene ouders? Dan heb je 46% kans om het ook te hebben. 
  • Één schizofrene ouder? Maar 6%
  • Ben je geadopteerd door niet schizofrene adoptie moeder en is je biologische moeder schizofreen heb je 17% kans op schizofrenie. 

In totale populatie maar 1% kans op schizofrenie voor ieder mens die je tegen komt.

Er zijn reuze verschillen in kansen op schizofrenie. Het is maar net hoe je gerelateerd bent aan een andere schizofreen. 

Het is dus heel belangrijk om te controleren of beiden ouders wel echt schizofrenie hebben, als je denkt dat een van hen dat heeft. De kansen dat jij het hebt neemt enorm toe of af, als 1 of 2 ouders schizofrenie hebben. 

note. Je zou kinderen van ouders met een DSM ziekte onterecht de verkeerde ziekte aanreiken, alleen omdat je, je zou vergissen in kansen op deze ziekten. 

 

Als je ouders (eigenlijk) geen schizofrenie hebben, heb je zelf ineens maar 1% kans.

Heeft 1 ouder het, heb je maar 6% kans. En beide ouders heb je ineens 46% kans dat je het wel hebt, of je broer of zus. Met 3 kinderen, kunnen er 2, of 1 ziek zijn. Maar als maar 1 ouder schizofreen is, dan is de kans maar 6%. Dus kan het heel goed zijn, dat maar 1 kind, of geen van alle kinderen het heeft. 


note. Bijvoorbeeld meerdere persoonlijkheden is iets anders dan een schizofrenie, maar men denkt vaak nog dat dit juist schizofrenie betekent. Meervoudige persoonlijkheden is totaal wat anders, dan hallucinaties, warrig zijn, niet meer goed gedragen en ervaren. Gedesillusioneerd, en niet meer functionerend kunnen leven, door totale verwarring maar meervoudig uiten, vanuit angsten.  

Er zijn in totaal heel weinig schizofrene mensen. 
In Nederland zouden er ongeveer 170.000 moeten zijn. Meer in de grote steden, dan in de kleine steden. 

 

images?q=tbn:ANd9GcS9isnlTnuNGxMx1p7pAwyAndere ziekten die lijken op schizofrenie, maar dat niet zijn...

Je controleerd bijvoorbeeld als iemand schizofreen lijkt eerst...

  • of iemand niet een emotie stoornis heeft met psychotische trekken. 
  • Of het medijnen of drugs gebruikt. 
  • Een hersenbeschadiging heeft. 
  • Niet opgemerkte gehoorbeschadiging heeft. 
  • Huntington's heeft. 
  • Of dieetproblemen. 

Al deze bovenstaande "andere" problemen, kunnen overkomen als schizofrenie, omdat de middelen, of de ziekte schizofrene klachten kunnen geven. 

note. Het uitzoeken tot de bodem of iemand echt schizofreen is, is net zoiets als uitzoeken wat ADHD is.

ADHD komt bij alle kinderen voor, maar heet dan geen ADHD. Elk kind reageerd druk, als er iets "mis" is. Zoals een baby juist huilt als expressie, wordt een kind bij ongemakken eerder druk en ongecontreerd. De expressie mogelijkheden moeten bij kinderen nog gaan ontwikkelen en uitbreiden in diversiteit, waardoor een kind uiteindelijk als vanzelf rustiger wordt en leert praten, of andere vormen van uitingen leert gebruiken om zich uit te drukken. 

Echte ADHD zoals de filosofie bedoelt is, gaat over een eventuele hersenbeschadiging. Er is verder niets anders te vinden lichamelijk, en in de sociale context dat concentratieproblemen kan geven en of drukte. Er is dan dus geen trauma, slechte opvoeding, pijn in het lijf, moeite met zien, horen etc. Geen andere ziekte, geen slechte behandeling, en wel op juiste wijze aangeleerd zich te uiten op verschillende wijzen, maar dit wordt niet goed uitgevoerd, door de echte ADHD, nogmaals wegens een hersenbeschadiging/afwijking en niet wegens andere mogelijkheden.  Al blijft zelfs alles in theorie, als de ziekte gevonden lijkt. De inzichten over "de ziekte" zijn niet ver genoeg ontwikkeld, om tot echte conclusies van dit typerende ten alle tijden drukke en ongecontreerde gedrag te komen. Er is wel een groep mensen zichtbaar met deze "ziekte".

Er zijn ook maar heel weinig mensen met kansen op ADHD. Of een andere DSM ziekte. Zo is dat dus ook met schizofrenie. 

 

Hoe ontstaat dan schizofrenie?

Omdat vooral als eeneiige tweelingen de ziekte hebben, beide de ziekte meestal hebben, lijkt schizofrenie meer dan waarschijnlijk een erfelijke, of tijdens conceptie, of tijdens de ontwikkeling in de buik een aangelegde fout. Vanuit de cellen, eventueel genen en DNA. 


Ook klinken er veel onderzoeken alsof sociale context de ziekten kunnen voorkomen, of uitstellen en er dus invloed op hebben. 

Toch is meestal juist jong de ziekte al tot uiting, maar wel na meestal 20 jaar. 


Meeste schizofrenen roken, drinken en eten slecht. Ook tijdens de zwangerschap,

waardoor ook dit soort condities de oorzaken van het begin van schizofrenie kunnen zijn. Een fout in cellen door omstandigheden van de cellen die zich moeten vormen tot gezonde baby, maar daarin worden belemmerd. Al zou de ziekte ook erfelijk kunnen zijn. Of een gedragspatroon, als dit gedrag steeds wordt nagebootst van moeder op dochter, en daarmee ondanks wel of geen erfelijke ziekte, toch steeds door het rook en alcohol gedrag tijdens de zwangerschap schizofrenie veroorzaakt. Het wordt dan een kip of het ei, maar ten alle tijden werd men schizofreen. Eerder een vastgelopen cirkel, waarin men elkaar steeds ziek maakt en ziek houdt, door steeds tijdens de zwangerschap een fout te creëeren bij de baby's uit deze families met dit soort gedrag. 

 

Soms wordt schizofrenie veroorzaakt door parasieten.

Je kunt de ziekte dan zien als een "gekte onstaan door beesten". Alsof iemand in beslag is genomen. Daarmee kun je ook stellen dat toen men vroeger in de middeleeuwen elkaar oprecht "bezeten" kon vinden, als iemand schizofrenie op liep wegens parasieten, maar dit dan niet door ander gedrag werd veroorzaakt, zoals demonen, er waren dan reëele beesten die de ziekte veroorzaakten. De hygiëne was toen ook slechter, waardoor men eerder bezeten/ "schizofreen" kon raken van parasieten, dan tegenwoordig. Het typische beeld van schizofrenie kan in den beginne puur parasitair geweest zijn, omdat de leefomstandigheden totaal anders waren dan tegenwoordig. Dan zou tegenwoordig schizofrenie allerlei ziekten typeren, die weg hebben van de originele parasitaire schizofrenie. De slechte hygiene bij schizofrenen is dan ook geregeld een oorzaak geweest, naast de voor toen niet te voorkomen omstandigheden. 

Tegenwoordig: Kan een onhygiënisch mens dan eerder schizofreen raken, dan iemand die hygiëne begrijpt en toepast in z'n levenstijl. Hygiëne is dus een belangrijke sleutel, tot een deel van schizofrenie. 


Note. Dat is net zoiets als het handen moeten wassen tegen griep, tegen andere infecties, en tegen Toxoplasmose via katten. Schizofrenie kan veroorzaakt worden door Toxoplasma. (Rawlings, Tolken, yolken 2000; Leweke 2004, Nieburh 2008, Yolken 2001; Jones-Brando, Torrey en Yolken 2003).

 

Zeker als zwangeren deze Toxoplasmose oplopen, zou dit een oorzaak van schizofrenie van hun kind kunnen zijn.

Misschien wordt DNA zo ernstig aangetast, door de parasieten, dat er een blijvend patroon ontstaat die ook volgende generaties vanuit deze schizofrene ouders via de besmetting met parasieten, ook schizofreen kan maken. Als aangetast DNA, doorgegeven wordt, kan dat wel zo zijn. Er is dan een blijvende fout. De vraag is wat er nodig is om dit DNA toch weer te herstellen. 

 

DSM ziekten zijn daarmee met deze parasitaire oorzaak op een ander pad gekomen. 

Patiënten behandeling ook. Patiënten zijn echt ziek en zitten onder beesten. Hygiëne wordt belangrijker in de behandeling en de manier waarop patiënten worden getypeerd. Ze kunnen er dan wel of niet zelf iets aan doen. Ligt aan de aard van hoe de parasieten zijn opgelopen. En daarna zijn mensen dus lichamelijk ziek. Niet geestelijk, maar hun geest is aangetast. 

 

Parasieten kunnen zoals deze gegevens voor elke DSM ziekte de grondslag hebben.

Alleen weten we dit nu voor sommige schizofrenie zeker. 

 

images?q=tbn:ANd9GcSk18_nALZcTz3DGUrOjHGAndere blik op de geschiedenis: Het bezeten raken vanuit de kerkelijke ideeën waar demonen een mens zouden bezitten, is daarmee ook in een ander licht gekomen.

Men kan dus ook niet stellen, dat alle "bezeten" mensen ooit weer beter kunnen worden.

 

Anti parasitaire medicijnen, zouden een volgende stap zijn in onderzoeken moeten zijn, om te zien of schizofrenie te stoppen is en eventueel te herstellen.

We moeten nog onderzoeken of de onstane schade te herstellen is, en met welk medicijn of therapie. Minstens na anti parasitaire medicijnen. 


Verandering van psychologie naar epidemiologie: Daarmee is schizofrenie ook wel eens besmettelijk. Zeker in grote steden.

In grote steden wordt schizofrenie nu al vaker geconstateerd. Men dacht in grote steden vooral aan sociale druk, als reden voor deze ziekte. Steeds andere om je heen hebben, kan een mentale druk geven, waardoor je schizofreen wordt. Alsof je, jezelf zou verliezen. Men moet dus vanaf nu meer epidemiologisch gaan denken over schizofrenie. 

 

Verschil tussen de filosofie schizofrenie en de parasitaire schizofrenie. 

Er is dus een onderscheidt te maken tussen de filosofische schizofrenie, het anders gedragen zonder oorzaak. Mogelijk genetisch etc. En de ziekte schizofrenie, die een andere naam behoeft, wegens de oorzaak van parasieten. Met eventueel ook aantasting van DNA. Men noemt het ook geen schizofrenie als men Huntington's heeft maar Huntington's geeft wel ook dezelfde gedragingen. Daarmee is een nieuwe naam nodig voor de parasitaire schizofrenie. 


Achtergronden naam en bepaling gedragingen voor de bestempeling van de patiënten met huidige schizofrenie label: In de algemene schizofreniestudies is duidelijk dat er geen eenduidige schizofrenie bekent is. Alle patienten uiten zich weer anders. Omdat men dus eigenlijk nog steeds vandaag de dag verschillende ziekten onder 1 noemer heeft, kan men geen precieze zelfde verklaringen vinden onder patiënten. Alle patienten verschillen dus nog te veel van elkaar, en hebben dus niet dezelfde ziekte.

Er is een nieuw takje ontstaan met parasitaire schizofrenie en andere ziekten die schizofrene klachten veroorzaken. Maar de overige schizofrenen hebben mogelijk ook andere oorzaken, waardoor je die andere vormen van  schizofrenie kunt zien als verschillende ziekten, die uitingen geven zoals schizofrenie. De echte schizofrenie is daarmee nog onbekend. Of eventueel parasitair. Men zou dan de eerste genoteerde vormen van schizofrenie moeten onderzoeken, om tot een conclusie te komen, welke oorzaken de eerste vormen van schizofrenie hadden. 

Pas als de andere ziekten een eigen naam krijgen, blijft er een groep over die typisch schizofreen zijn, wegens een bepaalde oorzaak. 

Er is een verdere ontwikkeling nodig in het verdelen van deze ziekte in verschillende groepen, met nieuwe namen. Zo kunnen patienten beter ingedeeld bij de juiste passende ziektebeelden en medicijnen en behandelingen. 

 

Extra note over hygiene en parasitaire schizofrenie

Als parasieten de oorzaak van de ziekte zijn, zal een ziekte vaker na 20 jarige leeftijd uiten, wegens de rol die hygiene speelt onder ouders met kinderen.  Dan hoeft de ziekte niet erfelijk te zijn, of wegens fouten in de cellen tijdens de zwangerschap. Zeker als men eerder meer "kinderlijk hygienisch" is geweest, wegens de opvoeding, waar men kinderen hygienischer op wil laten voeden, wegens allerlei kwetsbaarheden dat blijkt dan een geluk bij een ongeluk, en helpt dan tegen toxoplasma die schizofrenie veroorzaken kan. 


Er is in ieder geval een correlatie tussen hygiëne en schizofrenie. En daardoor ook leeftijd van uiting van de ziekte. Waardoor aanpassing van levenstijlen de ziekte kan voorkomen. 

Laatste note over medicijnen bij schizofrenie 

Ook blijken huidige medicijnen dan ook niet in alle gevallen een oplossing, maar een demper/remmer. Een echte oplossing in geval van parasitaire schizofrenie is dan een anti parasitair medicijn, om erger tegen te gaan. Met daarbij de gebruikelijke medicijnen tegen schizofrenie die symptomen kunnen dempen of verhelpen. Of het echt helpt, ligt aan de schade die de parasieten hebben aangericht. 

 

images?q=tbn:ANd9GcQKRZAuoTvr6o-uuQG3c1wNull hypothesis of hypotheses

Ik heb een aantal punten die een null hypothesis kunnen veroorzaken. 
Er is geen verband tussen deze ziekten, als de vorige onderzoeken over Toxoplasme en schizofrenie fout blijken te zijn. Er is eenzelfde groep onderzoekers bezig geweest met dit idee. Er voegde zich ook nieuwe onderzoekers erbij. Het kan ook blijken dat alleen schizofrenie parasitair is. Ook kunnen de verschillende vormen van schizofrenie, eenzelfde noemer hebben met meerdere uitingen. We zullen eerst de oorzaak moeten vinden van schizofrenie. Ook al lezen we de effecten af op de MRI. Een parasiet werd ook niet verwacht. Men was bezig met de symptomen en de gemiddelde populatie. 


note. Een voorbeeld: Zoals men de sterkste laat winnen voor een atje in de huidige citotoets. Zo hoort daar eigenlijk ieder met een 10 een atje te hebben ook op de citoscore. (Op de cito heet dit dan een A3, dat is een volledige score zonder fouten.) Dan heb je in de realiteit meer gymnasiums nodig voor alle kinderen met een 10. In plaats zoals nu, voor alleen de sterksten.

Alle kinderen vanaf 118 IQ horen op een gymnasium. Met dat IQ kan ieder een gymnasium diploma behalen, dus zou ieder met zo'n Iq daar terecht moeten komen. Tenzij ze geen zin hebben, of andere persoonlijke klachten hebben. Bijvooreeld school hen niet bevalt of het type onderwijs. Maar de richtlijn voor het gymnasium is alles boven 118 IQ dat zin heeft te werken aan al deze vakken en het type onderwijs van zo'n school er heen kan, als bewezen kan worden, dat de student ook daadwerkelijk goede cijfers zal halen op deze middelbare school. Daar hoef je niet de sterkste voor te zijn, maar hoge cijfers te kunnen halen. Ongeacht de grote van de groep die dan wegens de cijfers naar het gymansium kan. 

Havo is voor iedereen een minimum wereldwijd. Havo is highschool. En vwo is een beetje extra, je eindigt daar met HND niveau. 1-2 jaar universiteit, zodat de univeristeit daarna gemakkelijk blijft gaan. 


Alles dat naar lager dan het gemiddelde onderwijs gaat in de wereld. Is ongeveer 15%. Dat hoort in Nederland, dus ook zo. We zijn zelfs slimmer dan gemiddeld op de wereld. Waardoor hier meer mensen op het hoogste onderwijs terecht horen te komen, en nog minder op laagste onderwijs. 

Bezig zijn met "gemiddelden", zoals ons huidige systeem, is daarbij ook geen uitkomst voor de werkelijkheid, ook zeker bij schizofrenie.

We zoeken niet wie lijkt er gemiddeld nu vreemd? We zoeken wie heeft deze echte oprechte ziekte.

Daarbij is dit huidige onderwijs voorbeeld ook passend bij het hebben van "eenzelfde probleem", zoals onderwijs eenzelfde fout normeringssysteem heeft, maar dat verschillende klachten geeft.

Op de scholen krijgen kinderen standaard eerder ODD, angsten en moeite met aanpassen aan de werkelijkheid wegens het moeten leven in een vertroebelde werkelijkheid. Alles is er anders dan in de natuur. En er heerst al gauw een autoritaire sfeer, die deze ziekten ook veroorzaakt. Zeker als het systeem ook nog een verkeerde opvatting heeft en niet de werkelijkheid toont. Slimme kinderen komen dan in een niet passend onderwijs terecht, waardoor kinderen gaan onderpresteeren, vervelen, depressief raken en zich niet fijn voelen, dus dan sowieso DSM ziekten oplopen.

Veel psychische ziekten hebben een fout in de sociale context ten grondslag. Bijvoorbeeld het niet begrepen worden. 

 

images?q=tbn:ANd9GcTnj0hIW2rL4JUO8Wb_G5DAchtergrond note onderwijs. Om de correctheid van dit voorbeeld te begrijpen. Autoriotaire opvoedingen creëeren volgens onderzoeken ODD en angsten. Nalatige opvoeding, kopieergedrag voor ook nalatige houdingen en gedragingen. Een kind weet dan niet beter. (slechte voorbeelden worden door kinderen ook gekopieerd, net als goede. Nalatig zijn is slecht gedrag, dus kopieren kinderen dat ook.)Impulsieve opvoedingen, creëeren verslavingen. En alleen autoritative, dat is een natuurlijke ondersteunende passend bij het totaal afhankelijk geboren kind, dat zich ontwikkeld naar zelfstandigheid met steun, daar waar het nodig heeft, levert vriendelijke, gelijke, zelfstandige, volwassen dsmvrije kinderen op. (Uit mijn psychologiestudies van de university of Toronto)

Onderwijs is sowieso autoritair wegens de plicht. En autoritair vanuit zn achtergrond: Voortgekomen uit het gymnasium (het leger onderwijs van vroeger) en de kerken (boekdrukkunst en rituelen wegens het geloof) met later een vernieuwende touch, steeds meer scholen met wetenschap. En uiteindelijk een leerplichtwet, via therapeuten die onderwijs voor ieder kind wenste, en de overheid een regulering nodig vond. Het systeem is ontstaan vanuit een tijd, waar rituelen en plicht bestond en men mee moest doen.

De laatste generatie die zo leefde, de veteranen, paste daarmee in het onderwijs. Alles dat al vernieuwend was kende verschillende visies omtrend het onderwijs.

Note in deze note. En zeker alles dat na de veteranen generatie kwam, was al toe aan vernieuwing, zoals TV scholen voor generatie X. Online scholen sinds generatie next (nexters of Y)en Z(ipad generatie). Die via zelfstudie worden grootgebracht, meer van de televisie leren. 

Onderwijs werd van oudsher aangepast aan nieuwe generaties. Alleen het huidige systeem is nog verouderd en niet meer compleet aangepast aan wat er tegenwoordig mogelijk is. Mede waarschijnlijk door de vergrijzing. En dat bijvoorbeeld babyboomers die het veld leiden, met veel problemen kampen, zoals 1 op de 5 is verslaafd aan alcohol en dergelijken. 

Inmiddels ontstaat er ook alweer bijna een nieuwe generatie: A2... Waar er nieuwe kenmerken van zullen ontstaan. (Bij de benoeming van de generatie na generatie Z, zal men weer bij A moet beginnen, omdat het alfabet bij Z eindigt en de telling dan weer opnieuw gaat.) Mensen zullen een totaal andere wereld krijgen dan alleen de ipad, smartphone, horlogeTV etc. De kinderen zullen na de ipad online thuisschool, nog meer kunnen. 

Sociaal samen op school zitten is generatie gerelateerd idee geweest. Achterhaald en niet meer passend. Men is hoe dan ook toe aan iets anders.  

Ter vergelijking van zo'n (school)systeem dat verschillend is aangepakt en steeds weer veranderd en toch nog dezelfde en andere klachten geeft. Zou schizofrenie een zelfde systeem kunnen hebben.

Of dit nu parasitair in de grondslag is, of een sociale ziekte, ontstaan wegens druk, of via de celdelingen tijdens de conceptie en het begin van de zwangerschap. Er kan een zelfde noemer achter zitten. "Een fout in het leven". Zoals een van de oorzaken is te noemen slecht voedsel. Ook omdat roken, drinken van alcohol, etc slechte dieet is voor een baby. Roken geeft dan bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap vele verschillende klachten, zoals schizofrenie. Er zijn ook andere klachten bekend. Maar ook alcohol kan de boosdoener zijn, of een ander middel, zoals gluten. Als een patient glutenallergie heeft heeft het ook kans op klachten lijkend schizofrenie en halucinaties. 


De null hypothesis wordt na al dit bovenstaande uitgelegd:" Wel eenzelfde noemer voor schizofrenie en alle uiteenlopende klachten. Er zijn dan wel toch eenzelfde ziekte wegens het "dieet". 

Hypothese is: Er zijn wel of niet eenzelfde noemer voor schizofrenie, met wel of geen uiteenlopende klachten.  We weten al wel een deel van de oorzaak, parasieten. En andere ziekten die lijken op schizofrenie, die niet horen bij dezelfde noemer. Vraag is welke mensen echt schizofrenie hebben en welke niet. 


(Hachmer, 2015)

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.