De zintuigen afgestompt

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 12 July 17:23

     De vrije meningsuiting vormt een onmisbaar onderdeel van het eeuwige beginsel van de vrije wil, dat dient te worden bewaard en beschermd, maar ik weet ook hoe vrijheid van spreken door bepaalde krachten in de samenleving wordt misbruikt om te verlagen ofte onteren, hetgeen neerkomt op perversie en verslaving. Omdat ik er een open oog voor heb dat er altijd een tegenstelling in alle dingen zal bestaan, vermoed ik echter dat wij niet spoedig de tijd zullen beleven dat obsceniteit in al haar verschillende vormen geheel uitgebannen zal zijn. Wel geloof ik dat het volledig uit het leven van hoogstaande mensen is te verdrijven. Naar mijn vaste overtuiging kunnen de meeste weldenkende mensen worden geïnspireerd tot nastreving van de hoogste beoordeling door te kiezen voor heilzame, waardevolle lectuur, kunstuitingen en levensgewoonten.

                       

     Daar wij allen onze vrije wil gebruiken voor de keuze van die materiële zaken die wij in ons leven opnemen, behoren wij in te zien dat de concurrentiestrijd tussen prima en twijfelachtige kwaliteit behoort tot de eenmaal in de hemel ontketende oorlog, die ook nu nog niet uitgevochten is. De vijand probeert op alle mogelijke manieren met strategische en tactische wapens vaste voet in ons leven te krijgen en elk door hem behaald bruggenhoofd wordt gebruikt als uitgangspunt voor de volgende aanval. Het aantal veroveringen dat wij hem laten maken kan het eindresultaat van de strijd in ernstige mate beïnvloeden.  

     Hoe wordt deze strijd door de boze gevoerd? Welke tactieken past hij daarbij toe? De bestrijders van euvelen zoals pornografie hebben ons enkele van zijn gevechtstechnieken leren doorzien. Ze hebben ons geleerd dat iemand die in obsceniteit verstrikt raakt, al gauw verwrongen opvattingen verwerft over de manier waarop iemand zich behoort te gedragen. Spoedig is hij niet meer in staat op een normale, gezonde manier met anderen om te gaan.        

     Evenals dit bij de meeste gewoonten het geval is, begint de verslavende werking daarvan vat op hem te krijgen. Door de regelmatige consumptie van pornografie of geweld worden de zintuigen afgestompt en krijgen zijn verdoofde zinnen behoefte aan steeds grovere en meer buitensporige prikkels. Zo iemand wordt dan ook al spoedig volkomen afgestompt en is niet meer in staat op een gevoelige, bezorgde of verantwoordelijke wijze te reageren, vooral tegenover zijn eigen familieleden en huisgenoten. Ook goede mensen kunnen door dit soort geestelijke en zedelijke vergiftiging worden aangetast, wat verschrikkelijke en verwoestende gevolgen kan hebben.

     

     De Schriften geven ons meer inzicht in de strategie en tactieken van de vijand. Nefi, uit het Boek van Mormon, voorzag de strijd die in onze dagen zou ontbranden en zegt ons in duidelijke bewoordingen: "Want zie, te dien dage zal hij in het hart der mensenkinderen woeden en hen ophitsen tot toorn tegen hetgeen goed is. En anderen zal hij sussen en paaien tot vleselijke gerustheid, zodat zij zeggen: Alles is wel in Zion; ja, Zion is voorspoedig, alles is wel — en zo bedriegt de duivel hun ziel en voert hij hen bedachtzaam ter helle. En zie, anderen lokt hij met vleierij en vertelt hun dat de hel niet bestaat; en hij zegt hun: Ik ben geen duivel, want die bestaat niet — en zo fluistert hij in hun oor, totdat hij hen grijpt met zijn verschrikkelijke ketenen, waaruit geen bevrijding is." (2 Nephi 28:20-22.) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.