Mens Alle mensen 2 Jehova

Door AelmansHar gepubliceerd op Monday 24 August 02:03

Toevoeging hoofdstuk 1. Dieren zonder gevoel. Dieren die gevoel hebben. Het gevoel van dieren krijgt de naam ziel.

Jezus is een kennis van goed en slecht. We maken Jezus tot god. Jehova wordt vervangen door Jezus. Door de god Jezus. Door de schepper uit hoofdstuk 1.

Jehova schept onze fantasie. Hij beschrijft ons leven in natuurlijke toestand.

 

Eigenlijk is het heel eenvoudig.

Per regel, het onderwerp overschrijven uit Genesis.

Per regel, de betekenis van het woord opschrijven.

Per regel, een toelichting.

Alles blijft op zijn plaats staan en is duidelijke.

Per regel gaat tegen mijn dinges in. Ik wil ieder onderwerp doorschrijven tot in deze tijd en dat wordt een warboel van onderwerpen.

 

 (onderstaande is een overzicht)

 

Eigenlijk is het heel eenvoudig.

God; is de naam voor een groep natuurwetten. Het meervoud in hoofdstuk 1. Er zijn meerdere groepen natuurwet. De natuurwetten van de dode materie. De natuurwetten van het leven. Komt de vraag zijn de natuurwetten van het plantenleven en de natuurwetten van het dierenleven een groep?

De groep natuurwetten voor het dierenleven schept ook de samenleving voor de dieren. Wij worden geschapen door de natuurwetten van het samenleven. Wij krijgen de wetgeving voor het samenleven niet van deze natuurwetten.

Jehova verschijnt.

Er komt een aparte regeling van de natuurwetten om ons samenleven te regelen.

Onze fantasie wordt geschapen. We krijgen onze fantasie. We worden niet in het luchtledige gegooid. Jehova geeft ons een organisatie voor het samenleven. Het is fantasie we hebben de mogelijkheid deze fantasie te vervangen. We vervangen die samenleving het goede, door ons gefantaseer over goed en kwaad.

 

Eigenlijk is het heel eenvoudig.

De vergelijking doormiddel van bomen. Een perenboom uit hoofdstuk 1. Hij staat in de aarde de wortels zuigen water, het voedsel op. De aarde werkt als een spons. Een gedeelte van het regenwater zal door de aarde naar de rivier stromen. Gaat de aarde uitdrogen zal hij als een spons rivierwater opzuigen.

Een perenboom in hoofdstuk 2. Een mens als groepslid. Een stuk land, aarde wordt omstroomd met traditie. Zuigt de aarde het rivierwater op zal de boom het opzuigen. Het vast staande in de traditie komt in de mens. Zoals een moeder heeft de drang haar baby te verzorgen. Een man heeft de drang karrevrachten voedsel naar huis te slepen.

De andere voeding is het blad. Waterdamp die uit de rivier komt en zonlicht worde omgezet in een voedselstroom. In het blad.

Een persoon als groepslid. Een perenboom persoonlijk de vorming van takken. Een perenboom als groepslid. Het blijft een perenboom. Zijn resultaat van fantasie blijft een peer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijd: 220 duizend jaar voor de 0 telling van Jezus. De eerste mens

Een nieuw leven. De foetus in het moeder lichaam is een met de moeder. Als de moeder rode kool eet, dan eet de foetus de rode kool. Zelfstandigheid ontstaat bij de geboorte. De eerste adem teug.

Het eigen voedsel systeem van het kind gaat werken. Bij dieren is het aangeboren gedrag aanwezig.

Het verschil tussen ons mensen en alle dieren is dat wij fantasie hebben. Wanneer wordt de fantasie zelfstandig? De kenmerken van fantasie. Het menselijk geheugen en bewustzijn. Dat de baby bewustzijn heeft kunnen we stellen als de baby voor het eerst ik zegt en daarmee zichzelf bedoelt. Met het groter worden van het kind wordt ook het bewustzijn groter.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De eerste mens(en) krijgt zijn fantasie ingeblazen door de neusgaten.

hoofdstuk 2. Jehova Oer engel

De schepper van materie neemt afscheid

Gen.2:1 Zo kwam het universum. De aarde. Het hele leven tot voltooiing.

Gen.2:2 Dit was tegen de zevende dag. Dus het einde van de zesde dag. Tegen het einde ongeveer 220.000. Het is giswerk. De eerste mensen hebben geen sporen na gelaten.

Gen.2:3 Zoals de aardse werkelijkheid en het leven zijn op het einde van de zesde dag blijven ze bestaan. De natuurwet is zoals de natuurwet is en blijft zo bestaan. De natuurwet is onveranderlijk. De natuurwet maakt geen uitzonderring De natuurwet schepper van de aardse werkelijkheid gaat op vakantie. Zijn werk is klaar. Hij is weg.

Gen.2:4 Wij mensen zijn klaar zoals de dieren klaar zijn. We hebben de werkelijkheid van een lichaam en een lichamelijk leven. Wij hebben het lichamelijk leven van een groepsdier. We hebben nog geen samenleving gefantaseerd. Nog geen fantasie tot werkelijkheid gemaakt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De eerste mensen en samenleven.

Nu gaat de schepper van onze fantasie ons geestelijk leven, oer engel Jehova, aan het werk.

Gen.2:5 Er was geen resultaat van een persoonlijk fantasie en geen resultaat van de groepsfantasie. Wij hadden nog geen fantasie.

Gen.2:6 De fantasie wilde geregeld doordringen tot het bewustzijn.

Gen.2:7 Uit droge stof van ons dierleven vormde Jehova het geestelijk lichaam van de mens. Hij blies door de neusgaten de fantasie in. Wij krijgen een innerlijke stem zonder woorden.

Gen.2:8 Wij verdelen alles in groepen. En de groepen verdelen we in ondergroepen. Zo maken wij orde. Onze fantasie verdelen we in groepen. Iedere groep met een eigen naam. Het denken. Het wiel uitgedacht. Een rechtlijnige beweging omzetten in een draaiende beweging. De druk van stoom vervangen door de druk van een ontploffing. Dat is de automotor. Een aantal mensen over een bepaalde tijd hebben de auto gefantaseerd. Deze vorm van fantasie heeft een eigen naam: Denken. 2:8A Een hof. De hof van Eden. De rivier omstroom het landstuk Eden. Eden is er nog niet het zaad is er. Het landstuk. De hoofdgroep van de economische organisatie. De onderverdeling in groepen. De wereldbevolking. De werelddelen. De landen. De provincie. De steden en het dorp.

2:8B De rivier omstroomd het landstuk. Het dorpsbestuur heeft twee functies 1 sociaal. 2 economie van de hof en de economische samenleving van het dorp. Voor het dorp hebben we de volgende groep indeling. Dorp. Wijk. Put en familie. Gezin.

Gen.2:9 De eerste mensen gaan een dorp vormen. Ieder mens op aarde is inwoner van een dorp. We zorgen voor het dorp. Het geestelijk leven van het dorp. Het inkomen is het lid zijn van het dorp. De jachtbuit wordt verdeeld. De verzamelde vruchten worden verdeeld. Naar de tijd van nu. Ook een directeur, ambtenaar of minister is inwoner van een dorp. Hij heeft geen eigen bezit maar beheer over het bezit. Zijn inkomen is het lid zijn van het dorp. Wij worden geacht als een goede huurder met de aarde om te gaan. Dan kunnen we de kinderen wat nalaten.

De rivieren. De traditiestroom. De organisatie van het samenleven.

De rivier is geen waterstroom. Een waterstroom gaat van hoog naar laag. Een rivier van traditie omstroomd en voedt de doelgroepen.

Gen.2:10 De hoofdstroom omstroomd de hof van Eden. Wij mensen gaan de traditie vormen, een stroom van kennis door de tijd. De stroom is als een rivier. De kennis verdelen we in groepen met verschillende namen. Vergelijk met een auto. De auto is de hoofdgroep. De groepen de aandrijving. Motor. Versnellingsbak. Achteras. Het plaatwerk. Deze groepen hebben weer een onderverdeling in groepen. De traditie splitst zich in vier stromen.

Gen.2:11 De hoofdstroom heeft de naam Pisjon. Dit is de traditie van de organisatie groter dan het dorp. De hof van Eden. Het bezit dat in bruikleen is wordt gereld door het dorpsbestuur. Even andersom denken.

Gen.2:12 De hoofdstroom van de traditie omvat ook het landstuk het dorp. Het dorpsbestuur dat de sociale zaken in het dorp regelt. Hier is het beheer van het bezit binnen het dorp.

Gen.2:13 De naam van de tweede stroom is Gihon. Deze omstroomd het landstuk de hele wijk. De traditie van de wijk.

2:14 De naam van de derde traditie stroom is Tigris. Deze stroom omstroomd het landstuk de wijk voedt de put. En de vierde traditie stroom is Eufraat. Deze omstroomd het landstuk de put, het gezin.

Wij vormen een dorp

Gen.2:15 Iedere persoon is lid van het dorp om voor het welbehagen van alle personen in het dorp te zorgen. Ieder persoon zorgt voor het welbehagen van ieder. De vrucht van de boom van het leven. De kennis van de boom van het leven. Dit is de traditie.

Traditie. Welke traditie maken wij tot werkelijkheid?

Gen.2:16. Ieder mens heeft talenten. De resultaten van zijn fantasie zullen bepaald worden door zijn talenten. Wij mogen de resultaten van de fantasie van alle mensen tot werkelijkheid maken. De vertaling boom van kennis van goed en slecht kan niet juist zijn. Goed en slecht is nog geen kennis maar fantasie verhelen.

Gen.2:17 Er zal een mens zijn die het talent heeft verhalen te vertellen. Als hij verhalen verteld staat hij midden in de belangstelling. Een mier heeft een olifant gekriebeld. Nu is de olifant boos. Hij wil het nest van de mieren kapot maken. De mier wil de olifant op de vlucht jagen en dat lukt. Dat kunnen we aan de fantasie van de verhalenboom over laten het is zijn talent. Hij maakt er een avondvullend verhaal van. De verhalenverteller zal verhalen hebben die de mensen die nog eens willen horen, en nog eens. Er ontstaat een bundel van geliefde verhalen. Er zullen verhalen zijn die generatie na generatie verteld worden. Ze komen in de traditie. Een verhalenbundel over goed en slecht in de traditie. Deze fantasieën mogen we niet tot werkelijkheid maken. Het is een schakelaar. We kunnen fantaseren dat we baas zijn over de natuurwetten van de materie. De fantasieën van de boom van het leven worden dan dood gezwegen.

 

Menselijke gevoelens beantwoord krijgen met menselijke gevoelens.

Gen.2:18 De innerlijke stem maakt man en vrouw tot één.

Gen.2:19 Wij hebben fantasie en kunnen die niet uitschakelen. Wij geven dieren een naam naar soort. Als we een leeuw tot koning van de dieren fantaseren dan wordt dat voor ons mensen zo.

Gen.2:20 Wij kunnen fantaseren dat een leeuw menselijke gevoelens heeft en dat hij met menselijke gevoelens onze menselijke gevoelens kan beantwoorden. Dat wordt geen werkelijkheid.

Gen.2:21 De innerlijke stem deed de man in een diepe slaap vallen. Nam een gedeelte uit het dragend stelsel van het gevoel en maakt de wond dicht.

Gen.2:22 De innerlijke stem bouwt het gedeelte van het gevoel om tot een vrouw.

Gen.2:23 Toen zei de man: Dit is eindelijk menselijk gevoel dat mijn menselijk gevoel beantwoord. Dit gevoel zal Manninne heten omdat het uit de man komt.

 

Gen.2:24 De man zal zijn vader en moeder verlaten. Omdat Man en vrouw één worden. Een kind wordt in zijn ontwikkeling beïnvloed door de moeder. Het wordt beïnvloed door de vader. Het kind verwerkt dit tot een persoonlijkheid.

Gen.2:24 De man en zijn vrouw hun menselijke gevoelens waren voor elkaar zichtbaar en zij schaamde zich niet. Zij maakte geen scherm van schone schijn.

Dit is het verhaal van Jehova.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toevoeging.

We leven in twee werkelijkheden. Die vormen een persoon.

1 De werkelijkheid van de aarde. De materie. Ons lichaam. Ons leven zoals een dier het heeft. De behoeften van het lichaam.

2 Wij krijgen er een energie centrale in het hoofd bij de werkelijkheid van ons fantasie leven. De persoonlijke fantasie. Onze groepsfantasie. Zoals de dieren van de natuurwet een gedrag krijgen om het groepsleven te leiden, zo krijgen wij van de natuurwet ook een gedrag om het samenleven in de groep te leiden. Deze schepper hebben we de naam Jehova gegeven

 

De boom. De mens persoon als groepslid. En een groepslid ben je niet alleen. De boom van het leven midden in het dorp. De persoon zal bij het regelen advies en steun krijgen van een aantal mensen in zijn omgeving. De macht boven hem is Jehova.

Eva en de boom. Eva zal bij het regelen van het samenleven advies en steun nodig hebben van een aantal mensen in haar omgeving. De macht boven haar is niet de natuurwet maar de onzichtbare wezens van goed en slecht uit de verhalenslang. Het moordmonster.

Beschaving en de hoofdtovenaar. Een systeem van organisatie. De macht boven de hoofdtovenaar, het oorlog monster.

Hoofdstuk 3 wordt aan gewerkt..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (9) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het verstand staat ons in de weg. Eenvoudig we kunnen ons verstand op verschillende manieren gebruiken. We gebruiken het op de verkeerde manier.
In hoofdstuk 1 is het leven van de dieren klaar met hun gedrag. in hoofdstuk 2 wij mensen zijn de enigste dieren waarbij het instinkt gedrag uitgebouwd wordt tot fantasie. Ons gedrag wordt bepaald door een gezamenlijke fantasie.
Dat is het verschil tussen ons mensen en alle dieren wij hebben fantasie.

We kunnen de fantasie niet uitschakelen. Alles wat het verschil maakt tussen het leven van ons en het leven van een dier hebben we gefantaseerd.

We hebben de mogelijkheid spannende verhalen te fantaseren over ruimten wezens Goede en Slechte ruimtewezens de elkaar gaan bestrijden.
De propagandawet:
Als van een bepaalde groep iedereen zegt of moet zeggen dat die verhalen waar zijn, dan worden die voor deze groep tot waarheid.:
Het ontstaan van een geloofssekte.
De taal en een auto zijn door onze fantasie in elkaar gezet.
Zo ook onze samenleving. de Waarheid. De wetten. de Waarden. de Normen. Alles fantasie.

"Het verstand staat ons in de weg" De huidige vorm van fantasie staat ons in de weg. de propaganda waarheid we zijn afzonderlijke personen. We zijn geen afzonderlijke personen. Wij zijn een groep de wereldbevolking.

Mijn droom. Enkele personen doen de bewering; Alle mensen op aarde vormen een groep. Als deze mensen gedachten gaan uitwisselen ontstaat Een groep wat te vergelijken is met een geloofssekte maar dan met andere waarheden. Als het iemand zou lukken dit in de massa media te krijgen.
Binnen een generatie kan al het oorlogsgedoe bij het oud ijzer. We zullen in echte waarheden leven. Wat Hitler met propaganda van leugens heeft bereikt. Zal het iemand lukken met propaganda de waarheid tot waarheid te maken
Ik denk dat het mogelijk is dat het iemand lukt de grote massa te bereiken. Is in het verleden ook wel gebeurt. Een persoon met Charisma, kijk maar naar Jezus. Hij was er zo één. Gandhi ook iemand die verandering te weeg wilde brengen. Marten Luther King, die ook een droom had. Helaas is gebleken dat zulke mensen gedood worden. Wat daar ook de reden van is. De meeste willen gewoon geen verandering, omdat ze dan hun levensstijl op moeten geven. En dat willen ze niet!

Er zijn al groeperingen die een andere koers proberen te varen, het heeft tijd nodig. Wie weet dat ooit de mens het zal gaan inzien, alleen denk ik niet op korte termijn.

En dat is een triest gegeven.
Ja tijdsduur. Hoe lang heeft Hitler er over gedaan heel de wereld in oorlog te storten? Hij bespeelde het verlangen van het Duitse volk. Heel de wereldbevolking heeft toch het verlangen naar een wereld zonder oorlog. Het zit verstopt onder ons levensdoel dat we leven om bezit te verzamelen.
Zulke mensen worden vermoord daar heb je gelijk in. De hoofd indeling van de Amerikaanse geheime dienst bestaat uit twee geheime diensten. Die zijn voor elkaar geheim. Dat komt er op neer dat ze elkaar vermoorden. Tot nu toe steeds. En ik heb er vertrouwen in dat het zo blijft.
Ik weet eerlijk gezegd niet precies hoelang Hitler er over gedaan heeft, Ik meende uit mijn blote hoofd dat hij ergens halve wegen de jaren dertig langzaam macht probeerde te krijgen. 'Heel de wereldbevolking heeft toch het verlangen naar een wereld zonder oorlog.'Schrijft jij. Ja dat klopt, maar er zijn leiders die wel oorlog willen, onvrede, en chaos creëren om hun macht te behouden. Ze maken het volk monddood door angst te creëren en als makke schapen volgt de mens hun leider.

Dan komt er nog bij Als er een verandering plaats vind, dat bepaalde dingen zullen gaan veranderen. Zekerheden zullen weg vallen en dat willen de mensen niet. Ze willen vast houden aan hun gewoontes want dat maakt hun uniek. Een mooi voorbeeld is het gezeur over de zwarte pieten. Lijnrecht komen de voor en tegen standers tegenover elkaar te staan. Het gedachten goed dat we één wereldbevolking zijn komt niet in hun op. Want ze willen vast houden aan hun cultuur. Dat geeft hun zekerheid, in onzekerheid wil geen mens leven. Dus ja het is en blijft een lange weg.
Ieder mens zegt dat hij een gewoon mens is, maar we willen niet hebben dat een ander mens dat zegt.
Of is het andersom?
Ik begrijp je opzet. Toch denk ik dat jij jezelf te moeilijk maakt. De natuurwet is een vast staand gegeven. Waar in principe ieder levend wezen aan moet voldoen. Dieren hebben hun instinct, hun eigen taak hier. Geen diepere gedachten, minder complex dan de mens. Een simpel leven.

De mens spreekt het woord, gebruikt de taal, verteld verhalen. Het bewust zijn. Het ontdekken van de ik, het individu. Vind zich slimmer dan de rest. plaats zich boven de natuurwet, boven het leven zelf.

En daar gaat het fout, de mens is ook een dier, maar het verstand staat hun in de weg. Wij zijn ook gebonden aan deze natuurwetten maar dat zien we niet. We koppelen ons los van het instinct. We zijn groepsdieren alleen in een groep kunnen we overleven. Toch we vinden ik belangrijker.

Een verandering zal pas plaats vinden als we beseffen dat we makers van onze wereld zijn. Dat wat we weten vermoedelijk niet de waarheid is. We zouden het leven opnieuw moeten ontdekken, zoals een kind\baby. Maar het oude los laten zal heel moeilijk worden.