Mijn vriend Robot is vermoord.

Door Binjamin Heyl gepubliceerd op Monday 03 August 21:34

Robot heeft als acternaam Hitchbot. Hij werd geboren in Canada uit een huwelijk van onderzoekers en kunstenaars.  Hij was al liftend  ook in Amsterdam aan gekomen. Toen  ik zijn ogen keek was ik verkocht. Wat een gezellig joch en zo vrolijk kijkend. Ik dacht hij is vriendelijker en vrolijker dan gewone mensen. Dus toen mij gevraagd werd of wij vriendelijk moeten zijn tegen robots riep ik totaal spontaan. Ja nauurljk. Robot bleek geliefd. Men raakte met deze lifter in gesprek en een enkeling nodige hem uit om te logeren. Hij werd uiteindelijk toch vermoord op zijn weg  naar San Francisco, las ik vandaag in Trouw. Ik wilde een rouwadvertentie plaatsen, maar mijn vriendin vroeg of ik echt knettergek was geworden. Onder ons gezegd en gezwegen, zij heeft de broek aan, dus geen rouwadvertentie. Maar als echte man kom ik daar wel weer overheen.

Ik volgde de dicussie met de prangende vraag of een robot nu wel, of niet vermoord kan worden. Een robot kan wel een mens vermoorden, maar kan daar, aldus rechtsgeleerden,  psychologen, psychiaters, ethici, en nog veel meer deskundigen, noch juridisch, noch in morele zin, aansprakelijk voor worden gesteld. 

Ik kan 's nachts slecht slapen wanneer ik droom van al die robots die ons gevangen nemen en naar de maan sturen, waar we vervolgens nooit aankomen. 

De mens zal binnen niet al te lange tijd in staat zijn gewenste robots te maken naar de wens van de opdrachtgevers.  Hier komt bij dat  robots goedkoper zijn, bij voldoende productie, dan menselijke arbeid. Het voordeel van een robot is dat je als maker, middels een goed opgezet contract, wanneer de robot gekke dingen gaat doen, juridisch niet aansprakelijk gesteld kunt worden en moraal, ach moraal zijn voor lieve, brave en bovenal wat dommige mensen. 

Een voorbeeld. Inmiddels is binnen het Vrolijke Vertpleeghuis een groot aantal Vrolijke Robots werkzaam.  Zij voelen ook warm aan en hebben een echte gezonde lichaamsgeur. De kleding die ze dragen maakt zelfs de meest chagrijnige verpleeghuisbewoner tot een brok vrolijkheid. Maar dan...mevrouw Vrolijk bestelt bij geprofessioneerde Robot, Rob genaamd, een glas cola. Mevrouw Vroljk beledigde Robot door hem (of deze) Rob te noemen. Niemand merkte dat Robot  nu witheet was van woede, of intens verdrietig. Terwijl iedereen zich in de Vrolijke Ruimte bevond werd er een vreselijk geluid vernomen alsof iemand met kokend water werd overgoten. Het bleek niet alsof, maar  mevrouw Vrolijk werd door Robot  daadwerkelijk met kokend water overgoten in plaats dat hij mevrouw een glaasje cola overhandigde. 

Het hele verpleeghuis van de vrolijke bewoners, de vrolijke mantelzorgers, de vrolijke professionals, de vrolijke behandelaren, de vrolijke managers en bovenal de vrolijke bestuurders met hun vrinden de vrolijke toezichthouders, waren totaal ontsteld,

Wat er gebeurde was nog erger. De vrolijke robots kwamen in opstand tegen hun collega's de vrolijke menselijke professionals. Het werd een strijd tussen leven of dood tussen beide  groepen. Voor mensen was het verschil tussen mens en robot niet te zien, voor de robots wel. Dat betekende dat een vrolijke menselijke professional een menselijike collega aanviel in plaats van een robot collega. Menselijke wezens, in paniek de verpleeghuisbewoners achterlatend, ontvluchtten het Vrolijke Verpleeghuis. De macht in het verpleeghuis werd door de robots overgenomen, maar de niet zijnde robotachtige volksvertegenwoordigers grepen keihard in en robots werden een voor een onthoofd. Dat was wel erg mooi, geen bloed, geen doodstrijd.

Het was wereldnieuws, maar dat niet alleen. Duidekijk werd weer een dat politici, naar goed gebruik, weer eens achter ontwikkelingen aan holden en weer eens flink bij de neus genomen waren door slimme en uitgekookte lobbyisten. 

Wat bleek. Toen niet robotachtigen, mensen dus, een proces begonnen tegen de fabrikanten kwamen zij voor zeer onaangename verrassingen te staan. Ten eerste waren zij niet verzekerd omdat niemand op het idee kwam dat robots wel eens in opstand zouden kunnen komen. Maar er waren door de fabrikant ook robotadvocaten en robotrechters gemaakt. Dus al spoedig brak er een hevige juridische strijd los of een robotrechter ook recht mocht spreken en zo ja, alleen over robotachtigen, of ook over mensen. Heel de wereld begon zich ermee te bemoeien. 

Ook ethici raakten totaal over de toeren toen bleek dat er ook robots waren die de titel ethicus, of ethica mochten dragen. Dit leidde tot een  zeer bloedige strijd tussen menselijke ethici en robotachtige ethici.

Er kwam een oeucumenisch concillie waar besloten werd dat ook robots aan de tafel des Heeren konden worden uitgenodigd, alsook ter communie als men dat liever deed. Er werd wel duidelijk afgesproken dat homoseksuele robots geweigerd mochten worden. Daar werd hevig over geredetwist omdat  robots gewoon steriele hetero's zijn, of steriele homo's en wat was nu het verschil tussen beiden. Ook werd besloten dat het aantal te maken blanke robots  en zwarte robots in balans moest zijn. 

Dan naturlijk de vraag, moeten overleden robots begraven worden, of mogen zij ook gecremeerd worden. Wie moest hun begrafenis of crematie betalen. En mogen, in de toekomst, robots ook kinderen verwekken en baren. Mochten blanke en zwarte robots met elkaar het bed delen, en wat waneer ook twee robotmannen of twee robotvrouwen kinderen kunnen verwekken en robotkinderen krijgen? En hoe discriminatie trachten  te voorkomen tussen robotachtigen en mensen? En moesten nu de robotachtigen  integreren of assimileren? En wanneer om een economische crisis te voorkomen er veel robotachtigen gemaakt zouden gaan worden kon er dan een situatie ontstaan dat de mensen zich moesten aanpassen aan de robotachtigen? En hoe te handelen wanneer er landen zouden komen die vinden dat robots het land uitgezet moeten worden. Dienen zij dan wel of niet als vluchteling beschouwd te worden?

Leve onze robotredders voor allerlei problemen van nu en in de toekomst. Maar, ik probeerde duidelijk te maken dat er nog wel  wat vragen liggen. Daar ik geen politicus ben wuif ik doemdenkende vragen niet weg. 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het blijft blik en door mensen geprogrammeerd. Nee kunnen niet vermoord worden, wel gesloopt. -))