Bowlingwoordenboek

Door Hitsugi gepubliceerd op Tuesday 07 July 21:21

Amerikaans systeem
Het wisselen van baan tijdens de game. Er wordt op één banenpaar gespeeld en na elke frame wordt er van baan gewisseld.

Anchor player
Deze speler is als laatste aan de beurt in een team. Meestal de beste bowler van het team of degene die het best tegen druk kan.

Approach
De ruimte tot de foutlijn. Kan ook wijzen op de aanloop van een speler voordat hij/zij de bal loslaat. 

Arrows
Dit zijn de pijltjes op de baan. In totaal zijn het er zeven. Rechtshandige spelers tellen ze van rechts naar links en linkshandige spelers tellen ze van links naar rechts. De arrows liggen op latjes 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 35, evenals de dots. Ze zijn bedoeld om mee te richten. 

Baancondities
Dit heeft te maken met bijvoorbeeld baanonderhoud maar ook met oliepatronen. Ligt er weinig olie op de baan dan zijn ze droog, maar ligt er veel olie op de baan zijn ze nat.

Babysplit
Dit is een split waarbij je met de bal beide pins kan raken. De 3-10 split of de 2-7 split.

Backswing
Dit is het gedeelte van de armzwaai die achter het lichaam plaats vindt.

Back up bal
Dit is een worp waarbij de bal bij rechtshandige spelers naar rechts hoekt in plaats van naar links en voor linkshandige spelers naar links in plaats van naar rechts.

Ballenboorder
Dit is een professional die gaten in een nieuwe bal boort. Hier voorafgaand meet hij eerst de hand op zodat de bal perfect aan de hand past als hij klaar is.

Ball return
Dit is de bak op de approach waar alle ballen waarmee gespeelt wordt liggen. Hier komen de ballen ook weer op terug omhoog nadat er mee geworpen is.

Bedposts
Dit is de 7-10 split. Ook wel goal posts genoemd.

Bierframe
Dit is een frame waarbij alle spelers in een team op één na een strike hebben gegooid. Het is de bedoeling dat de speler die geen strike gooit een biertje koopt voor zijn teamleden.

Big five
Hierbij blijven de 4-6-7-8-10 of de 4-6-7-9-10 pins staan. Dit is een split, ook wel Greek church genoemd.

Big four
Dit is een erg moeilijke split om te maken. De 4-6-7-10 pins zijn blijven staan. De vier buitenste pins. Ook wel big ears genoemd.

Blind score
Als een speler niet aanwezig is wordt de blind score ingezet. Dit is meestal een vastgestelde score.

Boards 
De latjes op de baan. Dit zijn er 39.

Booster
Als een speler bij een competitie niet aanwezig is kan een invaller meedoen die niet ingeschreven staat, zijn scores echter, tellen niet mee.

Break point
De plek waar de bal gaat hoeken.

Brooklyn
Dit is een worp waarbij de bal voorbij de pocket en de headpin gaat en voor rechtshandigen tussen de 1 en 2 pins komt en voor linkshandigen tussen de 1 en 3. (zie Pocket)

Carry down
Dit is olie die van de voorkant van de baan steeds verder naar achter gaat door het regelmatig gooien van de bal in hetzelfde spoor. Hierdoor kan een bal langer door glijden waar de speler hem had verwacht te gaan hoeken.

Chicken
Drie spares achter elkaar gegooid.

Chicken sandwich
Hier wordt eerst een strike gegooid vervolgens drie spares en dan weer een strike.

Chop
De voorste pin van een leave wordt geraakt maar de pin(s) erachter of schuin ernaast worden niet geraakt door de bal of de pin. Bijvoorbeeld bij de 2-4-7 leave wordt alleen pin 2 geraakt. Of bijvoorbeeld bij de 1-3-6 leave wordt alleen pin 3 geraakt.

Cranker
Een speler die veel omwentelingen aan een bal geeft door een gebogen pols te gebruiken. Vaak gepaard met fysieke kracht.

Dead wood
Pins die wel zijn omgegooid, maar blijven op de baan liggen of in de goot. Ze liggen buiten het bereik van de machine en kunnen dus niet naar achteren geveegd worden. Voordat de volgende bal gegooid wordt dienen ze verwijderd te worden.

Dots
De dots staan op de approach en worden gebruikt om een beginpositie te bepalen. Soms heeft een bowlinghuis 5 dots en soms 7. Ze liggen op dezelfde latjes als de arrows.

Double wood
Dit kunnen drie leaves zijn waarbij twee pins achter elkaar staan. de 2-8, 3-9 en de minst voorkomende 1-5. 

Drift
Dit is het verschuiven van latjes tijdens de aanloop.

Dutch 200
Deze game bestaat uit het om en om gooien van strikes en 9/1 spares. De game begint en eindigt met een strike. De score hierbij is 200.

Europees systeem
Bij dit systeem wordt er pas van baan gewisseld als een game afgelopen is.

Flat 10
Alleen de 10 pin blijft staan en de 6 pin die de 10 om zou moeten gooien beland in de goot. Voor de linkshandige spelers is dit de flat 7.

Flush
Een strike die technisch gezien perfect is. Alle pins liggen in één keer in de bak.

Foutlijn
Hier eindigt de approach en begint de baan.

Frame
Een beurt die bestaat uit één of twee worpen afhankelijk van de score. 

Full Murray
Een speler die de 5-7-10 pins laat staan.

Game
Een game bestaat uit tien frames. 

Goot
Deze liggen aan beide kanten van de baan om een foute bal op te vangen. Een bal die in de goot beland scoort geen punten. Mocht de bal nog uit de goot komen en toch pins omrollen dan moet de score worden aangepast. Deze punten tellen niet.

Gutterball
Een bal die in de goot beland.

Handicap
Een extra aantal pins die volgens een vaste formule wordt berekend en bij de score worden opgeteld om het spel wat eerlijker te maken. Op deze manier kunnen minder de goede spelers het ook tegen de betere bowlers opnemen. 

Headpin
Dit is de voorste pin, oftewel pin 1.

Hoek (curve)
De bal wordt met genoeg omwentelingen geworpen zodat deze voor rechtshandige spelers naar links hoekt en voor linkshandige spelers naar rechts.

Huisleague
Hier wordt in competieverband gespeeld. Dit kunnen duoleages, trioleagues, viermansleagues en vijfmansleagues zijn. Een seizoen loopt van september tot en met mei. 

King pin
Zo wordt pin 5 ook wel genoemd.

Leave
Het aantal pins dat blijft staan na de eerste of tweede worp.

Loft
Dit is de tijd en afstand die een bal in de lucht hangt na het loslaten alvorens hij de baan raakt.

Lucky strike
Een strike die valt na een slechte worp.

Mark
Een strike of een spare.

Messenger
Een pin die over het pindeck schuift en daarbij andere pins omgooit.

NBF
Nederlandse Bowling Federatie

Olie
Er ligt olie op de baan om zowel de baan als de bal te beschermen, maar dit heeft ook effect op hoe de bal reageert. Er zijn veel verschillende oliepatronen variërend van korte naar lange patronen. 

Open frame
Dit is een frame waarbij geen strike of spare gegooid wordt.

Perfect game
Twaalf achtereen volgende strikes in één game.

Perfect strike
Als een bal alleen de 1, 3, 5 en 9 pins raakt. De headpin raakt pin 2, die raakt op zijn beurt pin 4 en pin 4 raakt weer pin 7. Pin 3 raakt pin 6, pin 6 raakt pin 10 en de 5 pin raakt pin 8.

Pins
De kegels.

Pin action
De actie tussen de pins die veroorzaakt wordt door het effect die de bal meekrijgt.

Pocket
De ideale plek waar de bal in moet komen om de kans op een strike te maximaliseren. Dit is voor rechtshandige spelers tussen de 1 en 3 pins en voor linkshandige spelers tussen de 1 en 2 pins. (zie Brooklyn)

Pro shop
Een winkel, vaak bij een bowlinghuis, waar je een bal kunt kopen en laten boren, schoenen, accesoires en dergelijke kan kopen.

Rack
De tien pins die op deze manier zijn opgesteld.

                                7     8     9     10
                                   4     5     6
                                       2     3
                                           1

Release
De beweging bij het loslaten van de bal op de baan.

Ringing 10
Deze worp lijkt te resulteren in een strike maar een pin (meestal de 6 pin) vliegt om de 10 pin heen en laat deze staan. Voor een linkshandige speler is de ringing 7 hier het equivalent van.

Sandbagger
Dit is een speler die met opzet slechter gooit dan zijn niveau om op deze manier meer handicap te creëren. De hogere handicap wordt dan gebruikt voor toernooien en de speler gaat weer op zijn eigen niveau spelen om zo de prijzen voor de neus van anderen weg te kapen. Dit wordt als zeer onsportief beschouwd. In Amerika is dit zelfs illegaal, maar erg moeilijk te bewijzen.

Scratch
Dit is de totale pinfall in een game of serie zonder de handicap. De werkelijk gegooide score dus.

Serie
Een set van games, vooraf vastgesteld. Meestal drie games.

Sleeper
Zo wordt de achterste pin bij double wood genoemd. De 5, 8 of 9 pin.

Solid 8 (9)
Als de 8 pin blijft staan bij een ogenschijnlijk goede flush hit in de pocket. Voor linkshandigen is dit de 9. Dit wordt veroorzaakt doordat de bal de 5 pin recht naar achter duwt waardoor hij de 8 of 9 niet raakt.

Spare
Als alle tien de pins omgaan in twee worpen.

Spare leave
Het aantal pins dat nog overeind staan na de eerste worp.

Split
Wanneer bij een spare leave twee of meerdere pins ver uit elkaar staan heet dat een split. Vaak wat moeilijker om te maken. Bijvoorbeeld de 7-10 split. Deze is zeer moeilijk te maken, maar niet onmogelijk. Een babysplit is bijvoorbeeld de 3-10 split. Hier staan de pins minder ver uit elkaar en zijn beide pins met de bal te raken. Mocht de headpin nog staan is het geen split. 

Split conversion
Als de speler een split maakt.

Strike
Alle tien de pins zijn omgegooid in de eerste beurt.

Stroker
Een speler die erg precies richt en de bal soepel werpt. Vaak hebben zij iets minder hoek dan een cranker.

Timing
Het goed uitkomen met de aanloop en de backswing en hierdoor op het juiste moment de bal loslaten.

Turkey sandwich
Dit is hetzelfde als een chicken sandwich maar dan net andersom. Hier wordt eerst een spare gegooid dan drie keer een strike en daarna weer een spare.

Tweener
Deze speler gebruikt kenmerken van de stroker evenals kenmerken van een cranker. 

Voetfout
Zodra een speler over de foutlijn komt met zijn/haar voet. De score van de omgevallen pins tellen niet mee. Gebeurt dit in de eerste worp dan worden de tien pins weer neergezet maar er mag nog maar één keer gegooid worden.

Washout
Dit is de term die gebruikt wordt voor een spare leave die op een split lijkt, maar waarbij de headpin nog staat. Bijvoorbeeld 1-2-4-10.

Wombat
Een spare gooien terwijl de eerste bal in de goot beland was. 

Zwarte game
Een game waarbij alleen strikes of spares gegooid zijn. Geen open frames of andere missers.

 

Benamingen voor strikes

Double
Twee strikes achter elkaar

Turkey
Drie strikes achter elkaar

Four bagger
Vier strikes achter elkaar

Five bagger
Vijf strikes achter elkaar

6-pack
Zes strikes achter elkaar

7-pack
Zeven strikes achter elkaar

8 in a row 
Acht strikes achter elkaar

9 in a row
Negen strikes achter elkaar

10 in a row 
Tien strikes achter elkaar

11 in a row
Elf strikes achter elkaar

Perfect game 
Twaalf strikes achter elkaar resulterend in een perfect game

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.