De meest gebruikte mindcontrol technieken anno 2015

Door gepubliceerd op Tuesday 02 June 00:02

De meest gebruikte

mindcontrol technieken anno 2015

Hoe meer men te weten komt van mindcontrol hoe meer er sprake is van een georganiseerd script dat het uiteindelijke doel heeft het menselijke ras om te programmeren tot niet denkende automaten. Zolang de mens de macht heeft gevoerd over de massa is mindcontrol georkestreerd door diegenen die menselijk gedrag bestuderen en grote populaties om willen buigen naar hun wil.

Vandaag de dag zijn wij in een gevaarlijke fase aanbelandt want mindcontrol heeft zich op wereldwijde schaal ingevoerd, zowel technologisch als psychologisch.

Mindcontrol kom je tegen in het onderwijs de ultieme fantasie om beïnvloedbare kinderen te indoctrineren. Het is altijd al een onderdeel geweest van een communistische en fascistische dictatuur. Mindcontrol wordt ook via reclame en propaganda gehanteerd. De uitvinder van deze cultuur richt zich op het gebrek hebben aan de behoefte hebben om. Kijk maar naar de reclames voor sigaretten/ We leven overal al in een politiestaat waarin media, films, televisie en het nieuws allemaal een boodschap overbrengen waarmee men zich identificeert. Deze methode van mindcontrol heet subliminale messaging.

Dan heb je voorspellend programmeren waar de oorsprong ligt in Hollywood. Kijk mensen wat het grote scherm je kan brengen, sciencefiction beheerst de dag van vandaag en je ziet entertainment in een heel ander daglicht.

 

Het centrale thema van mindcontrol is altijd

VERDEEL EN HEERS

 

De technieken zijn heel simpel leer mensen om te overleven, leer ze om teams te vormen, te overheersen en te winnen. Sport heeft altijd en belangrijke rol gespeeld als een belangrijke afleiding. Mindcontrol gebeurd door voedsel en water en de lucht. Er worden additieven, gifstoffen toegevoegd aan onze voedingsmiddelen die de hersenen qua chemie veranderen. Fluoride wordt aan ons drinkwater toegevoegd en het is beween dat het ons IQ verlaagd. Aspartaam en MSG prikkelen de hersencellen totdat ze afsterven.  de wereld heeft gemakkelijk toegang tot fastfood en deze fastfood bevat ook gifstoffen. De moderne wereld is klaargestoomd voor passieve ontvankelijkheid van de dictatoriale elite.

Drugs is een verslavende stof die er voor zorgt dat de geest gecontroleerd wordt, het zorgt er dus voor dat je verslaafd raakt. de mindcontrol agenda heeft een medische tirannie op ons losgelaten want een kwart van de bevolking leeft al op geestdodende medicijnen.Militaire testen zijn altijd al in het leger geweest allen al om de hiërarchie in leven te houden. Het leger betekent controle, onbetwiste gehoorzaamheid, indoctrinatie en focus.

Door middel van een elektromagnetisch spectrum voeren overheden ook mindcontrol uit die invloed hebben op onze hersenen. Door middel van geluidsgolven, elektromagnetische velden van bv mobiele telefoon torens.

De televisie en de computer kunnen in een soort flikker stand gezet worden. Deze flikker beelden zenden een geheime soort alfa golven uit die ons onder een soort hypnose brengen. Deze golven zitten ook in video games.

De nanobots zijn ook onderweg. De nanobots  kunnen zichzelf repliceren en men voorspelt dat deze bots menselijk gedrag kunnen nabootsen en controleren en beheren.

Er vliegen ook al mindcontrol drones rond over de wereld, op afstand bestuurbare drones die je gedachten kunnen beïnvloeden.

 

Mindcontrol Delphi

 

Het Delphi project komt uit Amerika en burgers worden uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten waar om hun mening gevraagd wordt. Dat kan op het gebied van onderwijs zijn of zelfs over ambtenaren ze willen gewoon input hebben. Helaas schijn bedriegt, ze leiden je af van wat zij werkelijk met je doen.

ze veroorzaken een splitsing in het publiek en zo creëer je tegenstanders. Zodra dit is gebeurd zal er een leider zich tussen het publiek mengen als zogenaamde vriend. Binnen elke groep vinden problemen plaats, zijn meningsverschillen en punten open voor discussie. maar wat veel mensen bij zulke bijeenkomsten niet weten is dat de uitkomst al van te voren vaststaat.  Het merendeel van de mensen gelooft echter dat zij zij een stem hebben gehad, ze zullen niet de verleiding weerstaan en het is een zeer effectieve manier en techniek voor een democratie.

De waarheid over dit alles zullen wij wel nooit weten in deze chaotische wereld. de werkelijkheid is omgedraaid en alles staat op zijn kop. De wereld wordt geconfronteerd met een nieuwe wereldoorlog, de Fukushima kernsmelting, de totale economische ineenstorting, de overname en de stijging van de grondstoffen wereldwijd.

Oorlog is nu geclassificeerd als een humanitaire actie, straling is goed voor je, voedsel en olie ben je afhankelijk van en stralingsniveaus worden als acceptabel gezien. Het is het kromtrekken van een moraal en gezond verstand wat zij bewerkstelligen met mindcontrol, er is geen orde in chaos voor ons maar voor hun wel.

 

           

De geest hebben wij nodig om kritisch te denken en als onze geest onschadelijk wordt gemaakt dan accepteren wij elke suggestie. De mens is makkelijk te manipuleren met subliminale messaging en we zijn er allemaal gevoelig voor, helaas.

Een groot deel van de mensheid ziet mijn artikel als leugen maar indien men goed nadenkt dan ziet men de onzuiverheden van onze maatschappij en ons denken. Hoe verklaar je anders dat wij gewoon blijven zitten voor de beeldbuis bij het zien van duizend leugens op tv en miljoenen onrechtvaardigheden?

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het lijkt alsof het vooruitgang is in de techniek maar in werkelijkheid gaat het zover dat er wereldwijde verwarring en onzekerheid komt, en dat de mensen angstig en achterdochtig worden. Ik zie het als invloed van Satan de Duivel, en die gaat heel ver omdat hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft. Maar wij kunnen ons daar tegen wapenen, door ons er niet door te laten beïnvloeden. Door de Bijbelse profetieën weten wij dat dit in de tijd van het einde zou gaan gebeuren.

Lukas 21:25-36....
25 Ook zullen er tekenen zijn in zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst der natiën, die vanwege het gebulder der zee en haar onstuimigheid geen uitweg weten, 26 terwijl de mensen mat worden van vrees en verwachting omtrent de dingen die over de bewoonde aarde komen; want de krachten der hemelen zullen worden geschokt. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met kracht en grote heerlijkheid. 28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, richt U dan rechtop en heft UW hoofd omhoog, omdat UW bevrijding nabij komt.”

29 Vervolgens sprak hij een illustratie tot hen: „Let op de vijgenboom en alle andere bomen: 30 Wanneer ze reeds in knop staan, weet GIJ voor UZELF, door het gade te slaan, dat nu de zomer nabij is. 31 Zo ook GIJ, wanneer GIJ deze dingen ziet geschieden, weet dan dat het koninkrijk Gods nabij is. 32 Voorwaar, ik zeg U: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat alle dingen geschieden. 33 Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

34 Schenkt echter aandacht aan UZELF, dat UW hart nooit bezwaard wordt met overmatig eten en overmatig drinken en zorgen des levens, en die dag plotseling, in een ogenblik, over U komt 35 als een strik. Want hij zal komen over allen die op de gehele aardoppervlakte wonen. 36 Blijft dan wakker, te allen tijde smekend dat GIJ erin moogt slagen te ontkomen aan al deze dingen die stellig gaan geschieden, en te staan voor het aangezicht van de Zoon des mensen.”

Jezus gebruikte hier de illustratie van de vijgenboom.

Hoe duidelijk is het nu voor ons dat het einde nabij is.
Veel mensen denken hier totaal niet aan en zien het gewoon niet, maar sommigen wel, zoals jij. Ik merk aan jou verhalen dat jij door hebt dat het zo niet verder kan in deze wereld en dat er verandering moet komen. God beloofd veranderingen, maar je moet ze wel willen zien en geloven.

Sophia

www.jw.org/nl

Misschien een alu-hoedje opzetten?