Mens Alle mensen Eva 4 dorp

Door AelmansHar gepubliceerd op Sunday 30 August 03:30

Het organiseren van onze samenleving. Er wordt gesproken over een dorp maar dit dorp gaat de wereldbevolking vormen.

Het eerste dorp met een oerwoudtovenaar.

De beschrijving van Genesis wordt hier losgelaten. Verder met logisch denken.

Het bestuur wordt net zo bot als we het nu kennen. De gefantaseerde onzichtbare kracht goed en de onzichtbare slechte kracht worden tot baas over het dorp gefantaseerd. Dit gebeurd via de groepsfantasie. De naam die we aan groepsfantasie gegeven hebben is propaganda. De oerwoudtovenaar krijgt de totale macht. De macht over het lichamelijke leven van de mens.

Moord en marteling die gebeurt in naam van de onzichtbare goede kracht. Met of zonder rechtszaak. Of de onzichtbare kwade macht. Het werken met vergif dat de naam drugs of medicijn krijgt.

De macht over het geestelijk leven van de mens. Over groepsfantasie. Het pesten wat tot minachting van de gepeste persoon leidt dusdanig dat de gepeste persoon in een sociaal isolement komt. En tot zelfmoord kan leiden.

Het geheel van de oerwoudtovenaar wordt omkleed met verhaaltjes. Voordat de oerwoudtovenaar iemand vermoord worden er eerst verhaaltjes gemaakt. Voor de offergaven en erfenissen zijn geen extra verhaaltjes nodig. Dat wordt geregeld met angst. Die zijn om de onzichtbare gunstig te stemmen.

 

Wat ik in het vorig hoofdstuk beweerde over de wet: Als van een bepaalde groep mensen over een bepaalde bewering zeggen, of moeten zeggen, dat die waar is wordt voor deze groep mensen die bewering waarheid: De wet werkt altijd, ook als de boom van het leven in het midden staat. Als de oerwoudtovenaar de waarheid bepaald gaat dat op dezelfde manier

 

Een docent over de eerste mensen jagers voedselverzamelaars. En dan zegt hij: Eigenlijk weten wij er niets van, er zijn geen bewijzen. Waar haalt de docent dat – wij – vandaan? Als hij het eerlijk zou zeggen. Eigenlijk weet ik daar niks van, ik fantaseer. Of de fantasie van de docent overeenkomt met geleerde is maar de vraag. Heeft hij een eigen redenatie? De gezamenlijke bewering maakt de persoonlijke bewering dood. Zou de docent eerlijk zeggen ik in plaats van wij, dan zou dat voor alle leerlingen gelden. Iedere leerling zou zeggen ik fantaseer. Of de redenatie (Fantasie.) van iedere leerling overeenkomt met het geleerde?

Doordat de docent – wij - zegt wordt het een gezamenlijke fantasie, een gezamenlijke waarheid

We zijn op de hoogte van deze werking en hebben er de naam propaganda aan gegeven. Propaganda kan positief zijn, hij kan ook negatief zijn.

Een positief voorbeeld van de wet van propaganda. Het ontstaan van de gesproken taal.

Een negatief voorbeeld. Hitler. Een ander voorbeeld. Van een sigaret ga je dood.

Het werd vastgesteld dat het met de gezondheid van de mensen zeer slecht gesteld was. Als reden werd Wetenschappelijk vastgesteld, het komt door het roken. Nu wordt er niet meer gerookt. Is de algemene gezondheid van de mensen verbeterd? Nee dus. Wetenschappers staan in dienst van de overheid. Nu moeten ze fantaseren en bewijs maken, komt door teveel zitten. Ze fantaseren als wetenschappelijk bewezen wat de overheid waar wil hebben.

Wetten.

Wij hebben de wetten van onze samenleving niet van de schepper die de natuurwetten geschapen heeft. Dieren met gedrag hebben deze wetten van de schepper. Zouden wij de wetten voor het samenleven van de schepper hebben. Onze samenleving net als bij de dieren onveranderlijk zijn.

Wij hebben de wet van de propaganda. Jehova schept onze fantasie. Met fantasie en gezamenlijke fantasie, de propaganda bepalen wij ons leven. Bij Jehova is de gezamenlijke fantasie 1

We komen tot de volgende opbouw die we nu kennen.

Ons geestelijk leven. De propaganda maakt de persoonlijke fantasie dood. Het leven is de propaganda. We mogen geen persoonlijke fantasie hebben.

Onze materiële wereld. De waarden persoonlijk en gezamenlijk worde omgedraaid. We moeten beweren dat we persoonlijkheden zijn. De hoeveelheid persoonlijkheid staat gelijk met de hoeveelheid bezit.

Dat ons levensdoel is de strijd om bezit en verering moeten we als de grote waarheid vertellen.

In het dorpsbestuur. In het sociaal leven.

Eva, de eerste dictator komt op aarde. De eerste oerwoudtovenaar die bepaald wat de waarheid is en wat gelogen is. De waarheid is. De oer engel Jehova wordt tot leugen gemaakt.

Hoe kon Hitler aan de macht komen? Als we de propaganda bekijken ontdekken we de propagandawet. Deze wet is als volgt: Als van een bepaalde groep ieder lid zegt of moet zeggen van een bepaalde bewering dat die waar is wordt voor deze groep die bewering tot waarheid.

Deze wet is tijdloos als een natuurwet. Eva heeft de wet van goed en kwaad levend gemaakt. We kunnen hem ook weer dood maken.

We willen oordelen naar goed. En dat kunnen we niet. We leven in de toestand van goed en slecht. Ons oordeel is altijd een oordeel van goed en slecht.

Eigenlijk is het heel eenvoudig.

De Nederlandse regering heft de dorpsbesturen op want ze zijn te duur. Het sociaal leven in het dorp stort in. De staat moet voor regelingen zorgen, maar dat is te duur. Nu moeten we een lofzang zingen op Nederland want zonder Nederland is er geen sociaal leven.

 

Massa propaganda. Het woord massa hoort hier niet. Propaganda is een groepswaarheid.

Ik zag massa propaganda en groepswaarheid als twee verschillen dingen. En dan krijg je dat de basis van alle redenatie verwarrend is. Het is nu duidelijk waarom het niet wilde lukken. Nu moet alles wat eerder geschreven opnieuw geschreven worden. En dan zonder te stotteren.

 

Denken. Verkeerd denken. Denken is een verzamelwoord. Het onderdeel waar wij verkeerd denken is de organisatie van ons samenleven. De wereldbevolking. Waar is iedereen over heel de wereld zijn heel leven mee bezig. De verdeling van bezit. Met een andere organisatie van het samenleven van de wereldbevolking kunnen we een ander doel maken. Er zijn twee mogelijkheden. 1 Een organisatie volgens het leven. Samenleving. 2 Een organisatie volgens de beoordeling goed en kwaad.

 

Eigendom van gevoelens. De gevoelens van een baby zijn eigendom van de moeder. De gevoelens van de peuter worden eigendom van de familie en wordt de put. De gevoelens van het kind van de lagere school zijn eigendom van de wijk. De gevoelens van wolwassen mensen zijn eigendom van het dorp. Hof van Eden. De mensen die de koepel van de economie regelen zijn ook inwoner van een dorp. Hun werk staat daar los van.

Meervoud enkelvoud. In sommige Bijbel vertalingen is het weggelaten: In hoofdstuk 1 Laten we de mens maken naar – onze - gelijkenis. Er zijn twee scheppers. 1 De schepper de aarde. 2 hoofdstuk Jehova schept onze fantasie.

1 Een boom lijkt dode materie, maar er zit leven in.

 2 Ons gedrag lijkt instinkt gedrag, maar er zit leven in. Er zit fantasie in.

 

Wie zegt dat Jehova waarheid is?

De Jehova getuigen komen met Jezus een kennis van goed en slecht. Jezus, zegt laat de kinderen tot mij komen. De kinderen groot brengen met een kennis van goed en slecht. En wat zegt Jehova? Laat de kinderen tot de boom van het leven komen, de boom van het samenleven. De kinderen groot brengen met samenleving. En wat zegt Jehova getuigen over de boom van de kennis van goed en kwaad? De Jehova getuigen mogen het hoofdstuk Jehova niet lezen. Doen ze dat wel.

Dat komt er op neer dat ze Genesis op de brandstapel gooien. De basis voor hun propaganda valt weg.

Wat zegt de paus? Eerder vertelde hij aan de boom van de kennis van goed en kwaad groeit als vrucht appel. Nu ontkend hij dat er een hoofdstuk Jehova is. Het hoofdstuk 1 staat er twee keer geschreven. Dat komt er op neer dat hij de Bijbel op de brandstapel gooit.

Wat zegt normaal? - De propaganda dient de gezamenlijke fantasie van de persoonlijke fantasieën van de dorpsbewoners te zijn. - Dus niet dat de dictator Eva, de eerste oerwoudtovenaar met het geweld van moord, haat en sociale isolatie de propaganda bepaald. De gezamenlijke fantasie bepaald.

 

Kent de natuurwet, de natuur goed en slecht? In de natuurwet werkt de wet van evenwicht.

Als een leeuw zou leven als in onze voorstelling. Hij zou binnen korte tijd alle andere dieren uitgeroeid hebben. De natuur heeft evenwicht krachten. Een kersenboom. Hij zou het liefste hebben dat alle kersen uitgroeien tot een kersenboom. En die kersenbomen…enzovoort. Binnen kort tijd zou heel de aarde overwoekerd zij door kersenbomen. De natuur regel met evenwicht krachten.

Dan de vraag de boom van het leven is natuur heeft die ook evenwicht krachten?

Die vraag kunnen we met ja beantwoorden.

Er is uitgeprobeerde met peuters als ze niet terecht gewezen worden met de kennis van goed en slecht op welke manier gaan ze dan met conflicten om? Ze zoeken een evenwichtstoestand.

Informatie. Filmpje. l’ educatión á la désobéisance. Dit is met Nederlandse ondertitels. Zoeken op google. Het wordt vertaal en ze komen met boortoren en zo. Hierna website de aanvulling hier wordt het vermeld. De website. Enfancebuissonniere. Kom ik bij reclame voorparfum. Het filmpje dat ik bedoel is in twee delen en heeft Nederlandse ondertitels.

Als peuters conflicten kunnen oplossen met evenwicht dan kunnen de oudere kinderen dat toch ook.

Dan kunnen volwassen mensen dat ook. Een dorp met samen leven. Conflicten hoeven niet op gelost te worden via het rechtssysteem. Lezen met de persoonlijke fantasie dus niet met de propaganda, de groepswaarheid.

 

Een gedeelte van de mensheid, een geloof of land kan nooit vertellen dat ze de waarheid spreken. Zouden ze de waarheid vertellen zouden ze moeten zeggen; Alle mensen op aarde vormen een groep de wereldbevolking. Enne? En dat zegt dan een deelgroep. Mensen! De maanmannetjes zijn op bezoek geweest. Ze hebben zich dood gelachen, allemaal nu zijn er geen maanmannetjes meer.

 

Terug naar Jehova 2. Is Jehova god? In zoverre dat hij onze fantasie geschapen heeft. De rest van het hoofdstuk is een organisatie voor ons mensen om zonder oorlog te leven. Alleen hoofdstuk 2 gaat hierover. Dat is de gehele Jehova. Als in dit hoofdstuk een wereldbevolking zonder oorlog beschreven wordt waar zal dan de rest van de Bijbel over gaan?

 

Jehova is niet de verhalen van Jezus of een andere verhalen groepering. Jehova is de wereldbevolking zoals beschreven in het hoofdstuk Jehova. En dat is jehova compleet. En dat verhaal daar willen we als wereldbevolking niets over horen. De stelling van de wereldbevolking: Als je eenmaal iets beweerd hebt als waarheid moet je dat vol blijven houden dat het de waarheid is ook al weet je dat het niet de waarheid is; Want anders verlies je, je gezicht.

Hebben we als wereldbevolking toch een gezamenlijke waarde.

 

Het gedoe rond massa propaganda opgelost. Dat massa is grote onzin. De verwarring opgelost. Maar nu ligt alles door elkaar. Bij het herschrijven alles in het juiste hoofdstuk. Inhoudelijk zal het niet veranderen maar het prettig leesbaar maken

 

Eerst verder met hoofdstuk 5 Het ontstaan van de eerste beschaving.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.