Hoe groot is de kans op een strenge winter het komende seizoen 2015-2016 ?

Door Harry gepubliceerd op Monday 17 August 14:45

Wat is de verwachting/voorspelling voor de komende winter 2015 - 2016 ? Krijgen we net als de afgelopen twee jaar een hele zachte winter of was dit slechts een onderbreking van de trend waarin we te maken hadden met relatief koude winters. Er zijn nog steeds tekenen die wijzen in de richting van strengere winters de komende jaren. Ook de verwachting voor de komende winter 2015 – 2016  past in dit koude scenario.

images?q=tbn:ANd9GcStIL8-Qh8cg5G_MfGehbd

 

Voorspelling  winter van 2015 - 2016.

De winter 2013-2014 was extreem zacht en ook de winter 2014-2015 was uitermate mild.  Betekent dit nu ook dat de kans op een zachte winter 2015-2016 groot is of kunnen we dit als een incident beschouwen ?
Het laatste scenario lijkt het meest voor de hand te liggen. We bevinden ons namelijk in een tijdvak van zeven jaren met  vier kouder dan normale winters. Statistisch gezien is er dan ook geen sprake van een grote kans op een aanstaande zachte winter, hetgeen ook geldt voor de komende decennia.

Nog steeds lijkt het er op dat de zachte winters van 1998 t/m 2008 - met uitzondering van 2003 - plaats hebben gemaakt voor relatief koude winters met perioden met strenge vorst en veel sneeuw. De winters van 2010 , 2011 en 2012 hadden resp. 43, 28 en 18 sneeuwdagen.

Op grond van deze feiten is het bepaald niet onlogisch om te voorspellen dat de komende winter 2015-2016 best wel eens een koude winter kan gaan worden met –voor de liefhebbers – een aanzienlijke kans op flink wat sneeuw.

De vraag rijst natuurlijk of er verklaringen zijn voor de veranderende weerpatronen. Die zijn er in principe wel degelijk ; we hebben namelijk de laatste jaren te maken met een versneld smeltproces van de Noordpool en er is sprake van relatief weinig zonnevlekken. Verder hebben we te maken met het fenomeen El Niño, dat kan zorgen voor verandering van het klimaat in onze regio. Een steeds grotere groep weerkundigen is dan ook van mening dat er met name voor West- Europa een scenario op gang komt waarin koudere winters centraal staan.

images?q=tbn:ANd9GcRXB4FCjSaeGvnX3G7NrD0

Activiteit van de zon (zonnevlekken).

Op de zon vinden in meer of mindere mate explosies plaats, waarbij zeer veel magnetische straling vrijkomt. Het hart van deze plaatsen noemen we zonnevlekken. Vanaf de aarde zien deze zonnevlekken er donkerder uit dan het overige oppervlak; de temperatuur is daar dan ook minder hoog.

Bij een "actieve zon"hebben we te maken met veel zonnevlekken, waarbij meer magnetische deeltjes door de dampkring van de aarde dringen. Het gevolg daarvan is dat er zich minder wolken ontwikkelen, dus meer opwarming van de aarde.
Uit statistieken blijkt dat dat het aantal zonnevlekken met een cyclusperiode van ongeveer 11 jaar steeds een maximum en een minimum bereikt.
Er zijn theorieën ontwikkeld dat het weer mede bepaald wordt door de activiteit van de zon. Dus in een periode met weinig zonnevlekken zouden de temperaturen lager zijn dan in periodes met veel zonnevlekken. De afgelopen vijf jaar zaten we in een periode met weinig zonnevlekken; theoretisch zouden we hiermee de koudere winters kunnen verklaren. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is de zon in het voorjaar van 2012 weer duidelijk actiever geworden. Het maximum in de curve, dat in 2013 is bereikt, is echter duidelijk minder dan "normaal". Tot ca. 2020 kunnen we uitgaan van een dalende curve, dus geleidelijk minder activiteit van de zon. Wat daarna het verloop van de grafiek zal worden is weliswaar onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat de zonne- activiteit voorlopig op een laag niveau zal blijven. Er zijn zelfs theorieën dat we aan het begin staan van een nieuwe "kleine ijstijd", conform de periode van globaal 1645 tot 1715, waarin de zonne- activiteit heel gering was en de de temperaturen in Europa essentieel lager waren dan normaal. Strenge winters waren toen eerder regel dan uitzondering. 

Wat ook een sterke aanwijzing is voor het verband tussen weinig zonne- activiteit en koude winters, is het feit dat verreweg het grootste deel van de Elfstedentochten is gehouden in perioden dat er sprake was van weinig zonnevlekken.
 

Ook een aantal Duitse en Zwitserse onderzoekers kwam tot de conclusie dat er statistisch gezien wel degelijk gronden zijn voor de veronderstelde invloed van zonnevlekken op het weer en het klimaat.

De onderzoekers keken in de periode van de afgelopen 230 jaar naar jaren waarin het zo extreem koud was, dat de Rijn volledig dichtvroor tussen Mainz en Düsseldorf. In totaal vonden ze veertien extreem koude perioden. Vooral in de 19e en begin van de 20e eeuw vroor de Rijn regelmatig dicht. De onderzoekers ontdekten dat tijdens die perioden er meer koude lucht van het Noordpool- gebied en Scandinavië westelijk en centraal-Europa binnenkwam. Maar liefst tien van de veertien perioden vielen samen met een periode waarin een gering aantal zonnevlekken voorkwam.

images?q=tbn:ANd9GcQc7sKlqT9v2pENTpmEstm

Smelten poolijs.

Er zijn aanwijzingen dat het versneld smelten van het poolijs op middellange termijn gaat zorgen voor koudere winters in West- Europa. Doordat er ’s zomers minder ijs als isolatiemateriaal aanwezig is, zal de warmte dieper in het water van rond de Noordpool dringen. Deze warmte zal  in najaar en winter weer opstijgen en zorgen voor een verhoogde luchtdruk, waardoor er een op West- Europa gerichte koude Arctische stroming zal ontstaan. Een dergelijke stroming zal in principe de komende decennia zorgen voor koude winters in onze regio


El Niño. 

El Niño (het kerstkind in het Spaans) is de benaming voor een fenomeen dat plaatsvindt voor de westkust van Zuid-Amerika. Normaal is het zeewater hier relatief koud (tussen de 16 en 20 °C ), maar er zijn ook jaren dat het water hier warmer is. Deze opwarming heeft gevolgen voor de verdeling van de luchtdruk in de wereld. Met name op de Grote Oceaan zien we de meest opvallende gevolgen daarvan.

Vanwege de veranderingen in de temperatuur van het zeewater en de bijbehorende golfstromen wijzigt ook de drukverdeling in de bovenlucht  (met een vertraging van enkele maanden). Concreet heeft dit tot gevolg dat er zich vaker dan normaal een lage drukgebied bevindt voor de kust van Canada, die met een zuidwestelijke stroming warmere lucht het continent in transporteert.                                               

Wereldwijde gevolgen.

Niet alleen in Noord Amerika zorgt El Niño voor weersveranderingen, maar ook elders doet het zijn invloed gelden. Afgelopen winter hadden we te maken met een relatief zwakke El Niño; in het westelijke deel van Noord Amerika, hetgeen resulteerde  in een milde en droge winter. De verwachting is echter dat na deze zwakke El Niño er een tweede piek zal plaatsvinden. Deze zou wel eens de krachtigste El Niño ooit kunnen worden, zelfs nog krachtige dan die van 1997.

Een dergelijke sterke tweede piek komt maar zelden voor. Alleen van 1986-1987 zijn er meetgegevens ; de winter van 1986-1987 was een zeer koude en sneeuwrijke winter in West Europa en het had niet  veel gescheeld of er was een Elfstedentocht verreden.

images?q=tbn:ANd9GcQsmuMawFw8pEvZN4xox1o

 

Conclusie.

Op grond van het feit dat in de afgelopen zeven jaar vier winters kouder dan normaal waren, met als waarschijnlijke verklaring het versneld smelten van het Noordpoolijs en de geringe activiteit van de zon, alsmede de invloed van El Niño, is het waarschijnlijk dat de komende winter 2015-2016 een bovengemiddeld strenge winter gaat worden.

 

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed artikel maar ik hecht weinig waarde aan weersvoorspellingen. Zie wel hoe het uitpakt.
Prima artikel.
In dat geval blijf ik vanaf de 1e winterse dag tot de 1e lenterse dag gewoon binnen met de thermostaat op 25.