Mens Alle mensen 3 Eva

Door AelmansHar gepubliceerd op Tuesday 25 August 02:41

Eva verandering persoon

Terug naar hoofdstuk 2. Dat er staat de boom van kennis van goed en kwaad is onmogelijk. Het moet zijn de boom van de fantasie van goed en kwaad. Het wordt pas een kennis nadat Eva ervan gegeten heeft. Tot werkelijkheid gemaakt heeft.

In hoofdstuk 2 is de boom van het leven de boom van de kennis. De kennis zoals hier in het hoofdstuk beschreven wordt.

De boom van de fantasie van goed en kwaad. De verhalenboom met het talent verhalen te vertellen zal verhalen gaan fantaseren. Eva eet van de fantasie boom en maakt de fantasie tot een kennis, een werkelijkheid.

Verandering In de vrouw. Verandering In de man. De verandering in de opvoeding. Het kind moet groot worden met angst voor volwassen mensen.

De wet die tot nu toe dood is.

We gaan leven in de fantasie verhalen van de verhalenslang een kennis van goed en kwaad. Een leven in angst en hoop. De angst wordt bepaald door de slechte onzichtbare bovenkracht verhalen in de traditie. De hoop wordt bepaald door de goede onzichtbare bovenkracht verhalen in de traditie.

Bovenkracht: Ze zijn de baas over de natuurwetten. Maar natuurwetten zijn onveranderlijk. Dat is een natuurwet. Een bovenkracht is fantasie.

De dode wet. Als van een bepaalde groep mensen zegt, of moet zeggen, van een bepaalde bewering dat die waar is wordt voor deze groep die bewering waarheid.

De wet van de boom van de kennis van goed en kwaad wordt door eva tot een levende wet gemaakt. De wet van de oer engel Jehova wordt tot een dode wet.

 

 

 

We kunnen niet leven als persoon omdat we opgroeien als groepslid. Ieder mensenbaby heeft de hulp nodig van zijn omgeving. We kunnen niet opgroeien zonder gezin.

Wij mensen leven altijd in fantasie. We kunnen de fantasie niet uitschakelen. Wat het samenleven betreft zijn er twee fantasieën. De fantasie dat het samenleven het levensdoel is. De fantasie dat de kennis van goed en kwaad het levensdoel is.

Een peuter wordt groter. Niet alleen zijn lichaam. Ook zal het bewustzijn groter worden, zijn fantasie. Of maken we de fantasie van de peuter juist dood?

Een kind moet er op kunnen vertrouwen dat de ouders hem de waarheid vertellen. Dat wat de ouders en de omgeving het kind leren wordt de waarheid van het kind. Sinterklaas en de kerstman. Op ongeveer tienjarige leeftijd van het kind zullen de ouders toe moeten geven dat ze gelogen hebben. Een kind kan de ouders niet vertrouwen. De grote mensen niet vertrouwen. Hoe zit dat met geloven? Het kind moet blijven volhouden dat het waarheden zijn. Dieren die kunnen praten. Materie in andere materie veranderen met een paar woorden. En hoe zit het met de verhalen van de Nederlandse staat? Dat zijn toch een fantasie over goed en kwaad. Ik ben naar de plaats geweest waar volgens de landkaart een lijn moet lopen. Er is geen lijn. Tien centimeter naar de Nederlandse kant en tien centimeter naar de Duitse kant groeit hetzelfde gras. Er groeit geen Nederland gras. Er groeit geen Duits gras. Het is hetzelfde gras. En dan de Duitse konijnen. Ze hebben helemaal geen orde. Ze huppelen over de grens heen en weer terug alsof er geen grens is. Landsgrenzen? Fantasie gedoe.

Het kind de echte waarheid leren. Wij alle mensen op aarde vormen de groep wereldbevolking. De landsleiders gaan op hun achterste poten staan hun gefantaseer is de echte waarheid. Een organisatie volgens de waarheid vinden we beschreven in Jehova.

Komen de geloven weer. Het gaat niet over het geestelijk leven. Er is een boom waar vruchten aan groeien die het leven zijn. Er is een boom waar vruchten aan groeien waarin de kennis van goed en kwaad zit. Dat is materie. Ze fantaseren de meest rare kronkels.

Dat jehova over het geestelijk leven gaat kunnen de geloven niet gebruiken.

Traditie. Wat is dat?. Het gedachte goed van onze voorouders. De opbouw is begonnen bij de eerste mens. Het gedachtegoed van de mensen die nu leven.

Het kernpunt van het gedachte goed van de mensheid vanaf de eerste oerwoudtovenaar. We moeten het natuurlijk vinden dat we in een leugentroep leven. Ouders van nu leren de kinderen deze waarheid. Ze moeten leren dat de leugentroep de natuur is. Ouders vinden dat normaal want in hun kinderjaren hebben ze ook deze hersenspoeling, die we de naam opvoeding gegeven hebben, gehad.

 

Genesis hoofdstuk 3.

De verhalenslang bedriegt de vrouw.

3:1 De verhalenslang over goed en slecht in de traditie de fantasieën van de verhalenverteller vraagt aan de vrouw; Is het zo dat de innerlijke stem heeft gezegd dat jullie niet de fantasieën van elk mens tot werkelijkheid mogen maken?

3:2 De vrouw zei tot de verhalenslang. Alle fantasieën van de verschillende mensen mogen we tot werkelijkheid maken.

3:3 Maar wat de fantasieën van de verhalenverteller betreft. De boom van de verhalen over goed en kwaad. De oer engel, de innerlijke stem heeft zegt: Wij mogen die fantasie niet tot werkelijkheid maken. We mogen er zelfs niet aan denken zodat we niet sterven. Zodat onze groepsfantasie. Het groepsleven niet sterft. De oer engel Jehova, goed, vervangen door de oer engel de dictator, het goed en kwaad.

3:4 Hierop zie de verhalenslang, de verhalenbundel in de traditie van over goed en slecht de onzichtbare wezens, tegen de vrouw: De groepsfantasie, het groepsleven, zal volstrekt niet sterven. Manninne zal niet sterven.

3:5 De oer engel. De innerlijke stem weet dat de dag dat jullie de verhalen over goed en kwaad tot werkelijkheid maken, tot een geloof maken. Jullie zullen zijn als de innerlijke stem. Kennend goed en kwaad. De baas over goed en kwaad.

3:6 De vrouw zag dat het prachtig was als ze als de innerlijke stem, de oer engel, zou zijn. Ze zou heerseres over het dorp en de natuurwetten zijn. Zij zou door de offergaven genoeg bezit hebben om iedere dag carnaval te vieren en ze zou door het dorp vereerd worden. Zij ging geloven dat de fantasie in de verhalenslang de werkelijkheid was. Ze fantaseerde zich tot eerste oerwoudtovenaar. Ze wist ook haar man ervan te overtuigen dat de verhalenslang de werkelijkheid was.

3:7 Toen krijgen ze beiden een andere kijk. Ze gingen beseffen dat hun innerlijke stem, de oer engel, hun gevoel voor elkaar zichtbaar was. Ze verstopte hun fantasie voor elkaar achter een scherm van schone schijn. Wij leven in een gevangenis van onze persoonlijkheid. Wij voelen ons veilig in die gevangenis.

De innerlijke stem, de oer engel, wordt gedwongen tot actie.

3: 8 Later hoorden ze de innerlijke stem van de oer engel Jehova natuurwet, die omstreeks het winderig gedeelte van de dag, door het dorp wandelde. De mens en de vrouw probeerde hun gefantaseerde innerlijke stemmen van de verhalen te verstoppen voor de innerlijke stem van Jehova natuurwet tussen de innerlijke stemmen van de ander mensen.

3:9 Jehova natuurwet, de innerlijke stem de oer engel bleef de mens toeroepen; Waar zijn jullie?( de stem van het geweten)

3:10 Tenslotte zei de innerlijke stem van de verhalenslang in de man, Ik hoorde u stem in het dorp, maar ik was bevreesd omdat mijn fantasie naakt is en daarom verborg ik mij.

3:11 Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt U soms de verhalen bundel in de traditie over goed en kwaad, de verhalenslang, tot waarheid gemaakt waarvan ik gezegd heb die mag niet tot waarheid gemaakt worden?

3:12 Vervolgens zei de mens: De vrouw die u mij gegeven hebt om bij mij te zijn heeft mij verteld en toen ben ik gaan geloven.

3:13 Daarop zei Jehova natuurwet tot de vrouw: Wat hebt gij nu gedaan? Waarop de vrouw zei: De verhalenslang over goed en kwaad in de traditie _die heeft mij bedrogen en toen heb ik de verhalen tot werkelijkheid gemaakt, ik ben gaan geloven. Dat het bezit om elke dag carnaval te vieren van de andere dorpsbewoners moet komen heeft de slang er niet bij gezegd.

 

Jehova natuurwet, de oer engel, brengt veranderingen aan.

De slang, de traditie, de veranderig

3:14 Nu zei Jehova natuurwet tot de verhalenslang over goed en slecht in de traditie: Gij zijt vervloekt onder alle fantasieën. We moeten zeggen dat we de regering vereren. Maar het liefste zouden we toch de ministers en het leger in de Noordzee gooien. Maar dat mogen we niet zeggen want dan wordt het groepswaarheid.

3:15 En ik zal vijandschap stellen tussen uw waarheid, de waarheid van de verhalenslang, de traditie en de waarheid van de vrouw, de moeder. (De moeder wil de kinderen leren: samen delen. De verhalenslang leert: offergaven.) Het goed van manninne bestaat niet meer.

De vrouw, de verandering

3:16 En tot de vrouw zei hij: Ik zal de smart van uw zwangerschap zeer doen toenemen: Met barensweeën zult u kinderen voortbrengen. Uw sterke begeerte zal naar de man uitgaan en hij zal over u heersen. Zenuwachtigheid beïnvloedt de spierspanningen. Spierspanning bemoeilijkt de bevalling.

De man, de verandering

3:17 En tot Adam zei hij: (De naam man is verandert in Adam. De man heeft niet meer de eigenschappen van een man, maar de eigenschappen van Adam. Zijn geest is de verhalenslang) Omdat gij naar de stem van uw vrouw geluisterd hebt en de fantasie van de boom waarvan ik u geboden had: u mag die fantasie niet tot werkelijkheid maken toch tot werkelijkheid hebt gemaakt hebt is de aardbodem uwentwil vervloekt. Met smart zult u de opbrengst ervan eten al de dagen van uw leven. De resultaten van fantasie zullen ellende brengen in de samenleving. Er ontstaan andere gevoelens. We zullen geplaagd worden door ons geweten.

3:18 Haat en afgunst zal de fantasie voortbrengen. De boer heeft na de oogst niet het bevredigend gevoel dat hij voor voedsel voor heel het dorp zorgt. Het is vervangen door zoveel mogelijk centje voor de oogst krijgen. De arbeider in de fabriek heeft niet het bevredigend gevoel dat hij meewerkt aan de auto’s waarvan de mensen plezier hebben. Het is een strijd met de baas om zoveel mogelijk centje te krijgen. Het levensdoel wordt de strijd om het centje. We hebben medicijn nodig voor de zenuwtroep wat dat oplevert.

3:19 Het gaat hier om Jehova ons geestelijk leven. Adam geeft de ellende door aan zijn kinderen. Stof is het stof uit ons dierleven waaruit onze geestelijke mens is gevormd. De drager van fantasie.

3:20 Adam gaf zijn vrouw de naam Eva. De vrouw heeft niet meer de eigenschappen van een vrouw, maar de eigenschappen van Eva. En Eva wordt de moeder van alle kinderen. De kennis van goed en slecht wordt de kennis van de wereldbevolking.

Man en vrouw worden Adam en Eva.

3:21 Jehova natuurwet maakte voor Adam en zijn vrouw schermen van schone schijn. Waarachter hun fantasie, hun gevoel hun, hun innerlijke stem voor elkaar onzichtbaar is. De samenleving van het dorp zet Adam en Eva in hun gevangenis van de persoonlijkheid.

3:22 Toen zei De innerlijke stem Jehova de natuurwet; Adam en Eva zijn geworden als een van ons omdat zij ook goed en kwaad kennen. De innerlijke stem van de vrouw zowel als van de man. Worden gespleten In een goede en een slechte stem. Het geweten is ontstaan. We zijn een gespleten persoonlijkheid geworden. We zeggen dit maar doen veelal het tegenovergesteld.

 (Van de boom van het leven eten en eeuwig leven. De mens wordt voorgesteld als een boom omdat maar een van zijn eigenschappen centraal staat, zijn talent. Eeuwig. Eeuwig betekend zonder grenzen. Goed en kwaad heeft een grenslijn. De boom van het leven is een, heeft geen grenslijn.)

3:23 Daarom plaatste Jehova natuurwet de mens buiten de tuin. ( Buiten de samenleving van het dorp.) We leven niet meer in de samenleving van manninne.

3:24 In het oosten. (We kennen de uitdrukking buiten westen. Is in het oosten het tegenovergestelde?) de weg naar de boom van het leven wordt bewaakt door. Het onafgebroken rondwentelend lemmet van een vlammend zwaard.(Een systeem van moord en geweld. De goede moord. Als de machtshebbers mensen vermoorden om hun macht te handhaven dat hebben we de naam rechtspraak gegeven.)(Als iemand de naam soldaat heeft gekregen en mensen vermoord om het bezit van de machthebber te beschermen is dat goede moord. Dat hebben we de naam oorlog gegeven.) Cherubs. Een boodschapper. (Een doorgever naar de machthebber. Als iemand iets zegt dat tegen de macht hebber ingaat, moet dit doorgegeven worden.) (Het doorgeven van: Ken je die, die moet je kennen. Die moet ik niet.)

 

Er een bijbel naast leggen. Zelf lezen wat er staat.

Hoofdstuk 4 is in de maak.

 

 

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Is dit door de vertaalmachine van google gegooid of zo?
Ik schrijf als een stotteraar. Normaal als je een zin zegt heb je eerst de zin gedachte en dan spreek je die uit zonder hem te veranderen.
Als je een zijn wilt veranderen terwijl je hem uitspreekt krijg je stotteren.
Ik heb in gedachte wat ik wil schrijven. Tijdens het schrijven vergroot het inzicht.
De verhaalvorm komt later wel, het stotteren eruit halen.
Maar eerst de inhoud. Een wereldbevolking zonder oorlog.
U hebt gedachten hoe de wereldbevolking tot een eenheid gebracht kan worden?
Vreemd dat je dan wel in je reactie wel goed Nederlands schrijft.
Dan heb ik in gedachte wat ik ga schrijven en schrijf het zo op.
Dat zal kunnen... ware het niet dat door gestotter de zinsbouw niet veranderd -

Bijvoorbeeld staat er in je artikel: De vrouw die u mij gegeven hebt om bij mij te zijn heeft mij verteld en toen ben ik gaan geloven.

Dat ziet er toch overduidelijk uit als een vertaalde zin.