Mens Alle mensen 5 Eerste beschaving

Door AelmansHar gepubliceerd op Thursday 03 September 02:44

Vanuit hoofdstuk 4 hebben we een dorp met tovenaar.

 

Meerdere dorpen onder een hoofdtovenaar.

Na verloop van een tijd. Er zijn meer dorpen ontstaan met of zonder oerwoudtovenaar. Een oerwoudtovenaar gaat de dorpen in de omgeving onderwerpen. Hij maakt zich tot hoofdtovenaar.

In ieder dorp komt een hulptovenaar. Nu is het zaak dat alle tovenaars dezelfde verhalen vertellen om een god te krijgen. De hulptovenaar moeten dus twee talen spreken. De taal van de hoofdtovenaar en de taal van het dorp. Gaan de hulptovenaars in de loop van de tijd verschillende verhalen vertellen, dan ontstaan verschillende goden. De toren van machtsconstructie zal dan instorten. Is een geschreven taal een voorwaarden zodat de hulptovenaars door de generaties heen dezelfde verhalen blijven vertellen? Dat een god dezelfde god blijft?

1 De tovenaars macht is gebaseerd op het gezamenlijk verhaal.

2 De tovenaars macht is gebaseerd op medicijn, vergif drugs. Met medicijn kan een persoon de gewenste tijd bewusteloos gehouden worden.

3 De tovenaarsmacht is gebaseerd op bot geweld, moord.

 

Het opperhoofd de wereldlijke macht. Naast de offergaven gaat de hoofdtovenaar inkomsten halen uit bezit. Hij heeft het opperhoofd in een soort loondienst. Het hoofdopperhoofd gaat om een groep fruitbomen paaltjes zetten en touwtjes spannen. Dat doet hij ook met de visgronden en de jachtgronden. Dat is eigendom van de echte geesten. De dorpsbewoners moeten huur betalen. Bij de oogst belastingen. Als de kersenboom geplukt wordt moet hij van iedere vijf kistjes er een krijgen. De tovenaar en zijn hulpjes kunnen dan carnaval vieren. Iedere dag.

 

We kunnen ons afvragen is beschaving op een plek op aarde ontstaan? Daaruit volgt de vraag is de mens op een plek op aarde ontstaan of zijn er ongeveer in de gelijke tijd op meerde plekken op aarde mensen gekomen. Zijn de muggen als de eerste twee muggen op aarde gekomen? De olifanten. Enzovoort. De aarde was woest, onvoorstelbaar groot onweer. Luchtgebieden met onvoorstelbare ladingen van statische elektriciteit. Deze statische elektriciteit heeft invloed op de cohesie en de adhesie. Er zijn proeven gedaan met zaadgoed van planten, een tijd in een sterke statisch geladen lucht brengen. Met mais. De plant vergeet het zemelig mensen gedoe van sneller groeien en dan gevoeliger worden voor ziekte. Het wordt een gezonde plant die geen vergif spuiten nodig heeft om gezond te blijven. Maar de mensen met kapitaal beslissen. Als de boer geen vergif meer hoef te spuiten kunnen zij het kapitaal vergeten. Het onderzoek moet dus vergeten worden.

Met forel is deze proef ook gedaan. De bevruchte eitjes een tijd in een sterk statisch geladen omgeving brengen. De forel vergeet het gezemel van de mens en wordt een gezonde sterke vis.

 

De eigenschappen veranderen maar niet het leven. Een zaadje verliest in de tijd, een of twee jaar zijn kiemkracht. Het leven is eruit. Als we een zaadje bekijken met kiemkracht en een zaadje zonder kiemkracht kunnen we geen verschil vaststellen. Het leven is een kracht buiten de materie die de materie bestuurd. Over die kracht kunnen we geen zinnig woord zeggen ook de paus of de president van Amerika niet. Zij vinden van wel en dat het noodzakelijk dat zij die kracht vervangen. Ze weten niet waar ze het over hebben. Ze hebben het over kistjes goud verzamelen en nu moeten we geloven dat het de kracht van het leven is.

 

Het kind en het leven.

De geestelijke ontwikkeling van het kind. Het kind zoekt de waarheden. Dat wordt zijn eigen waarheid. De baby. Hij huilt, hij lacht. De moeder geeft een reactie. Dat wordt de waarheid van de baby. De baby gaat als een papegaai woorden nazeggen. Het komt tot de ontdekking dat woorden betekenis hebben. Die betekenis wordt de waarheid van het kind. Het komt ook tot de ontdekking dat zijn waarheid, zijn betekenis van de woorden dezelfde waarheid van betekenis moet zijn als de waarheid van de mensen in zijn omgeving anders heeft zijn waarheid geen betekenis. Een grote sprong in de taal ontwikkeling komt als het kind tot de ontdekking komt dat woorden groepen vormen. De woorden, namen geven. De woorden die betekenen iets doen. De woorden die iets toevoegen, de eigenschappen bijvoorbeeld de kleuren. Dan kan het kind zinnen vormen.

Een vergelijk met het groeien van de sociale waarheden?

De peuter gaat de waarheid van materie ontdekken. Met modderspelen. De waarheid van zand water en leem en het droog worden van de modder.

De peuter gaat de waarheid van leuk ontdekken. Het ontdekt dat zijn leuk ook het leuk van de andere peuter moet zijn, anders is het niet leuk. Mag een peuter dat zelf ontdekken of moet dat met dressuur van ouders?

 

De kleuter gaat de planten en bloemen ontdekken. Een mooie bloem. Het kind ontwikkeld een eigen waarheid. Een eigen mening iets wat van hem als persoon is. Hoever is hier de invloed van volwassenen die zeggen dat is mooi?

 

Het kind komt in de groep van school. Als de kinderen de gelegenheid krijgen zullen ze groepjes van 3 of 4 gaan vormen. Samen ontdekken wat leuk is. Vuurtje stoken. In de modder springen. De kinderen totaal zonder begeleiding is geen oplossing. Dat een volwassenen de totale leiding heeft zodat de kinderen zelf geen mogelijkheid krijgen wat te ondernemen is niet de oplossing. Als de natuurwet de gelegenheid kreeg, ze zou regelen met de kracht van evenwicht. Het bestuur van de klas zou toch moeten bestaan uit de gezamenlijke moeders. Maar dan voelen de deskundige zich in hun inkomen bedreigt.

 

Als wereldbevolking leven we eigenlijk in wereldvrede. De landbestuurders. De paus. Moeten als een stel kleuters ruzie maken. Oorlog maken. Het levensdoel is meer bezit hebben als de mensen in de omgeving. Als je genoeg bezit hebt om prettig te leven waarom zou je dan meer bezit moeten hebben als de mensen in de omgeving? Wat is daar leuk aan? Dat weet de president van Amerika te vertellen. Twee-derde van de wereldbevolking leeft in honger. Over heel de wereld schieten mensen overhoop. De president regelt zijn leuk en we moeten hem daar voor vereren.

En wij het volk? We zitten te wachten op het groot ruimtewezen dat komt straffen. De paus moet voor straf tien minuten in de hoek staan. De president van Amerika moet voor straf tien minuten in de hoek staan. En de Jehova getuigen moeten voor straf een liedje zingen. Op heel de aarde moeten ze precies hetzelfde liedje zingen. Dan hebben ze bewijs dat het de waarheid is.

 

Een kind kan de was doen.

We hebben de kracht van de natuurwet. Een kracht van evenwicht.

We hebben krachten gefantaseerd een goede onzichtbare kracht en een kwade onzichtbare kracht.

 

Een handvol gestoorde regelt, met het geweld van moord, dat de kinderen over heel de wereld geleerd krijgen: Onze gefantaseerde krachten zijn de echte krachten.

 

En dat is de waarheid. Dat gezemel van de zogenaamde wetenschap. Ze worden betaald door het clubje gestoorde. Ze moeten bewijzen dat de gestoorde normaal zijn.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.