Gij zult uw vrouw met geheel uw hart liefhebben

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 24 August 13:22

     Wij mannen geven maar al te dikwijls meer tijd en aandacht aan onze medewerkers buitenshuis dan aan degenen die ons thuis dierbaar zijn. Ik ben gaan beseffen dat het werk dat mijn vrouw thuis deed/doet belangrijker voor mij was/is dan welk werk dat ik ook buitenshuis deed/doet. Ik ben ook gaan beseffen hoezeer onze vrouw voortdurend onze liefde, waardering, gezelschap en erkenning nodig heeft. Als wij aan deze behoeften voldoen zullen wij een eervolle, waardige en gerespecteerde plaats in ons gezin krijgen. Wij zullen een onbegrensde liefde ontvangen die ons ertoe aan zal zetten het beste wat er diep binnenin ons is naar buiten te brengen.

          9e5b8cbf84ab7b605f746725456f5327_medium.     

     Wij moeten onszelf als echtgenoten eraan herinneren dat onze vrouw met de goddelijke gaven van intuïtie, geloof en liefde gezegend is. Zij genieten de zegeningen van het priesterschap, ook al bekleden zij geen enkele macht in het priesterschap. Zij kunnen deze zegeningen tot ons grote voordeel aanwenden door met zachte hand discipline in ons leven te brengen. Zij kunnen ons dichter houden bij wat wij behoren te zijn in onze heilige roeping. Hun liefdevolle discipline is een deel van het polijsten van ons leven, het afronden van de ruwe kanten van ons karakter. Buitenstaanders zeggen hierover omeerbiedig, dat zij door hun vrouw gedresseerd worden. 

                  4d26debdc8363f2751364ebf10532bae_medium.       

     Isabel Tanner zei dit over haar vader: "Toen moeder met papa trouwde was hij maar een boerenjongen." Maar zij vertelt verder dat als zuster Tanner hem vol liefde iets aanraadde, hij heel gewoon zei. "Als jij denkt dat ik dat moet doen, zal ik het doen." Door naar zijn goede vrouw en naar de Heer te luisteren is president Tanner een zeer groot man geworden. Het is gewoon een feit dat weinigen onder ons zo goed zouden functioneren als wij nu doen zonder de steun van onze lieftallige en liefhebbende echtgenote.

                               44c27315184184d04e2b42a763a81c16_medium.

     Misschien komt het maar al te vaak voor dat wij nalaten onze waardering uit te spreken; wij nemen alles wat zij doen als vanzelfsprekend aan. Maar hoe kan ik verwachten dat de Heer mij eert en blij is met mijn dienstbetoon en naastenliefde als ik mijn eigen vrouw niet eer en liefheb? Het is een onrechtvaardige uitoefening van het priesterlijk gezag als een man de zegeningen die door zijn priesterschap naar zijn vrouw en gezin zouden moeten toevloeien, tegenhoudt of beperkt.

                                    1400b24d6bcd82f0170ddae1d838ab7a_medium.

De zegeningen van het priesterschap zijn er niet alleen voor de mannen of de echtgenoot, maar bereiken pas hun hoogtepunt als de man én de vrouw in het eeuwige huwelijk deze grote zegeningen delen en doorgeven aan hun gezin. Deze zegeningen zijn de sleutels tot het eeuwige leven, tot zaligheid en verhoging door gehoorzaamheid.

     Wij moeten streven naar meer geestelijkheid in onze verhouding tot onze vrouw en ons gezin. De Heer letterlijk tot onze compagnon maken zal voeren tot een grotere mate van vrede, geluk, eenheid en tevredenheid. Ik weet dat het herstelde evangelie waar is, en ik weet dat een belangrijk deel van dat evangelie de manier is waarop ik mijn vrouw van uur tot uur en van dag tot dag behandel.           3f62bacdc2150abc6a8920c046c033cb_medium.

Ik geloof dat geen van ons in het volle bezit van al zijn vermogens zal komen zonder een eeuwige levensgezellin. Ik veronderstel dat wat van belang zal zijn bij het laatste oordeel is wat voor mens wij geweest zijn, wat voor echtgenoot, wat voor vader, en wat voor gezin wij grootgebracht hebben. Het is nodig dat wij het gebod des Heren: "Gij zult uw vrouw met geheel uw hart liefhebben, en gij zult haar aankleven en geen ander," naleven. (LV 42:22.)  En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.