Karakter kwaliteiten en deugden, wijsheid en tradities die ons mens maken

Door gepubliceerd op Sunday 21 June 14:41

Karakter kwaliteiten en deugden,

wijsheid en tradities die ons mens maken

Indien men praat over deugden, kwaliteiten dan kan dat op cognitief gebeid zijn, emotioneel gebeid, inter-persoonlijk gebied, of geestelijk gebied. Cognitief dan heb ik het over nauwkeurigheid, je gezond verstand gebruiken, competitie, creativiteit, daadkracht, eerlijkheid, oordelen, kennis, openheid en ga zo maar door.

Deugden en kwaliteiten op emotionele gebied zijn kwaliteiten, acties, aanpassingsvermogen, zelfdiscipline en vrijmoedigheid, opgewektheid, vertrouwen, moed, enthousiasme, leiderschap of veerkracht.

Bij inter-persoonlijke deugden heb ik het over geven om iet sof iemand, mededogen, empathie, samenwerking, beleefdheid, toewijding, vriendelijkheid, dankbaarheid, integriteit, genade of vrede stichten.  Centrale deugden zijn balans, tevredenheid, verdraagzaamheid, harmonie, nederigheid, humor, gerechtigheid, tact, tolerantie of waarden. Geestelijke deugden is het creëren van schoonheid om je heen, hoop hebben, idealistisch zijn, doelgericht werken, blijheid, speelsheid, eerbied, vreedzaamheid, eenvoud of ontzag voor bijvoorbeeld wonderen.

 

 • Acceptatie betekent omarmen wat er is. In plaats van wensen wat er niet is. Je moet verschil leren wat je wel kan veranderen en wat niet
 • Nauwkeurigheid heeft te maken met identificatie, je moet jezelf niet voor de gek houden
 • Met actie verander je de wereld zonder actie sterf je samen met hen. Liefde en vreugde actief afgeven aan anderen is besmettelijk
 • Aanpassingsvermogen is flexibel zijn en je aanpassen aan je omstandigheden. Je open stellen voor andere invloeden
 • Aspiratie is een honger om onze dromen te verwezenlijken, je streeft naar een doel en dat kan ook door gezamenlijke inspanning
 • Zelfbewustzijn is vertrouwen hebben in jezelf, handelen naar je eigen ambities en kunnen
 • Vrijmoedigheid is de bereidheid risico’s te nemen, moedig handelen daar waar het nodig is iets doen wat je hart laat zingen
 •  Het geven om iets of iemand betekent handelen in het welzijn van iemand anders. Handelingen en woorden die anderen laten weten dat jij om hen geeft
 • Vrolijkheid is een geschenk van optimisme en warmte en wekt geluk op om jou heen
 • Burgerschap erkent dat wij allemaal van elkaar houden en ook van elkaar afhankelijk zijn. Je maakt deel uit van een gemeenschap, je participeert, je maakt een gezond collectief en streeft naar het welzijn van iedereen

 

 

 • Commitment zoals de Engelsen het zeggen verbindt ons met elkaar en wordt uitgedrukt door onze gedachten en daden
 • Gezond verstand is doordacht overleg  die ons helpt bij onze beslissingen
 • Mededogen is een mysterieus vermogen dat het lijden van iemand anders kan verlichten.
 • Compassie is de band die mensen met elkaar verbindt en het is de rode draad tussen religies en gemeenschappen. Mededogen haalt barrières weg tussen ons zelf en anderen
 • Vertrouwen is vertrouwen hebben in ons zelf, in onze kennis en vaardigheden en onze waarden, vertrouwen geeft ons moed te handelen zelfs in het aangezicht van angst
 • Tevredenheid is niet altijd toereikend zoals de beker half vol is. Het wordt beïnvloedt door externe omstandigheden en zelfs de arme kan meer tevreden zijn als de rijke met al zijn rijkdom
 • Samenwerking is teamwork, samen aan een doel werken, samen dromen achterna gaan, samen een verschil maken
 • Moed is kracht van binnenuit en soms heb je veel moed nodig om de stormen van het leven te doorstaan. Moed is niet de afwezigheid van angst maar een weloverwogen beslissing om iets te veranderen.

 

 

 • Hoffelijkheid is anderen met respect en warmte behandelen, de waardigheid respecteren, attent zijn of gastvrij
 • Creativiteit is verbeelding, streven naar onbekende ideeën, nieuwe ideeën aanvaarden
 • Nieuwsgierigheid is je honger op een ontdekking, als kind zijn wij elke dag nieuwsgierig maar we verleren het omdat we volwassenheid bereiken
 • Vastberadenheid is je focussen op waar je mee bezig bent. Bij je doel blijven en je niet laten afleiden maar zegevieren
 • Toewijding is trouw zijn aan een belofte, gelofte, persoon of missie. Je bent consequent loyaal en trouw en offert alles op ervoor
 • Door ons onderscheidingsvermogen kunnen wij begrijpen, je kan dingen opmerken, je gebruikt je intuïtie, je emotie, je rede
 • Enthousiasme is je passie die alle roeren omgooit
 • Ethiek is het onderscheidt zien tussen goed en kwaad
 • Eerlijkheid betekent rechtvaardig handelen zonder vooringenomenheid en partijdigheid
 • Hoop is heel belangrijk, hoop is een omhelzing van onze aspiraties, onze verlangens, een nederig vertrouwen
 • Verdraagzaamheid beschermt ons dat je niet handelt uit woede of angst maar je moet gewoon bij je zelf blijven
 • Vergiffenis is in staat zijn om het kwade in je leven los te laten. De kracht van vergeving is de eerste stap zetten en zien dat andere mensen zwakheden hebben
 • Vrijgevigheid is bereid zijn geld, hulp, zorg met anderen te delen zonder er iets voor terug te verlangen

 

 

 • Met humor kunnen wij ons zelf naar eigenzinnige dimensies helpen en emoties zoals verdriet en wrok loslaten. Humor brengt ons dichter bij elkaar en helpt ons te groeien
 • Harmonie is luisteren en kijken naar dit geheeld waarvan wij allemaal deel uit maken. De kunst om in harmonie te leven is trouw zijn aan je eigen gevoelens en zien wat echt is
 • Idealisme is onderliggende goedheid, schoonheid, zie at mooi is aan mensen en goed en lief en smelt cynisme weg
 • Inzicht is een eerlijk bewustzijn van je eigen gevoelens en motivatie
 • Integriteit is trouw zijn aan eerlijkheid, oprechtheid en fatsoen
 • Mindfulness is leven in het huidige moment, voel die zonnestraal op je huid, erken wat er is
 • Ik ben zelf een optimistisch mens, het geeft mij energie, alle inspanningen zijn de moeite waard omdat zij mij gelukkig maken
 • Rationaliteit is een belangrijk onderdeel van nederigheid niet blind zijn voor beperkingen
 • Betrouwbaar is iemand die doet wat hij  zegt, daar kan je op rekenen een fundament van onze samenleving, iemand die je niet laat vallen
 • Veerkracht is leven met moed en geduld, weigeren op te geven ondanks ongeluk, trauma’s en ontberingen. Daardoor kan men leunen op elkaar door veerkracht
 • Eerbied moeten we altijd hebben voor elkaar in plaats van impulsief te handelen moeten we luisteren en voelen met nederigheid, vreugde en verwondering.
 • Verantwoordelijkheid is eerst bij jezelf beginnen en dan pas naar een ander gaan

 

 

 • Vreedzaamheid is innerlijke vrede die ons bewust laat leven
 • Tolerantie vergt inzicht in mensen, geen beperkte blik werpen hoe meer inzicht hoe rijker je levensreis
 • Tact is beseffen wat voor invloed jouw woorden op die andere kunnen hebben. Je moet wijze woorden kiezen en deken aan de gevoelens van iemand anders
 • Betrouwbaar ben je pas als je uiterlijke woorden afgestemd zijn op je intenties
 • Wijsheid is een doordacht samenspel van deugdzaamheid en een doel in ons leven. Je moet onderscheiden wat waar is, wat echt is, wat belangrijk is en wat blijvend is. Wijsheid bereik ej alleen maar door geduld en wijsheid vind je in je dagelijkse acties

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.