Tijdelijk verruimde Inkeerregeling groot succes

Door J Oost gepubliceerd op Sunday 12 July 15:32

 

539185ebd8a0d2226c4607aa2e3111d1_medium.

Zoals bekend heeft de fiscus de mogelijkheid om niet-betaalde belasting na te vorderen. Die navorderingsperiode gaat verlengd worden. In geval van kwade trouw wordt de periode verlengd van vijf tot maar liefst twaalf jaren. Die langere periode kent u al voor buitenlands inkomen en dito vermogen, maar die termijn gaat dus nu ook in binnenlandse verhoudingen gelden. Op het moment dat de betreffende wet wordt aangenomen treedt zij direct en volledig in werking. Dacht u bijna in veilige haven te zijn, moet u nog een paar jaar zitten te nagelbijten! Als een soort van overgangsmaatregel heeft de Staatssecretaris besloten kwaadwillende belastingplichtigen' (waarmee vooral zwartspaarders warden bedoeld) een laatste kans te geven om schoon schip te maken. De regeling geldt enkel voor aanslagbelastingen (inkomsten- en vennootschapsbelasting) en werkt van 2 september 2013 tot in juli 2014.

 

Schulden wegwerken.

 

Maar hoe? We gaan in Nederland met z'n allen gebukt onder een te grote schuldenberg. En ook veel DGA's staan 'rood' bij hun BV. Voor hen is het van belang dat het Belastingplan 2014 de mogelijkheid biedt om stamrechten - zonder heffing van revisierente - ineens uit te keren. Om deze regeling extra aanlokkelijk te maken hoeft als het stamrecht in 2014 ineens wordt uitgekeerd slechts 80% van de uitkering te worden belast.

Of deze regeling (waaraan u wel mag meedoen, maar niet aan hoeft mee te doen) voor u gunstig uitpakt, zal van geval tot geval verschillen. Maar de regeling kan zeker voordelig zijn voor wie zijn stamrecht al helemaal of gedeeltelijk in rekening-courant heeft opgesnoept. Voorwaarde is dat het ter financiering van de aanspraak (stamrecht) verschuldigde bedrag voor 15 november 2013 is betaald. Verder zijn stamrechten die het gevolg zijn van een inbreng van een onderneming in een E.V. uitgesloten van deze regeling. Een andere mogelijkheid om van roodstanden af te komen is natuurlijk het uitkeren van dividend. Om dat te bevorderen wordt het tarief in box 2 volgend jaar (tijdelijk) verlaagd van 25% naar 22%.

Deze belastingverlaging zou de Staat maar liefst 1,2 miljard euro moeten opleveren. Of dat echt zo is kan betwijfeld worden. Een besluit tot dividenduitkering aan de aandeelhouders moet tegenwoordig door het bestuur van de vennootschap worden goedgekeurd. Daartoe moet het bestuur een balans- en uitkeringstest uitvoeren. Indien uit de uitkeringstest blijkt dat als gevolg van een uitkering van dividend de continuïteit van de vennootschap in gevaar kan komen, is het niet mogelijk om dividend uit te keren. Bij DGA's die een pensioen in eigen beheer opbouwen kan er nog sprake zijn van een andere belemmering om dividend uit te keren. Door het fiscaal verplicht gehanteerde systeem van de waardering van de pensioenverplichtingen is de werkelijke hoogte van de pensioenverplichting veelal veel hoger dan blijkt uit de balans. En dan kan het uitkeren van dividend moeilijk zo niet onmogelijk zijn.

 

Schaars

 

De zogeheten 30%-regeling is een bekende fiscale faciliteit. Ze is van toepassing op buitenlandse werknemers die beschikken over een specifieke deskundigheid. Die deskundigheid moet in Nederland op de arbeidsmarkt niet of maar schaars aanwezig zijn. Is dat het geval dan komt de werknemer in aanmerking voor een belastingvrije vergoeding ter grootte van 30 procent van het loon. Maar wanneer is nu sprake van schaarste? Onlangs gaf het Gerechtshof Den Bosch een bruikbare omschrijving van het begrip schaarste: `Schaarste brengt niet noodzakelijkerwijs een tekort met zich, maar ingeval sprake is van een tekort is wel altijd sprake van schaarste'.

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.