Het bedrog van samenspannende mensen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 15 June 18:01

     We moeten ons bewust zijn van het feit, dat één van de sterkste machten, die Satan gebruikt om onze reine levenswijze te vernietigen, het bedrog van samenspannende mensen is. Terwijl listige mensen over de gehele wereld alcoholische dranken produceren en verkopen tot een hoeveelheid van miljoenen liters en tegen een winst, die eveneens in de miljoenen loopt, worden de woorden van de Heer bewaarheid in de vorm van armoede, gebrekkige gezondheid; uit elkaar geslagen gezinnen; gebroken harten; industriële tegenspoed door verlies aan prestatievermogen, een lagere productie en verzuim; en bloedbaden op de snelwegen overal ter wereld, die deels veroorzaakt worden door de neiging om de maximumsnelheid te overschrijden.    

     In deze tijd van de vrije moraal, zoals het toestaan van allerlei seksuele vrijheden, moeten we bewust gemaakt worden van de Heer zijn bezorgdheid over onzedelijkheid en de ernst van alle zonden op seksueel gebied. In materieel opzicht is er grote vooruitgang gemaakt, maar de zonden van weleer kwellen in toenemende mate het hart van de moderne mens van vandaag.

     Kunnen we niet leren uit de ervaringen van anderen? Moeten wij ons lichaam bezoedelen, onze geest verdorven laten worden en verderf oogsten zoals de volkeren en naties vóór ons gedaan hebben? God laat niet met zich spotten. Zijn wetten zijn onveranderlijk. Ware bekering wordt beloond door vergeving, maar zonde brengt de dood.     

     We horen iedere dag meer over de zonden van overspel en homoseksualiteit. Homoseksualiteit is een afschuwelijke zonde, maar omdat dit zo algemeen voorkomt en gelijk wordt gesteld aan een huwelijk ligt in deze zilla de noodzaak om de oningewijde te waarschuwen en het verlangen om degenen, die er al in verwikkeld zijn te helpen, moet er openlijk over gesproken worden. Het is een eeuwenoude zonde, die zowel voorkwam ten tijde van Israëls omzwervingen door de woestijn, als ervoor óf erna. De Grieken lieten haar toe en zij kwam veel voor in het decadente Rome. De oude steden Sodom en Gomorra zijn het symbool van een rampzalige goddeloosheid die in het bijzonder verwant was met deze verdorven handelingen, zoals blijkt uit het bezoek dat Lot kreeg.     

     Het homohuwelijk is inmiddels een feit geworden en prostitutie is in onze samenleving niet meer weg te denken.  Ze hebben jaren geleden de abortus gelegaliseerd in een poging het brandmerk van de zonde van deze afschuwelijke misdaad te verwijderen. Wij aarzelen niet de wereld te vertellen dat men van deze kwalen niet genezen kan worden door zich er aan over te geven.

     "Ik wil er echter nadrukkelijk op wijzen, dat goed en kwaad, gerechtigheid en zonde, niet afhankelijk zijn van de opvattingen, conventies en standpunten van mensen. Maatschappelijke aanvaarding verandert niets aan het wezen van een daad en maakt geen goed van kwaad. Als alle mensen van de wereld de homoseksualiteit zouden aan-vaarden, dan zou het toch nog een zware, zwarte zonde zijn." (Het wonder der vergeving, blz. 89.)     

     Als we in gedachten terug gaan naar de ervaringen van Nineve, Babylon, Sodom en Gomorra, dan zie ik dat die geschiedenis zich aan het herhalen is. We vergeten de hoogstaande, verheven beginselen, die het behoud kunnen zijn van onze natie. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.  

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Weet u... ik heb kippenvel gekregen..
Ongelofelijk zondig dat er mensen bestaan die zo slecht denken,
a) Waarom doe je mij toch denken aan een islamitische fundamentalist?
b) Ik ben geen homo, maar die hebben wel één voordeel: ze kunnen geen kinderen krijgen. Dus van mij mogen ze...
Ach...Je hebt ook christelijke fundamentalisten...