EEN HART

Door Cees Geluk gepubliceerd op Sunday 18 October 22:46

Beste Geert, beste Halbe,

Een goede titel kiezen voor dit stuk heeft me heel wat hoofdbrekens gekost want wat dekt nu precies de lading zonder direct de inhoud te verraden? ‘Een hart’ vind ik een goede keuze.

Jullie hebben beiden, ieder vanuit jullie verschillende invalshoeken, grondige bezwaren tegen het feit dat Nederland vluchtelingen opvangt en tegen de manier waarop dat gebeurt. Ik noem dat ‘NIMBY’-gedrag. ‘NIMBY’, voor het onwaarschijnlijke geval dat jullie die term niet kennen, staat voor ‘Not In My Back Yard’, letterlijk: niet in mijn achtertuin. Daarmee wordt bedoeld dat iemand de oplossing van een probleem wel ziet, het er ook wel mee eens is, maar het vooral niet in zijn of haar directe omgeving wil hebben.

Terug naar de vluchtelingen. Omdat er meer asielzoekers, vluchtelingen, naar Nederland komen dan verwacht is het COA gedwongen in samenspraak met diverse gemeenten noodopvang te regelen omdat reguliere asielzoekerscentra vol zitten en zij die inmiddels een verblijfsvergunning hebben niet kunnen doorstromen de samenleving in. En op het moment dat burgers in de buurt van een geplande locatie voor noodopvang daar lucht van krijgen komen ze in een deel van de gevallen in verzet. Natuurlijk, de vluchteling moet érgens opgevangen worden, maar toch niet hier..? Ziedaar ‘NIMBY’.

Het vuurtje van ‘Nimby’ stook jij Geert, handig op. Heel handig, ik kan niet anders zeggen. Inspelend op de angst en onzekerheid van mensen die het, na alle klappen van de bijna voorbije crisis, ook niet meer weten spiegelt jij de maatschappij een beeld voor waarin de opvang niet vol zit met vluchtelingen maar met gelukszoekers. Gelukszoekers zijn het, want als je vlucht voor het geweld in bijvoorbeeld Syrië dan ben je in Turkije al veilig. Maar nee, deze economische vluchtelingen blijven niet in Turkije, ze komen naar Nederland, het achtste veilige land dat ze op hun route vanuit Griekenland tegenkomen. En ze komen om te profiteren van onze hard bevochten sociale voorzieningen. Voorziening die in jouw optiek toch vooral voor de eigen bevolking bedoeld zijn. Daar komt bij dat deze lieden vast en zeker terroristische motieven hebben. Het zijn immers moslims en die doen toch niet anders? Grenzen dicht, dat is de enige oplossing die je ziet. En vooral dat ‘tuig’ opvangen in de regio, waar ze lekker moslims onder elkaar kunnen zijn. Alles beter dan dat ze hierheen komen.

Opvang in de regio zou op zich nog wel te begrijpen zijn als alternatief voor opvang hier, ware het niet dat de regio al zoveel vluchtelingen opvangt. Turkije bijvoorbeeld telt al dik anderhalf miljoen asielzoekers. En voor de opvang van die en mogelijk nog meer vluchtelingen, of de verbetering van bestaande opvang, is geld nodig. Veel geld. Dan is het vreemd dat je stampij maakt als Nederland in Europees verband met Turkije in overleg gaat, juist voor de opvang in de regio, en daar 3 miljard euro voor beschikbaar stelt. Politici zijn volgens jou kennelijk ‘knettergek’ geworden.

En dan je stelling dat we écht geen vluchtelingen meer kunnen opnemen, dat Nederland vol is. Ik heb er de cijfers van het COA eens bijgehaald. Op 12 oktober 2015 was de bezetting van de centrale opvang 39.204 personen. Vergelijk dat met de 83.801 personen in 2001 en je ziet dat het best meevalt. En zelfs al zouden het er honderdduizend worden, dan nog is dat (bij een bevolking van 16 miljoen) nog maar 0,625% van de Nederlandse bevolking, of anders gezegd: zes en een kwart persoon op de duizend. Moet te doen zijn, toch?

Dan richt ik me tot jou, Halbe. Wellicht uit angst voor het virtuele electorale gewin dat Geert met zijn oproepen tot verzet schijnt te hebben heb jij je uitgesproken voor versobering van de regelingen voor statushouders. Geen asielzoekers, maar statushouders dus. Containerwoningen zijn goed genoeg voor hen. En vooral geen bijstandsuitkering, zorgtoeslag of andere voorzieningen. Dat is alleen maar een gevaar voor, nee, een aanslag op de Nederlandse welvaart. Beter is het om deze mensen van een dagelijks leefgeld te voorzien. En werken? Nou nee, we moeten vooral uitkijken voor verdringing op de arbeidsmarkt. Deze nieuwe arbeidskrachten zouden eens banen kunnen krijgen waar de zeshonderdduizend werklozen al zo lang op zitten te wachten.

Beste Halbe. Statushouders zijn mensen die na een rechtvaardige procedure het recht hebben gekregen zich in Nederland te bevinden. En zoals je weet worden in dit land ‘Allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk behandeld’. Je weet vast wel waar ik dat vandaan heb. Misschien kun je me eens laten zien waar het staat dat ‘zich in Nederland bevinden’ permanent moet zijn, of een bepaalde periode geduurd moet hebben voordat er sprake kan zijn van ‘gelijke gevallen’, en hoe lang die periode vooraf dan is? Bovendien wil ik je artikel 23 van het vluchtelingenverdrag in herinnering brengen, waarin staat dat ‘De Verdragsluitende Staten zullen de rechtmatig op hun grondgebied verblijvende vluchtelingen op dezelfde wijze behandelen als de onderdanen...’ Als ondertekenend land hebben we ons er dus toe verplicht!

En dan de arbeidsmarkt. Op dit moment mogen statushouders geloof ik niet werken, bang als we zijn voor verdringing. Laten we even aannemen dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie, zoals willen werken onder het cao-loon of zo. Dan zal de statushouder die een baan krijgt daar waarschijnlijk beter geschikt voor zijn dan een andere kandidaat. Of, en dat lijkt meer in de rede te liggen, de statushouder neemt werk aan waar de ‘Henk en Ingrid’ van Geert te beroerd voor zijn, zich te goed voor vinden. Het mechanisme waardoor een werkgever een statushouder boven het ‘eigen volk’ kan verkiezen heet ‘vrije markt’ Halbe, en dat zou jou als liberaal toch moeten aanspreken. Nee, Halbe, ik zeg het Emile Roemer na, met deze aanpak creëer je tweederangs burgers en dat moeten we met z’n allen niet willen.

Geert en Halbe. In tegenstelling tot jullie ben ik niet van ‘NIMBY’. Als er geschikte locaties zijn moeten die vooral voor opvang worden gebruikt, zeker als het een noodmaatregel is totdat meer permanente opvang geregeld kan worden. Je kunt deze mensen gewoonweg niet in de kou laten staan. Ik ben blij dat ik in een land mag leven dat in de wereld bekend staat als één van de rijkste, want dat is het ook. En ik gun dat genoegen ook aan anderen, zeker als die anderen uit een traumatische situatie komen. Dan moet je, vind ik, ruimhartig zijn.

Ik ben er trots op dat een vluchteling voor Nederland kiest om een nieuw bestaan op te bouwen, boven landen als Turkije, Griekenland, Macedonië, Hongarije, Servië, Oostenrijk, Italië of noem ze maar op. Kennelijk hebben wij iets dat die landen (en jullie beiden) missen: een hart. Een gewoon warm kloppend menselijk hart dat zich niet voor kan stellen, niet voor wíl stellen, hoe het moet zijn om je vaderland, je vrienden, vaak je hele familie op je vlucht te moeten achterlaten. Een hart dat zoveel als maar enigszins mogelijk is een warm welkom wil heten aan allen die hier een goed heenkomen zoeken, die hier op veiligheid en de opbouw van een nieuw bestaan hopen.

Tenslotte een vraag: is jullie hart even hard als de (economische) vluchteling niet uit Syrië, maar bijvoorbeeld uit Argentinië, Brazilië, Chili of Midden-Amerika komt? Ben benieuwd naar het antwoord.

© Cees Geluk, okt. 2015

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Er zijn er nu maar 1 miljoen, maar dat aantal groeit wel door en joh haal al die gelukszoekers en echte vluchtelingen maar binnen en dan mag je over een jaar of 15/20 accepteren dat alle vrouwen hier een boerka moeten dragen.

Erdogan's woorden: De islam veroverd Europa via de baarmoeder.
Open je ogen eens en zie dat het fout gaat en dat ze gewoon te talrijk worden. Vang de echte vluchtelingen op en jaag de gelukszoekers terug.

Over dat laatste: Dan wordt er echt niet anders gedacht, dat denk jij.

Elke keer als ik zo'n artikel lees ben ik blij dat ik over een paar jaar stop met leven, want dan weet ik dat ik die ellende van een door moslims bestuurd Nederland niet ga meemaken.

Overigens is 50% van de SP kiezers ook tegen asielzoekers.
Maar waar de VVD er eerlijk voor uitkomt, verloochend Roemer dat.

Ik ben realistisch links, maar als we deze toestroom niet stoppen dan is er geen houden meer aan en dan valt het niet meer te stoppen. Dan volgt er na deze stroom weer een stroom en weer eentje. Trots dat ze voor ons kiezen? Ze kiezen voor een Werelddeel waar ze een intense hekel aan hebben en daar ben jij trots op? Vind jij het goed dat vrouwenrechten niets voorstellen, dat vrouwen in mini worden nagejouwd, dat vrouwen er gesluierd bij moeten lopen, dat ze terreurdaden goedkeuren en dat ze in Nederland hele wijken naar de moer helpen? Als je dat goed vind ja dan snap ik je trots zijn.