Mens alle mensen inleiding

Door AelmansHar gepubliceerd op Wednesday 19 August 02:40

Wat is de bedoeling? Aantonen dat oorlog maken niet door een god of natuurwet geregeld wordt. Aan tonen dat een wereldbevolking zonder oorlog de schepping is. Of we er nu van uit gaan de de wereld geschapen is door een god. of dat we er vanuit gaan dat alles geschapen is door de natuurwet.

Oorlog is een schepping van ons mensen. We maken de fantasie van goed en kwaad tot baas over ons. Bekijken we de geschiedenis van de mensheid. De verhalen over goed en kwaad van de oeroudstammen. De verhalen over goed en slecht van de verschillende beschavingen. Dat moet allemaal dezelfde god zijn. De universeeël god is de natuurwet. De natuurwet is de waarheid.  

 

P:1 Mijn idee tot een samen komen. Mensen die belangstelling hebben voor een wereldbevolking.  Een boek. Niet zo schrijven dat ieder een losstaand idee heeft. Ideeën van een ander aanvullen of aantonen dat de redenatie fout is. Er zal een boekwerk ontstaan.

Om het geheel overzichtelijk te houden zal een leider nodig zijn. Ik voel me niet geroepen. Wie wel?

Op welke manier bereikt kan worden dat de inhoud van het boek een samen wordt, geen idee.

 

P:2 Het gedachtegoed van de wereldbevolking doorzichtig maken

De reclame, de propaganda van kopen is massaal.

De reclame, de propaganda van oorlog is natuurlijk, is nog massaler. De hoge moeten hun positie verdedigen, hun bezit.

Oorlog is natuurlijk op welke waarheden baseren de hoge deze bewering?

Een deel van gedachtegoed wordt bepaald door geschiedenis. Eerst de geschiedenis doorzichtig maken. De waarheden van het menselijke samenleven. Voor de duidelijkheid helemaal bij het begin beginnen. De werking van de natuurwetten laat de aarde ontstaan. Het kind leert de traditie van de groepen waarvan hij deel gaat uitmaken.

 

P:3: A. Toegevoegd. Onnatuurlijke, niet natuurlijk. De enige wezens die onnatuur kunnen maken zijn wij mensen. De onnatuur heeft een kern. De organisatie van de samenleving van ons mensen, de wereldbevolking. Bij de eerste oerwoudtovenaar hebben we de natuurlijke samenlevingsorganisatie vervangen door ons gefantaseer over goed en slecht.

 

P:3 De inhoud van het boek: De geschiedenis van het samenleven van ons mensen.

Bij het begin beginnen dat is toch logisch. Er wordt duidelijk, dat we de kinderen een wereld van oorlog nalaten is geen natuurwet. Het is de wet van onze fantasie. De eerste oerwoudtovenaar heeft een systeem van geweld ingevoerd. Zijn Goede en Boze geesten. En zo leven we nog altijd. Een wereld zonder oorlog? Dat betekend dat we onze fantasie van, oorlog wordt door normale natuurlijke mensen gemaakt, moeten overwinnen. Oorlog wereldwijd kan opgeruimd worden zonder geweld. Het staat in de geschiedenis geschreven. Laten we de geschiedenis opschrijven.

 

P:4 Het wordt gelijk duidelijk dat we als geestelijke gestoorde leven. De verdeling in groepen door de goden. De verdeling in groepen door de landsleiders. De landleider van Amerika en Nederland. Wij de wereldbevolking vormen geen groep. En om dat te bewijzen worden een stel wetenschappers betaald die bewijs moeten maken. Op de middelbare school wordt geleerd de eerste mensen waren Jagers verzamelaars. Wat zegt het normale denken? Wij mensen hebben het gebit van een vruchteneter. Als we vlees willen eten moet dit eerst met vuur bewerkt worden. De mensen moesten dus eerst het gebruik van vuur uitvinden. Een andere mogelijkheid is het klein snijden, er gehakt van maken. Maar dan moet er eerst iets zijn waar je mee kunt snijden. Ze fantaseren een vis die vlees eet en een mensen gebit heeft. Om de prooi vast te houden heeft hij op iedere kies een kegelvormige punt.

Er moet geleerd worden: Stenen werktuigen. Hoe wil je een stenen punt op een stok, een pijl of speer bevestigen? Met een scherpe steen een tak doorhakken? Vergeet het maar. Welke stenen werktuigen werden gebruikt?

De evolutieleer. De ene diersoort is uit een andere ontstaan. Als je terug redeneert kom je op een dier uit. En waar is dat dier uit ontstaan?

Er moet geleerd worden. De eerste mensen hadden dierenvellen als kleding. Een vel, de huid is vlees en rot weg. Om het houdbaar te maken moet het dierlijke vet door plantaardig vet vervangen worden. Er moest eerst deze techniek ontwikkeld worden.

Er moet geleerd worden. Vlees rot weg. Bot is in wezen hard vlees. Een hertengewei aan de muur. Het hangt weg te rotten. Na 30 jaar is het helemaal poreus. Na 50 jaar zal het zo poreus zijn dat het onder zijn eigen gewicht afbreekt. Als het 100 of 150 jaar op een zolder ligt zal de helft verdwenen zijn, het ligt als poeder eronder. Hoe lang zal het duren voordat hard vlees, botten weggerot zijn in de bodem? Dat zal afhangen van de omstandigheden. De vochtigheid en zo. De verhalen over echte draken en schedels, ze dienen als bewijs dat de president van Amerika normaal is.

Als er een oude dolk opgegraven wordt kunnen wetenschappers na onderzoek vaststellen welke kleur onderbroek de paus in die tijd droeg?

En wat heeft dit te maken met de geschiedenis van het samenleven van ons mensen?

P:5 Dat alles om aan te tonen dat oorlog maken normaal is. Wij mensen hebben fantasie. Wij zijn de baas over onze fantasie. De persoonlijke fantasie en de groepsfantasie. We kunnen fantaseren dat we als wereldbevolking leven. We kunnen fantaseren dat we als aparte groepen leven.

 

P:6 Geschiedenis les zoals die volgens mij normaal is. Bij het begin beginnen.

Een beschrijving geeft Genesis maar dan moeten we met eigen ogen lezen dus niet kijken door de ogen van de bijbelvertalers. Die krijgen betaalt om bewijs te maken dat de Paus normaal is.

Om orde te krijgen eerst een indeling in hoofdstukken. Na hoofdstuk drie los van de Bijbel. De ontwikkeling van het samenleven zoals we die uit de geschiedenis kennen. Uit de gegevens en normaal zelf denken.

 

Ieder hoofdstuk moet nog uitgewerkt worden.

 

Hoofdstuk 1.

De werking van de natuurwetten. De schepping van de aarde, plantenleven en dierenleven. Een beschrijving zoals het nu is want zo heeft de werking van de natuurwetten het laten ontstaan. Wij mensen. We zijn klaar met uitzondering van onze fantasie. De daarop gebaseerde samenleving.

Hoofdstuk 2.

De oer engel Jehova. De schepping van onze fantasie. En de regels voor een samenleving.( De regels kunnen we vervangen door een eigen gezamenlijke fantasie.) Het levensdoel het leven. De mensen leven als groepsleden. Hier is het werk van de natuurwetten en de natuurwet Jehova klaar.

Hoofdstuk 3.

De eerste geestelijk gestoorde mens verschijnt. Geestelijk gestoord gemaakt door een gezamenlijke fantasie. De eerste oerwoudtovenaar Eva.

We vervangen de door oer engel Jehova gegeven orde door onze eigen fantasie. Twee onzichtbare krachten een goed en een slecht. De uitwerking wat dat heeft op de vrouw. Op de man. Op het opvoeden van de kinderen. De geschiedenis van het bestuur opschrijven. De onzichtbare krachten geven Eva via rechtspraak het recht moorden te plegen. De goede moord. De geschiedenis van het bezit. De onzichtbare krachten geven Eva het recht om te zeggen; Dat is van mij. Het is van de onzichtbare krachten.

Hoofdstuk 4.

Het dorpsbestuur het leven wordt vervangen het dorpsbestuur de onzichtbare kracht goed en slecht.

De tovenaar Eva krijgt via de rechtspraak het recht van goede moord. Het levensdoel wordt het vereren van de onzichtbare krachten. Het leven van groepslid wordt vervangen door het leven als persoon.

Hoofdstuk 5.

Het ontstaan van de eerste beschaving. Een aantal dorpen met dezelfde verhalen over goed en slecht. Een hoofdtovenaar met in ieder dorp een hulptovenaar. De orde handhaving heeft twee krachten. Via rechtspraak de goede moord. De angst voor de onzichtbare krachten.

Hoofdstuk 6.

Meerder beschavingen. Verdwijnen beschavingen een beschaving heeft een ingebouwde vernietiging.

Hoofdstuk 7.

Het einde van de Romeinse beschaving 600 jaar in de jaartelling van Jezus, de laatste Romeinse keizer overlijdt.

De riddertijd. Het ontstaan van de wereldlijke macht. De ridder orde heeft zijn zaad in de Romeinse beschaving. Het zaad, de Romeinse rechtelijke macht. Dit was een staat binnen de staat. Er ontstaat naast het goudbezit van de paus een goudbezit van de wereldlijke macht.

Dit is het zaad voor de Europese landen. De rechtspraak van de geestelijke macht gaat overgenomen worden door de landen. Het bezit wordt het machtsmiddel. De landen hebben het recht het bezit van de burgers te vorderen.

De landgrenzen worden op de kaart van Europa gezet. Er is gepland Nederland gaat bezit worden van één familie stadhouders. Die familie krijgt een hoofd. De koning. Met het overlijden van een stadhouder waar ook in Europa wordt geregeld: het landbezit dat hij binnen Nederland heeft word eigendom van de Nederlandse familie van stadhouders. De dat gebeurt ook met de Nederlandse familie van stadhouders als er een overlijdt. Het bezit aan land dat ze buiten de Nederlandse grens hebben is de familie kwijt.

Ieder land schrijft de Romeinse grondwet over en bewerkt die tot een eigen grondwet.

Het democratisch systeem hebben we van de Grieken overgenomen, die hebben dat ontwikkeld.

De tweede wereld oorlog is het zaad voor het goudbezit van Amerika.

Het einde van een oorlog wordt altijd bereikt door verdragen die de leiders van de partijen sluiten.

De verdragen die Amerika met Nazi hebben besloten. De nazi moesten zich onvoorwaardelijk overgeven is geen verdrag. De verdrag voorwaarden zijn geheim.

In 1949 Heeft Amerika met Nederland verdragen gesloten. Moeten geheim blijven.

De verdragen die Amerika met Japan heeft gesloten. Niets overbekend.

Dat de regeringen het met de waarheid niet zo nauw nemen is bekend.

Hoofdstuk 8.

De oorlogen laten verdwijnen. Het goudbezit onder beheer van een wereldregering. Er kan op dezelfde manier gewerkt worden als gedaan is, het bezit van een familie van stadhouders samen voegen tot de Europese landen. Tot de dood van de stadhouders bleef alles gelijk.

 

De eerste twee hoofdstukken moeten zuiver blijven. De richtlijn Genesis.

Hoofdstuk 1

Een beschrijving van de aarde zoals we die nu kennen want zo heeft de werking van de natuurwet het laten ontstaan. Bedoelt wordt de aarde bij de eerste mensen. Wij mensen kunnen de natuurwetten niet veranderen.

Hert volgende laten we buiten beschouwing..

Verbindingen van materie die de natuurwet niet kent. Het zijn geen nieuwe natuurwetten, het is werken met de natuurwetten. In de natuur komt ijzererts voor. We maken ijzer. De natuurwet breekt het ijzer weer af. Het roesten. Dat is het werken met moleculen.

We maken verbindingen die we kunststoffen noemen. De natuurwet breek die stoffen ook af maar heel langzaam. Er komen in de natuur verbindingen die daar niet thuis horen. Het werken met atomen. Het proces hoe kunststoffen weer natuur worden heeft geen belangstelling. Er valt niets te verdienen.

Hoofdstuk 2

Alles is klaar maar we hebben nog geen fantasie. De aarde bij de eerste mensen geschapen door de natuurwet. Even laten doordringen.

Onze fantasie wordt geschapen. Jehova de oer engel werkt. Het verschil met de natuurwetten is dat we het werk van Jehova kunnen dood fantaseren. Het onderwerp is de manier waarop wij mensen samenleven. De rest van de fantasie. Het gebruik van taal. Het gebruik van vuur. De huttenbouw enzovoort wordt buiten beschouwing gelaten.

Jehova schept de fantasie. Beschrijft een samenleving waarin we samen leven.

Hoofdstuk 3

Eva maakt met gefantaseerde onzichtbare goede en kwade krachten het samenleven dood. De fantasie goed en kwaad wordt via geloven tot waarheid gemaakt. Na de eerste oerwoudtovenaar zijn we geen mensen meer. We zijn onderdeel van de gefantaseerde goede en kwade kracht.

 

Traditie. Zoals de omgeving het kind vormt bij het opgroeien zo wordt het. De eigen fantasie van het kind wordt doodgemaakt.

We moeten als volwassenen elkaar vertellen dat we de grootste zorg hebben voor de geestelijk omgeven van het kind. De landsleiders regelen de geestelijke omgeving van het kind. De landsleiders moeten meer kistjes goud. Dat is hun als kind geleerd. Alles wordt te duur hun voorraad kistjes goud moet grote worden.

 

Er is geen enkele mensenbaby die geboren wordt met verhalen van goed en slecht in zich.

Iedere mensenbaby wordt geboren met Jehova in zich. Zoveel waarheid daar gaat onze fantasie van op nul. We moeten ter vuur en ter wolken beweren een wereldbevolking zonder oorlog is niet mogelijk.

Wij de wereldbevolking kunnen bepalen hoe wij als wereldbevolking leeft.

Een uitwerking van hoofdstuk 1 ben ik mee bezig.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Tja je schrijft veel. En ik begrijp dat je een boek wil maken zodat de mens dingen anders gaan zien, beseffen dat we de maker van onze eigen wereld zijn!

Je zoekt mensen die jou willen helpen, maar zoals je merkt zijn er weinigen die op jou reageren. Je kunt de wereld in je ééntje net veranderen!

Mijn vraag zouden er mensen zijn die op zo'n boek zitten te wachten?

Kan zo'n boek verandering brengen?

Besef goed dat we het hier met mensen te maken hebben die hoe dan ook hun eigen draai aan gebeurtenis geven en aan boeken.


We zijn allen wereld bevolking! dat klopt wezenlijk zijn er geen verschillen, toch de verschillen worden gemaakt. Zou een boek bij kunnen dragen dat de verschillen die gemaakt worden weg vallen?

Als ik op het moment om me heen kijk, denk ik dat de mens simpel weg gewoon niet zover is om het te zien! Er zal een kanteling moeten komen! Eerlijk gezegd zie ik dat op het moment niet gebeuren. Is de tijd nog niet rijp als die ooit rijp zal zijn.

De mens is verblind door consumeren, geld, macht! En zo als het nu lijkt wil de massa dit vast houden! Willen ze blijven geloven in de leugens die hun op de mauw gespeld worden.

Haal je dat weg stort hun wereld in!


In principe zou ik wel willen kijken je op weg helpen met je boek. Maar als het zoden aan de dijk zet is een tweede.
Om gedachte te wisselen lijkt mij het beste dat ik eerst alle hoofdstukken op Plazilla zet. Er zijn genoeg mensen zoekende. Ze komen niet verder dan hun landgrenzen. ik ben ook zoekende. Willen we de kinderen wat achterlaten zullen we dit als wereldbevolking moeten doen.
Ik vind op plazilla niet de zoekende mens, met uitzonderringen. Het is in de rondjes draaien dat volk is dat schuld en die groep is dat schuld. Op, vrijwillige vrij, praten mensen op een andere manier.
Het is Duitstalig. Er zitten best grapjassen tussen. Wil er iemand van de rechtspraak privé bedrijven maken. En hij weet het zo te vertellen je zou het bijna geloven.
Als het geheel van de hoofdstukken voldoet aan de norm: eigenlijk is het heel eenvoudig zal het belangstelling wekken naar mijn idee meer buiten plazilla.
De volgende hoofstukken komen er aan.
Het is niet de bedoeling dat het mijn boek wordt. Weet ik veel van allemaal of zo.
Het is eigenlijk heel eenvoudig. In hoofdstuk 2 kunnen niet twee kennissen zijn. Heb ik het wel een keer of acht verkeerd opgeschreven. En toen werd het heel eenvoudig.