Praktische Verlichting volgens de Intelligente Devotie

Door AnnaElize gepubliceerd op Monday 24 August 21:11

Al het menselijk wensen, denken, spreken en handelen is'gebaseerd op Overtuiging, Kennis, Intentie en Omstandigheid.

Overtuigingen zijn aangenomen informatie. Die aangenomen informatie kan bewust aangenomen, of onbewust aangenomen zijn, en die kan doordacht of ondoordacht zijn.

Aangenomen informatie? Ja, aangenomen informatie. Want we weten geen van allen met zekerheid wat of waar we voor dit leven waren en wat er met ons gebeurt na ons lichaam sterft. 

Het zijn dus aannames, die ofwel boven de ratio uit ofwel tegen de ratio ingaan. Niets aannemen kan ook, maar dat is ook een aanname dat dit de beste weg zou zijn.

Het streven is naar overtuigingen gebaseerd op bewust doordachte aangenomen informatie, die misschien wel eens boven de ratio uit gaat, maar nooit er tegen in.

Kennis is doorleefde overtuiging of doordachte ervaring.

Intentie is de reden, mate en wijze van inzet voor optmale rechtvaardigheid, waarheid, liefde en gezondheid in wens, gedachte, woord en daad.

Omstandigheid is een combinatie tussen situatie en vaardigheid. Zijn je vaardigheden zodanig dat je je situatie aan kan, dan kunnen omstandigheden goed zijn, zijn ze onvoldoende om je situatie aan te kunnen , dan zijn de omstandigheden slecht.

Het geweten is datgene in ons wat ons steeds aanzet tot het leven naar ons allerbeste kunnen, naar onze meest bewust doordachte overtuigingen, naar onze hoogste kennis, naar onze beste intenties, en onze vaardigheden maximaal te ontwikkelen om onze situatie en dat van al wat leeft, in zoverre als we daar invloed op hebben, zo gunstig mogelijk te maken.

Wil je werkelijk tot oplossingen komen zul je moeten identificeren waar het probleem zit, en het dan ook daar aanpakken.

Zo heeft het weinig zin om aan vaardigheden te gaan werken als het probleem zit in overtuigingen. Of om te werken aan de situatie als gebrek aan kennis het probleem is. Goed analyseren waar de schoen wringt voor je aan de slag gaat is dus essentieel voor het slagen van je inzet.

De mate van deugdelijkheid van een leer is evenredig met de mate waarin het aanzet tot optimaal rechtvaardig, waarachtig, liefdevol en gezond gedrag in wens , gedachte, woord en daad en tot anderen behandelen zoals je zelf graag behandeld wil worden , en de mate van deugdelijkheid van een leer is omgekeerd evenredig met de ruimte die het heeft voor  zondebokdenken .

Volgens de intelligente devotie is zondebokdenken bestrijden een belangrijk onderdeel van de missie van Jezus geweest.

Zonder aannames leven is leven alsof je het wiel nog moet ontdekken. Je ontzegt je dan een hoop.

Jezus zegt "Zalig wie niet ziet maar toch gelooft." Logisch,want geloven is je voordeel doen met de ervaringen van anderen, en dat voorkomt dat je zelf door schade en schande wijs hoeft te worden. Je kan dan staan op de schouders van wie voor jou met dezelfde vraagstukken bezig waren en voortborduren op hun conclusies. Hij bevorderde kritisch geloven. Overal vraagtekens bij zetten, het meest verstandige en logische aannemen en dan oplettend leven naar je conclusies. Dat betekent dus ook zo nodig je conclusies aanpassen aan je ervaringen om tot de hoogste waarheid te komen.

Bij Jezus vliegen er vele ledematen rond als hij probeert uit te leggen hoe belangrijk oprechtheid is, maar nooit hoofden of harten. wat absoluut geen oproep tot zelfmutulatie is, maar laat zien dat Intelligent compassievol wensen , denken , spreken en handelen altijd wordt verwacht.

Jezus is in de hemel om een plaats voor ons te bereiden, en wij zijn op aarde om een plaats voor hem te bereiden, wat betekent ervoor te zorgen dat oprechtheid gezien en gehoord en gekoesterd wordt op aarde, in welke vorm ze ook verschijnt.

Zie ook https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/

 

 

 

Reacties (12) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wachten op Jezus? Wij de wereldbevolking bepalen hoe wij als wereldbevolking leven. we laten het over aan geloofsgroepen en landleiders. Het resultaat is te zien. Verdeel en heers dan kunnen de offergaven en belastingen verzameld worden.
Dank je wel voor je reaktie AelmansHar.

Mijns inziens is veel ellende op de wereld het resultaat van zondebokdenken, en laat dat nou precies hetgeen zijn wat Jezus wilde ontmaskeren als het grootste kwaad. Helaas is dat niet echt op grote schaal begrepen , en is hij juist symbool gemaakt van datgene hij wilde bestrijden. Hier lees je daar meer over https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/

Veel ellende op de wereld is ook het gevolg van woekerrente, ook iets dat volgens meerdere geloofsstromingen verboden wordt, wat niet betekent dat er voor de rest niets op die geloofsstromingen aan te merken valt.

Verdeel en heers , dat is nou bij uitstek een taktiek van mensen die zichzelf tot god verklaren en anderen tot hun onderdanen. Moreel compleet verwerpelijk natuurlijk, en ook niet toegestaan volgens Christus' leer, waar iedereen gelijkwaardig is en met respect behandeld dient te worden.

Jezus is volgens mij hier en nu in ieder oprecht wezen aanwezig. Als daar plaats voor komt zou een hoop ellende in één keer opgelost zijn. Maar helaas wordt er in het algemeen op oprechtheid neergekeken en worden oprechte mensen veelal naar de marge gedrukt en hebben ze niets in te brengen, als het ze al wordt gegund te overleven.. Hopelijk gaat dat snel veranderen.
Dat eenheid door Jezus bereikt zal worden zie ik niet zitten. hij is al 2000 jaar bezig. Zit er een positieve verandering in? De eenheid is er al. We zijn wereldburgers. Ik zie het zo: Jehova is de echte Jezus. Een samenleving gebaseerd op waarheid. Echte waarheid hoeft niet gelooft te worden. Wij de mensen op aarde vormen van de natuur uit een groep de wereldbevolking zonder een kennis van goed en slecht. De kennis van goed en slecht is door Eva de eerste oerwoud tovenaar geschapen.
In Jehova staat de boom van het leven midden in het dorp. Jezus zet de boom van de kennis van goed en kwaad midden in het dorp. Hij maakt de boom ,de boom van samen, van Jehova dood.
Eenheid in de wereldbevolking. Begrijpen wat Jehova zegt. Daar komt geen geloof bij kijken.
Jezus 2000 jaar bezig? Paulus is bijna 2000 jaar bezig. Die wordt als woordvoerder van het Christendom gezien, terwijl de brief aan de Romeinen waarvan algemeen aangenomen wordt dat Paulus die geschreven heeft het tegenovergestelde verkondigt van wat Jezus leerde in de Bergrede, wat je de kern van de boodschap van Christus zou kunnen noemen, het deel wat de apostelen uit het hoofd leerden.

Jezus' leer kan je kort samenvatten als God liefhebben boven alles met heel je ziel, heel je verstand, heel je hart en heel je kracht, je naaste liefhebben as jezelf en voor anderen doen wat je zou wensen dat zij deden voor jou.

Er is maar een aantal jaar na Jezus door groepen helemaal geleefd naar wat Jezus leerde, en er gebeurden bij hen grote wonderen, net als bij Jezus, en net als nu met mensen die zijn zeer logische en voor de hand liggende adviezen volgen, die neerkomen op gezond verstand en net iets meer, omdat wij het met onze gezonde verstand niet kunnen bevatten dat de schepper van het heelal en al wat leeft zich ook maar een fractie van een seconde bezig zou houden met ons, laat staan van ons houden. DIe groepen zijn uitgeroeid, en wat in feite Paulusdom is wordt nu Christendom genoemd. De enkelingen die nog Christus' leer weten los te peuteren uit de bagger ervaren zowel grote zegeningen als grote tegenstand van overheden die vrije en goede mensen als zeer bedreigend ervaren voor de status quo.

Wat betreft Eva, ik hecht meer geloof aan het eerste scheppingsverhaal, waar zowel man en vrouw naar Godś beeld geschapen zijn. Het tweede, met het Adam en Eva verhaal zie ik als een onderdrukkingsmethode om vooral de onderdanigheid van vrouwen aan mannen te verantwoorden, en om kennis als zeer gevaarlijk te bestempelen. De waarheid maakt immers vrij, en aan vrije, onafhankelike mensen die zelf contact met God kunnen hebben en persoonlijk door hem geleid kunnen worden hebben onderdrukkende overheden niet de minste behoefte.

Er wordt in de Bijbel gewaarschuwd dat het volk verloren gaat door gebrek aan kennis. En het valt ook op, dat Jezus verstand toevoegde aan de lijst geestes onderdelen van demens waarmee God liefgehad dient te worden boven alles.

Het is niet Jezus die scheiding bracht, maar Paulus. Jezus' leer is verenigbaar met elk geloof en komt ook overeen met de kern van elk geloof. Alleen zitten er in elk geloof nog elementen van zondebokdenken, en dat zit er in Jezus' leer niet.

Als je nog moeite hebt met onderscheid maken tussen wat Jezus en wat Paulus zei kun je dat hier vinden https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/

Daar vind je al het bovenstaande ook, met bronvermeldingen.

Twee keer geschapen? U hebt de nieuwe wereldvertaling?
Genesis de eerste hoofdstukken zijn geschiedenisles. We zouden er bij wijze van spreken jaartallen bij kunnen fantaseren.
Hoofdstuk 1 Aarde en het leven worden geschapen uitgezonder onze fantasie. Hoofdstuk 2 Jehova schept onze fantasie.
hij verteld onze samenlevingsregels. De boom van het geestelijke leven midden in het dorp. Hoofdstuk 3. We zijn verder in de tijd. We hebben taal en verhalen. verhalen over goed en kwaad. Deze zijn door de verhalenboom, een mens dus, gefantaseerd. Eva maakt die verhalenboom tot het midden van het dorp. tot werkelijkheid.

Twee keer geschapen?
Jehova is een. heel de wereldbevolking is een groep.
De voorwaarde voor een aarde zonder oorlog is dat we als wereldbevolking een groep gaan vormen. de boom van het leven terug in het midden van het dorp zetten.
Jezus is een kennis van goed en slecht. Hij vormt de wereldbevolking tot verschillende groepen. Zou Jezus vrede zijn, dan zou hij gelijk Jehova zijn. Dezelfde waarheden vertellen met andere woorden,

Een wereldbevolking zonder oorlog is maakbaar. Het zal door ons dienen te gebeuren. En dat staat in Jehova. De paus houd er geen offergaven aan over. Dus moeten we zijn gefantaseer geloven. En maakt hij Jehova tot waardeloos. Alsof Genesis het voor de grap heeft geschreven.