Fiscaal nieuws

Door J Oost gepubliceerd op Thursday 09 July 15:08

 

Fiscaal nieuws in Begrotingsakkoord

Het blijft tasten en zoeken naar werkbare meerderheden in het parlement voor het kabinet Rutte 2. Vooral de pijn van het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer doet zich voelen.
Maar door het sluiten van een Begrotingsakkoord met de oppositiepartijen D66, CU en SGP kan men voorlopig weer vooruit. Het akkoord bevat een groot aantal voorstellen die voor de MKB-praktijk van belang zijn.
Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de handhaving van de zelfstandigenaftrek en een verlenging van het verlaagd btw-tarief voor de bouwsector tot 1 januari 2015.
 
TIP 1:Btw-nadeel bij crediteurenakkoord

In deze financieel wat zorgelijke tijden komt het met enige regelmaat voor dat uw afnemers u niet kunnen betalen. En vaak loopt zo'n situatie uit op een akkoord,
 waarbij u als leverancier een (vaak beperkt) percentage van uw nota ontvangt, in ruil voor finale kwijting. En in dat laatste zit hem de fiscale pijn! Want door finale kwijting te verlenen, verspeelt u als ondernemer
de mogelijkheid de eerder in rekening gebrachte en al door u afgedragen btw bij de fiscus terug te vragen. En omgekeerd: de afnemer hoeft in deze situatie de door hem niet betaalde btw niet bij de fiscus in te leveren.
Houd daar dus rekening mee als u als schuldeiser betrokken bent bij een akkoord. Soms kunt u als ondernemer in de btw het kasstelsel toepassen. Er wordt dan pas btw afgedragen resp. teruggevraagd als de nota daadwerkelijk
betaald is, zodat het hiervoor genoemde probleem niet speelt. Helaas is dit systeem in de btw nog een uitzondering.

TIP2:Nieuwe pensioenbrief voor DGA met pensioen in eigen beheer

Het pensioen in eigen beheer blijft een onrustig bezit. Want er gaat op dit gebied weer het nodige veranderen. Voor 1 januari 2014 moet voor de DGA met een pensioen in eigen beheer worden geregeld hoe invulling gegeven
gaat worden aan de nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar. Als gevolg hiervan zal in de meeste gevallen de pensioenovereenkomst moeten worden aangepast. Zo dient vanaf i januari 2014 elke pensioenregeling gebaseerd te zijn
op een pensioenleeftijd van 67 jaar. Hierdoor zal uw pensioenregeling aangepast moeten worden. Ook wijzigingen rondom het maximaal toegestane opbouwpercentage en (vanaf 2015) het maximale salaris waarover pensioen kan worden opgebouwd
zullen van invloed zijn op uw pensioenovereenkomst. Het voorgaande is niet van toepassing op pensioenen die al zijn ingegaan. Hiervoor verandert er niets.

 

TIP 3:Belastingdienst moet wettelijke rente betalen na te late vergoeding heffingsrente

Rente op rente is een bekend economisch verschijnsel. Maar geldt dat ook als u geld terugkrijgt van de fiscus? Daar lijkt het inmiddels wel op.
In een door de Rechtbank Gelderland beslecht geschil betaalde de fiscus aanvankelijk op een (ambtshalve) verminderde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting geen heffingsrente.
Nadat de vennootschap daar bezwaar tegen had gemaakt werd die rente alsnog (maar dus te laat) betaald. Was de fiscus nu over die heffingsrente ook nog de wettelijke rente verschuldigd?
Het ging in het berechte geval om een bedrag aan heffingsrente van ruim dertigduizend euro dat twee jaar te laat werd uitbetaald. Rechtbank Gelderland besliste dat dit inderdaad het geval was.
Dit volgde volgens de rechtbank uit het systeem van de wet. Omdat met ingang van dit jaar een ander systeem bestaat (de heffingsrente is verdwenen en vervangen door de belastingrente) heeft deze beslissing alleen maar mogelijk wel grote! - gevolgen voor het verleden. Verzuim niet de mogelijk door de fiscus te betalen rente zo snel mogelijk te claimen

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.