De Beweging van Tachtig

Door Paultje gepubliceerd op Saturday 13 June 11:52

De Beweging van Tachtig

De Beweging van Tachtig was een vernieuwende beweging in de Nederlandse Literatuur. Deze beweging staat erom bekend dat zij de Nederlandse literatuur in een klap in de moderne literatuur heeft gebracht. Het bestond van circa 1880 tot 1894, en de schrijvers van deze beweging hebben in deze tijd grote vernieuwingen aangebracht in de poëzie. In deze beweging speelden het impressionisme en het naturalisme een belangrijke rol. Het impressionisme was een stroming die zijn aandacht vooral richtte op de beleving van het moment, en koos voor keuzes uit het moderne leven. Het naturalisme richt zich op het leven van alledag, met veel aandacht voor de sociale omgeving. De stroming is een late voortzetting van de Romantiek-periode. Dit was de periode die er direct aan vooraf was gegaan. Volgens Tachtigers mocht maar een ding centraal in de kunst: de kunst zelf. Dit wordt estheticisme genoemd en komt ook terug in een van hun motto’s: L’art pour l’art, wat de kunst om kunst in het Frans betekent.

De schrijvers waren (meestal) jonge mannen die niet eens waren met hetgeen wat er geschreven werd in hun tijd. Enkele belangrijke schrijvers uit deze periode zijn: Willem Kloos (wie kan worden gezien als de leider van de beweging) , Albert Verwey, Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Herman Gorter en Hein Boeken. Hun grote voorbeeld was Jacques Perk.

 

De Nieuwe Gids

De Nieuwe Gids was een Nederlands tijdschrift dat verscheen in 1885 en was een bijzondere gebeurtenis voor de Beweging van Tachtig. De nieuwe gids werd opgericht door 5 Tachtigers: Frederik van Eeden, Frank van der Goes, Willem Kloos, Willem Paap en Albert Verwey. Deze jongeren waren allemaal geboren rond 1860. Deze redacteuren richtten de nieuwe gids op omdat ze ontevreden waren over het toenmalige literaire klimaat. Diverse tijdschriften, waaronder het in 1837 opgerichte tijdschrift De Gids, wilden niets weten van de moderne opvattingen van de jonge generatie. De jongeren besloten daarom een eigen tijdschrift op te richten en dat werd De Nieuwe Gids. Zij vonden de geschriften van de domineedichters maar niks omdat godsdienst en huiselijkheid als idealen werden gezien. Daarom besloten zij een nieuw tijdschrift op te richten. Het tijdschrift bevatte naast de literaire vernieuwing ook beschouwingen over wetenschap, politiek en maatschappij. Al binnen korte tijd waren er onenigheden in de redactie over artistieke, politieke en ethische zaken. Na 8 jaar was het eigenlijke einde al van de Nieuwe Gids. Na het vertrek van de andere redacteuren ging Willem Kloos door met De Nieuwe Gids tot zijn dood in 1938.

 

Willem Kloos

Willem Kloos werd geboren op 6 mei 1859. Hij kon gezien worden als de leider van de Beweging van Tachtig. Willem Kloos had grote werken zoals Verzen en  Nieuwe verzen. Ook was Willem Kloos medeoprichter van de Nieuwe Gids. Een veel geciteerde uitspraak van Kloos was dat kunst de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie moet zijn. Hij legde nadruk op het op persoonlijke weergeven van emoties door de dichter. Een verbetering kwam er onder de straffe leiding van Van Eeden. Er kwam hierna kalmte in zijn leven. Hij bleef De Nieuwe Gids leiden, schreef er de ene na de andere beschouwing voor, maar met zijn dichterschap was het afgelopen.

 

Herman Gorter

Herman Gorter werd geboren op 26 November 1864. Hij was één van de grootste schrijver die bij de beweging van Tachtig hoorde. Hij was tevens ook één van de mede-oprichter van de SDP (Sociaal-democratische partij). Hij is vooral bekend geworden door zijn werk ‘Mei’. Dit werk verscheen in de Nieuwe Gids in 1889, dit zorgde voor een grote bekendheid. Gorter heeft klassieke talen gestudeerd aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam. Hij schreef zijn meest bekende gedicht Mei door invloed van een andere bekende Tachtiger Willem Kloos.

 

Frederik van Eeden

Frederik van Eeden werd geboren op 3 april 1860. Hij werd vooral bekend door de boeken De Kleine Johannes en Van de Koele Meeren des Doods. Hij was een van de medeoprichters van de Nieuwe Gids. In 1884 schreef van Eeden het boek De kleine Johannes. De allereerste Nieuwe Gids begon met de eerste hoofdstukken De kleine Johannes. Aan het einde van de Tachtigers-periode stapte hij uit de redactie van de Nieuwe Gids. In 1900 verscheen zijn andere bekende boek, Van de Koele Meeren des Doods, maar dit was eigenlijk al ver na de Tachtigersperiode.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.