Orgaandonatie

Door LH-gast gepubliceerd op Sunday 07 June 12:17

Wat is er aan de hand?

In Nederland is er een tekort aan donororganen. Ongeveer 1 op de 5 mensen is bereid om donor te worden. en honderden mensen hebben een nieuw orgaan nodig. Als ze daar te lang op moeten wachten, kan dat leiden tot de dood. Elk jaar overlijden mensen terwijl ze op de wachtlijst staan.

38fdf2c4669962a1e1fecd9ef1d7c5f8_medium.

Welke problemen ontstaan er?

Het gevolg van de lange wachttijden is dat een patiënt voortijdig sterft. Er sterven zo onnodig veel mensen en dat is wel te voorkomen, maar dan zullen er snel veel meer donoren moeten komen en dit is het grote probleem. Het is heel moeilijk om aan donoren te komen. En dat probleem moet opgelost worden.

 

Economische feiten

Als er veel donororganen zijn kunnen veel patiënten die nu nog op een orgaan wachten geopereerd worden. Als de operatie goed uitpakt zijn ze weer beter. En vaak kunnen die mensen dan weer aan het werk. De werkende mensen zorgen voor inkomsten voor de overheid. Als je ziek bent en in het ziekenhuis ligt, kost je alleen maar geld. De overheid heeft dus het liefst dat niemand ziek is en iedereen werkt.

 

Juridische feiten

Regels voor donoren, familie en nabestaanden

Voor orgaandonatie geldt een volledig toestemmingssysteem. Dat betekent dat u zelf of uw nabestaanden over donatie beslissen. Als u heeft laten vastleggen dat u donor wilt zijn, kunnen uw nabestaanden alleen bij heel zwaarwegende redenen (of bij kinderen onder 16 jaar) de donatie tegenhouden.

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen geen keuze in het Donorregister laten vastleggen. De arts vraagt in dat geval toestemming aan de ouder(s) of voogd. Bij verschil van mening tussen de ouders of voogd is donatie niet mogelijk.

 

Donorregister

In het Donorregister staat wie wel of niet donor wil zijn. U kunt hier ook aangeven wat uw wensen zijn voor orgaandonatie of weefseldonatie. Bijvoorbeeld of uw nabestaanden beslissen in plaats van uzelf, of dat u bepaalde organen niet wilt afstaan. Als u geen keuze laat vastleggen, is de keuze altijd aan uw nabestaanden.

 

Regels voor artsen

Als iemand overlijdt die eventueel geschikt is als donor, kijkt de arts in het Donorregister of deze persoon geregistreerd staat. Als de overledene geregistreerd staat als donor of als de familie toestemming geeft, kan de donatieprocedure verder gaan.

 

Toewijzing organen

In de Wet op de orgaandonatie (WOD) staat hoe het orgaancentrum een ontvanger mag aanwijzen voor een beschikbaar gekomen donororgaan of donorweefsel. De selectie moet plaatsvinden op basis van vastgestelde medische criteria. De belangrijkste zijn:

  • de bloedgroep en weefselovereenkomst van de donor en ontvanger;
  • de lengte en het gewicht van de donor en ontvanger bij transplantatie van hart, longen en lever;
  • de medische urgentie.

Staan er voor een beschikbaar gekomen orgaan 2 gelijkwaardige patiënten op de wachtlijst, dan geeft de wachttijd uitsluitsel. Omdat vitale organen buiten het lichaam beperkt houdbaar zijn, kunnen praktische aspecten zoals afstand, beschikbare tijd en mogelijkheden voor transplantatie ook een rol spelen.

 

Orgaanhandel

De handel in organen is strafbaar. Transplantatie mag alleen in academische ziekenhuizen plaatsvinden. Deze ziekenhuizen registreren de herkomst van elk orgaan, van wie het is en wie het orgaan ontvangt.

Omdat de wachttijd voor organen vaak lang is, proberen sommige mensen een donororgaan in het buitenland te krijgen. De Nederlandse overheid ontmoedigt deze vorm van orgaantoerisme. Zowel voor de patiënt als voor de donor zijn de risico’s groot.

 

Sociale feiten

Doordat jezelf voor je medemens sociaal opstelt, hebben zij misschien nog een kans om verder te leven.

Als jezelf een orgaan nodig hebt en iemand anders stelt dit orgaan beschikbaar, dan zou je hem/haar ook heel dankbaar zijn. dus door een formulier in te vullen kun je iemand anders misschien wel helpen of hem/haar leven redden.

 

Tegenstanders

Er zijn een hoop mensen die geen donor willen zijn. sommige mensen willen geen donor zijn omdat ze het eng vinden. Als je toestemt voor orgaandonatie bestaat de kans dat later als je dood bent de organen uit je lichaam worden gehaald. Veel mensen vinden dat maar niks, dat er in hun lichaam wordt gesneden, dat er dingen worden uitgehaald, terwijl ze al dood zijn. Voor veel mensen komt de vraag of ze donor willen worden erg onverwacht. Ze krijgen opeens een brief in de bus en of ze die in willen vullen. Voordat je die invult denk je natuurlijk eerst goed na of je dat wel

wilt. En als je daar over nadenkt denk je vanzelf ook na over je eigen dood. Ze willen nog helemaal niet over de dood denken, dat schrikt een hoop mensen af, waardoor ze het formulier dus niet invullen. Er zijn echter ook mensen die geen donor willen worden omdat ze bang zijn dat de doktoren hun sneller zouden opgeven. Als het over de kwestie leven of dood gaat, dat de doktoren eerder zullen zeggen: die is dood. Dat ze niet vechten tot de allerlaatste kans, maar dat ze eerder afhaken omdat ze weten dat je donor bent en omdat ze de organen goed kunnen gebruiken. Er zijn ook mensen die vinden dat als je hersendood wordt verklaard je nog niet echt dood bent. Je hersenen werken dan wel niet meer, maar je leeft nog wel. Als er hersendood bij je wordt geconstateerd dan gaan de doktoren kijken of je donor bent of niet. De mensen die vinden dat als je hersendood bent je nog niet echt dood bent zullen zich dus niet snel opgeven om donor te worden.
Een heel andere groep mensen, is de groep die wel donor wil zijn maar het niet is omdat ze gewoonweg te laks zijn om een donorcodicil in te vullen. Dit is echt ontzettend jammer. Als laatste heb je de groep mensen die geen donor willen zijn om religieuze redenen. Hun godsdienst keurt het donorschap dan niet goed en dus willen ze geen donor zijn.

 

Voorstanders

Patiënten:
De patiënten vinden dat orgaandonatie verplicht moet worden. Vaak moeten ze zelf ontzettend lang lijden omdat er geen donororgaan voor ze beschikbaar is.
 

Donoren:
donoren zijn het ermee eens en vinden het goed dat mensen hun organen afstaan, anders zouden zij zelf nooit hun eigen organen af staan.
 

Nabestaanden van de donoren:
De nabestaanden van de donoren kunnen onderling nog wel eens van mening verschillen. Het ligt er ook aan of zij het degene zijn die toestemming hebben gegeven om de organen uit de overlevende te halen, als dat zo is dan zullen ze het doneren van organen wel goeds vinden, anders zouden ze immers de organen van de overlevende niet afstaan voor donatie. Als de donor zelf wilde dat hij zijn organen af wilde staan, dan kan het zijn dat de nabestaanden er heel anders over denken, maar doordat ze weten dat hun dierbare dat zo wilde zullen ze er meestal wel vrede mee hebben.

Familieleden van de patiënten:
De familieleden van de patiënten zijn voor orgaandonatie. Orgaandonatie is dan namelijk de enige methode om hun dierbare te redden. Maar toch kan het zo zijn dat de familieleden tegen orgaandonatie zijn maar ze accepteren het dan toch omdat hun zieke familielid wel voor orgaandonatie is.

Doktoren:
De meeste doktoren zijn voor orgaandonatie. Zij zien er veel sneller de voordelen van, ze redden door de operaties mensenlevens en dus zullen doktoren er niet snel tegen zijn.

 

Overheid:

De overheid is voor orgaandonatie, anders zou er natuurlijk ook geen wet op de orgaandonatie zijn dat het tekort op donoren terug wil dringen.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik ben geen donor. Nooit willen worden. Niet omdat ik het eng vind, maar de behoefte nooit heb gehad.